Dekanat aleksandrowski

Parafia św. Józefa w Zakrzewie

Na przybycie Obrazu Matki Bożej Parafia Zakrzewo zaczęła przygotowywać się przez nowennę 9 miesięcy przed przybyciem do naszej Diecezji, natomiast przygotowanie bliższe miało miejsce w czasie Misji Maryjnych od dnia 30.10 do 03.11. 2023r. Misje były prowadzone przez o. Marka Kowalskiego OSPPE. Nawiedzenie Matki Bożej w Parafii Zakrzewo rozpoczęło się 2 listopada. Kościół został pięknie przyozdobiony przez parafian. Również trasa przybycia Matki Bożej od strony z Parafią Straszewo została udekorowana. Procesja z kościoła wyruszyła ok. godz. 1710. Tworzyli ją ministranci, Żywy Różaniec i parafianie. Obraz przybył z Ciechocinka z Domu Księży Emerytów ok. 1715.Przywitaliśmy Matkę Bożą przy zbiegu ulic Osiedlowej i Kujawskiej. Ks. Henryk Ambroziak przekazał Ks. Proboszczowi Ewangeliarz. Obraz najpierw wzięli strażacy, następnie ojcowie potem matki, a do świątyni wnieśli znów strażacy. Po przywitaniu Matki Bożej przez ks. Proboszcza i parafian została odprawiona Msza święta przez kapłanów z dekanatu pod przewodnictwem ks. dziekana Leszka Malinowskiego. Homilię wygłosił o. Marek. Następnie odbywało się czuwanie Żywego Różańca, o 2100 Apel Maryjny, a dalej czuwanie młodzieży i modlitwa wdzięczności zmarłym za przekazanie wiary. O 2400 odprawiona została odprawiona Pasterka Maryjna przez ks. proboszcza Mariusza Idczaka w intencji o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Przez całą noc licznie przybywali parafianie by czuwać przy Matce Bożej. O godz. 900 została odprawiona przez o. Dariusza Msza święta dla chorych z udzieleniem namaszczenia chorych. Od 1030 do 1130 czuwali mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z Zakrzewa. O 1130 została odprawiona Msza święta dla najmłodszych z udzieleniem błogosławieństwa dzieciom. o 1500 odmówiona została Koronka do Miłosierdzia Bożego. O 1600 rozpoczęła się Msza święta dziękczynna na zakończenie Nawiedzenia pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza Krzysztofa Wętkowskiego. Po uroczystym Te Deum aktu zawierzenia Matce Bożej dokonał Ks. Proboszcz. Dalej nastąpiło pożegnanie Matki Bożej: najpierw rodzina z parafii, a potem Ks. Proboszcz, następnie strażacy uroczyście przeprowadzili obraz do samochodu – kaplicy. Matka Boża udała się do następnej parafii Straszewo. Myślę, że nawiedzenie Maryi pomoże parafii w ożywieniu życia eucharystycznego oraz przyczyni się do zwiększenia udziału dzieci i młodzieży we Mszy świętej.

Ks. Mariusz Idczak – proboszcz

Parafia św. Marcina Biskupa w Straszewie

3 listopada o godz. 1715 wyruszyliśmy z kościoła na miejsce powitania Obrazu. Po przybycie Obrazu z parafii Zakrzewo – po wstępnym powitaniu – uformowała się procesja pod przewodnictwem Ks. Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Zgromadziło się bardzo dużo wiernych mimo padającego obficie deszczu. Najpierw Obraz z samochodu – kaplicy wzięli na ramiona ojcowie, następnie matki, a na ostatnim odcinku Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Straszewa. Oni też umieścili Obraz na przygotowanym miejscu, na odnowionym i pięknie udekorowanym, bocznym ołtarzu NMP Częstochowskiej. Następnie rozpoczęło się powitanie Matki Bożej. Po powitaniu odczytanie fragmentu Ewangelii, którą to zaśpiewał rodak tej Parafii – Ks. Prałat Włodzimierz Kozłowski – Proboszcz Parafii św. Jana Kantego w Rumi. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił Ordynariusz Diecezji Włocławskiej Ks. Biskup Krzysztof Wętkowski wraz z dziesięcioma kapłanami. Parafianie do uroczystości Nawiedzenia przygotowali się przez udział w Misjach Świętych w dniach 22-26 października, które poprowadził Ks. Józef Bobeł ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętej Rodziny oraz skorzystaniem z Sakramentu Pojednania.  Wierni z wielkim zapałem zaangażowali się w udekorowanie trasy przejazdu, krzyży i figur przydrożnych, domów i terenu wokół świątyni oraz samej świątyni. Z wielkim entuzjazmem i bardzo licznie brali udział w Mszach świętych i nabożeństwach nawiedzenia. Szczególna obecność wiernych była na Apelu i na czuwaniach nocnych. Nawiedzenie zakończyło się Mszą św. dziękczynno – pożegnalną o godz. 1600, po której tłum wiernych z wielkim wzruszeniem odprowadził Matkę Bożą do samochodu – kaplicy, by udać się dalej do Parafii Służewo. Ufam, że Maryja chętnie i cierpliwie wsłuchiwała się w szepty Straszewskiej Parafii. Mam nadzieję, że odnowi wiarę tego ludu i sprawi, że wierni znów zaczną uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. 

Ks. Zygmunt Kuśmierek – proboszcz

Parafia św. Jana Chrzciciela w Służewie

Parafia św. Jana Chrzciciela przeżywała spotkanie z Matką Bożą w dniach 4-5 listopada 2023 r. Do tego spotkania z Matką Bożą Parafia św. Jana Chrzciciela przygotowywała się od początku ogłoszenia daty nawiedzenia. Przygotowywaliśmy się przez nowennę w I niedzielę miesiąca. Bezpośrednim przygotowaniem były misje parafialne przez O. franciszkanina Joela Kokott w dniach 14- 22 października 2023 r. Nawiedzenie rozpoczęło się 4 listopada od wspólnej modlitwy w kościele i w czasie drogi po Matkę Bożą. Wyszliśmy po Matę Bożą na ul. Brzeską, a przybyła do nas z Parafii Straszewo. O godz. 1730 przybyły na powitanie tłumy Parafian Służewskich. Obraz Matki Bożej został przywieziony kaplicą przez O. Dariusza i Ks. Zygmunta ze Straszewa. Po powitaniu przez Ks. Dziekana Leszka Malinowskiego i ks. proboszcza Andrzeja Zdzienickiego Obraz Matki Bożej został przeprowadzony do świątyni. Tu została Matka Boża powitana przez Ks. Proboszcza, rodzinę, dzieci i młodzież. Po powitaniu rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem ks. prałata Leszka Malinowskiego, który równocześnie wygłosił homilię. Koncelebrowali wszyscy kapłani z dekanatu. Następnie miały miejsce kolejne punkty nawiedzenia: Różaniec i modlitwa wdzięczności za dar wiary. O 2400 odprawiona została Pasterka maryjna z modlitwą o powołania. Koncelebrowali tę Mszę świętą kapłani pochodzący ze Służewa lub związani ze Służewem. Od godz. 100 do 700 wierni indywidualnie czuwali przy Matce Bożej. O 730 wyśpiewaliśmy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. O 800 sprawowana była Msza święta pod przewodnictwem O. Dariusza – Kustosza Obrazu. Następnie o 1000 odprawiona została Msza święta dla rodzin, z udziałem najmłodszych, którzy otrzymali błogosławieństwo. O godz. 1200 zgromadzili się chorzy, cierpiący i samotni na Mszy świętej z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Modliliśmy się za p. Halinę, która ukończyła 100 lat. O godz. 1500 zgromadziliśmy się, by z Matką Miłosierdzia uwielbiać Boże Miłosierdzie. Zakończenie Nawiedzenia rozpoczęło się Mszą święta o godz. 1600 pod przewodnictwem ks. biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Kazanie wygłosił ks. prałat Janusz Bartczak. Po Mszy świętej nastąpiło pożegnanie przez rodzinę oraz Ks. Proboszcza. Ks. Proboszcz oddał cała Parafię opiece Matki Bożej. Następnie odprowadzono Matkę Bożą do samochodu-kaplicy. Matka Boża udała się do Ostrowąsa. 

Ks. Andrzej Zdzienicki

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowąsie 

Parafianie ostrowąscy duchowe przygotowanie do nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej przeżyli w dniach 3-5 listopada 2023 roku poprzez rekolekcje. Duchowym przewodnikiem na drodze oczekiwania na łaskę peregrynacji był ksiądz prałat Zbigniew Szygenda. Ojciec rekolekcjonista towarzyszył również ostrowąskiej wspólnocie parafialnej podczas 24-godzinnej obecności cudownego wizerunku. 

Ikona dotarła do Ostrowąsa z parafii w Służewie w niedzielne popołudnie 5 listopada. Powitaniu Ikony przez księdza proboszcza Janusza Drewniaka i uroczystemu wprowadzeniu jej przez wiernych do ostrowąskiego sanktuarium towarzyszył biskup Wiesław Mering. Biskup Mering przewodniczył następnie Eucharystii, podczas której homilię wygłosił ks. prał. Zbigniew Szygenda. Apel jasnogórski o godz. 21 poprowadził ojciec Dariusz – kustosz jasnogórskiej ikony. O godzinie 22 rozpoczęła się pasterka w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, którą koncelebrowali związani z ostrowąskim sanktuarium: ks. Łukasz Sztylka (siostrzeniec ks. kan. Jana Matusiaka), ks. Juliusz Grzeszczak (proboszcz parafii w latach 2006-2009) oraz obecny proboszcz ks. Janusz Drewniak. W godzinach nocnych od 23 do 7 rano trwało nocne czuwanie parafian, którzy modlili się przed Obrazem wspólnotami poszczególnych wiosek. Poranek z Matką Bożą rozpoczęliśmy o godz. 7 śpiewem Godzinek. Następnie podczas nabożeństwa różańcowego prosiliśmy o błogosławieństwo w pracy zawodowej i pracy na roli. O godzinie 9 sprawowana była Msza święta w intencji dzieci i młodzieży. Większość modlących się stanowiła cała społeczność Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie, która przybyła wraz z pocztem sztandarowym szkoły. Podczas Mszy świętej sprawowanej przez ks. Drewniaka, słowo Boże wygłosił ks. Szygenda. O godz. 10.30 Mszy świętej dla osób chorych i starszych przewodniczył i homilię wygłosił ojciec paulin. Podczas Eucharystii większość uczestniczących przyjęło sakrament namaszczenia chorych. Po Mszy świętej modliliśmy się na różańcu w intencji chorych, rodzin opiekujących się chorymi oraz służby zdrowia. W godzinie miłosierdzia o 15 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po niej w modlitwie różańcowej polecaliśmy miłosiernemu Bogu zmarłych kapłanów oraz parafian. Msza święta o godzinie 16 była ostatnim punktem programu nawiedzenia parafii przez Maryję w Jasnogórskiej Ikonie. Przewodniczył jej ks. prob. Janusz Drewniak, zaś płomienne kazanie wygłosił ks. prał. Zbigniew Szygenda. Kończąc spotkanie z Matką słowa pożegnania i wdzięczności wypowiedziała jedna z rodzin parafii, a następnie ksiądz proboszcz zawierzył Maryi parafię i wszystkie jej rodziny. Tuż po godzinie 17 cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej odprowadzony został do samochodu – kaplicy i przetransportowany do kolejnej parafii dekanatu – Parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Aleksandrowie Kujawskim.   

Ks. Janusz Drewniak

Parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Aleksandrowie Kujawskim

Do uroczystości parafia zaczęła się przygotowywać od 04 października, kiedy to rozpoczęły się w parafii rekolekcje przygotowujące wiernych do osobistego oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi – „Oddanie 33”, trwające przez 33 dni do 05.11.2023. wzięło w nich udział ok. 40 osób, które przed obliczem Jasnogórskiej Pani złożyły akt oddania. Bezpośrednie rekolekcje maryjne w dniach 03-06.11.2023 w parafii przeprowadził ks. Dr Łukasz Pawłowski SDB, dyrektor Szkoły Salezjańskiej z Konina. Przywitaliśmy Matkę Najświętszą w poniedziałek 06 listopada o godz. 17.30 w progach naszej świątyni. 

O godz. 18.00 ks. Bp Stanisław Gębicki odprawił uroczystą Eucharystię przywitania w asyście ks. Dziekana, proboszczów naszego dekanatu i współbraci salezjanów z naszej wspólnoty. Słowo Boże wygłosił ks. Rekolekcjonista.

O godz. 20.00 swoje czuwanie przy cudownym wizerunku Jasnogórskiej Pani miała młodzież bierzmowana i szkolna.

O godz. 21.00 o. kustosz poprowadził apel jasnogórski i naświetlił gromadzonym wiernym genezę modlitwy apelowej.

O godz. 21.30 po apelu Ks. Gwidon Ekert SDB, opiekun Żywego Różańca w naszej parafii poświęcił przed obrazem różańce i przedstawił Matce Bożej dwie nowe róże różańcowe.

O godz. 22.00 swoje czuwanie przeprowadziły rodziny ze Wspólnoty Domowego Kościoła i młode małżeństwa naszej parafii.

O godz. 23.00 ks. Proboszcz przewodniczył modlitwie wdzięczności zmarłym przodkom za przekazanie wiary.

O godz. 24.00 ks. Proboszcz przewodniczył Mszy świętej w int. powołań wraz 

z kapłanami pracującymi w naszej parafii oraz ks. Jakubem Markiem SDB – pochodzącym z naszej parafii i ks. Ireneuszem Śliwińskim SDB – byłym proboszczem naszej parafii, który wygłosił słowo Boże.

Od godz. 01-07 trwała adoracja poszczególnych ulic i miejscowości parafii.

We wtorek 07 listopada o godz. 7.00 odśpiewaliśmy godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

O godz. 7.30 ks. Rekolekcjonista odprawił Mszę świętej dla tych, którzy spiesząc do pracy wstąpili nawiedzić Matkę Bożą.

O godz. 9.00 o. kustosz odprawił Mszę świętą z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych i pobłogosławił chorych i starszych naszych parafian.

O godz. 10.30 dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 4 została odprawiona Msza św. ze słowem ks. Rekolekcjonisty i ofiarowaniem dzieci Matce Najświętszej.

O godz. 12.00 odprawiona została Msza święta dla matek w stanie błogosławionym i mających małe dzieci. Ks. Rekolekcjonista udzielił zebranym uroczystego błogosławieństwa.

O godz. 13.00 swoje czuwanie miał Żywy Różaniec

O godz. 15.00 ks. Proboszcz poprowadził Koronkę do Bożego Miłosierdzia

O godz. 16.00 na Mszy świetej pod przewodnictwem ks. Proboszcza dokonaliśmy aktu zawierzenia Matce Boże naszej parafii i naszego miasta. Na zakończenie obraz Jasnogórskie Pani. Niesiony na ramionach naszych parafian udał się do szkoły salezjańskiej w Aleksandrowie Kujawskim.

Bogu niech będą dzięki za ten święty czas!

Kolegium Kujawskie xx Salezjanów

W dniach 7-8 listopada 2023 roku Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego „Kolegium Kujawskie” w Aleksandrowie Kujawskim gościł w swoich murach peregrynującą w diecezji włocławskiej Ikonę Jasnogórską. Pierwszego dnia nawiedzenie wraz z Mszą świętą oraz modlitwą różańcową trwało do godz. 21, które zakończyło się Apelem Jasnogórskim i Słówkiem na dobranoc (tradycja salezjańska). Następnego dnia wspólnota zakonna p.w. św. Jana Kantego miała swoje czuwanie od godz. 6 a od godz. 8 wszystkie klasy Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły miały swoje 15 min. przed wizerunkiem Matki Bożej. Przekazanie Ikony Jasnogórskiej do parafii p.w. Przemienienia Pańskiego dokonało się po godz. 17.

Ks. Grzegorz Gruba

Parafia Przemienienia Pańskiego Aleksandrów Kuj.

8 listopada godz. 17.oo nabożeństwo oczekiwania i wyjście do placu 3 maja na spotkanie z Matką Bożą, którą przekazał nam ks. Dyrektor wraz ze społecznością Szkoły Salezjańskiej. W procesji do kościoła Obraz nieśli: mężczyźni, kobiety, młodzież męska i żeńska oraz strażacy. O godz. 17.40 rozpoczęło się powitanie w kościele przez Proboszcza i jedną rodzinę z dziećmi. O godz. 18.10 rozpoczęła się Msza święta. O godz. 21.00 Apel prowadzony przez Kustosza Obrazu. O godz.22. Adorację prowadziła grupa młodzieży. O północy pasterka w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Tę eucharystię sprawowało trzech kapłanów rodaków oraz byli i obecni wikariusze. Razem liturgię sprawowało 12 kapłanów. Liturgii przewodniczył ks. Daniel Augustyniak a kazanie wygłosił ks. Robert Dynakowski. Obecne były też były 2 siostry zakonne pochodzące z Parafii oraz obecnie pracujące Siostry Służebniczki. Do godz. 6.30 według zapowiedzianego programu adorację podejmowali mieszkańcy różnych części Parafii. Należy podkreślić dużą frekwencję wiernych na tych adoracjach. O godz. 7.00 Msza św. z kazaniem rekolekcjonisty ks. Krzysztofa Łytkowskiego za zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, który prowadził rekolekcje przygotowujące naszą Parafię do nawiedzenia. O godz. 9.00 Msza św. dla chorych, którą odprawiali kustosz Obrazu i rekolekcjonista. Udzielony był także sakrament namaszczenia. O godz. 11.00 Liturgia słowa dla matek w stanie błogosławionym i z małymi dziećmi. Były także obecne dzieci z opiekunami z przedszkola, które prowadzą siostry służebniczki. Nabożeństwo poprowadził ks. Krzysztof Łytkowski. o godz. 13.00 przed Obrazem zgromadziły się dzieci szkolne. Rozważanie i wspólną modlitwę poprowadził ks. rekolekcjonista. O godz. 15. Koronka do Bożego Miłosierdzia. O godz. 16.00 Msza święta pod przewodnictwem ks. Bpa Krzysztofa Wętkowskiego, który wygłosił także kazanie. Po Mszy świętej nastąpiło pożegnanie obrazu i złożony został Akt Zawierzenia. Następnie obraz został odniesiony przez strażaków i siostry zakonne do samochodu kaplicy. Obraz został przewieziony do Ciechocinka do Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła.

Ks. Leszek Malinowski

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację