10 milionów znaczków na Jubileusz Diecezji!

22 kwietnia br. podczas uroczystego rozpoczęcia roku jubileuszowego w Zduńskiej Woli przedstawiciele Poczty Polskiej – wiceprezes Wiesław Włodek oraz zastępca dyrektora działu filatelistyki Mariusz Dawid – zaprezentowali znaczek pocztowy oraz towarzyszący mu folder, kopertę i datownik, wprowadzone tego dnia do obiegu.

Na znaczku emisji 900-lecie Diecezji Włocławskiej przedstawiono krzywaśń pastorału bpa Macieja z Gołańczy oraz herb diecezji włocławskiej. Na towarzyszącej emisji kopercie FDC pokazano bullę papieża Eugeniusza III z 1148 r. oraz katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku, a na datowniku znak wizualizujący nawiedzenie Matki Bożej w znaku kopii Ikony Jasnogórskiej oraz Jubileusz 900-lecia istnienia Diecezji Włocławskiej.

Znaczek został wydany w nakładzie 10 000 000 sztuk
będzie można go nabyć w każdym Urzędzie Pocztowym w Polsce.

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację