Dekanat brzeski

Parafia św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej tak relacjonuje proboszcz parafii – ks. Maciej Jasiński:

„Dni 23 i 24 września 2023 roku to czas wyjątkowy dla naszej wspólnoty parafialnej. Po 48 latach i dwóch dniach znowu byliśmy świadkami wielkiego wydarzenia jakim była peregrynacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W tym czasie Parafia Brześcia Kujawskiego gościła Matkę Najświętszą. Nawiedzenie poprzedziły rekolekcje Maryjne, które prowadził kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym, ks. Wojciech Sokołowski. Spotykaliśmy się na naukach, słuchając Bożego Słowa, aby jak najlepiej przygotować się na sam czas przyjęcia do naszej wspólnoty Matki Królowej Polski. I wreszcie nastąpił oczekiwany 23 września…. Godzina 17.30 i w asyście Druhów Strażaków, Motocyklistów i bardzo licznie zgromadzonej liczby wiernych przybyła do nas Matka Boża. Całą dobę trwały modlitwy, spotkania, adoracja, sprawowane Msze święte przy Cudownym wizerunku Czarnej Madonny. To wyjątkowy czas…. Boży czas…. Te dwadzieścia cztery godziny to ogromne rzesze wiernych, którzy chcieli być z Matką Bożą…. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie tego wyjątkowego i świętego czasu Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Czarnej Madonny. Wielkie serdeczne Bóg zapłać. Z żalem, ale też z nadzieją 24 września na Eucharystii pod przewodnictwem ks. Biskupa Wiesława Meringa, pożegnaliśmy Cudowny wizerunek Matki Najświętszej. Obraz odjechał do sąsiedniej parafii w Kruszynie, ale Matka Boska Częstochowska została z nami. Dziękujemy Maryjo.”

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszynie

W dniach 24-25 września 2023 r. w Parafii NMP Królowej Polski w Kruszynie przeżywaliśmy Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Wizerunek Jasnogórskiej Madonny został przywieziony do Kruszyna z pobliskiej parafii w Brześciu Kujawskim. 

To ważne wydarzenie poprzedzone było Misjami Świętymi, które poprowadził paulin o. Krzysztof Kowalski. Ostatnia peregrynacja Cudownego Obrazu w kruszyńskiej wspólnocie miała miejsce niemal 50 lat temu, bo w 1975 r. 

W niedzielę 24 września 2023 r. ks. proboszcz Łukasz Grabiasz, wspólnie z ks. wikariuszem Rafałem Marczewskim oraz ks. biskupem Wiesławem Meringiem, uroczyście powitali Obraz. Następnie podczas procesji, w asyście poszczególnych delegacji, druhów strażaków, orkiestry oraz licznie przybyłych parafian, Ikona Matki Bożej Jasnogórskiej została przeniesiona do kościoła. O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. powitalna z udziałem kapłanów z dekanatu, której przewodniczył ks. bp Wiesław Mering. 

Tego dnia wierni zgromadzili się również na modlitwie różańcowej, Apelu Jasnogórskim oraz Pasterce Maryjnej, w której wzięli udział księża związani z parafią w Kruszynie. Za wstawiennictwem Maryi proszono o nowe powołania do Służby Bożej. Przez całą dobę trwały modlitwy, adoracja i uroczyste czuwanie z Matką Bożą Częstochowską, które zgromadziło wielu parafian, mieszkańców poszczególnych miejscowości. Każdy miał okazję do osobistej modlitwy, powierzenia Maryi swoich trosk, radości oraz wypraszania potrzebnych łask. 

Drugiego dnia peregrynacji podczas Mszy świętej małżonkowie, przed Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Sprawowana była również Eucharystia dla chorych, starszych i samotnych, z możliwością przyjęcia sakramentu chorych. W południe miała miejsce Msza święta dla najmłodszych parafian, ich rodziców, a także matek w stanie błogosławionym. Przed Obrazem Jasnogórskim modliła się licznie zgromadzona młodzież ze szkół w Kruszynie i Nakonowie wraz z kadrą pedagogiczną. 

25 września, o godz. 16.00 rozpoczęła się Msza święta dziękczynna za Nawiedzenie parafii. Wspólnota parafialna z radością w sercu podziękowała Maryi, Matce i Królowej za to wyjątkowe, ubogacające duchowo spotkanie. Był to niezwykle ważny czas modlitwy, refleksji, a także ożywienia wiary. Po uroczystym pożegnaniu Ikona Jasnogórska została przekazana do parafii w Śmiłowicach. 

Parafia św. Bartłomieja w Śmiłowicach

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej tak zostało opisane w kronice parafialnej:

W roku Jubileuszu 900-lecia Diecezji Włocławskiej w parafii św. Bartłomieja Ap. w Śmiłowicach odbyły się misje święte połączone z Nawiedzeniem Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej.

25 i 26 września był szczególnym czasem dla śmiłowickich parafian. Czasem czuwania i dziękczynienia. Czasem łaski i podziękowania za wiarę przodków. Czasem powierzenia Matce Bożej trosk i radości dnia codziennego.

W parafialnej świątyni, w nocne czuwanie przy Matce Bożej włączyli się m.in. mieszkańcy okolicznych wiosek, koła różańcowe i młodzież. W tym wyjątkowym czasie nie zabrakło wspólnej modlitwy i indywidualnego spotkania z Maryją. Czuwanie zakończyła Msza święta odprawiona przez Pasterza Diecezji ks. bpa Krzysztofa Wętkowskiego.

Niech owoce spotkania z Matką Bożą w Jej Jasnogórskim Wizerunku będą widoczne w życiu mieszkańców parafii Śmiłowice. Niech Maryja otacza wszystkich płaszczem swej matczynej opieki i prowadzi do Swego Syna.

Pod Twoją obronę uciekamy się i dłoniom Twym Przenajświętszym polecamy się,
My którzyśmy rozbitkami pod gwiazdami, ulituj się Matko Bolesna ulituj nad nami…

Parafia Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim

Peregrynacja w parafii tak została opisana w kronice Nawiedzenia:

W dniach 26 – 27 września 2023 r. Parafia Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim gościła Ikonę Matki Bożej Częstochowskiej. Przygotowania i dekoracja trasy przejazdu, kościoła i otoczenia zmobilizowały niespotykaną dotąd rzeszę wiernych. Niemniejszą grupę zgromadziły poprzedzające peregrynację rekolekcje. Tak przygotowani stanęliśmy na powitanie Jasnogórskiej Pani z Ks. Bpem Krzysztofem Wętkowskim Ordynariuszem Diecezji Włocławskiej, ks. dziekanem Maciejem Jasińskim, ks. Ireneuszem Sawickim proboszczem, ks. Andrzejem Aniszczykiem – naszym sąsiadem z Witowa, ks. Adamem Zielińskim i księżmi z dekanatu brzeskiego. Po asyście honorowej Obrazu przez OSP Śmiłowice, Kąkowa Wola, Bodzanowo i motocyklistów oraz uroczystym powitaniu udaliśmy się w procesji do kościoła na Eucharystię.  Przed Apelem Jasnogórskim przy obrazie zgromadziła się młodzież na muzycznej kontemplacji. Modlitwy za zmarłych księży i parafian poprzedziły uroczystą pasterkę sprawowana przez księży związanych z parafią: ks. kan Henrykiem Kruszewskim OMI, ks. kan. Andrzejem Walczakiem, ks. Sławomirem Polaszkiem i ks. Adamem Zielińskim. Do porannych Godzinek trwało całonocne czuwanie poszczególnych wiosek. Swoją Mszę świętą mieli starsi parafianie przyjmujący sakrament chorych. Przed modlitwą Anioł Pański poezją maryjną i pieśnią uczcili spotkanie nauczyciele, rodzice i dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Kąkowej Woli.  Po modlitwie różańcowej nadszedł czas na Koronkę do Bożego Miłosierdzia i Mszę świętą pożegnalną kończąca tę niezwykłą wizytę Jasnogórskiej Pani. Łzy wzruszenia i lekki niedosyt krótkości wizyty towarzyszył pożegnaniu. Pozostaliśmy bardziej zjednoczeni, wzmocnieni modlitwą i obecnością Pani Jasnogórskiej. 

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w parafii Przemienienia Pańskiego w Wieńcu miało miejsce w dniach 27 i 28 września 2023 roku. Przygotowanie duchowe do tego wyjątkowego wydarzenia wspólnota parafialna rozpoczęła już  w okresie Wielkiego Postu poprzez rekolekcje prowadzone przez s. Anielę  Czapczyk – Franciszkankę Rodziny Maryi. Ich osnowę stanowiło świadectwo osobistej relektury „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Matki Najświętszej” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort i płynąca z niej zachęta do całkowitego oddania się Maryi. Kontynuacją i rozwinięciem tych treści były misje maryjne prowadzone bezpośrednio przed Nawiedzeniem przez paulina, o. Tomasza Chmielewskiego. Rozpoczęły się one w piątek 22 września procesją różańcową z lampionami i świecami od figurki Matki Bożej w Gustorzynie do Jaranówka i poświęceniem gruntownie odnowionej z racji Nawiedzenia kapliczki przy d. szkole w Dobrej Woli. Następnego dnia misjonarz wraz z proboszczem spotkali się na modlitwie i rozmowie z mieszkańcami parafii przy 13 kapliczkach i krzyżach. Przy tej okazji nagrywane też były świadectwa historii powstania poszczególnych kapliczek i krzyży. Przypomnienie wydarzeń (szczęśliwy powrót z wojny, z wysiedlenia, ocalenie od śmierci, uzdrowienie z ciężkiej choroby) związanych z postawieniem każdej kapliczki czy krzyża, nieznanych nieraz nawet dużej części osób przychodzących do danego miejsca na modlitwę, pozwoliło na ich odkrycie jako widzialnych znaków obecności, działania i opieki Matki Bożej w życiu konkretnych ludzi, rodzin i społeczności. Przesłaniem kolejnych dni misji była zachęta do uczenia się bycia jak Maryja. W niedzielę sama liturgia słowa zachęcała do przyjęcia postawy ufności wobec Pana Boga, a umocnieniem w tym było indywidualne błogosławieństwo rodzin na zakończenie każdej z Mszy świętych oraz wieczorne czuwanie z modlitwą wstawienniczą zakończone Apelem Jasnogórskim. Następnego dnia w centrum było Słowo Boże w życiu Maryi i każdego chrześcijanina – naukę misyjną dopełnili swoimi świadectwami uczestnicy cotygodniowych spotkań biblijnych w parafii. Ostatni dzień misji był związany z modlitwą o wylanie Ducha Świętego. 

W środę 27 września, w dzień przybycia Maryi do Parafii, w kościele i wokół niego zgromadziło się bardzo wielu parafian i gości. Świątynia, jak i jej otoczenie i cała trasa przejazdu samochodu-kaplicy przez terytorium parafii, wszystkie kapliczki i krzyże oraz wiele domów było odświętnie udekorowane. Część banerów i flag oraz dekoracja dróg została użyczona przez zaprzyjaźnione wspólnoty parafialne z Kaczek Średnich i Mąkoszyna. Kopia Ikony Jasnogórskiej przybyła do Wieńca z parafii w Dąbiu Kujawskim w asyście motocyklistów i samochodów OSP z jednostek z terenu obu parafii. W uroczystej procesji na barkach strażaków obraz Matki Bożej został wniesiony do świątyni. W imieniu całej wspólnoty Matkę Bożą przywitała w świątyni rodzina z dziećmi, a wiązanki kwiatów złożyli delegacja z parafii w Dąbiu, proboszcz z Wieńca, przedstawiciele osób starszych, młodzież oraz witająca rodzina. Mszy świętej powitania przewodniczył dziekan brzeski ks. Maciej Jasiński, a uczestniczyli w nich księża z dekanatu oraz goście, a homilię wygłosił misjonarz o. Tomasz Chmielewski OSPPE. Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęło się osobiste spotkanie z Maryją podczas czuwania i adoracji Jej Świętego Wizerunku. O godzinie 21.00 Kustosz Obrazu o. Paweł Subik OSPPE poprowadził Apel Jasnogórski przy licznym udziale wiernych, a następnie o godz. 22.00 rozpoczęła się Msza święta o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z parafii. Przewodniczył jej ks. Henryk Kowalski, który z wikariatu w Wieńcu w 1975 roku wyruszył na misje na Wybrzeże Kości Słoniowej. Koncelebrowali: ks. Jacek Laszczyk, ostatni wikariusz przed podziałem parafii w 1985 roku, a obecnie proboszcz w Koninie-Gosławicach, który wygłosił także kazanie, ks. Szymon Wiwatowski oraz ks. Jakub Kupiński, którzy w Wieńcu odbywali praktyki diakońskie, a ks. Jakub był także przez miesiąc jako neoprezbiter wikariuszem, ks. Paweł Zalewski – proboszcz zaprzyjaźnionej parafii w Kaczkach Średnich, który przybył na Nawiedzenie Matki Bożej w Wieńcu wraz z delegacją swojej wspólnoty oraz miejscowy proboszcz ks. Witold Dorsz. Po zakończeniu pasterki maryjnej rozpoczęło się nocne czuwanie według ustalonego wcześniej programu. 

Drugi dzień Nawiedzenia rozpoczął się o godz. 07.30 rano odśpiewaniem Godzinek do NMP. Na poranną Mszę świętą z błogosławieństwem dzieci o godz. 09.00 przybyły młodsze klasy Szkoły Podstawowej w Wieńcu wraz z opiekującymi się nimi nauczycielami. O godz. 11.00 swoje spotkanie z Matką Bożą i Mszę świętą miały osoby starsze i chore. Eucharystii  przewodniczył Ojciec Kustosz i wraz z dwoma kapłanami udzielił w jej trakcie sakramentu chorych ponad stu osobom. Koronka do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00 połączona była z modlitwą za zmarłych. Mszy świętej dziękczynnej na zakończenie Nawiedzenia o godz. 16.00 przewodniczył Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski. Po jej zakończeniu w uroczystym akcie parafia została zawierzona Matce Bożej. Z Wieńca Kopia Ikony Jasnogórskiej wyruszyła do Brzezia. Wiele osób żegnających Matkę Bożą płakało ze wzruszenia. Pragnąc utrwalić pamięć o tym wyjątkowym wydarzeniu parafia przygotowuje jako wotum witraż do kościoła przedstawiający scenę Zwiastowania NMP, a w trosce i nadziei na duchowe owoce tego poruszenia serc na pierwszy tydzień listopada zapowiedziane jest rozpoczęcie nowej edycji kursu Alpha i planowane są inne inicjatywy ewangelizacyjne.

Parafia św. Józefa w Brzeziu

 W dniach 28-29.09.2023 r. miała miejsce peregrynacja Ikony Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Wydarzenie to było poprzedzone rekolekcjami przygotowawczymi, które poprowadził Paulin o. Mariusz Lorenc z Warszawy. W swoich naukach podkreślił wagę zawierzenia Panu Bogu i przekonywał, aby całym sercem powierzyć się Matce Najświętszej, we wszystkich sytuacjach życia. Parafianie zaangażowani w przygotowanie Nawiedzenia Matki Bożej całym sercem włączyli się razem ze swoim Księdzem Proboszczem Pawłem Pokorą w godne przyjęcie Madonny.

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację