Dekanat chodecki

Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Cettach

Parafia Cetty w jedności z całą diecezją od 6 sierpnia 2022 roku przygotowywała się duchowo do przeżywania Nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej oraz świętowania Jubileuszu 900-lecia istnienia naszej diecezji. W każdą pierwszą Niedzielę miesiąca w ramach nowenny odbywało się duchowe przygotowanie do spotkania się z Matką Bożą, aby z miłością i czcią przeżyć ten dzień Nawiedzenia. Nabożeństwa różańcowe, roraty adwentowe, czy nabożeństwa majowe pomagały nam rozbudzać w sercu miłość do Maryi. Informacje o mającym nastąpić tym wyjątkowym spotkaniu z Matką Bożą były regularnie przekazywane w ogłoszeniach parafialnych a szczególnie przez foldery kolędowe.

Pół roku przed Nawiedzeniem ustalony został program Rekolekcji bezpośrednio przygotowujący nas do spotkania z Matką Bożą oraz program ceremonii samego Nawiedzenia. Na dwa miesiące przed Nawiedzeniem odbyło się spotkanie robocze z Radą Parafialną oraz z grupami roboczymi, na którym ustalono zakres prac przygotowujących to wydarzenie. Dwa tygodnie przed został przekazany szczegółowy program Rekolekcji i Nawiedzenia. Rekolekcje prowadził ojciec Ryszard Andrzejewski CSMA z Torunia.

W przygotowanie do Nawiedzenia były włączone; nasz Odpust Parafialny i uroczystości Dożynkowe oraz udział w pielgrzymce do sanktuarium w Błennej w dzień urodzin Matki Bożej. Obecność wiernych na Uroczystości Nawiedzenia mile zaskoczyła nas kapłanów nie tylko frekwencją, ale także wzruszającymi przeżyciami czcicieli Matki Bożej. W czasie tych czterech dni rozdano ponad 1000 komunii. Należy jednak wspomnieć, że niestety znalazły się i głosy krytykujące szczere zaangażowanie i pobożność parafian, którzy całym sercem poświęcali swój czas i prace w przygotowania. Polecamy ich w modlitwie Matce Bożej. 

Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem Nawiedzenia a od strony wiernych z pełną czcią i miłością do Maryi. 

Pani Częstochowska jako proboszcz Parafii, której jesteś Patronką, pragnę wyrazić wdzięczność za ten czas nawiedzenia. Czas szczególnego przeżywania Twojej obecności pośród nas. Czas wpatrywania się w Twoje matczyne oblicze i piękno Twoich oczu, aby przez nie zanurzać się w świętość Twojej czułej miłości.

Niech te przeżycia przenikają i przemieniają nasze wnętrza i codzienne życie, aby Jezus mógł żyć w nas a my mogli żyć Jezusem – miłością Syna Boga Żywego, który umarł na Krzyżu za nasze grzechy. Ucz nas Mario z Nazaretu otwierać się na Miłosierdzie Boga wylewające się z Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby skutecznie mogło Ono nas uzdrowić z mani świętości i wykrzywionej pobożności. Pomóż nam poznawać prawdę o nas samych. Naucz nas Matko budować żywą wspólnotę Kościoła Twojego Syna w naszych rodzinach, aby dzieci i młodzież nie zostały zwiedzione pozorami miłości.

Dziękując za ten czas nawiedzenia nie żegnamy się z Tobą kochana Matko, bo wierzymy, że zawsze jesteś z nami. Nie prosimy Cię Pani Jasnogórska, abyś pozostała z nami, bo głęboko wierzymy, że zawsze byłaś i zawsze będziesz z nami, ale pragniemy radością z Twojej Miłości, którą przeżywamy tu i teraz dzielić się z innymi, którzy na Ciebie czekają. 

Matko Boga bądź z nami w każdy czas i prosimy, abyś zbawienną drogą nas prowadziła a przy śmierci słodką opiekunką była.

Ks. Edward Banaszak

Parafia św. Dominika w Chodczu

Ikona Jasnogórska przybyła do parafii św. Dominika w Chodczu we wtorek 12 września. Uroczyste powitanie Matki Bożej odbyło się na Placu Kościuszki, skąd wyruszyła procesja do świątyni. Eucharystii powitalnej Obrazu Matki Bożej przewodniczył ks. bp senior Wiesław Mering, natomiast homilię wygłosił o. Maciej Atras, paulin, który prowadził sześciodniowe misje święte, które bezpośrednio miały przygotować wiernych na spotkanie z Matką Najświętszą.

W uroczystości wzięli bardzo licznie parafianie chodeccy, myśliwi, pszczelarze, strażacy, poczty sztandarowe miejscowych szkół, goście przebywający w tym czasie na rekreacji nad miejscowym jeziorem oraz duchowieństwo dekanatu chodeckiego.

Zgodnie z harmonogramem o północy celebrowana była tzw. pasterka maryjna, której przewodniczył były proboszcz Chodcza, ks. prał. Zbigniew Skrobicki. Koncelebrowali Eucharystię, kapłani pochodzący z tej parafii oraz ci, którzy kiedyś pełnili w niej posługę wikariusza.

W środę do południa odbyły się Msze święte dla chorych, matek oczekujących potomstwa oraz dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie parafii. Popołudniu podczas Mszy pożegnalnej Obrazu Matki Bożej, Proboszcz parafii, ks. kan. Grzegorz Szczepaniak, zawierzył całą parafię i jej mieszkańców, Matce Bożej.

Parafia św. Andrzeja Apostoła w Woli Pierowej

Każda epoka przyjmując z Tradycji określone prawdy wiary nadaje im swoisty koloryt. Dla nas chrześcijan żyjących w XXI wieku największą wykładnię prawd wiary stanowią dokumenty Soboru Watykańskiego II. W ich świetle spójrzmy także na Maryję i Jej rolę w dziele naszego zbawienia. Jak była obecna na weselu w Kanie Galilejskiej, gdzie Chrystus „objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie”, tak ciągle jest Maryja obecna w pielgrzymce wiary uczniów swojego Syna.

Posłannictwo Maryi – to macierzyństwo wobec Jezusa i Kościoła. Maryja jest przede wszystkim Matką. Macierzyństwo to trwa nieprzerwanie od chwili jej niezawodnego przyzwolenia danego przy zwiastowaniu i ponowionego bez wahania pod krzyżem, aż do osiągnięcia wiekuistej pełni przez wszystkich wybranych. Jednym z przywilejów tego macierzyństwa wobec Kościoła jest pośrednictwo Maryi. Właśnie w Kanie Galilejskiej w czasie publicznej działalności Jezusa, zbawczą funkcję Maryja ukazuje przez wstawiennictwo. Widzi ludzką potrzebę i przedstawia ją Synowi, bo tylko On może jej zaradzić. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Postawa Maryi jest doniosła, a jednocześnie dyskretna, cicha i pokorna. Wierzy w nadprzyrodzoną moc i dobroć Syna i efektem tego zawierzenia jest objawienie się chwały Bożej mieszkającej w jej Synu. Pośrednio dzięki właśnie Maryi uwierzyli w Chrystusa Pana jego uczniowie, a ona sama ukazała poszerzony zakres swego macierzyństwa.

Ta macierzyńska funkcja Maryi ciągle trwa w kościele, każdego dnia na nowo możemy odczuwać Jej obecność, szczególnie w Polskiej Kanie na Jasnej Górze, gdzie jako Matka „współdziała miłością w rodzeniu się w kościele wiernych”. Współdziała, bo ostatecznie dawcą łaski i życia, podobnie jak w ewangelicznej Kanie, jest sam Bóg, a działanie Maryi jest w pełni podporządkowane Jego działaniu.

Wdzięczni za czas Nawiedzenia parafii Wola Pierowa 13 – 14 września 2023 roku Parafianie wraz z księdzem proboszczem Sławomirem Grzegórskim.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim

Po czterdziestu ośmiu latach (10.08.1975 r.)  miało miejsce drugie Nawiedzenie parafii Lubień Kujawski przez Maryję, w znaku jasnogórskiej ikony. Nawiedzenie poprzedzone było czterodniowymi Misjami (10-13.09), które prowadził o. Krzysztof Kowalski (OSPPE) – wieloletni duszpasterz akademicki, misjonarz i rekolekcjonista. Kolejne dni przeżywane były pod hasłem – rekolekcyjny rachunek sumienia, dzień modlitw za ludzi chorych i w podeszłym wieku, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, dzień modlitw o życie chrześcijańskie rodzin, dzień modlitw o miłość, wierność i jedność małżeństw. W przygotowaniu duchowym i zewnętrznym wzięli udział w większości wszyscy parafianie. Dawno w historii lubieńskiego duszpasterstwa konfesjonały nie były tak oblegane, godzili się i jednali od wielu lat skłóceni ze sobą ludzie. Dawno żadne misje i rekolekcje nie przyniosły takich owoców. 

Na trasie przejazdu samochodu – kaplicy, który przewoził Obraz, ludzie wykonyali dekoracje ciągnące się przez wiele kilometrów. Oczekiwanie na przybycie Kaplicy z Obrazem Matki Bożej rozpoczęło się w piątek o godz. 17.30, przy Urzędzie Miasta. Kawalkada samochodów wyruszyła z parafii w Woli Pierowej, jadąc przez przystrojone ulice lubieńskiej parafii, gdzie przed wieloma domami ludzie witali Wizerunek Wędrującej Pani, który nadal dokonuje cudów przemiany ludzkich serc. Maryja niejako zaglądała do każdego domu, a potem przez peregrynację w rodzinach odwiedziwszystkich swoich wiernych.

Matkę Bożą witali ksiądz Proboszcz, rodzice, dzieci, młodzież i przedstawiciele Samorządu Gminy. Eucharystii przewodniczył ks. bp Krzysztof Wętkowski wraz z kapłanami dekanatu chodeckiego. W Mszy św. uczestniczyło przeszło 1500 wiernych. W homilii Biskup nawiązał do ślubów Jana Kazimierza, historii Polski oraz do stałej interwencji Bożej za wstawiennictwem Maryi. Przywołał imiona świętych diecezji włocławskiej: św. s. Faustynę Kowalską, św. Maksymiliana Kolbego, bl. Bp. Michała Kozala. Wskazując na potrzebę modlitwy i życia eucharystycznego, hierarcha podkreślił wartość postanowienia, które dotyczy duchowej dojrzałości człowieka i nieustannych wyborów.

O godz. 21:00 licznie zgromadzeni wierni odśpiewali Apel Jasnogórski, któremu przewodniczył o. Paweł Subik (OSPPE), kustosz Obrazu Nawiedzenia.  Po modlitwie apelowej lubieńscy parafianie i goście kontynuowali całonocną adorację. Przed pólnocą rozbrzmiały dzwony kościoła, wzywając parafian na tzw. Pasterkę, którą celebrowali księża rodacy i księża pracujący w przeszłości w parafii Lubień Kujawski. Liturgii przewodniczył ks. infułat Krzysztof Konecki, a koncelebransami byli: o. Krzysztof Kowalski, ks. Dariusz Sieczkowski, ks. Józef Seweryn, ks. Andrzej Zdzienicki, ks. Krzysztof Kacała, ks. Piotr Dykowski, ks. Mariusz Danielewski, ks. Maciej Grabowski, ks. Paweł Osiński, ks. Łukasz Kołodziejczak.

Pożegnanie i dziękczynne modlitwy za wszystkie łaski Nawiedzenia Matki Bożej 
w parafii rozpoczęły się w piątek o godz. 16.00, z wielkim wzruszeniem i łzą w oku parafia żegnała Wędrującą Matkę. „Zostaliśmy umocnieni Jej obecnością, przeminieni modlitwą 
i radośni, bo byliśmy już w przedsionku nieba”- tak Nawiedzenie podsumował jeden 
z uczestników. W tych dniach lubieńska świątynia po raz kolejny stała się świadkiem wewnętrznej przemiany, gorzkich łez, znaku żalu za swoje grzechy; świadkiem dialogu 
z Jezusem Eucharystycznym; świadkiem wyznania grzechów wsakramencie pokuty 
i pojednania; świadkiem wielu innych rzeczy, spraw i sytuacji o których wiemy jedynie my sami, bo znamy to, co działo się w tych dniach w naszych sercach. Pamiątką przeżytych misji jest Krzyż na placu przykościelnym, z wygrawerowaną datą upamiętniającą misje 10-15.09.2023 r., stanowić on będzie trwałą pamiątkę odbytych Misji świętych dla kolejnych pokoleń.

Parafia św. Prokopa w Kłóbce

Parafia św. Prokopa w Kłóbce do spotkania się z Matką Bożą w Ikonie Jasnogórskiej przygotowywała się poprzez rekolekcje maryjne w dniach od 12 do 14 września 2023 roku, które poprowadził ks. Piotr Rusin, kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej. Aby uświetnić to historyczne wydarzenie wierni udekorowali swoje domy, ulice i drogę przejazdu prowadzącą do świątyni.

15 września 2023 r. parafianie i goście zgromadzili się w kościele, by o godz.17:00 rozpocząć nabożeństwo oczekiwania na spotkanie z Matką Najświętszą. Około godz.17:20 wierni wyruszyli w procesji na miejsce spotkania, skąd w uroczystej asyście kapłanów i wiernych obraz Jasnogórskiej Matki został wniesiony do kościoła.

Po przywitaniu Obrazu rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. prałata Wojciecha Kochańskiego. Około godz. 19:00 wierni mieli okazję spotkać się z Maryją indywidualnie podczas czuwania i adoracji Jej Ikony. O godz.21:00 kustosz Obrazu ojciec Paweł poprowadził Apel Jasnogórski.

Podczas Mszy św. sprawowanej o północy i koncelebrowanej przez kapłanów pochodzących z parafii i w niej niegdyś pracujących modlono się o powołania kapłańskie i zakonne. Od godz. 1:00 do godz. 9:00 trwało czuwanie modlitewne według ustalonego porządku. Wkrótce potem zaśpiewano Godzinki ku czci Niepokalanej Dziewicy. O godz. 9:30 sprawowano Mszę św. dla chorych i udzielono Sakramentu Namaszczenia Chorych. Dzieci, młodzież, wychowawcy i nauczyciele uczestniczyli we Mszy św. o godz.11:30. W godzinie miłosierdzia odmówiono Koronkę.

Na zakończenie Nawiedzenia Mszę św. sprawował ks. bp Stanisław Gębicki. Następnie w uroczystym orszaku wierni odprowadzili Maryję w Ikonie Jasnogórskiej do samochodu kaplicy, aby została przewieziona do parafii Choceń. 

Matce Najświętszej niech będą dzięki za to, że w Jej ramionach znaleźliśmy pokój i schronienie, za Jej troskę i czułość. Oby owoce tego Nawiedzenia można było dostrzec w naszych codziennych zmaganiach i przyszłych pokoleniach.

Parafia św. Idziego w Choceniu

Pierwszy raz Maryja w znaku Ikony Jasnogórskiej nawiedziła parafię w Choceniu 5 sierpnia 1975 r. Po ponad 48 latach ponownie przybyła do tutejszej wspólnoty. Był to wyjątkowy czas dla Kościoła choceńskiego, ponieważ przygotowaniem do tego wydarzenia był czas świętych Misji parafialnych. Prowadzili je ojcowie redemptoryści z Poznania: o. Przemysław Ilski i o. Witold Radowski.

W trakcie Misji świętych uczestnicy rozważali Słowo Boże i wsłuchiwali się w nauki prowadzone przez ojców misjonarzy. Każdego dnia poruszany był inny temat. W tym ważnym czasie odbywały się spotkania dla dzieci i młodzieży w szkołach, małżonkowie odnowili przyrzeczenia małżeńskie, chorzy przyjęli sakrament namaszczenia chorych. W programie przewidziana była także uroczystość pojednania oraz uroczystość opowiedzenie się za Jezusem, jako Panem życia.

Nawiedzenie Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej rozpoczęło się od nabożeństwa oczekiwania. Parafianie i goście zgromadzili się przy Zespole Szkół w Choceniu i trwając na modlitwie oczekiwali na przybycie samochodu-kaplicy. Około godziny 17:30 rozległ się dźwięk syren strażackich oznaczający przybycie Obrazu do parafii. Przy powitaniu obecny był ks. bp Stanisław Gębicki, proboszcz ks. Mieczysław Łaszczyk, wikariusz ks. Mateusz Jędrzejczak oraz księża z dekanatu. Następnie rozpoczęła się procesja z Wizerunkiem Czarnej Madonny do choceńskiego kościoła. Obraz nieśli strażacy, ojcowie, matki oraz młodzież z Liceum Ogólnokształcącego przy asyście harcerzy oraz uczniów klasy mundurowej ze Szkoły w Choceniu.

Po przybyciu do kościoła pw. św. Idziego i ustawieniu obrazu na tronie, ks. bp Stanisław zapalił świecę Jubileuszową, a ks. wikariusz odczytał Ewangelię o nawiedzeniu Elżbiety przez Maryję. Ks. wicedziekan Dariusz Sieczkowski odczytał telegram Ojca Świętego Franciszka, a ks. proboszcz i rodzina państwa Klimczaków oficjalnie przywitali Ikonę Matki Bożej we wspólnocie. Następnie została odprawiona Eucharystia.

Parafianie mogli uczestniczyć także w Apelu Jasnogórskim, modlitwie za zmarłych, pasterce maryjnej, którą odprawiali księża pochodzący z tejże parafii oraz wcześniej w niej posługujący. Zwieńczeniem dnia było nocne czuwanie, w czasie którego odmawiano wszystkie części różańca i trwano w ciszy przed obliczem Maryi.

O poranku modlono się Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Parafianie uczestniczyli w niedzielnych Eucharystiach, w czasie których wciąż był obecny wizerunek Czarnej Madonny. Tego dnia o godzinie 15:00 odprawiono Mszę świętą, którą celebrowali: ks. Mieczysław Łaszczyk, ks. Mateusz Jędrzejczak i ks. Kryspin Kaźmierczak natomiast homilię wygłosił o. Przemysław Ilski. Była ona zwieńczeniem czasu parafialnych Misji świętych oraz nawiedzenia Ikony Maryi w parafii Choceń.

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację