Biskup Włocławski: Maryjo! Jak byłaś z Apostołami w Wieczerniku, tak bądź z nami!

Podczas uroczystego powitania Matki Bożej w Diecezji Włocławskiej, Biskup Krzysztof Wętkowski w imieniu Kościoła Włocławskiego zwrócił się do Najświętszej Maryi Panny słowami powitania i zawierzenia, prosząc zarazem o uświęcenie wszystkich diecezjan w czasie nawiedzenia i jubileuszu.

Pani Jasnogórska!
 
Witamy Cię i stajemy przed Tobą, jako Kościół Włocławski,
aby z radością  powiedzieć, że jesteśmy, pamiętamy, i czuwamy.
Przynosimy nasze życie, nasze radości i troski,
aby wypowiedzieć je w ciszy naszego serca. 
Patrząc w przeszłość jesteśmy dumni z naszej historii i ze świętych,
których Kościołowi w świecie i w Polsce dała diecezja włocławska. 
Pamiętając o przeszłości patrzymy w przyszłość.
Uważamy sobie za łaskę, że Twoje Nawiedzenie
odbędzie się roku Jubileuszu 900-lecia Diecezji Włocławskiej.
W ten sposób każda z 232 parafii przeżyje czas jubileuszu z Królową Polski.
Polecamy nasze rodziny, młodzież, dzieci,
ludzi chorych i samotnych, wspólnoty zakonne, duchowieństwo. 
Maryjo! Jak byłaś wraz z Apostołami w Wieczerniku, tak bądź z nami!
Głęboko wierzymy, że i my doświadczymy darów Ducha Świętego,
który nas zjednoczy i umocni naszą wiarę.
Niech wspólna modlitwa będzie naszym pokornym wołaniem o to,
co najbardziej potrzebne dla naszego uświęcenia w czasie całego Nawiedzenia.
 
Przytul do serca Kościół włocławski,
Niech wzrasta w wiarę, nadzieję, miłość,
Podąża pewnie w szczęśliwą wieczność. 

+ Krzysztof Wętkowski
Biskup Włocławski

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację