Dekanat izbicki

Parafia św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Brdowie

Parafia św. Wojciecha w Brdowie do spotkania z Matka Najświętszą w Wizerunku Jasnogórskim przygotowywała się przez Misje Nawiedzenia od 19 do 24 sierpnia 2023, które prowadził Dariusz Mroczek – sercanin. W ostatni dzień Misji poświecono nowy Krzyż misyjny. Na spotkanie z Maryją w cudownym Wizerunku Jasnogórskim parafianie udekorowali domy, ulice i usypali piękny dywan z żywych kwiatów przed kościołem i na drodze prowadzącej do świątyni.

25 sierpnia 2023 roku, w dzień przybycia Maryi do Parafii, zgromadził się tłum parafian i gości. O godz. 17.00 rozpoczęto nabożeństwo oczekiwania, potem wierni w procesji wyruszyli na miejsce powitania Cudownego Wizerunku Maryi. Uroczystościom oczekiwania przewodniczył ks. biskup Wiesław Mering – biskup senior diecezji włocławskiej. Po wyjęciu obrazu z samochodu obraz wniesiono uroczyście do świątyni. 

Po odczytaniu Ewangelii o Nawiedzeniu oraz telegramu Ojca św. Franciszka miało miejsce powitanie przez ojca proboszcza oraz delegacje rodziców, młodzieży i dzieci, a następnie rozpoczęła się koncelebrowana Msza święta powitania, której przewodniczy bp Wiesław Mering.

Po zakończeniu Mszy świętej rozpoczęło się osobiste spotkanie z Maryją podczas czuwania i adoracji Jej Świętego Wizerunku i Ikonie Jasnogórskiej. O godzinie 21.00 Ojciec Kustosz Obrazu Dariusz poprowadził Apel Jasnogórski przy licznym udziale wiernych. 

O północy rozpoczęła się Msza święta o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, którą koncelebrowali kapłani pracujący niegdyś w naszej parafii: o. Bronisław Kraszewski, o. Jan Poteralski, o. Marian Pytel, o. Sylwester Kopyt, o. Roman Wit. Uroczystej „pasterce maryjnej” przewodniczył Kustosz Jasnej Góry, o. Waldemar Pastusiak. W Mszy świętej uczestniczył również br. Jaku Sochacki, kleryk pochodzący z naszej parafii. Od godz. 1.00 do 7.00 trwało czuwanie indywidualne, według ustalonego wcześniej programu. 

W Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej po odśpiewaniu godzinek o Niepokalanym Poczeciu Matki Bożej, poranna Msza święta zgromadziła małżonków, którzy odnowili swoją przysięgę małżeńską otrzymawszy pamiątkowe dyplomy.

O godz. 10.00 rozpoczęła się kolejna Msza święta dla chorych i w podeszłym wieku pod przewodnictwem Ojca Kustosza. W południe rozpoczęła się Msza święta dla rodzin z małymi dziećmi i oczekujących narodzin dziecka. O godzinie 15.00 miała miejsce modlitwa różańcowa, a po niej nastąpiło czuwanie przed rozpoczęciem Mszy świętej na zakończenie Nawiedzenia, którą sprawował o. Proboszcz Sebastian Gierszewski.

Po nabożeństwie pożegnania cała parafia św. Wojciecha w Brdowie w uroczystym akcie została zawierzona Matce Bożej. W asyście Ministrantów i Strażaków Jasnogórski Wizerunek został przeniesiony do samochodu kaplicy i przewieziony do kolejnej parafii.

Parafia Przemienienia Pańskiego w Babiaku

Nawiedzenie Matki Bożej w parafii tak zostało opisane w Kronice Nawiedzenia:

„W dniach 26-27 sierpnia 2023 r. Matka Boża w znaku Ikony Jasnogórskiej nawiedziła parafię Przemienienia Pańskiego w Babiaku.  Poprzednie Nawiedzenie miało miejsce 2 czerwca 1975 roku. Do tego historycznego wydarzenia parafia przygotowywała się w dniach 20-27 sierpnia poprzez ośmiodniowe Misje Święte, które poprowadził ks. Sylwester Sowizdrzał ze Zgromadzenia Księży Orionistów. Wieczorne nabożeństwo o godz. 20.00 kończyliśmy codziennie Apelem Jasnogórskim oczekiwania, w blasku świec. Zapalone lampiony w dłoniach wszystkich uczestników nasuwały biblijne skojarzenia i symbolizowały trwanie w gotowości na spotkanie z Matką Najświętszą. Serce radowało się, widząc tak licznych uczestników Mszy świętych oraz zaangażowanie we wspólne śpiewanie pieśni Maryjnych, w czym zasłużył się nasz organista Jarosław Świątek oraz utworzony przez niego zespół muzyczny, akompaniujący na gitarze i flecie. W dniu 24 sierpnia, księża z całego dekanatu poprzez Sakrament Pokuty i Pojednania przygotowali nasze serca na spotkanie z Panią Jasnogórską. Parafianie w tych dniach dawali też świadectwo miłości do Maryi, poprzez dekorowanie tras przejazdu, ulic i domów. Wielki wysiłek w dekorowanie kościoła włożyła nasza zakrystianka siostra Klara Krawczykowska. 

Dnia 26 sierpnia w dniu święta Matki Bożej Częstochowskiej, w asyście motocyklistów Obraz na pokładzie samochodu- kaplicy przyjechał z Brdowa, na miejsce oczekiwania – Plac Kościuszki, skąd w uroczystej procesji, na barkach strażaków, w orszaku wszystkich kapłanów z dekanatu, prowadzonych przez proboszcza parafii, dziekana i ks. Misjonarza, z towarzyszeniem orkiestry dętej, służby liturgicznej, dzieci sypiących kwiaty, sztandarów i feretronów został wniesiony do kościoła. O godz.17.30 odprawiona została powitalna Msza święta koncelebrowana przez księży z całego dekanatu, z udziałem chóru Dominanta i orkiestry dętej. Następnie modlitwa różańcowa, oraz Apel Jasnogórski prowadzony przez kustosza Obrazu, o. Pawła Subika OSPPE, które to uroczystości wypełniły wiernymi kościół i plac kościelny po brzegi. Nabożeństwo wdzięczności za zmarłych, którzy przekazali dar wiary, z nastrojowym zapalaniem zniczy w mroku i Pasterka Maryjna o powołania kapłańskie i zakonne tylko utwierdzały proboszcza parafii, że staje się pierwszy cud Nawiedzenia- tłum trwający na kolanach przed Ikoną. Po pasterce koncelebrowanej przez licznych kapłanów pracujących niegdyś w parafii nastąpiło nocne czuwanie. W ten święty czas Nawiedzenia, Matkę Bożą w Ikonie Jasnogórskiej adorowały poszczególne wioski, ulice, młodzież, dzieci, schola Hosanna, Żywy Różaniec, zespół muzyczny, Margaretki aż do rana.

Dzień 27 sierpnia rozpoczęliśmy o godz. 6.30 Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu Maryi i Mszą świętą. Następnie Msza święta w intencji chorych, z Namaszczeniem chorych, z którego skorzystało bardzo wielu wiernych ufnych w moc tego Sakramentu, a doświadczeni chorobą mogli dać innym, świadectwo wiary. Msza Święta w intencji dzieci, młodzieży i kobiet w stanie błogosławionym zgromadziła wesołą gromadę dzieci i młode mamy, które, jak św. Elżbieta pragnęły doznać radości z obecności Niepokalanej!

Uroczystej Mszy świętej dziękczynnej z obrzędem pożegnania obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył ks. Bp Krzysztof Wętkowski. Odśpiewano Bogurodzicę. Były łzy wzruszenia. W imieniu wiernych słowa wdzięczności i pożegnania wypowiedzieli jej przedstawiciele. Błogosławiony był to czas i bardzo potrzebny w naszej wspólnocie i parafii. Przy dźwięku syren Obraz odjechał w stronę parafii w Dębnie Królewskim. Samochód – Kaplica przejechał w asyście dużej grupy motocyklistów i samochodów Straży pożarnej z Babiaka. Ludzie jeszcze ok. godziny stali na ulicy przed kościołem, jakby byli osieroceni. O Maryjo Matko nasza otul nas płaszczem Swej opieki.”

Tekst: ks. Paweł Okoński

Parafia św. Michała Archanioła w Dębnie Królewskim

Uroczystość Nawiedzenia w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Dębnie Królewskim odbyła się dnia 27/28.08.2023r. Przed Nawiedzeniem odbyły się trzydniowe rekolekcje, które przeprowadził o. Sylwester Kopyt OSPPE. Uroczystość odbyła się wyjątkowo uroczyście. Prawie 100% parafian wzięło czynny udział. W uroczystości powitania wziął udział Ks. Biskup Krzysztof Wętkowski, który przewodniczył Mszy świętej koncelebrowanej przez kapłanów dekanatu.

Parafia św. Jakuba Apostoła w Mąkoszynie

W dniach 28-29 sierpnia 2023 roku Maryja w znaku Ikony Jasnogórskiej nawiedziła parafię św. Jakuba Apostoła w Mąkoszynie. Nawiedzenie było poprzedzone Misjami Świętymi i zachętą do skorzystania z sakramentu pokuty. W uroczystym powitaniu Matki Bożej wziął udział Ksiądz Dziekan Dekanatu Izbickiego Krzysztof Stawicki, Ksiądz Proboszcz Krzysztof Szcześniak, Kapłani dekanatu Izbickiego, zaproszeni Prezbiterzy oraz liczna rzesza wiernych. Następnie w świątyni wszyscy Kapłani sprawowali Msze Świętą w intencji błogosławionych owoców czasu Nawiedzenia Matki Bożej. O godz. 21:00 wierni zgromadzili się na Apelu Jasnogórskim, który prowadził kustosz obrazu.

O północy miała miejsce Eucharystia, którą sprawowali zaproszeni księża, którzy modlili się o nowe powołania kapłańskie.

Następnego dnia Nawiedzenia miała miejsce Msza święta w intencji chorych oraz w intencji rodzin. Na zakończenie sprawowana była Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego, podczas której pożegnano znak obecności Matki Bożej – Jasnogórską Ikonę Nawiedzenia.

Parafia św. Małgorzaty Panny i Męczennicy w Błennej

W roku jubileuszu 900 powstania Diecezji Włocławskiej w parafii św. Małgorzaty P.M. w Błennej w dniach 29 – 30 sierpnia 2023 obyły się uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej w Znaku Ikony Jasnogórskiej. Wydarzeniom tym przewodniczył Ksiądz Biskup Krzysztof Wętkowski. O godzinie 17:30 przybyła Matka Boża z parafii Mąkoszyn w orszaku procesyjnym została przeniesiona do świątyni a następnie została odprawiona Msza św. powitalna.

Do tego wydarzenia cała parafia, w dniach 26 –29 sierpnia 2023, przygotowywana była przez misje święte, które poprowadził Ojciec Tadeusz Mosz ze zgromadzenia księży Michaelitów. Ojciec Tadeusz wraz z Ks. Marcinem Ziółkowskim, profesorem naszego seminarium, poprowadzili również liturgiczne wprowadzenia Matki Bożej. W czasie Nawiedzenia miały miejsce różne nabożeństwa: o godzinie 21:00 Apel Jasnogórski, który poprowadził Ojciec Paweł Subik OSPPE, kustosz obrazu oraz Ks. Marcin Ziółkowski; o północy sprawowana była „Pasterka Maryjna” przewodniczył jej ks. Marcin Ziółkowski i podzielił się słowem Bożym, koncelebrowali ks. Daniel Augustyniak, były proboszcz parafii Błenna oraz rodak Ojciec Ryszard Andrzejewski CSMA. Po pasterce przewidziana była indywidualna adoracja przy Ikonie Jasnogórskiej od godziny 1:00 do 7:00. Trzeba nadmienić, że przez cały czas adoracji kościół wypełniony był modlącymi się parafianami i gośćmi. Na godzinę 9:00 przewidziana była Msza święta dla chorych i seniorów z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Kościół znów wypełnił się po brzegi, a Ojciec Paweł przepięknie wprowadził zgromadzonych w znaczenie i tajemnice krzyża i cierpienia w ludzkim życiu. O godzinie 11:30 w świątyni zgromadziły się dzieci z rodzicami. Ojciec Tadeusz sprawował Mszę świętą w ich intencji oraz udzieli dzieciom i matkom w stanie błogosławionym błogosławieństwa. W godzinie miłosierdzia odbyła się wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia i dalsza adoracja Matki Bożej. Mszę świętą pożegnalno – dziękczynną sprawował Ks. Proboszcz Waldemar Pasierowski, a homilię wygłosił Ojciec Ryszard Andrzejewski.  Po Mszy świętej, w uroczystym orszaku, wierni odprowadzili Ikonę Jasnogórską do samochodu kaplicy aby została przewieziona do parafii Lubomin.

Parafia Świętej Trójcy w Lubominie

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej odbyło się w dniach 30-31 sierpnia 2023 r. Mszy świętej powitania przewodniczył ks. dziekan dekanatu izbickiego Krzysztof Stawicki, koncelebrowali wszyscy kapłani z dekanatu, a w imieniu wiernych powitali Matkę Bożą przedstawiciele rodziców, młodzieży oraz dzieci. Nawiedzenie Matki Bożej było poprzedzone Misjami Świętymi, które trwały od 27 do 29 sierpnia br. poprowadził je ks. Tomasz Wnęk ze Zgromadzenia Księży Orionistów w Izbicy Kujawskiej. Udział w Misjach, spowiedzi świętej i Nawiedzeniu Matki Bożej wzięło 90% wiernych parafii. Poprzednie Nawiedzenie Matki Najświętszej w tej parafii miało miejsce 7-8 sierpnia 1975 r.

Na zakończenie Nawiedzenia ks. bp Krzysztof Wętkowski przewodniczył Mszy świętej dziękczynnej za ten szczególny czas dla naszej parafii. Biskup Włocławski wygłosił okolicznościową homilię oraz na udzielił apostolskiego błogosławieństwa, z którym związany jest dar odpustu jubileuszowego.

Po zakończonej Mszy świętej i odśpiewaniu hymnu „Ciebie Boga wysławiamy”, proboszcz parafii ks. Stanisław Janiak pożegnał Matkę Bożą i podziękował za Jej obecność. Na koniec ksiądz proboszcz zawierzył całą parafię opiece Pani Jasnogórskiej. Następnie druhowie strażacy zdjęli obraz z tronu i procesyjnie odprowadzili go do samochodu – kaplicy. Wszyscy wierni pożegnali Matkę Bożą, która odjechała do parafii Modzerowo.

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie

Nawiedzenie obrazu poprzedzone było Misjami Maryjnymi w dniach od 27 do 30 sierpnia 2023r, które poprowadził o. Sylwester Kopyt O.S.P.P.E. Motyw przewodni misji „Zawołanie przez Matkę do syna”.

Pierwszy dzień, to dzień modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

Drugi dzień: Maryja naszą Matką.

Trzeci dzień: Maryja Matką jedności (dzień modlitw o jedność i miłość małżeństw)

Dzień czwarty: Maryja Matka Łaski Bożej (dzień wiary i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)

We wtorek 29 sierpnia, parafianie mieli okazję do spowiedzi i komunii świętej. Uroczystość Nawiedzenia rozpoczęła się w czwartek, o godz. 16.45 nabożeństwem oczekiwania. Po nim nastąpiła procesja do krzyża przydrożnego i powitanie obrazu Matki Bożej oraz wprowadzenie obrazu Matki Bożej do kościoła i rozpoczął się czas obecności Matki Bożej w parafii Modzerowo. Maryje powitał ksiądz proboszcz oraz delegacje z parafii, które złożyły wiązanki kwiatów przed Cudownym Obrazem. Następnie miała miejsce uroczysta Eucharystia, której przewodniczył JE ks. Bp Krzysztof Wętkowski w obecności wszystkich kapłanów z dekanatu izbickiego.

Po Eucharystii rozpoczęło się wspólnotowe czuwanie z Maryją: apel jasnogórski, różaniec, nabożeństwo za wiarę przodków. O godz. 24.00 odprawiona była pasterka Maryjna w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Od godz.1.00 do godz. 8.00 było nocne czuwanie mieszkańców poszczególnych miejscowości. 

Drugi dzień nawiedzenia rozpoczął się o 8.30 godzinkami o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. O godz. 9.00 pierwsza Msza święta dla chorych z nauką i udzieleniem sakramentu chorych. Następna Msza święta, o błogosławieństwo dla niemowląt, dzieci oraz matek oczekujących potomstwo, rozpoczęła się o godz. 11.00. Od godz. 12.00 dalsza część czuwania. O 16.00 odbyła się Msza święta dziękczynna za Nawiedzenie Parafii przez Matką Bożą w Jej Jasnogórskim Wizerunku. Obraz w asyście strażaków został wyprowadzony przez bramę kościelną i umieszczony w samochodzie-kaplicy. Ks. Proboszcz i delegacja parafii wyruszyli do Izbicy Kujawskiej. 

Parafianie Modzerowscy bardzo mocno przeżywali obecność Bożej Matki w swoim małym drewnianym kościółku, a prowadzący misjonarz zaangażowaniem zachęcał do osobistej adoracji i duchowej rozmowy z Maryją. 

ks.Marek Kasiorkiewicz

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej

Nawiedzenie Matki Bożej w parafii tak zostało opisane w Kronice Nawiedzenia:

,,Witamy Ciebie w naszej parafii,
o, Pani nasza, Królowo Polski.
Usłysz wołanie: pozostań z nami.
Bożych przykazań prowadź ścieżkami.”

Ostatni tydzień sierpnia był dla parafian z Izbicy Kujawskiej niezwykły i bardzo pracowity. Cała wspólnota przygotowywała się do ważnego wydarzenia – Nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej. Zbiegło się ono z Jubileuszem 900-lecia Diecezji Włocławskiej. 48 lat temu, w dniach 16-17 sierpnia 1975 r. Matka Boża przybyła do izbickiej parafii. 1-2 września 2023 r. nawiedziła nas ponownie. Do tej uroczystości wspólnota przygotowywała się poprzez Misje Święte, które w dniach 27- 31.08 2023 r. prowadził ojciec Paulin Krzysztof Kowalski. Wierni zatroszczyli się również o godne przyjęcie Matki w swojej parafii. Udekorowali trasy przejazdu, swoje domy, kościół parafialny, na Placu Wolności i przed świątynią powstał dywan kwiatowy. Przyjęcie było wyjątkowe, jak na powitanie Królowej Polski przystoi. Wielu ludzi z zapałem pracowało, aby pięknie powitać Matkę Bożą w Izbicy Kujawskiej.1 września 2023 r. tłumy wiernych zebrały się o godzinie 17 w świątyni, a potem przeszły na miejsce powitania Obrazu Matki Bożej. Tylu ludzi nie było na żadnej uroczystości religijnej. O godzinie 17.30 samochód – kaplica pilotowany przez policję, straż i motocyklistów przybył na Plac Wolności. Matka Boża przyjechała do Izbicy Kujawskiej z parafii Modzerowo. Przybył również ks. Marek Kasiorkiewicz – proboszcz z Modzerowa wraz z delegacją. Na niezwykłego Gościa oczekiwali: ks. biskup Krzysztof Wętkowski, ks. dziekan – proboszcz izbickiej parafii – Krzysztof Stawicki, ks. wikariusz Paweł Piasecki, kapłani z dekanatu izbickiego oraz rzesze wiernych. Takiego wydarzenia w naszym miasteczku nie było od dekad. Maryja uczyniła cud i zjednoczyła swoje dzieci. Po przybyciu samochodu- kaplicy Ikonę przywitali symbolicznym pocałunkiem ram ksiądz biskup i ksiądz dziekan. Druhowie strażacy przejęli Obraz i procesyjnie zanieśli do kościoła po kwietnych dywanach. Była orkiestra, dzieci sypiące kwiatki, asysta kujawska, liczni kapłani i lud Boży witający swoją Matkę. W świątyni Obraz przywitał ks. proboszcz, rodzina, młodzież i dzieci. O godzinie 18.00 rozpoczęła się Msza święta powitania pod przewodnictwem ks. biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, który modlił się o błogosławione owoce czasu nawiedzenia.

Obraz gościł w naszej parafii dobę. Był to niezwykły czas czuwania różnych wspólnot i wszystkich chętnych parafian, czas jedności i łaski, ożywionej wiary i osobistej rozmowy z Matką. Wierni towarzyszyli Maryi w znaku Ikony wg ustalonego porządku. Kościół był pełen modlących się ludzi. Był wspólny Różaniec, czuwanie młodzieży, Apel Jasnogórski, który poprowadził ojciec Paweł Subik- kustosz Jasnogórskiego Obrazu Nawiedzenia. Ojciec misjonarz Krzysztof Kowalski czuwał nad wszystkim, prowadził wiele nabożeństw, głosił piękne homilie. Szczególnym momentem była pasterka Maryjna o godz. 24, na którą przybyło 13 zaproszonych kapłanów pracujących w naszej parafii i z niej pochodzących. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prof. dr hab. Leonard Fic. Wierni i duszpasterze zgromadzili się na wspólnej modlitwie o nowe powołania.

Drugi dzień rozpoczął się od Godzinek ku czci NMP. O godz. 9.00 do świątyni przyszły małżeństwa na swoją Mszę świętą. Małżonkowie uroczyście odnowili przysięgę małżeńską, otrzymali okolicznościową pamiątkę. Nie zapomniano również o chorych i starszych. Te osoby wzięły udział we Mszy Świętej o godz. 10. Kapłani udzielili im sakramentu namaszczenia chorych. Eucharystię sprawował ojciec Paweł Subik. O godz. 12 sprawowano Mszę świętą dla rodziców, dzieci, matek oczekujących potomstwa. Sprawował ją ojciec misjonarz.

O 14.30 wierni modlili się za zmarłych, odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Nabożeństwo prowadził ks. Paweł Piasecki. Na murku przed kościołem pojawiły się zapalone znicze z imionami zmarłych- symbol łączności i pamięci o nich. Ks. Krzysztof Stawicki o godz. 15.30 sprawował Mszę świętą dziękczynną za Nawiedzenie. Na zakończenie peregrynacji ojcowie paulini poświęcili pamiątki religijne. Godzinę później odbyło się nabożeństwo pożegnania Obrazu. Matkę Bożą żegnał ks. proboszcz, rodzina, młodzież i dzieci. Na zakończenie ks. proboszcz zawierzył naszą parafię Matce Bożej Częstochowskiej. Były łzy wzruszenia, ale i ogromna wdzięczność za czas łaski i niezwykłe spotkanie z Matką, która przyszła do swoich dzieci z izbickiej parafii. Druhowie strażacy wynieśli kopię Cudownego Obrazu ze świątyni. Kapłani, wierni w uroczystej procesji odprowadzili Ją do kaplicy księży orionistów. Dziękujemy Jej za wszystko! Za to, że w Jej ramionach znaleźć możemy spokój i uchronić się od zła, za matczyną czułość i troskę, za dar zawierzenia najlepszej Matce naszej przyszłości. Niech Nawiedzenie Matki Bożej zaowocuje w naszym codziennym życiu i w przyszłych pokoleniach.

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w dniach 2-3 września 2023 we Wspólnocie zgromadzenia zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Izbicy Kujawskiej, prowadzącej Nowicjat Księży Orionistów, Dom Pomocy Społecznej i Orioński Ruch Świecki.

W Izbicy Kujawskiej, w roku Jubileuszu 900-lecia powstania Diecezji Włocławskiej oraz w roku 100-lecia obecności Księży Orionistów na ziemiach polskich, w Kaplicy Św. Józefa, przy Wspólnocie Księży Orionistów, prowadzącej Nowicjat, Dom Pomocy Społecznej i Orioński Ruch Świecki, w dniach 2-3 września 2023 roku miały miejsce uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej w znaku Jasnogórskiej Ikony.

Ikonę Matki Bożej przekazała Parafia Wniebowzięcia Matki Bożej wraz z proboszczem-dziekanem Ks. Krzysztofem Stawickim, na ręce przełożonego wspólnoty i mistrza nowicjatu wice-prowincjała Ks. Sylwestra Sowizdrzała, w obecności przełożonego prowincjalnego Ks. Krzysztofa Misia. Zakonnicy, razem z wiernymi procesyjnie udali się do naszej Kaplicy św. Józefa.  Mszy Świętej inauguracyjnej o godz. 17.30 przewodniczył przełożony prowincjalny Ks. dr Krzysztof Miś. 

Uczestnicy do tego wydarzenia przygotowywali się duchowo od wielu miesięcy. W czasie Nawiedzenia miały miejsce różne nabożeństwa: o godzinie 21:00 „Apel Jasnogórski”, prowadzony przez Ks. Tomasza Wnęka, dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Ks. Karola Sterpi, nabożeństwo z odnowieniem ślubów jasnogórskich oraz modlitwa za zmarłych, pod przewodnictwem Ks. Sylwestra Sowizdrzała, o północy „Pasterka Maryjna” pod przewodnictwem Ks. Adama Gołębiak, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Księży Orionistów w Warszawie (koncelebrowali: Ks. Sylwester Sowizdrzał, Ks. Władysław Kubiak i Ks. Tomasz Wnęk), intencją Mszy Świętej była modlitwa o powołania i za powołanych.

Po Pasterce odbyła się całonocna adoracja przy Ikonie Jasnogórskiej, przy której czuwali księża, klerycy, nowicjusze, podopieczni i pracownicy Domu Pomocy Społecznej oraz członkowie Oriońskiego Ruchu Świeckiego i wierni uczęszczający do Kaplicy. Adoracja trwała od godz. 1:00 do 7:00.

O godz. 7.00 wierni odśpiewali Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny oraz modlili się Godziną Czytań. O godz. 9.00 odprawił Mszę św. Ks. dr Władysław Kubiak (wice-mistrz nowicjatu, były rektor WSD Księży Orionistów i przełożony prowincjalny). Ks. Kubiak przybliżył wiernym znaczenie nawiedzenia Matki Bożej w kontekście jubileuszu 900-lecia Diecezji. O godz. 11.00 sprawował Eucharystię ks. Sylwester Sowizdrzał (przełożony wspólnoty i wice-prowincjał). Podczas tej Mszy św. modlono się za chorych i udzielono Sakramentu Namaszczenia. Ks. Sylwester podkreślił znaczenie przybycia Matki Bożej do tego ‘ulgi w cierpieniu’, w którym przebywają osoby niezdolne, aby nawiedzić Matkę Bożą w Częstochowie, czy w innym miejscu. Stąd wielką łaską jest nawiedzenie Matki Bożej w Domu Pomocy Społecznej, w którym mieszkańcy – ‘skarby Kościoła’ oddają modlą się do Boga swoim cierpieniem w intencji całej Diecezji. O godz. 15.00 Nowicjusze i Klerycy ze Zgromadzenia Księży Orionistów poprowadzili Koronkę do Miłosierdzia Bożego, zawierzając Bogu całą Diecezję, Biskupów i Kapłanów oraz wiernych, Parafię i naszą Wspólnotę modlitewną. O godz. 16.00 odbyła się Msza św. pożegnalna, pod przewodnictwem Ks. Tomasza Wnęka, dyrektora DPS-u. Po Mszy Świętej dziękczynnej, Ikonę Jasnogórską przekazano Parafii w Bierzwiennej.

Ks. Sylwester Sowizdrzał FDP
przełożony wspólnoty, mistrz nowicjatu, wice-prowincjał

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację