Caritas Diecezji Włocławskiej

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w Caritas Diecezji Włocławskiej rozpoczęło się w piątek, 9 lutego 2024 roku w południe, kiedy to pojazd z Obrazem Matki Bożej z ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku zajechał przed budynek Schroniska dla Osób Bezdomnych. Zabrzmiały fanfary i oczom zebranych przed wejściem do placówki ukazała się Ikona Czarnej Madonny, którą na powitanie z szacunkiem ucałował Ks. Dyrektor Jacek Kędzierski. Następnie Ikona została uroczyście wniesiona do kaplicy Caritas. Obraz Madonny Jasnogórskiej, a także  Ewangeliarz ustawiono w specjalnie przygotowanym, udekorowanym kwiatami i podświetlonym miejscu. Po odśpiewaniu pieśni oraz wysłuchaniu Słowa Bożego i telegramu Stolicy Apostolskiej Matkę Bożą oficjalnie powitał ks. dyr. Jacek Kędzierski oraz delegacje Caritas Diecezji Włocławskiej: Siostry Albertynki posługujące w Schronisku dla osób bezdomnych wraz z podopiecznymi, a także pracownicy włocławskiej Caritas. Po powitaniu i złożeniu kwiatów przed Obrazem została odprawiona uroczysta Msza Święta na rozpoczęcie Nawiedzenia.

Drugiego dnia Nawiedzenia Ikona została przewieziona do Schroniska JERYCHO, które jest wotum za 900 lat istnienia Diecezji. W tym szczególnym miejscu, w przededniu Światowego Dnia Chorego została odprawiona uroczysta Msza Święta z sakramentem namaszczenia chorych. Eucharystii przewodniczył Ksiądz Biskup Krzysztof Wętkowski, a koncelebrowali: ks. Mateusz Szurgot, ks. Jacek Kędzierski oraz ks. Artur Kosierb. We wspólnej modlitwie uczestniczyli mieszkańcy oraz pracownicy Schroniska JERYCHO, wolontariusze Caritas, Wojownicy Maryi, a także przybyli goście. W homilii Biskup Krzysztof Wętkowski, nawiązując do Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej, podkreślił że „Maryja zawsze jest zainteresowana sprawą drugiego człowieka” oraz wskazał, że Matka Boża uczy nas rozmowy z Jezusem. Ksiądz Biskup zaakcentował również, iż Maryja przez doświadczenie swego życia powinna być bliska każdemu z nas, albowiem nic Jej nie zostało oszczędzone i podobnie jak i my, przeżyła trudne życiowe momenty, lecz w przeciwieństwie do nas wszystkie doświadczenia przeżywa w duchu głębokiej wiary.

Podczas trwającego 8 dni Nawiedzenia w kaplicy Caritas na ul. Karnkowskiego 7 codziennie odbywał się Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Apel Jasnogórski. Nie zabrakło codziennych Mszy Świętych oraz pozdrowień słowami Godzinek ku czci Jej Niepokalanego Poczęcia. Jednakże przede wszystkim był to czas osobistych spotkań z Jasnogórską Panią, indywidualnych adoracji pracowników, podopiecznych, wolontariuszy oraz przyjaciół Caritas Diecezji Włocławskiej, a także tych, którzy specjalnie przybyli, aby spotkać się z Matką Bożą w kaplicy Caritas. Był to moment na powierzenie Madonnie Jasnogórskiej wszystkich codziennych spraw – tych które są dziękczynieniem, ale także radością czy też boleścią.

16 lutego o 16:30 wspólnota Caritas pożegnała Ikonę Jasnogórską. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania pieśni „Jak szczęśliwa Polska cała”, po której Siostra Faustyna – przełożona włocławskiego Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim podziękowała w imieniu Caritas Diecezji Włocławskiej za obecność Matki Bożej we wspólnocie Caritas, za Jej matczyne zatroskane spojrzenie, za to, że przyjmowała wszystkich takimi jakimi są. Następnie Siostra Przełożona zawierzyła włocławską Caritas, wszystkich pracowników, podopiecznych, wolontariuszy, darczyńców, a także wszystkie dzieła Jasnogórskiej Madonnie. Po słowach Siostry nastąpił czas ciszy i zadumy, podczas której każdy indywidualnie mógł podziękować i pożegnać się z wizerunkiem Matki Bożej.    

Po odśpiewaniu uroczystego Te Deum Obraz został przeniesiony do samochodu-kaplicy i przewieziony do domu biskupiego.

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację