Szlak Jubileuszu Diecezji Włocławskiej

Z okazji Nawiedzenia Matki Bożej w znaku kopii Ikony Jasnogórskiej i Jubileuszu 900-lecia istnienia Diecezji Włocławskiej Wydział Duszpasterstwa Ogólnego organizuje konkurs pod nazwą „Szlak jubileuszowy po Diecezji Włocławskiej”.

Celem konkursu jest poznanie najważniejszych miejsc kultu Diecezji Włocławskiej, tj. sanktuariów oraz wybranych kościołów.

Czas trwania konkursu: od 22 IV 2023 r. do 19 III 2024 r.

Mogą wziąć w nim udział wszyscy diecezjanie.

Warunkiem jest nawiedzić miejsca wymienione w Załączniku nr 1 do regulaminu konkursu i uzyskanie potwierdzenia wizyty w Paszporcie Pielgrzyma.

Zdobycie „Szlaku” jest potwierdzane certyfikatem wydanym przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej.

Nagrody oraz certyfikaty zostaną wręczone w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 7 IV 2024 r. w Bazylice Katedralnej we Włocławku.

Wypełnione paszporty należy dostarczyć do 25 III 2024 r. drogą pocztową do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej.

Spośród nadesłanych Paszportów zostaną wylosowane trzy osoby, dla których zostaną ufundowane nagrody, którymi są:
I – pielgrzymka do Rzymu (dla 2 osób);
II – wyjazd na Festiwal Młodych do Medjugorje (dla 2 osób);
III – pielgrzymka do Wilna (dla 2 osób)
Wyjazdy odbędą się w czasie wakacji 2024 roku.

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację