Dekanat bądkowski

Parafia Opieki Matki Bożej Osięcinach

W dniach 23 do 24 października 2023 roku Parafia Opieki Matki Bożej w Osięcinach obchodziła uroczystość Nawiedzenie Matki Bożej w znaku kopii Ikony Jasnogórskiej. Bezpośrednio przed Nawiedzeniem miały miejsce rekolekcje poprowadzone przez o. Tomasza Chmielewskiego, paulina pracującego we Wrocławiu.

Nawiedzenie rozpoczęło się w poniedziałek popołudniowym nabożeństwem oczekiwania. O godz. 17:30 Matka Boża przybyła do nas z parafii w Sędzin. Po fanfarach, ucałowaniu ikony Jasnogórskiej przez księdza proboszcza Piotra Dziurdzińskiego i księdza Dziekana Jana Radaszewskiego, została ona wprowadzona do kościoła, niesiona przez strażaków.

W świątyni została odczytana Ewangelia o nawiedzeniu św. Elżbiety przez Maryję, podczas której wszyscy odśpiewaliśmy pieśń uwielbienia Boga przez Maryję Magnificat. Następnie Matka Boża została przywitana przez księdza proboszcza i rodzinę z naszej Parafii.

O godz. 18:00 została odprawiona uroczysta Msza święta wraz z kapłanami z dekanatu. O 21:00 odbył się Apel Jasnogórski, który poprowadził o. Tomasz Chmielewski. Od godz. 23:00 prowadzone było wspólnotowe czuwanie. O północy nastąpiła Msza święta o powołania, której przewodniczył ks. kan. Andrzej Tomalak, a słowo Boże wygłosił ks. Piotr Stanny w obecności kapłanów pochodzących z Parafii, jak i w niej pracujących. Były też obecne siostry zakonne z Parafii pochodzące. Przez całą noc parafianie czuwali przy Matce na modlitwie. Rano odśpiewano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

O godz. 9.00 odbyła się Msza święta dla osób chorych i starszych połączona z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych. O godz. 11.00 we Mszy świętej udział wzięły dzieci szkolne, ich rodzice i matki oczekujące potomstwa. O godz. 16.00 uroczystą Mszę świętą pożegnalną odprawił ks. Bp Stanisław Gębicki. Po niej nasza parafia została zawierzona opiece Maryi przez księdza proboszcza. Po akcie zawierzenia, Matka Boża powędrowała dalej – do parafii Lekarzewice.

Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Lekarzewicach

W dniach 24. – 25. października 2023 r. Matka Boża w znaku Ikony Jasnogórskiej nawiedziła parafię NMP Częstochowskiej w Lekarzewicach. Nawiedzenie poprzedziły rekolekcje, które prowadził o. Roman Wit, paulin z Jasnej Góry. Parafianie licznie uczestniczyli w rekolekcjach. Wielu parafian przystąpiło do sakramentu pokuty, aby duchowo przygotować się do spotkanie z Matką Bożą podczas Nawiedzenia. Każdego dnia o godz. 21.00. o. Roman prowadził Apel Jasnogórski, na który parafianie przynieśli: pierwszego dnia – obraz Matki Bożej, drugiego dnia – krzyż, trzeciego dnia – świecę, co było związane z rozważaniem apelowym.

Po powitaniu obraz Matki Bożej był niesiony w procesji przez przedstawicieli parafii: ojców, matki i strażaków. Po uroczystym powitaniu w kościele Eucharystii przewodniczył Biskup Stanisław Gębicki wraz z księżmi z dekanatu bądkowskiego. Podczas Pasterki Maryjnej byli obecni księża związani z naszą parafią. W drugim dniu była Eucharystia dla chorych i starszych z sakramentem namaszczenia, sprawowana przez kustosza obrazu. Była również Eucharystia z udziałem dzieci wraz z błogosławieństwem rodzin i matek w stanie błogosławionym, którą sprawował o. Roman. Nawiedzenia zakończyła Msza św. pożegnania, po której parafia została zawierzona opiece Matki Bożej.

Bogu niech będą dzięki za czas wielkiej łaski i czas obecności Maryi w naszej parafii.

Parafia św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi

Nawiedzenie Matki Bożej w parafii św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi, zostało poprzedzone Misjami Świętymi w dniach 22.10 – 27.10.23, które poprowadzili Ojcowie Redemptoryści, przy licznym udziale parafian i posłudze kapłanów z dekanatu. Relacja fotograficzna Nawiedzenia poniżej:

Parafia św. Mateusz Ap. w Bądkowie

Parafia św. Mateusza Ap. w Bądkowie na dzień Nawiedzenia przygotowywała się od roku w każdą środę na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 25 września byliśmy na Jasnej Górze, aby zaprosić naszą Matkę do parafii.

W niedzielę 22.10.2023 rozpoczęliśmy Misje Maryjne, które poprowadził O. Krzysztof Kowalski, paulin. Usposabialiśmy nasze serca i sumienia przez Słowo Boże i Sakrament Pokuty. W przeddzień Nawiedzenia w czasie Apelu Jasnogórskiego pod Krzyżem Misyjnym złożyliśmy Akt wierności Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu.

W czwartek 26 października 2023 roku o g. 17.30 Maryja, nasza Ukochana Matka przybyła do nas. Nastąpiła podniosła chwila, gdy druhowie OSP z parafii wnieśli do świątyni Pielgrzymującą Matkę, a wierni wypełnili świątynię.  Naszemu powitaniu przewodniczył Pasterz Diecezji Ks. Bp Krzysztof Wętkowski, który w czasie Mszy św.  mówił o Maryi, która nawiedza, napawa radością, miłością i wiarą. Apel Jasnogórski przy Ikonie Jasnogórskiej prowadził O. Paweł, kustosz Kaplicy Maryi. Na Apelu świątynia była wypełniona modlącymi. O północy odbyła się Pasterka Maryjna z udziałem Ks. Sebastiana Tomczaka i czuwanie nocne. Z całej parafii z poszczególnych miejscowości przybywali licznie wierni na modlitwę.

O poranku odśpiewano Godzinki o Niepokalanym Pocz. NMP., a następnie miała miejsce Msza święta dla małżonków, którzy odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Przy Maryi była w Bądkowie Kana Galilejska. Następnie Msza święta dla chorych, którzy przyjęli namaszczenie świętym olejem chorych. W południe przyszły dzieci i młodzież ze Szkoły w Bądkowie. Niezwykłe przeżycie, kiedy rodzice błogosławili swoje dzieci i dzieci błogosławiły swoich rodziców. 

Od g. 15.00 Modlitwa Koronki do Miłosierdzia Bożego i różaniec oraz Msza święta dziękczynna za wszystkie łaski nawiedzenia. Parafia zawierzyła się Maryi Matce i Królowej. Po pożegnaniu przedstawiciele parafii z ks. Proboszczem przekazali Matkę Bożą w Ikonie Jasnogórskiej parafii Łowiczek.

Parafia Świętego Krzyża w Łowiczku

Nawiedzenie Parafii Świętego Krzyża w Łowiczku było w dniach 26-27.10.2023r, które poprzedził czas trzy dniowych rekolekcji przygotowujących nas do tego wyjątkowego spotkania. Rekolekcje poprowadził w naszej parafii Ks. Andrzej Tomalak – Sekretarz Biskupa Włocławskiego. Pomagał nam także owocnie przeżyć czas modlitwy i zasłuchania w Słowo Boże. Mszy świętej pożegnania przewodniczył KS. Bp Wiesław Mering, który pobłogosławił nam na dalsze starania w ratowaniu naszej parafialnej świątyni. 

Pięknym doświadczeniem był czas Apelu Jasnogórskiego przy kopii obrazu Matki Bożej. Cieszyliśmy się także łaskami, które płynęły z Eucharystii sprawowanej w poszczególnych intencjach chorych, dzieci i rodzin. Bardzo mocnym i głęboko wzruszającym doświadczeniem było zawierzenie przez księdza Proboszcza Dawida całej naszej wspólnoty parafialnej w opustoszałym remontowanym wnętrzu kościoła, do którego weszliśmy z obrazem Matki Bożej choć na ten symboliczny moment. Bogu dziękujemy za ten czas, którego pierwszymi owocami są osoby dorosłe czytające Słowo Boże, schola dziecięca oraz nowi członkowie KŻR

Parafia św. Jakuba Apostoła w Siniarzewie

W dniach 28-29 października 2023 roku, po 48 latach Matka Boża w znaku Jasnogórskiej Ikony nawiedziła parafię św. Jakuba Apostoła w Siniarzewie. Poprzednie nawiedzenie przeżywaliśmy 11 września 1975 r. 

Do tego historycznego wydarzenia parafia przygotowywała się w dniach 25-28 października poprzez Misje Święte. Przeprowadził je o. Wojciech Dec, paulin, proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Łodzi. Był to dla naszej parafii wyjątkowy czas. Poprzez codzienną Mszę świętą, różaniec święty, Apel Jasnogórski, przez modlitewne spotkania przy krzyżach i figurkach w każdej wiosce, przez sakrament pokuty wielu parafian przygotowało się duchowo do spotkania z Matką.

Ikona Jasnogórskiej Pani przybyła w asyście Ochotniczych Straży Pożarnych i policji do Siniarzewa z parafii Krzyża Świętego w Łowiczku. Po wzruszającym powitaniu przez proboszcza parafii, rodziny, młodzież i dzieci Mszy świętej przewodniczył Ksiądz Biskup Senior Wiesław Alojzy Mering.

Przez sobotnie popołudnie, wieczór, noc i całą niedzielę parafia czuwała przy swej Matce, dziękując za Jej nieustanna opiekę, wstawiennictwo, i prowadzenie do Syna. Także za to, że od chwili konsekracji obecnej świątyni dokonanej przez Sługę Bożego biskupa Wojciecha Owczarka 28 sierpnia 1921 r. jest współpatronką parafii i króluje z Jasnogórskiego wizerunku w głównym ołtarzu.

29 października 2023 r., po Mszy świętej pożegnania Obraz Matki Bożej wyruszył do parafii św. Prokopa w Konecku. 

Ufamy, że Nawiedzenie Ikony Matki Częstochowskiej będzie dla naszej parafii umocnieniem wiary, nadziei i miłości, umocnieniem naszego trwania w Kościele Chrystusowym i radości dzielenia się Ewangelią.

Maryjo, Pokorna Służebnico Pana, Jutrzenko Wolności, prowadź do Syna.

Parafia św. Prokopa w Konecku

Przygotowaniem parafii do Nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej były Misje Święte, którym przewodniczył o. Marek Kowalski, Paulin. Nawiedzenie rozpoczęło się 29 października pod przewodnictwem ks. Bpa Stanisława Gębickiego i przy bardzo licznym udziale wiernych.

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację