Dekanat czernikowski

Parafia ścięcia św. Jana Chrzciciela w Nowogrodzie

W dniach 26. – 27. listopada 2023 r. Matka Boża w znaku Ikony Jasnogórskiej nawiedziła parafię w Nowogrodzie. Nawiedzenie poprzedziły rekolekcje, które prowadził o. Zbigniew  
z zakonu karmelitańskiego. Parafianie licznie uczestniczyli w rekolekcjach. Wielu parafian przystąpiło do sakramentu pokuty, aby duchowo przygotować się do spotkanie z Matką Bożą podczas Nawiedzenia. Każdego dnia o godz. 21.00. o. Zbigniew prowadził Apel Jasnogórski, na który parafianie powierzali się Matce Bożej.

Po powitaniu obraz Matki Bożej był niesiony w procesji przez przedstawicieli parafii: ojców, matki, służbę liturgiczną, rodzinę zastępczą, nauczycieli, młodzież żeńską i męską, koła różańcowe i strażaków. Po uroczystym powitaniu w kościele Eucharystii przewodniczył 
ks. dziekan Krzysztof Graczyk wraz z księżmi z dekanatu czernikowskiego. Podczas Pasterki Maryjnej byli obecni księża pochodzący z naszej parafii: ks. Roman Foksiński i ks. Piotr Siołkowski. W drugim dniu była Eucharystia dla chorych i starszych z sakramentem namaszczenia, sprawowana przez kustosza obrazu. Była również Eucharystia z udziałem dzieci wraz z błogosławieństwem rodzin i matek w stanie błogosławionym, którą sprawował o. Zbigniew. Nawiedzenia zakończyła Msza święta pożegnania której przewodniczył ks. bp Krzysztof Wętkowski. Po Eucharystii parafia została zawierzona opiece Matki Bożej.

Bogu niech będą dzięki za czas wielkiej łaski i czas obecności Maryi w naszej parafii.

Ks. Krzysztof Wiśniewski – proboszcz 

Parafia Świętej Trójcy w Działyniu

W dniach 27-28 listopada 2023 r. do naszej wspólnoty parafialnej, z Parafii Nowogród, w znaku Jasnogórskiej Ikony przybyła Najświętsza Maryja Panna.

Nasze przygotowanie zarówno duchowe, jak i to związane z wykonaniem dekoracji, rozpoczęliśmy w sobotę 25 listopada. Przez ten czas duchowej przemiany naszych sumień 
i serc przeprowadził nas o. Piotr Słomiński O.Carm.– Przeor klasztoru i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach.

Na te chwile spotkania Matką i jej Synem przygotowaliśmy swe wnętrza poprzez rekolekcje, spowiedź świętą, osobiste i wspólnotowe modlitwy. Przygotowaliśmy świąteczny wystrój naszej świątyni i naszych domów, żeby dać świadectwo, że jesteśmy wspólnotą ludzi wierzących. 

            Ikona Jasnogórskiej Pani została przywitana przy kapliczce obok Zespołu Szkół 
 Działyniu przez księdza kan. Tomasza Muraszewskiego – proboszcza działyńskiej parafii, 
w obecności Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego oraz ojca rekolekcjonisty Piotra Słomińskiego. Powitanie obrazu poprzedziła modlitwa różańcowa oraz poświęcenie przez Księdza Biskupa odnowionej kapliczki, które będzie przypominać nam o tym szczególnym czasie odwiedzin Matki. Następnie wyruszyliśmy w uroczystej procesji do naszej świątyni. Modlitwy prowadził Janusz Przychodny – kleryk WSD we Włocławku, pochodzący z naszej parafii. Obraz Jasnogórskiej Matki niosło 12 grup stanowych: druhowie Strażacy z terenu całej Parafii, matki, ojcowie, koła żywej róży, asysta kościelna, ministranci, młodzież, przedstawiciele władz lokalnych, zaproszeni goście (parlamentarzyści, przedstawiciel Rady Ministrów, Komendanci Powiatowi PSP oraz Policji), nauczyciele, chętni parafianie. Grup było dużo, gdyż to czas szczególnej łaski, który zdarza się raz na niemalże 50 lat. Uroczystej Mszy świętej powitania Matki Bożej przewodniczył Ks. Krzysztof Wętkowski – Biskup Włocławski.

O godz. 21 Apel Jasnogórski poprowadził o. Paweł Subik OSPPE – kustosz jasnogórskiej Ikony. Wspólna modlitwa, pełna radości i wzruszeń dodała nam duchowej siły. 

O godz. 24 rozpoczęła się pasterka w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Mszę świętą sprawował Ksiądz Proboszcz, w koncelebrze z ks. Stanisławem Kowalskim – byłym proboszczem działyńskiej parafii, który wygłosił słowo Boże, a także uczestniczył w niej kleryk Janusz Przychodny.

Od godz. 1 do godz. 9 czuwanie modlitewne podjęły wszystkie wsie 
z terenu naszej Parafii (Działyń, Sitno, Wielgie, Rembiocha, Rembiośnica, Pustki Działyńskie, Kopanina, Ciechanówek, Przystań, Wymokle, Rumunki Wielickie, Laskówiec, Nowy Działyń). O godz. 9 rozpoczęła się Msza święta z udziałem wszystkich dzieci i młodzieży z naszej szkoły. Ojciec Rekolekcjonista podjął otwarty dialog z naszymi najmłodszymi parafianami, którym przybliżył obecność Matki Bożej i Pana Jezusa w naszym życiu. W trakcie Mszy świętej dzieci podziękowały Matce Bożej za jej nieustanną opiekę nad swoimi rodzinami, modlitwę wyrażały poprzez wspólny śpiew ze swoimi nauczycielami 
i wychowawcami. 

O godz. 10.30 rozpoczęła się Msza święta dla osób starszych i chorych, podczas której sakrament namaszczenia chorych przyjęli wszyscy wierni. Mszę świętą sprawował o. Paweł Subik, o. Piotr Słomiński, ks. Tomasz Stachowski – Rodak, pochodzący z sąsiedniej parafii Ruże, diec. płocka. Po Mszy świętej był czas na indywidualne modlitwy i czuwanie do godz. 15. Po odmówieniu koronki do Bożego Miłosierdzia i różańcu za Zmarłych Parafian, rozpoczęła się Msza święta kończąca peregrynację, w której ksiądz proboszcz zawierzył Maryi parafię i wszystkie jej rodziny. Tuż po godzinie 17 cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej odprowadzony został do samochodu – kaplicy i udał się do kolejnej parafii naszego dekanatu – św. Marcina Biskupa w Mazowszu.

W tym szczególnym czasie Nawiedzenia pragnęliśmy być przy Maryi. Uczyć się 
od Niej dobrego życia i najpiękniejszej postawy – miłości do Boga i drugiego człowieka. 
W tym niełatwym dla świata czasie, gdy wokół nas tyle wojen, cierpienia i niepokojów, 
ta piękna chwila spotkania z Matką, wskazującą na Syna, była niejako wytchnieniem od trosk doczesności i czasem prawdziwej przemiany serc.

Ks. kan. Tomasz Muraszewski – proboszcz

Parafia św. Marcina Biskupa w Mazowszu

Do przybycia obrazu przygotowywaliśmy się w czasie rekolekcji od dnia 26.11 do 27.11. 2023 r. Rekolekcje były prowadzone przez ks. prof. dr hab. Józefa Szymańskiego. Nawiedzenie Matki Bożej w Parafii Mazowsze rozpoczęło się 28 listopada. Kościół i jego otoczenie zostało pięknie przyozdobione przez parafian. Również trasa przybycia Matki Bożej z parafii Działyń została udekorowana. Procesja z kościoła wyruszyła ok. godz. 17:00. Tworzyli ją ministranci, Żywy Różaniec, Ochotnicze Straże Pożarne z parafii, dzieci komunijne, kobiety niosące feretrony, poczty sztandarowe i parafianie. Obraz przybył z Działynia ok. 17:15. Przywitaliśmy Matkę Bożą przy sklepie Groszek. Ks. Tomasz Muraszewski przekazał Ks. Proboszczowi Ewangeliarz. Obraz najpierw niosły kobiety, następnie mężczyźni, a do świątyni wnieśli strażacy. Po przywitaniu Matki Bożej przez ks. Proboszcza i parafian została odprawiona Msza święta przez kapłanów z dekanatu pod przewodnictwem ks. dziekana dr hab. Krzysztofa Graczyka. Homilię wygłosił ks. Józef Szymański. Następnie odbywało się czuwanie wiosek z parafii, o 21:00 Apel Maryjny, a dalej czuwanie kolejnej miejscowości. O 23:00 odbyła się modlitwa wdzięczności zmarłym za przekazanie wiary. O 24:00 odprawiona została Pasterka Maryjna przez ks. prof. dr hab. Józefa Szymańskiego w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Przez całą noc licznie przybywali parafianie z poszczególnych wiosek, by czuwać przy Matce Bożej. O godz. 9.00 została odprawiona przez o. Pawła Msza święta dla chorych z udzieleniem namaszczenia chorych. O godz. 10:00 została odprawiona Msza święta dla najmłodszych z udzieleniem błogosławieństwa dzieciom, a o 11:00 odbyła się Msza dla młodzieży. O 15:00 odmówiona została Koronka do Miłosierdzia Bożego. O 16:00 rozpoczęła się Msza święta dziękczynna na zakończenie Nawiedzenia pod przewodnictwem Ks. Biskupa Stanisława Gębickiego. Po uroczystym Te Deum aktu zawierzenia Matce Bożej dokonał Ks. Proboszcz. Dalej nastąpiło pożegnanie Matki Bożej: najpierw rodzina z parafii, a potem Ks. Proboszcz, następnie strażacy uroczyście przeprowadzili obraz do samochodu – kaplicy. Matka Boża udała się do następnej parafii Ciepień.

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ciepieniu

W dniach 26-28.11.2023 r. odbyły się rekolekcje przygotowujące do nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w Parafii NMP Królowej Polski w Ciepieniu. Ojciec rekolekcjonista – ks. Mariusz Koronowski podczas trwania trzydniowych rekolekcji wprowadził parafian w duchowe przeżycie spotkania z Matką oraz towarzyszył wspólnocie parafialnej podczas 24-godzinnej obecności cudownego wizerunku.

Matkę Bożą powitaliśmy w dniu 29.11.2023 r. ok. godz. 17:30. Uroczystemu wprowadzeniu Ikony Jasnogórskiej Pani przez wiernych do kościoła parafialnego towarzyszył ks. bp. Stanisław Gębicki. Po powitaniu Marki Bożej przez ks. proboszcza – Sławomira Bącelę, rodzinę, młodzież i dzieci odbyła się Msza święta pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Gębickiego. Podczas Eucharystii homilię wygłosił ojciec rekolekcjonista. W godz. 20:00-21:00 odbyło się czuwanie wiernych przy Ikonie Jasnogórskiej Pani. Apel Jasnogórski o godz. 21:00 poprowadził ojciec Paweł Subik OSPPE – kustosz jasnogórskiej ikony. O godz. 24:00 rozpoczęła się Pasterka Maryjna w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych, którą koncelebrowali: ks. kan. dr Piotr Dykowski (proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela we Włocławku, wykładowca WSD, rodak parafii Ciepień), ojciec Łukasz Detmer (dominikanin, rodak parafii Ciepień), ks. Mariusz Koronowski (ojciec rekolekcjonista), ks. Sławomir Bącela (proboszcz parafii Ciepień).

Po uroczystej Pasterce odbyło się nocne czuwanie wiernych przy Ikonie Jasnogórskiej Pani. Poranek z Matką Bożą rozpoczęliśmy śpiewem Godzinek. O godzinie 9:00 sprawowana była Msza święta dla chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Eucharystię celebrował i homilię wygłosił ojciec Paweł Subik OSPPE – kustosz jasnogórskiej ikony. Podczas Mszy świętej modliliśmy się w intencji chorych oraz rodzin opiekujących się chorymi.

O godz. 11.00 Mszy świętej dla dzieci i matek oczekujących potomstwa przewodniczył i homilię wygłosił ojciec rekolekcjonista.

Po zakończeniu Mszy świętej odmówiliśmy Anioł Pański, po którym rozpoczęła się indywidualna adoracja. O godz. 15:00 modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Mszę świętą o godz. 16:00 na zakończenie Nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej sprawował i homilię wygłosił ks. kan. dr hab. Krzysztof Graczyk, dziekan dekanatu czernikowskiego. 

Kończąc spotkanie z Matką Bożą słowa pożegnania i wdzięczności wypowiedziała rodzina parafii, a następnie ksiądz proboszcz zawierzył Maryi parafię i wszystkie jej rodziny. Po godzinie 17:00 obraz Matki Bożej Częstochowskiej odprowadzony został do parafii Świętego Krzyża 
w Suminie.   

Ks. Sławomir Bącela – proboszcz

Parafia Świętego Krzyża w Suminie

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2023 roku Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Suminie obchodziła uroczystość Nawiedzenie Matki Bożej w znaku kopii Ikony Jasnogórskiej. Bezpośrednio przed Nawiedzeniem miały miejsce rekolekcje poprowadzone przez o. Roberta Klemensa.

Nawiedzenie rozpoczęło się w czwartek popołudniowym nabożeństwem oczekiwania. 
O godz. 17:30 Matka Boża przybyła do nas z parafii Ciepień. Po fanfarach, ucałowaniu Ikony Jasnogórskiej przez księdza proboszcza Andrzeja Minko i księdza dziekana Krzysztofa Graczyka, została ona wprowadzona do kościoła, niesiona przez strażaków, a wcześniej przez ojców i matki z parafii.

W świątyni została odczytana Ewangelia o nawiedzeniu św. Elżbiety przez Maryję, podczas której wszyscy odśpiewaliśmy pieśń uwielbienia Boga przez Maryję Magnificat. Następnie Matka Boża została przywitana przez księdza proboszcza, rodziców (p. katechetkę z mężem), młodzież i dzieci z naszej Parafii.

O godz. 18:00 została odprawiona uroczysta Msza święta wraz z kapłanami z dekanatu. 
O godz. 21:00 odbył się Apel Jasnogórski, który poprowadził o. Paweł.  O godz 22:00 nastąpiła Msza święta o powołania, której przewodniczył ks. Zdzisław Witkowski, kapłan pochodzących z naszej parafii. Przez całą noc parafianie czuwali przy Matce na modlitwie. Rano odśpiewano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

O godz. 9.00 odbyła się Msza święta dla osób chorych i starszych połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. O godz. 12.00 we Mszy świętej udział wzięły dzieci szkolne, ich rodzice i matki oczekujące potomstwa. O godz. 15:00 odbyła się Koronka do Miłosierdzia Bożego, a o 15:30 został odmówiony różaniec  za zmarłych parafian.

O godz. 16.00 uroczystą Mszę świętą pożegnalną odprawił ks. bp Krzysztof Wętkowski. Po niej nasza parafia została zawierzona opiece Maryi przez księdza proboszcza. Po akcie zawierzenia, Matka Boża powędrowała dalej – do parafii w Trutowie.

Ks. Andrzej Minko – proboszcz

Parafia św. Anny w Trutowie

W pierwszych dniach grudnia w parafii św. Anny w Trutowie odbyło się Nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskej. Poprzedzone było rekolekcjami, które prowadził o. Marek Kowalski OSPPE z Leśnej Podlaskiej. W tym czasie była możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej. 1 grudnia o godzinie 17:30 na przywitanie przybył ks. bp Krzysztof Wętkowski, wraz z kapłanami z dekanatu czernikowskiego. W asyście wiernych i strażaków Obraz Jasnogórski został umieszczony na tronie w Kościele św. Anny. Po tym nastąpiło przywitanie przez proboszcza oraz delegację rodziców dzieci i młodzieży. Następnie Biskup Włocławski przewodniczył Mszy świętej wraz z kapłanami i wygłosił kazanie. W liturgii uczestniczył z władz samorządowych wójt gminy Kikół, Józef Predenkiewicz i poseł na sejm Jan Krzysztof Ardanowski. Świątynia była licznie wypełniona przez wiernych, a o godzinie 22:00 tego samego dnia, odbyła się Pasterka Maryjna odprawiana przez kapłanów pracujących w tym Kościele, a także przez rodaka pochodzącego z tej parafii ks. Szymona Wiwatowskiego, który przewodniczył Eucharystii. Nawiedzeniu towarzyszyło czuwanie, w którym brały udział poszczególne wioski parafii (9 wiosek). 2 grudnia o godzinie 12 odbyła się Msza święta w intencji chorych, wraz z udzieleniem sakramentu namaszczenia, a o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia. Nawiedzenie zakończyło się Mszą święta o godzinie 16, której przewodniczył Ojciec Proboszcz parafii, wraz z księdzem dziekanem ks. Krzysztofem Graczykiem. Na koniec Mszy świętej zostały poświęcone pamiątkowe obrazy z wizerunkiem Matki Bożej, oraz Ojciec Proboszcz zawierzył Maryi całą parafię i wszystkie rodziny. Lud wierny przybył licznie, a także jednostki straży pożarnej. Ikona Jasnogórska została uroczyście odprowadzona do parafii św. Bartłomieja w Czernikowie.

Mieczysław Jankowski OCarm. – proboszcz

Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie

Matka Boża w znaku kopii Ikony Jasnogórskiej wędruje po naszej diecezji, by nieść umocnienie wiary, nadziei i miłości promieniujące od Niej i jej Syna, którego trzyma na swych rękach. W dniach 2-3.12.2023 r. pielgrzymująca Madonna odwiedziła parafię św. Bartłomieja w Czernikowie. Przygotowaniem bezpośrednim były trzydniowe rekolekcje (29.11-1.12), w czasie których, słowo Boże głosił ks. kan. dr hab. Janusz Borucki, wiceoficjał Sądu Kościelnego we Włocławku. Rekolekcje pomogły przygotować wspólnotę parafialną, a przede wszystkim dzieci i młodzież szkolną na spotkanie z wizerunkiem Maryi Jasnogórskiej.

2 grudnia 2023 r. o godzinie 17.30 Matka Boża w znaku Ikony Jasnogórskiej, w asyście straży pożarnych przybyła do nas z parafii Trutowo. Po fanfarach odegranych przez naszą orkiestrę strażacką ksiądz dziekan ucałował ramy obrazu, przejął Ewangeliarz od ojca proboszcza z Trutowa i w uroczystej procesji ul. Słowackiego i ul.3-go Maja udaliśmy się do naszej świątyni parafialnej, przed którą dołączył do nas ks. bp Wiesław Alojzy Mering, główny celebrans Mszy świętej powitania. Na rozpoczęcie wikariusz ks. Sławomir Polaszek odśpiewał Ewangelię o nawiedzeniu św. Elżbiety przez Maryję, podczas której razem z parafialnym chórem pod dyrekcją pana Andrzeja Inotlewskiego odśpiewaliśmy „Magnificat”. Następnie Maryję przywitał ksiądz proboszcz Krzysztof Graczyk, rodziny naszej parafii, młodzież i dzieci. Podczas Eucharystii koncelebrowanej przez księży z naszego dekanatu, kazanie wygłosił ksiądz rekolekcjonista Janusz Borucki.

Po Eucharystii rozpoczęła się przed obrazem Matki Bożej adoracja dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i ich rodziców, prowadzona przez księdza wikariusza Cezarego Garnuszka, któremu akompaniował ks. Sławomir. Od godziny 20.00 swoją godzinę czuwania miała młodzież, zwłaszcza ta przygotowująca się do przyjęcia w tym roku szkolnym do sakramentu bierzmowania. Następnie przeżyliśmy o 21.00 Apel Jasnogórski, który poprowadził kustosz obrazu ojciec Paweł Subik, Paulin. Ważnym wydarzeniem była Msza święta o 22.00 w intencji powołań, odprawiana przez siedmiu księży pracujących dawniej i obecnie w naszej parafii lub z niej pochodzących. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz kanonik dr hab. Janusz Borucki. Po Eucharystii nabożeństwo poprowadzili przedstawiciele grup, ruchów i stowarzyszeń katolickich parafii (grupa Ojca Pio, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym, Koła Żywej Róży, Chór, Asysta). O północy ksiądz Sławomir poprowadził modlitwy za zmarłych, po którym rozpoczęło się nocne czuwanie licznych mieszkańców naszej parafii, którzy zapełniali naszą świątynię do samego rana, wówczas pozdrowiliśmy Maryję śpiewem godzinek o Jej Niepokalanym Poczęciu. Następnie uczestniczyliśmy we Mszach świętych sprawowanych przez miejscowych duszpasterzy, którzy głosili okolicznościowe homilie. Ojciec kustosz objął swoją troską osoby starsze i chore, które o 10.00 podczas Eucharystii przyjęły sakrament namaszczenia chorych. Kolejną okazją do zawierzenia Panu Bogu przez ręce Matki Najświętszej było nabożeństwo miłosierdzia sprawowane przed Ikoną Jasnogórską. Pielgrzymkę Matki Bożej Częstochowskiej w znaku Ikony Jasnogórskiej zakończyła uroczysta Msza święta o godz. 16:00, pod przewodnictwem ks. proboszcza Krzysztofa Graczyka i księży wikariuszy. Uroczystości pożegnania były uświetnione obecnością naszej orkiestry strażackiej, chóru, pocztów sztandarowych, asysty, ministrantów i członków grup parafialnych. Po Mszy świętej Matkę Bożą pożegnały rodziny, dzieci i młodzież, i nastąpiło zawierzenie parafii opiece Maryi przez Księdza Proboszcza, który odprowadził Ikonę Jasnogórską do Zespołu Szkół Katolickim im. Ks. Jana Długosza we Włocławku.

Czas Nawiedzenia był niezwykle ważny dla nas, ponieważ rozniecił wiarę w sercach wielu parafian i pokazał, że w każdym czasie Matka jest zawsze blisko swoich dzieci.

ks. Sławomir Polaszek

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację