Dekanat dobrski

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Psarach

9 czerwca 2023 roku, parafia Psary została obdarzona łaską Nawiedzenia Matki Bożej w Ikonie Jasnogórskiej. Wydarzenie poprzedziły Rekolekcje, które od 5 do 7 czerwca przeprowadził ks. Konrad Dreszler. Przygotowania do uroczystości rozpoczęły się już kilka tygodni wcześniej. Zadbano o odpowiednią oprawę liturgiczną, przygotowano piękny ołtarz, kwiaty i dekoracje, aby uczcić przybycie Maryi. Szczególnym czasem dla wiernych była możliwość zatrzymania się przy Jasnogórskiem Obrazie, aby przedstawić Matce Bożej swoje modlitwy i prośby oraz wyrazić swoje podziękowanie i oddanie. Uroczyste przybycie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do parafii Psary umocniło więź wiernych z Maryją i przypomniało im, że Matka Boża jest zawsze obecna i gotowa wysłuchać ich modlitw. Niech Matka Boża wyprosi u Swojego Syna błogosławieństwo i nadzieję dla wszystkich, którzy zwracają się do Niej w modlitwie i ufają Jej macierzyńskiej opiece.

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej

Nawiedzenie Matki Bożej w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej było poprzedzone przygotowaniem serc ludzkich przez misje święte, które poprowadził ojciec paulin Sylwester Kopyt. Misje trwały cały tydzień i zostały zakończone poświęceniem krzyża misyjnego. Maryja nawiedziła naszą Parafię w sobotę 11 czerwca. Na powitaniu obecny był J. E. ks. bp Stanisław Gębicki. W kościele Matkę Bożą powitał ks. proboszcz Wojciech Marciszewski, małżeństwo ze wspólnoty Kręgu Rodzin, młodzież z Kręgu Biblijnego oraz przedstawiciele dzieci oazowych. Na czuwaniu w nocy licznie zgromadzili się parafianie z wiosek oraz miasta. Na drugi dzień po południu czuwanie podjęli członkowie wspólnot parafialnych – Krąg Rodzin, Żywy Różaniec, Akcja Katolicka, Krąg Biblijny Młodzieży oraz Oaza Dzieci Bożych. 

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Boleszczynie

W dniach 11 – 12 czerwca Roku Pańskiego 2023 parafię św. Apostołów Piotra i Pawła w Boleszczynie nawiedziła Matka Boża w kopii Jasnogórskiej Ikony. Nawiedzenie poprzedziły misje święte prowadzone przez ks. Dionizego Mroza – Salezjanina. Obraz Jasnogórski przejęliśmy z parafii Dobra. Rzesze parafian uczestniczyły w powitaniu Matki Bożej, Apelu Jasnogórskim, Pasterce Maryjnej o powołaniu do służby Bożej – której przewodniczył Ojciec Biskup Jacek Kiciński, rodak z parafii Boleszczyn, natomiast koncelebrowali ją rodacy: Ks. Jakub Kupiński, ks. Sebastian Szkop i o. Zbigniew Ziętek. W drugim dniu Nawiedzenia w Mszach świętych uczestniczyli chorzy i starsi, młodzież, dzieci. Przeżyliśmy piękne chwile odnowienia duchowego i jedności rodziny parafialnej.

Parafia Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w Kowalach Pańskich

W dniu 12 czerwca br. Matka Boża znaku Ikony Jasnogórskiej przybyła do parafii Kowale Pańskie. Wcześniej parafianie w dniach 05-11 czerwca przygotowywali się do Nawiedzenia przez Misje Święte, które poprowadził ks. Maciej Burszewski. Maryi zawierzyliśmy naszą Ojczyznę, naszą diecezję i naszą parafię. Zawierzyliśmy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, kim jesteśmy i wszystko co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, by jej Syn przemienił nasze serca i odnowił oblicze Ziemi.

Parafia św. Andrzeja Apostoła w Tokarach

Nawiedzenie kopii ikony Jasnogórskiej w parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Tokarach poprzedziły tygodniowe (4-11 czerwca 2023r.) misje święte, które prowadzili O. Stanisław Kiełbasa i O. Kazimierz Mikulski z zakonu Ojców Redemptorystów. Przez codzienne celebracje eucharystyczne, apele jasnogórskie i spowiedź parafianie starali się jak najlepiej duchowo przygotować się na spotkanie z Matką w kopii jasnogórskiego Obrazu. 13 czerwca we wtorek po południu na miejscu powitania zgromadzili się tłumnie parafianie i duchowieństwo dekanatu dobrskiego, aby z radością i wzruszeniem powitać Matkę Bożą.

Uroczystej Mszy świętej na powitanie przewodniczył ks. dziekan Wojciech Marciszewski, a kazanie wygłosił o. Stanisław Kiełbasa. Apel jasnogórski i czuwanie wypełniły świątynię wiernymi. Pasterce Maryjnej przewodniczył Ks. Proboszcz.

Od północy do 7 rano poszczególne wioski miały czuwanie w kościele.

Rano o 8:30 odśpiewano Godzinki Maryjne następnie o godzinie 9:00 Mszę świętą w intencji chorych odprawił O. Paweł, kustosz obrazu. Następna Msza święta o godz. 12:00 przed Matką Bożą zgromadziły się dzieci ze szkoły im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych wraz z nauczycielami i Panią Dyrektor. O godz. 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwy oraz czuwanie przed pożegnaniem Matki Bożej.

Mszy świętej na zakończenie Nawiedzenia przewodniczył J. E. Ks. Biskup Stanisław Gębicki o godz. 15:30. Z Tokar obraz Jasnogórskiej Pani w asyście strażaków i motocyklistów został przekazany do parafii Głuchów.

Parafia św. Macieja Apostoła w Głuchowie

W dniach 14-15 czerwca Maryja w znaku Ikonie Jasnogórskiej nawiedziła parafię św. Macieja Apostoła w Głuchowie. Licznie zebrani parafianie a także mieszkańcy pobliskiego Chocimia i Ziemięcina uczestniczyli we wspólnej liturgii, a także modlili się na osobistej adoracji. Jako wotum Nawiedzenia obok świątyni postawiono nowy dębowy krzyż misyjny.

Parafia św. Mikołaja Biskupa w Miłkowicach

Peregrynację Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej poprzedziły Misje święte, które od 4 do 8 czerwca poprowadził franciszkanin o. Stanisław Deleżuch. W uroczystości Nawiedzenia w dniach 15-16 czerwca wzięli udział franciszkanie: o. Sylwester Bartoszewski z Padwy oraz o. Paweł Warchoł z Warszawy, a także wszyscy proboszczowie z dekanatu dobrskiego. 

Parafia św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie

Matka Boża nawiedziła naszą parafię w piątek 16 czerwca. Nawiedzenie było poprzedzone misjami, które poprowadził ks. Józef Seweryn. 

Parafia Trójcy Świętej w Skęczniewie

Po 48 latach oczekiwania naszą parafie Trójcy Świętej w Skęczniewie odwiedziła ponownie Matka Boża w znaku Ikony Jasnogórskiej. Stało się to w dniach 17 – 18 czerwca 2023 roku. Nawiedzenie Matki Bożej poprzedziły tygodniowe Misje Święte przeprowadzone przez Ojca Kosmę Rejmera OFM z Poznania. Poprzez codzienne celebrowanie Eucharystii, wspólną modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz udział w Apelach Jasnogórskich wierni starali się jak najlepiej przygotować na przybycia Królowej Polski. Cała społeczność parafialna włączyła się w Jej powitanie poprzez udekorowanie swoich domów oraz tras przejazdu Ikony Matki Bożej. Przygotowany został specjalnie na tę okoliczność symboliczny dywan kwiatowy.

W sobotę 17 czerwca w godzinach popołudniowych wierni licznie zebrali się by powitać Matkę Bożą. Po uroczystym wprowadzeniu Obrazu Jasnogórskiego odprawiona została Msza Święta celebrowana przez kapłanów z dekanatu dobrskiego. Po czym czuwanie przy Obrazie podjęła młodzież parafii, następnie wspólnoty parafialne. W dalszej kolejności odbył się Apel Jasnogórski, czuwanie indywidualne i śpiewanie Pieśni Maryjnych. O godzinie 23.00. miała miejsce modlitwa wdzięczności zmarłym za dar przekazanej wiary. O północy odprawiona została Pasterka Maryjna w intencji powołań. Następnie rozpoczęło się czuwanie nocne, które trwało do godziny 7.00. Wartę przy Obrazie Jasnogórskim przez cały czas pełnili druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z Piekar, Rzechty oraz Skęczniewa.

Niedzielny poranek rozpoczęto Godzinkami ku czci Najświętszej Maryi Panny. Wkrótce po nich odprawione zostały dwie Msze Święte. Pierwsza o godzinie 9.00. – przeznaczona dla chorych z udzieleniem Sakramentu Chorych. Druga o godzinie 11.30. dla dzieci i matek w stanie błogosławionym. Przez cały dzień była możliwość czuwania przy Obrazie. O godzinie 16:00 rozpoczęła się Msza Święta Dziękczynna za Nawiedzenie Parafii Skęczniew, która sprawowana była przez Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Po Mszy Świętej wierni odprowadzili Obraz Matki Bożej, który przewieziony został do parafii NSPJ w Turku. Kończąc tym samym Peregrynację w Dekanacie Dobrskim.

Czas Nawiedzenia w naszej wspólnocie parafialnej był możliwością pogłębienia wiary oraz odnowienia duchowego, był także czasem radości , wdzięczności oraz ogromnego wzruszenia.

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację