Dekanat kolski

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie nad Nerem

Nawiedzenie Matki Bożej w dekanacie kolskim rozpoczęło się od parafii Narodzenia NMP w Chełmnie nad Nerem. Uroczystość tak została opisana w kronice parafialnej:

„Obraz Matki Bożej i Ewangeliarz Nawiedzenia przekazał ks. Artur Nowak na ręce proboszcza ks. Krzysztofa Kaczmarka. Miło było patrzeć na wielką rzeszę wiernych zebranych w świątyni, gdzie na co dzień króluje z nastawy wielkiego ołtarza kopia wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Tym razem oczekiwał pięknie udekorowany tron, na którym ustawiony został Obraz Nawiedzenia. Majestatycznie położona świątynia górująca nad błoniami rzeki Ner przybrała odświętny wygląd poprzez piękne dekoracje. W promieniach słońca mienił się nowy dach, który otrzymała świątynia. 

Należy pamiętać, że w dniu 17 lutego 2022 r. przez parafię w Chełmnie nad Nerem przeszła ogromna wichura, która wyrządziła wiele szkód, w tym m.in. zerwała pokrycie z niemal połowy dachu parafialnej świątyni. Już wtedy martwiliśmy się, jak będzie wyglądało przyszłoroczne Nawiedzenie Matki Bożej, zwłaszcza że straszono nas wizjami, że w obliczu szalejącej inflacji oraz wojny na Ukrainie, nie zdołamy w tak małej parafii odbudować dachu przez kilka lat. Zawierzyliśmy jednak ten remont Matce Najświętszej… i stał się cud. Po niespełna dziewięciu miesiącach powstał piękny, nowy dach pokryty czerwoną dachówką. Co więcej, czując potrzebę wdzięczności Maryi za pomoc w odbudowie dachu, wiosną tego roku parafia przeprowadziła remont bramy głównej kościoła, prostując pochylone i spękane jej słupy grożące zawaleniem, odnawiając wybrakowane i pokrzywione kratownice bram i furtek, a także likwidując stopnie, by łatwiej było dostać się do świątyni osobom starszym. Teraz pozostało nam już oczekiwać spotkania z Maryją w Jej Cudownym Jasnogórskim wizerunku.

Przygotowywaliśmy się na to spotkanie od strony duchowej poprzez rekolekcje, które poprowadził o. Sylwester Kopyt – paulin. Pomógł on przez swoje nauki nie tylko otworzyć nasze serca, ale również towarzyszył nam w spotkaniu z Matką w trakcie Jej Nawiedzenia. W przededniu przybycia Maryi udekorowaliśmy domy w naszej parafii, a także całą kilkukilometrową trasę Jej przejazdu. 

I wreszcie przyszedł ten dzień – Parafianie licznie zgromadzeni w kościele (ponad tysiąc osób; tj. ponad połowa parafii) wyszli na pobliski parking, by oczekiwać wyjątkowego spotkania. Zabrzmiały jasnogórskie fanfary grane na instrumentach przez organistę Stanisława Jeżkę oraz parafiankę Annę Brodę. Ks. dziekan Władysław Waszak wraz z proboszczem parafii Chełmno ks. Krzysztofem Kaczmarkiem ucałowali ramy jasnogórskiego obrazu. Łzy radości popłynęły po policzkach wielu zgromadzonych. Procesja oczekujących wraz ze sztandarami, feretronami, chorągiewkami w dłoniach ruszyła uroczyście w kierunku świątyni. Przed obrazem ubrani w jednolite, Maryjne ornaty szli kapłani z całego dekanatu oraz dziewczynki, sypiące kwiaty przed Matką Najświętszą. Wewnątrz świątyni Maryję powitał proboszcz parafii, a także przedstawiciele rodzin, młodzieży i dzieci. Ok. godz. 18:00 rozpoczęła się Eucharystia powitalna, podczas której rozdano ok. siedemset Komunii św. 

Po Mszy św. rozpoczął się czas spotkania z Matką. Najpierw chełmska młodzież, następnie (po Apelu Jasnogórskim) Koła Żywego Różańca trwały na modlitwie. O godz. 23:00 dziękowaliśmy Maryi za naszych przodków. O północy kolejna Eucharystia, podczas której kościół wypełniony był po brzegi – Msza św. w intencji powołań. Przewodniczył jej ks. Adam Zasada – były proboszcz, obecnie pracujący w Austrii, a homilię-świadectwo wygłosił ks. Rafał Działak – były administrator parafii, dziś pracujący w parafii w Turku. Mszę św. o północy koncelebrował ks. Józef Miłek – były proboszcz tej parafii, obecnie proboszcz w parafii Boniewo, któremu zawdzięczamy m.in. ogrzewanie w naszym kościele.

Po nocnej Eucharystii na czuwaniu aż do godz. 7:30 trwali mieszkańcy poszczególnych wiosek. Co godzinę odmawiana była cząstka różańca. Całą noc kościół wypełniali wierni. Nad ranem odśpiewaliśmy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, a następnie odprawione były Msze św. w intencjach: Kół żywego Różańca, chorych oraz dzieci i matek spodziewających się potomstwa. 

Czas płynął nieubłaganie szybko. O godz. 15:30 rozpoczęła się Msza św. Dziękczynna za Nawiedzenie Matki Bożej, po której pożegnaliśmy cudowny wizerunek w naszym kościele. Krótkim przedłużeniem spotkania z Maryją była modlitwa na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w lesie rzuchowskim. Prosiliśmy tam o łaskę zbawienia dla pomordowanych. Błagaliśmy także o przemianę naszych serc, aby pomimo tragicznych wspomnień tamtych dni, nie wdarła się do nich nienawiść. Po krótkiej modlitwie, na której zgromadziło się ok. stu osób, Matka Najświętsza udała się do Parafii Grzegorzew.

Tak szybko minęła ta doba, na którą z utęsknieniem czekaliśmy od 48 lat, a zwłaszcza przez ostatnie miesiące. 

Maryjo choć fizycznie w swoim cudownym wizerunku odchodzisz, by dalej pielgrzymować, błagamy – pozostań w naszych sercach i przemieniaj naszą codzienność.” – proszą parafianie.

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grzegorzewie

W dniach 12-13 lipca 2023 r. w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grzegorzewie gościła w znaku Jasnogórskiej Ikony Matka Boża. Parkan przykościelny oraz całość trasy przejazdu od granicy z parafią Chełmno została udekorowana we wstążki, proporczyki i banery z hasłami powitania Matki Bożej. Te zewnętrzne dekoracje wyrażały przygotowania wewnętrzne przeprowadzone przez ks. Stanisława Gawlickiego COr, który od 7 do 14 lipca prowadził w parafii misje święte. Podczas nich licznie zgromadzeni w świątyni wierni, przeżywali wspólnie Eucharystię, słuchali nauk, korzystali z sakramentu pokuty, przygotowując się na spotkanie z Matką Bożą. Misje święte były czasem odnowy duchowej i pobożności maryjnej, która szczególnie uwidaczniała się w codziennych Apelach Jasnogórskich przeżywanych wspólnie w świątynii parafialnej.

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej rozpoczęło się w środę, 12 lipca 2023 r. o godz. 17:30 na placu przy Urzędzie Gminy. Zapoczątkowało je nabożeństwo oczekiwania o godz. 17.00. Liczna asysta z feretronami i chorągwiami, pięć pocztów sztandarowych Straży Pożarnej oraz orkiestra prowadziło Ikonę Nawiedzenia do świątyni.

Matkę Bożą w znaku Ikony Jasnogórskiej powitał ks. proboszcz Tomasz Król oraz przedstawiciele rodzin, młodzieży i dzieci. Uroczystej Eucharystii na rozpoczęcie Nawiedzenia Matki Bożej przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki, homilię wygłosił ojciec misjonarz. 

Po Mszy świętej nastąpiło czuwanie przy Matce Bożej w znaku Jasnogórskiej Ikony. O godz. 21:00 parafianie uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim prowadzonym przez o. Pawła – kustosza obrazu Matki Bożej. O godz. 23:00 zgromadzeni w kościele wierni wzięli udział w modlitwie za zmarłych.  Następnie o północy celebrowana była Pasterka Maryjna w intencji powołań. Koncelebrowali ją księża pochodzący z parafii Grzegorzew oraz ci, którzy w przeszłości w niej pracowali. Wierni z Grzegorzewa i okolic licznie czuwali przez całą noc, zanosząc swe podziękowania, prośby, radości i smutki. Parafianie wpisywali się do księgi zawierzenia, a osobiste intencje składali do specjalnie przygotowanej stągwi.

W czwartek, 13 lipca 2023 r. odprawione zostały cztery Msze święte. Przed pierwszą z nich o godz. 7:00 odśpiewano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Podczas pierwszej Mszy świętej modlono się w intencji Żywych Róż działających na terenie parafii.  Na drugą zaproszono osoby chore i w podeszłym wieku, by mogły przyjąć sakrament namaszczenia. Na kolejnej zgromadziły się matki oczekujące potomstwa oraz dzieci, aby przyjąć Boże błogosławieństwo.

Eucharystii kończącej czas Nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej przewodniczył ks. proboszcz Tomasz Król, który zawierzył wiernych opiece Matki Bożej. Po Eucharystii Ikona Matki Bożej została przeniesiona do samochodu – kaplicy i odjechała w asyście strażaków do parafii Wrząca Wielka.

Parafia św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej

W dniach od 13 do 14 lipca 2023 r. w parafii p. w. św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej gościła Najświętsza Maryja Panna w znaku Ikony Jasnogórskiej.

Duchowe przygotowanie do Nawiedzenia rozpoczęto wraz z całą diecezją już 7 sierpnia 2022 r. poprzez nowennę. Podczas wizyty duszpasterskiej wszyscy parafianie zostali poinformowani o dokładnej dacie peregrynacji i jubileuszu Diecezji. Grupy parafialne wraz z Parafialną Radą Duszpasterską zostały zaproszone do współtworzenia peregrynacji w parafii. W udekorowanie świątyni, terenu wokół niej oraz dróg, kapliczek i krzyży przydrożnych włączyli się mieszkańcy wszystkich czternastu wiosek (sołectw). 

Bezpośrednim przygotowaniem do nawiedzenia były misje maryjne prowadzone przez o. Krzysztofa Kowalskiego OSPPE (paulina) od 9 do 12 lipca br.  Misjonarz poprzez swoją posługę owocnie zachęcił do licznego i gorliwego przeżycia tego historycznego wydarzenia. W środę przed każdą Mszą świętą bardzo dużo parafian skorzystało z sakramentu pokuty, aby „czyste serce Matce dać.” 

Uroczystość Nawiedzenia rozpoczęła się „nabożeństwem oczekiwania” na parafialnym parkingu, gdzie mimo deszczu zgromadziła się bardzo liczna rzesza wiernych. Po przyjeździe Matki Bożej w uroczystej procesji poprowadzono procesję do świątyni, a przedstawiciele poszczególnych grup na zmianę niosły obraz, a byli to: ojcowie, młodzież, matki oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przybyciu do kościoła i uroczystym powitaniu przez poszczególne grupy parafialne, rozpoczęła się Msza święta inaugurująca dobę nawiedzenia, której przewodniczył dziekan kolski ks. kan. Władysław Waszak wraz z księżmi z dekanatu. Wspólnie podziękowano Bogu za łaskę i dar, jakim jest nasza wiara, a także prosiliśmy Matkę Bożą o opiekę nad naszymi rodzinami. Podczas homilii ojciec rekolekcjonista podkreślił znaczenie nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej jako źródła inspiracji i nadziei dla naszej codzienności.

O godz. 21.00 licznie zebrani wierni uczestniczyli na Apelu Jasnogórskim, a po nim wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zawierzyła się Matce Bożej. O godz. 22.00 podczas Mszy świętej, którą sprawowali zaproszeni księża, podziękowano za dar powołań i proszono o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W tej dziękczynno-błagalnej Eucharystii uczestniczyły siostry zakonne, które pochodzą z parafii Wrząca Wielka: s. Sylwia Marciniak MChr (Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej), s. Mirosława Mikołajczak CSDP (Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej) i s. Bogumiła Bagińska CSAPI (Zgromadzenie Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim). 

Po zakończonej liturgii wspólnota Żywego Różańca prowadziła modlitwę różańcową. Przez całą noc wierni czuwali przy Ikonie Jasnogórskiej, gdzie mieli możliwość indywidualnej modlitwy oraz złożenia swoich intencji. To była wyjątkowa okazja, by poczuć bliskość Maryi, naszej Matki. 

Drugi dzień nawiedzenia rozpoczęto śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. O godz. 8.00 sprawowana była Msza święta, podczas której wiele małżeństw podziękowało za wspólne lata oraz odnowiło swoje przyrzeczenia. Natomiast o godz. 10.00, podczas liturgii osoby chore oraz w podeszłym wieku miały możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych.

W południe dzieci oraz mamy w stanie błogosławionym zgromadzili się w kościele na Mszy święta, gdzie zostało skierowane do nich słowo podczas homilii i błogosławieństwo. Podczas godziny miłosierdzia modlono się Koronką do Bożego Miłosierdzia, a po niej śpiewano pieśni maryjne w oczekiwaniu na Eucharystię.

O godz. 16.00 rozpoczęła się uroczysta Msza święta pożegnania Ikony Jasnogórskiej. Mszy świętej przewodniczył biskup senior Wiesław Alojzy Mering, który zwrócił się do wiernych z zachętą, aby Matka Boża była zawsze obecna w ich codziennym życiu. Ks. proboszcz Marcin Sadownik odczytał Akt Zawierzenia parafii Matce Bożej. Dziękował Matce Najświętszej za piękny czas nawiedzenia, misji i zaangażowanie Parafian. Po Mszy św. odbyła się procesja z Ikoną Jasnogórską do bramy kościoła, skąd z księdzem proboszczem i delegacją Obraz pojechał do parafii błogosławionych 108 męczenników w Kole, Powierciu.  

„Wydarzenie to okazało się doskonałą okazją do umocnienia wiary wspólnoty parafialnej. Dla wielu było to pierwsze spotkanie z Matką Bożą w kopi cudownej Ikony Jasnogórskiej, a radość i wzruszenie w sercach wiernych były widoczne. To ważne, że w takich momentach dociera do nas siła naszej jedności i wzajemnego wsparcia. Wierzymy, że Nawiedzenie Matki Bożej zostawiło w naszych sercach niezatarte piętno i będzie dla nas źródłem wiary, nadziei i miłości. Jesteśmy przekonani, że Matka Boża otacza nas swoją opieką i będzie prowadzić na drodze wiary.” – zaświadczają parafianie.

Parafia Bł. 108 Męczenników w Powierciu

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w parafii bł. 108 Męczenników w Powierci rozpoczęło się 14 lipca 2023r. W kronice parafialnej tak odnotowano przygotowania i przebieg tej uroczystości:

„List pasterski Biskupa Włocławskiego na Niedzielę Dobrego Pasterza 2022 r. rozpoczął przygotowanie Parafii Bł. 108 Męczenników w Powierciu do Nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej. Postanowiliśmy dołożyć wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować się do tego spotkania. Pomagała nam w tym Nowenna przed Nawiedzeniem i Jubileuszem 900-lecia diecezji, którą zaczęliśmy w pierwszą niedzielę sierpnia 2022 r.

Na spotkaniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej 24 listopada 2022 r. ks. proboszcz Radosław Kobiela zaproponował powołanie zespołu, który przygotuje parafię do tego wydarzenia.  Zespół ds. Nawiedzenia Matki Bożej w Ikonie Jasnogórskiej został powołany na spotkaniu tejże Rady w dniu 2 marca 2023 r. Zaproponowano włączenie do zespołu grup i sekcji działających w parafii, tj. Sekcji Liturgicznej, Katechetycznej, Modlitewnej, Charytatywnej, Dekoracyjnej i Informacyjnej, a także zaprosić do współpracy Koło Gospodyń i OSP w Powierciu. Na spotkaniu omówiono Instrukcję Duszpasterską o Nawiedzeniu Matki Bożej w Parafiach Diecezji Włocławskiej w latach 2023-2024.

Ważną rolę w przygotowaniu odegrały konkursy zorganizowane dla dzieci i młodzieży. Konkurs Diecezjalny przygotowany przez Wydział Katechetyczny dla uczniów szkoły podstawowej: Młodzi kreatorzy mody miłości – Najpiękniejsza suknia miłości dla naszej Królowej (zadaniem dzieci było zaprojektowanie i wykonanie sukni dla Matki Bożej w formie plastycznej, na podstawie pobranego szablonu z Wydziału Katechetycznego, do ikony Matki Bożej Częstochowskiej). Konkursy parafialne przygotowane przez Sekcję Katechetyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej – Konkurs plastyczny Dla Maryi.  Zadaniem uczestników było wykonanie dekoracji w formie proporczyków (minimum 3 metry długości), banera (minimum 2 metry długości) lub chorągiewek Maryjnych (min. 5 sztuk). Uczniom szkoły podstawowej z kl. IV-VIII i szkoły ponadpodstawowej zaproponowano natomiast konkurs na film Matka Boża w życiu chrześcijanina (zadaniem uczestników było nakręcenie krótkiego filmu trwającego maksymalnie 300 sekund  (5 minut).

Zaproszenia z programem rekolekcji i nawiedzenia do każdego domu roznieśli członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnego Zespołu Caritas. Ci drudzy ponadto do każdego domu na trasie przejazdu Matki Bożej rozprowadzili materiały dekoracyjne.

Rekolekcje przed nawiedzeniem rozpoczęły się 10 lipca 2023 r. i przy wydatnej pomocy sekcji katechetycznej i liturgicznej poprowadził je ks. Paweł Okoński – proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Babiaku. W czasie rekolekcji można było obejrzeć filmy: Prymas w Komańczy i Złodziej w sutannie.

Nawiedzenie Matki Bożej, do którego się przygotowywaliśmy, było drugim w historii diecezji (poprzednie miało miejsce w latach 1974-1975), ale pierwszym w naszej parafii. Parafia Bł. 108 Męczenników w Powierciu została erygowana 20 czerwca 1999 r. i do roku 2021 nie posiadała własnego kościoła. Budowę kościoła rozpoczęto jesienią 2016 r. i pomimo pandemii covidowej, dzięki łaskawości Bożej i ofiarności ludzi, można było 21 marca 2021 r. w wybudowanym kościele celebrować pierwszą niedzielną Mszę św. Parafia liczy 1806 osób, w roku 2000 według Rocznika Diecezji Włocławskiej liczyła 1285 wiernych. Granice parafii prawie w całości obejmują tereny wiejskie, ale tylko niewielki procent jej mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Parafian charakteryzuje duża różnorodność pod względem: wykształcenia, zamożności, statusu społecznego, zatrudnienia, wieku i religijności. 

W piątek 14 lipca 2023 r. o godz. 17:00 zgromadziliśmy się licznie (nigdy przedtem ta świątynia nie widziała tylu wiernych) na Nabożeństwie oczekiwania, by następnie w procesji udać się na miejsce przybycia Matki Bożej. W imieniu wszystkich zgromadzonych bp Wiesław Mering i proboszcz parafii ks. Radosław Kobiela powitali obraz przez ucałowanie. Ikonę Jasnogórską w uroczystej procesji nieśli strażacy z OSP Powiercie i mężczyźni z parafialnej asysty. Po instalacji Obrazu na przygotowanym wcześniej tronie  ks. Biskup zapalił świecę nawiedzenia, a proboszcz położył Ewangeliarz na pulpicie. Następnie ks. biskup dokonał okadzenia cudownego Wizerunku i Ewangeliarza. Ks. Andrzej Kasiorek odczytał Ewangelię nawiedzenia i po uroczystym odśpiewaniu przez wszystkich zgromadzonych Magnificat przekazał Ewangeliarz ks. Biskupowi, który udzielił zebranym – zgodnie z tradycją Kościoła – błogosławieństwa Świętą Księgą. Ks. kan. Władysław Waszak, dziekan dekanatu kolskiego, odczytał telegram Ojca Świętego Franciszka, po czym ks. proboszcz parafii św. Jakuba we Wrzącej Wielkiej Marcin Sadownik wraz z delegacją parafian złożył u stóp Matki Bożej kwiaty, jako wyraz pożegnania i wdzięczności za nawiedzenie parafii. Następnie słowa powitania wypowiedział proboszcz parafii ks. Radosław Kobiela, przedstawiciele: rodzin – Aneta i Marcin Misiakowie, młodzieży – Joanna Szurgot i Filip Śliwka, dzieci – Kamila Tomaszewska i Cecylia Skonieczna. W parafii ks. Radosława Kobieli,  kapelana strażaków powiatu kolskiego, Maryję powitali: prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Robert Kropidłowski starosta kolski i starszy brygadier Krzysztof Żurawik Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Uroczystej koncelebrze przewodniczył bp Wiesław Mering, a homilię wygłosił ks. Paweł Okoński, nad oprawą muzyczną czuwał Krzysztof Główczyński wraz ze scholą parafialną.

Po zakończeniu Eucharystii liczni wierni pozostali na czuwaniu. O godz. 21:00 Apel Jasnogórski poprowadził kustosz obrazu, paulin o. Paweł Subik, wspierany przez diakonię muzyczną Góra Syjon, która następnie poprowadziła nabożeństwo w intencji błogosławionych owoców czasu peregrynacji w parafii i diecezji.

O godz. 23:00 nabożeństwu wdzięczności zmarłym za dar przekazanej wiary przewodniczył ks. Paweł Okoński i wygłosił stosowną katechezę.

O godz. 24:00 rozpoczęła się Pasterka Maryjna – Msza św. w intencji powołań, z podziękowaniem za dar powołania. Eucharystii przewodniczył neoprezbiter Łukasz Radecki, a homilię wygłosił ks. prof. Tomasz Kaczmarek – promotor w procesie beatyfikacji patronów parafii. Ponadto w koncelebrze uczestniczyli: ks. Marcin Filas, ks. Andrzej Kasiorek i ks. Radosław Kobiela. 

Po Mszy Św. na nocne czuwanie, według wyznaczonego wcześniej harmonogramu, przybywali licznie parafianie. 

Dzień czuwania, tj. sobotę 14 lipca 2023 r. ubogacały nabożeństwa i Msze św. O godz. 09:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, o godz. 10:00 – Msza św. dla chorych i ludzi w podeszłym wieku z sakramentem namaszczenia, o godz. 12:00 – Msza św. z błogosławieństwem matek oczekujących potomstwa, dzieci i młodzieży, o godz. 15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Mszy św. na zakończenie nawiedzenia przewodniczył proboszcz parafii, a homilię wygłosił ks. Paweł Okoński, który również prowadził komentarze w czasie nawiedzenia.

Kiedy nadszedł czas rozstania z Wizerunkiem naszej Królowej w imieniu rodzin słowa wdzięczności wypowiedzieli Barbara i Zdzisław Gąsiorowscy. Ks. proboszcz Radosław Kobiela dziękował za błogosławiony czas nawiedzenia, za wszystkich tych, którzy swoją posługą przyczynili się do godnego podjęcia Naszej Matki i Królowej i za każdą osobę, którą Maryja gromadziła przy sobie w tym łaskawym czasie. Następnie kapłan na kolanach dokonał Aktu oddania Matce Bożej całej parafii. 

Jako wotum dla Maryi za dar nawiedzenia ufundowano cyfrowe organy kościelne JOHANUS OPUS 20 i zamówiono witraż na największe okno z wizerunkiem Maryi.”

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kole

W dniach 15-16 lipca 2023 r. parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kole przeżywała Nawiedzenie Maryi w Znaku Ikony Jasnogórskiej. Świątynia ta stanowi wotum złożone Bogu za pierwsze nawiedzenie Matki Bożej w Kole, które miało miejsce w dniach 5-7 lipca 1975 r. Wówczas w Kole była tylko jedna parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Parafię Matki Bożej Częstochowskiej w Kole erygowano w 1982 r., przy nowo zbudowanym kościele. Liczne prace związane z aranżacją zwłaszcza prezbiterium do współczesnych potrzeb, przeprowadzone w minionych latach, pozwoliły na majestatyczne przyjęcie Matki Bożej, której kopia zajmuje centralne miejsce w retabulum prezbiterium świątyni.

Bezpośrednim przygotowaniem były rekolekcje prowadzone przez ks. Marcina Modrzyńskiego – kapłana archidiecezji gnieźnieńskiej. Rekolekcje rozpoczęły się 13 lipca 2023 r. Mszą św. o godz. 20:00. Tradycyjnie, jak każdego 13-go dnia miesiąca od maja do października, po zakończonej Eucharystii procesja różańcowa przeszła ulicami parafii. Modlitwę zakończył Apel Jasnogórski. Kolejny dzień był dniem sakramentu pokuty i pojednania.  

Uroczystość Nawiedzenia rozpoczęła się o godz. 17:00 w kościele, następnie asysta, bielanki, służba liturgiczna, orkiestra oraz licznie zgromadzeni parafianie przeszli ul. Miodową na miejsce powitania (odcinek ul. Blizna między Rondem im. Ks. Opałki a kościołem). Po przybyciu Matki Bożej z parafii Powiercie ks. bp Stanisław Gębicki oraz proboszcz parafii ks. kan. Władysław Waszak ucałowali ramy obrazu i w uroczystej procesji strażacy przenieśli Ikonę Jasnogórską do świątyni. Podczas procesji oraz Eucharystii towarzyszyła orkiestra OSP Koło oraz śpiew chóru Państwowej Szkoły Muzycznej w Kole pod dyrekcją Marka Kłanieckiego oraz scholi parafialnej pod dyrekcją ks. Marcina Ziółkowskiego – dyrektora włocławskiego chóru katedralnego.

Po przybyciu do kościoła i powitaniu przez proboszcza oraz przedstawicieli parafian (państwo Natalia i Marcin Sosnowscy z dziećmi) rozpoczęła się Msza św. inaugurująca dobę nawiedzenia, której przewodniczył bp Stanisław Gębicki wraz z księżmi z dekanatu kolskiego. Wspólnie dziękowano Bogu za łaski udzielane za pośrednictwem Maryi, za Jej macierzyńską miłość i opiekę. Zawierzono Matce Bożej parafię, a przede wszystkim rodziny i nas samych. 

Doba Nawiedzenia była wypełniona modlitwą wspólną i indywidualną. Parafianie i goście licznie przybyli na Apel Jasnogórski. O godz. 23:30 polecano miłosiernemu Bogu wszystkich zmarłych, a szczególnie parafian oraz tych, dzięki którym ta świątynia została wybudowana w latach 80. XX wieku. Modlitwie przewodniczył ks. Sebastian Adamczyk – wikariusz parafii. O północy podczas Pasterki Maryjnej modlono się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W Eucharystii uczestniczyło 10 księży, którzy pochodzą lub posługiwali w naszej parafii: ks. Leszek Buczkowski, ks. Leszek Rybka, ks. Stanisław Kowalski, ks. Krzysztof Antczak, ks. Piotr Antkiewicz, ks. Damian Bułakowski, ks. Przemysław Kłosowski, ks. Mateusz Szurgot, ks. Szymon Wiwatowski, ks. Marcin Ziółkowski.

Przez całą noc parafianie czuwali przed Czarną Madonną. O godz. 7:00 śpiewem Godzinek uczciliśmy Niepokalane Poczęcie NMP. Na kolejnych Mszach św. otaczano modlitwą i zawierzano Maryi kolejne grupy wiernych:

– O godz. 9:00 osoby chore i w podeszłym wieku miały możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych;

– O godz. 10:30 zawierzono rodziny i dzieci. Na zakończenie tej Mszy św. udzielono indywidualnego błogosławieństwa dzieciom oraz matkom oczekującym na narodziny potomstwa;

– O godz. 12:00 zawierzono młodzież parafii;

– Od godz. 14:00 czuwanie prowadziły Siostry Orionistki;

– O godz. 15:00 koronkę do Bożego Miłosierdzia prowadził Parafialny Zespół „Caritas”;

O godz. 16.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., podczas której pożegnaliśmy Matkę Bożą w znaku Ikony Jasnogórskiej. Ks. proboszcz Władysław Waszak odczytał Akt Zawierzenia Parafii Matce Bożej. Następnie Ikona Jasnogórska została w procesji przeniesiona do Domu Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek, które w tym roku świętują Jubileusz 30-lecia istnienia tej placówki. 

Nawiedzenie Maryi w naszej parafii było czasem poruszenia serc, wzmocnienia wiary i wyrażenia wdzięczności Czarnej Madonnie za opiekę nad nami, którzy w tej parafii w ciągu całego roku wpatrujemy się w Jej Jasnogórski Obraz i razem z Nią oddajemy chwałę Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Umocnieni tym wyjątkowym i historycznym spotkaniem z Maryją z ufnością oczekujemy na owoce Nawiedzenia w naszej wspólnocie parafialnej. 

Nawiedzenie Matki Bożej w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole (16-17 lipca 2023 r.)

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej było wyczekiwanym spotkaniem dla mieszkańców, personelu i sióstr. Do tego wydarzenia społeczność przygotowywała się dziewięciomiesięczną nowenną.

16 lipca 2023 r. od godziny 17:00 rozpoczęło się oczekiwanie na przybycie Matki Bożej w znaku Obrazu Jasnogórskiego, który przyniesiono w procesji z kościoła Matki Bożej Częstochowskiej do DPS o godzinie 17:40. Tu Matka Boża została powitana przez społeczność: mieszkańców, personel i siostry. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marcin Ziółkowski. Po Mszy świętej rozpoczęło się czuwanie przed obrazem Jasnogórskiej Pani.

O godzinie 21:00 w łączności z Jasną Górą rozpoczął się Apel Jasnogórski, któremu przewodniczył kustosz obrazu o. Dariusz, a następnie razem z zespołem „Caritas” z parafii w Kaczkach Średnich pod przewodnictwem proboszcza ks. Pawła Zalewskiego modlono się rozważając tajemnice radosne różańca świętego.

W drugim dniu Nawiedzenia wspólnota sióstr orionistek z przybyłymi na spotkanie Matką Bożą siostrami z domu prowincjalnego i sąsiedniej wspólnoty, oraz zebranym personelem i mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej odśpiewała godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny. Mszę św. z Jutrznią na rozpoczęcie dnia, sprawował o. Dariusz – kustosz obrazu Matki Bożej, który również wygłosił homilię.

O godzinie 11:30 sprawowana była Eucharystia przez ks. Jakuba Nowakowskiego z udziałem wszystkich mieszkańców, personelu, sióstr i przybyłych wiernych.

Zakończenie Nawiedzenia poprzedziła modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, a następnie różaniec z pieśniami, by o godzinie 16:45 poprzez Akt Zawierzenia Matce Bożej całej społeczności domu i odśpiewania dziękczynnego Te Deum Laudamus pożegnać Panią Jasnogórską, która wyniesiona prze ojców rodzin, w asyście Straży Pożarnej powędrowała do parafii w Osieku Wielkim.

Parafia św. Bartłomieja w Osieku Wielkim

W parafii św. Bartłomieja w Osieku Wielkim uroczystość Nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej miała miejsce w dniach 17-18 lipca 2023. Emocje towarzyszące wiernym i duszpasterzom prezentuje przesłany wpis z kroniki parafialnej:

„Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką…

Za nami historyczne wydarzenie i wielkie przeżycia duchowe, czyli drugie, po 48. latach, Nawiedzenie Matki Bożej w kopii Jej Jasnogórskiego Wizerunku. Dni wypełnione modlitwą, refleksją, wyciszeniem, sakramentalnym pojednaniem z Panem Bogiem i zjednoczeniem z Nim w Eucharystii. Na te chwile parafia św. Bartłomieja w Osieku Wielkim, przygotowywała się od dłuższego czasu. Parafianie kontemplowali rolę Maryi w swym życiu w ramach Nowenny Diecezjalnej oraz dodatkowo w Nowennie Parafialnej, modląc się o łaskę owocnego przeżycia spotkania z Maryją, każdego 16. dnia miesiąca, począwszy od listopada 2022 r. Klękając przed Bożą i naszą Matką, duszpasterze wraz z parafianami wyrazili swoją miłość wobec Niej poprzez zewnętrzne przygotowanie, czyli piękne udekorowanie świątyni i całego terenu przykościelnego, a także domów, ulic i całej trasy przejazdu Cudownego Obrazu. O przygotowanie duchowe zadbał o. Robert Dziewulski, paulin z Warszawy, głosząc rekolekcje od 13 lipca 2023 r. Radował serca duszpasterzy bardzo liczny udział wiernych w rekolekcjach, również w jego kulminacyjnym dniu, jakim było korzystanie z sakramentu pojednania. Cieszyły także rzesze wiernych, którzy przez całą noc trwali na modlitewnym czuwaniu w kościele przed Obliczem Królowej. Możliwość uwielbienia Maryi mieli również kapłani pochodzący z parafii i tutaj wcześniej pracujący wraz obecnymi. Na msze św. z dziękczynieniem przybyli chorzy i ludzie w podeszłym wieku a także dzieci i matki w stanie błogosławionym. 

Nie sposób wymienić wszystkich form zaangażowania, ani też wypowiedzieć wszystkich z imienia i nazwiska, którzy włączyli się w to piękne dzieło i jego głębokie przeżycie. Niech każdy czuje się wyróżniony i doceniony na miarę swojej pracy, zaangażowania i ofiary. A Matka Boża niech będzie naszą Opiekunką i Orędowniczką u swojego Syna. Niech pozostanie w naszych sercach i naszych umysłach na dalsze lata, w czym dopomoże także parafialne nawiedzenie obrazu Maryi w naszych domach.

Matko nasza, Królowo i Hetmanko, dziękujemy za Nawiedzenie naszej Parafii, napełnienie naszych serc nową mocą, dodanie otuchy do wytrwania w wierze w obecnych czasach, jakże trudnych do dawania świadectwa przynależności do Chrystusa i obrony wiary. My duszpasterze, w imieniu całej wspólnoty wiernych naszej parafii, zawierzamy się Tobie, Maryjo. Pragniemy być przy Tobie, pamiętać o Tobie i czuwać na każdy czas.”

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Ochlach

Nawiedzenie Matki Bożej w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Ochlach rozpoczęło się 18 lipca 2023r. Tak opisuje je proboszcz, Ks. Mariusz Budkiewicz:

Obraz jasnogórski, wędrujący ze świątyni do świątyni, to jakby promień przesuwający się przez naszą ziemię. Trzeba nam iść za tym promieniem. Trzeba mu się tak przyglądać, ażeby światła zeń bijące oczyściły nas i oczyściły obyczaje narodu. (Prymas Polski Stefan Wyszyński)

O jak błogosławione było Nawiedzenie Twoje w naszej świątyni, Matko nasza i Królowo naszego Narodu, Pani Jasnogórska! 

Gdy w zeszłym roku, 1 lipca 2022 r., zostałem proboszczem parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Ochlach, pierwszą decyzją mego duszpasterzowania było ogłoszenie pielgrzymki do Częstochowy, aby zawierzyć naszą parafię pod opiekę Królowej Polski. Wówczas termin tej pielgrzymki wydawał się przypadkowy, w poniedziałek po trzeciej niedzieli lipca. Ci, którzy nie wierzą, mogą mówić 
o zbiegu okoliczności i przypadku, a wszyscy wierzący dostrzegają w tej pielgrzymce wyjątkową łaskę. Wypadła wówczas data 18 lipca 2022 r. Odjeżdżając autokarem o godz. 18.00 zawierzyliśmy parafię Ochle Maryi Jasnogórskiej. 

Dokładnie w rocznicę i godzinę naszego zeszłorocznego zawierzenia Maryja przybyła do nas ze Swej Jasnogórskiej Stolicy w Obrazie Nawiedzenia, aby odpowiedzieć na nasze zawierzenie, aby wsłuchać się w wołanie swoich dzieci, abyśmy mogli wyszeptać, co udało się nam dokonać i co jeszcze chcemy uczynić, aby Jej Syn był jeszcze bardziej uwielbiony.

Za kard. Stefanem Wyszyńskim powtarzaliśmy: Co się stało na Jasnej Górze? Dotąd nie jesteśmy w stanie dobrze na to odpowiedzieć, stało się coś więcej, niż zamierzaliśmy. O tak! Stało się coś więcej, niż zamierzaliśmy…!

Parafia w Ochlach stanowi owoc pierwszego Nawiedzenia Matki Bożej z lat 1974-1975. Ks. prał. Serafin Opałko jako dar dla Matki Bożej odnowił wówczas kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej w kolskiej farze, a następnie wywalczył zgodę na budowę dwóch kościołów: Matki Bożej Częstochowskiej w Kole i Wniebowstąpienia Pańskiego w Ochlach. Przy tych świątyniach następnie powstały parafie.

W ramach przygotowań zewnętrznych do uroczystości Nawiedzenia wykonaliśmy liczne prace:

– odnowiliśmy drzwi i ławki w świątyni;

– zamontowaliśmy telewizor do wyświetlania tekstów pieśni;

– zbudowaliśmy granitowy ołtarz na cmentarzu;

– wykonaliśmy studnię na placu kościelnym;

– zakupiliśmy wiele szat i paramentów liturgicznych;

– zakupiliśmy malowaną kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej;

– wykonaliśmy tron i feretron dla wspomnianego obrazu;

– posadziliśmy 360 drzew i krzewów tui wokół parkanu na cmentarzu i przy kościele.

Parafianie udekorowali trasę przejazdu samochodu – kaplicy z obrazem Matki Bożej na odcinku 8 km. Natomiast przed świątynią zbudowali łuk tryumfalny i dywan kwietny dla Królowej Polski. Całość wypadła imponująco. Towarzyszący uroczystości nawiedzenia fotografowie nazwali te dekoracje jednymi z najpiękniejszych w okolicy.

W ramach przygotowań wewnętrznych przygotowaliśmy się do Nawiedzenia Matki Bożej na klęczkach, poprzez: diecezjalną nowennę, artykuły w Tygodniku Parafialnym, gdzie zamieszczaliśmy liczne świadectwa o łaskach udzielanych przez Maryję podczas Nawiedzenia i Tygodniku Diecezjalnym Ład Boży, gdzie podkreślałem jak wielką czcią obdarzano przez wieki Maryję. A przede wszystkim poprzez zanoszoną do Boga modlitwę: Aby wszędzie poprzez pobyt Matki Bożej pomnożyła się wiara, wzmocniła nadzieja i rozpaliła miłość

Rekolekcje prowadził ks. Mariusz Staszak. Rozpoczęły się one od Mszy św. na cmentarzu w intencji zmarłych, którzy przekazali nam dar wiary. Parafianie licznie przystąpili do spowiedzi i Komunii św. Kapłani z dekanatu kolskiego umożliwili przystępowanie do spowiedzi św. przez dwa dni rekolekcji. 

Powitanie Matki Bożej miało miejsce przy remizie OSP w Ochlach. Podczas procesji oraz Eucharystii towarzyszyła nam Orkiestra OSP Koło. W uroczystości wzięli także udział druhowie OSP z Ochli, Budek Nowych i Wysokiego z samochodami pożarniczymi, które prowadziły orszak Królowej Polski oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Ochli. W imieniu rodzin Matkę Bożą powitała Jolanta Grabowska, w imieniu młodzieży Gabryela Lityńska, a w imieniu dzieci Alicja Mielcarek. Mszy św. rozpoczynającej Nawiedzenie przewodniczył bp senior Wiesław Mering. Kazanie na powitanie Matki Bożej, jak i podczas Mszy św. dziękczynnej wygłosił proboszcz parafii Ochle. 

Świątynia w Ochlach wypełniona była wiernymi przez całą noc, gdyż parafianie z wyznaczonych kolejno wiosek czuwali na modlitwie. Podobnie podczas Godzinek o godz. 6:00, jak i Mszach św. celebrowanych kolejno dla: pracujących, chorych, dzieci i na nabożeństwie pożegnalnym.

Zapragnęliśmy na koniec nawiązać do wydarzenia z 26 sierpnia 1957 r., gdy podczas centralnej uroczystości odnowienia ślubów jasnogórskich przybył na Jasną Górę Episkopat Polski, aby w pierwszą rocznicę ponowić śluby i w uroczysty sposób zainaugurować wielką peregrynację Matki Bożej w znaku ikony jasnogórskiej. Wówczas o godz. 10:30 ojcowie paulini wyjęli Cudami Słynący Obraz Matki Bożej z ołtarza i przenieśli go do prezbiterium bazyliki, gdzie oczekiwała kopia przywieziona z Rzymu. Prymas, już wówczas kardynał, dokonał zetknięcia pomiędzy kopią i oryginałem obrazu. Ikona jasnogórska powróciła na swoje miejsce w ołtarzu, a kopię Prymas przekazał dziekanom wszystkich diecezji, którzy kolejno nieśli ją w procesji po wałach klasztoru.

Wierni parafii Ochle złożyli jako dar nawiedzenia kopię obrazu jasnogórskiego. Z pokorą ustawiony został u podnóża Cudownego Wizerunku Nawiedzenia, by choć cień z Cudownej Ikony spadł na ten obraz. Aby w tym znaku Maryja pozostała z nami na kolejne pokolenia. Na koniec nastąpiło zetkniecie naszego obrazu z cudami słynącą ikoną. Prosimy Boga, aby było ono rękojmią Łask Bożych uzyskanych w tym kościele przez wstawiennictwo Bogarodzicy. Zawierzenie parafii Ochle Matce Bożej, uroczyste Te Deum i Apel Jasnogórski zakończyły uroczystość. 

Patrząc na królewski orszak Maryi przemierzający miasta i wioski, udekorowane nasze drogi prowadzące do kościoła, wołamy za natchnionym autorem Pieśni nad Pieśniami: Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?  (Pnp 6,10).

Podsumowując, należy podkreślić wielkie zaangażowanie duszpasterzy z dekanatu kolskiego. Wkład pracy duszpasterzy w przygotowania przekładał się na przebieg uroczystości. Każdego dnia duchowni służyli penitentom w konfesjonałach oraz uczestniczyli w powitaniu Matki Bożej w kolejnych parafiach. Przed nawiedzeniem zakupiono jednolite ornaty dla wszystkich księży. Również poprzez ten jednolity strój duchowni stanowili swoistą gwardię Królowej Polski poprzedzającą jej wizerunek i przewodniczyli uroczystym celebrom. Kapłani, początkowo obawiający się o przebieg uroczystości, gdy przybyła Matka Boża często powtarzali, że nigdy nie widzieli tak wielkiej rzeszy ludu w kościołach. Z dumą patrzyli, co czyni Maryja prowadząca Lud do Chrystusa. Długo rozdawano Komunię św. 

Kończąc chcę przytoczyć słowa uwięzionego Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Gdy 26 sierpnia 1956 r. otrzymał informację o jasnogórskich uroczystościach, skomentował: Wiedziałem, że Matka Boża Jasnogórska jest najpopularniejszą Postacią w Narodzie, ale nie wiedziałem, że Jej potęga w tym Narodzie jest aż tak wielka. Te słowa mógłby powtórzyć każdy kapłan widząc, co Maryja czyniła w sercach ludzkich, również w dekanacie kolskim. 

Wizerunek Królowej Polski przekazaliśmy do par. św. Bogumiła w Kole.”

Parafia św. Bogumiła w Kole

W środę, 19 lipca 2023 r., z parafii Ochle do św. Bogumiła w Kole – najmłodszej parafii dekanatu kolskiego – przybyła Matka Boża w znaku Kopii Ikony Jasnogórskiej. Było to pierwsze w historii parafii Nawiedzenie przez Panią Jasnogórską. 

Przed Nawiedzeniem parafianie odprawili 9 miesięczną Nowennę, a od poniedziałku 17 lipca uczestniczyli w rekolekcjach, które poprowadził ks. Piotr Rusin – kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej. Rekolekcjonista wygłosił nauki ogólne a także przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Każdy dzień rekolekcji kończono Apelem Jasnogórskim. Wtorek, 18 lipca był dniem spowiedzi, z której skorzystało wielu penitentów a posługą w konfesjonale służyli kapłani z dekanatu kolskiego.

W dniu Nawiedzenia od godz. 17:00 rekolekcjonista poprowadził Nabożeństwo Oczekiwania, po którym wyruszyła procesja na skrzyżowanie ulic Staffa i Sienkiewicza. Procesja przybrała uroczysty wymiar, gdyż brali w niej udział strażacy z OSP „Koło nad Wartą”, cała asysta parafialna, Liturgiczna Służba Ołtarza, Szafarze Nadzwyczajni Eucharystii, dziewczynki sypiące kwiaty oraz licznie zgromadzeni parafianie i goście. 

Po przybyciu na miejsce Kopii Ikony Jasnogórskiej nastąpiło ucałowanie ram wizerunku przez proboszcza parafii ks. dr Piotra Pawlaka oraz dziekana dekanatu kolskiego ks. kan. Władysława Waszaka i procesja powrotna do kościoła. W trakcie Nabożeństwa Powitania, które miało miejsce o godz. 17:50 jako pierwszy swoje słowa do Matki Bożej skierował ks. proboszcz, następnie przedstawiciele rodzin, młodzież, która w tym roku przystąpiła do sakramentu bierzmowania oraz dzieci pierwszokomunijne. W Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. dziekana brali udział księża proboszczowie 
i wikariusze dekanatu kolskiego a także księża goście. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Mariusz Budkiewicz – wicedziekan dekanatu kolskiego.

Po zakończonej Powitalnej Mszy św. do godziny 21:00 czuwanie z 4 częściami różańca poprowadziły grupy Żywego Różańca, Margaretki i Grupa św. o. Pio a po Apelu Jasnogórskim czuwanie poprowadziła Odnowa w Duchu Świętym „Góra Syjon”. O północy miała miejsce Pasterka Maryjna, w której wzięło udział 12 kapłanów w tym 2 rodaków i 5 byłych wikariuszy. Mszy św. przewodniczył ks. Rafał Kędzierski, homilię wygłosił ks. Artur Biernat a przy ołtarzu posługiwali młodsi i starsi ministranci oraz Szafarze Nadzwyczajni Eucharystii. 
Po zakończonej Mszy św. miało miejsce całonocne czuwanie przy Wizerunku Czarnej Madonny przez mieszkańców poszczególnych ulic parafii.

W czwartek, 20 lipca o godz. 7:30 zabrzmiał śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, który poprowadził ks. wikariusz Maciej Grabowski przy akompaniamencie organisty p. Sławomira Nowaka. Następnie zostały odprawione Msze św.:

– O godz. 8:00 z nauką ogólną;
– O godz. 9:30 dla chorych i osób w podeszłym wieku z udzieleniem sakramentu namaszczenie chorych – tej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił kustosz Obrazu Nawiedzenia o. Dariusz Nowicki; 
– O godz. 11:00 dla dzieci, młodzieży i matek w stanie błogosławionym, na zakończenie której udzielono wszystkim obecnym indywidualnego błogosławieństwa. 

W Godzinie Miłosierdzia ks. Proboszcz polecił Bogu w modlitwie wszystkich zmarłych z naszych rodzin, parafialnej wspólnoty, dusze w czyśćcu cierpiące i odmówił wraz z wiernymi Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po której rozpoczęła się ostatnia Msza św. na Zakończenie Nawiedzenia sprawowana przez bpa Stanisława Gębickiego – biskupa seniora diecezji włocławskiej. O godz. 17:00 Matka Boża w znaku Kopii Ikony Jasnogórskiej opuściła progi świątyni św. Bogumiła i została uroczyście przewieziona w asyście OSP „Koło nad Wartą” do Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole, gdzie w Nabożeństwie Oczekiwania brał udział Gwardian o. Cecylian Szczepanik wraz z licznie obecnymi wiernymi i sympatykami kolskiego klasztoru.

Kościół Ojców Bernardynów pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kole

W dniach 20 – 21 lipca 2023 r., kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po raz drugi została przywieziona przez Ojców Paulinów do kolskiej świątyni Ojców Bernardynów. 

Dla wielu mieszkańców Ziemi Kolskiej jest to okazja do przeżycia na nowo czasu nawiedzenia sprzed 48 lat, dla innych – pierwsze (i być może ostatnie w życiu) tego typu duchowe wydarzenie.

Nabożeństwo oczekiwania poprowadził wicedziekan dekanatu kolskiego ks. Mariusz Budkiewicz, który w krótkim rysie historycznym wskazał na wielowiekowy kult Matki Bożej w klasztorze kolskim. Po nawiedzeniu kościoła św. Bogumiła w Kole, uroczyste przyjęcie obrazu Matki Bożej przez przełożonego klasztoru nastąpiło przy ratuszu.

W otoczeniu kapłanów z dekanatu kolskiego, kapłanów zakonnych (bernardynów), przedstawicieli poszczególnych stanów, licznie zgromadzonych wiernych i Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej, wprowadzono obraz do kościoła oo. bernardynów. W imieniu wspólnoty zakonnej Matkę Bożą powitał gwardian o. Cecylian (Łukasz) Szczepanik. W imieniu wspólnoty wiernych świeckich słowa powitania wypowiedzieli Ewa i Czarek Tomczykowie – rodzice dwóch kapłanów.

Mszy św. przewodniczył bp Stanisław Gębicki w koncelebrze kapłanów dekanatu kolskiego oraz kapłanów – rodaków: o. Marcjana Kozłowskiego i o. Demetriusza Kmiecia. Podczas Mszy świętej kazanie wygłosił o. mgr Józef Wręczycki OFM.

Apel Jasnogórski poprowadził kustosz cudownego obrazu o. Dariusz. Mszę świętą w intencji powołań celebrowali oo. bernardyni – rodacy kolscy: o. Marcjan Kozłowski i o. Demetriusz Kmieć. Po Mszy świętej nastąpiło całonocne czuwanie poszczególnych grup modlitewnych działających przy kościele oo. bernardynów.

Dla licznie zgromadzonych chorych – Mszę świętą celebrował o. Dariusz – paulin z Jasnej Góry, podczas której po kazaniu udzielono zgromadzonym Sakramentu Namaszczenia Chorych.

O godz. 16:00 na zakończenie Nawiedzenia – Mszę świętą sprawował i kazanie wygłosił przełożony klasztoru kolskiego – o. mgr Cecylian (Łukasz) Szczepanik. On też dokonał Aktu Zawierzenia Wspólnoty Matce Bożej. 

Po godz. 17:15 w uroczystej procesji przekazano Obraz Matki Bożej do kościoła farnego w Kole pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole

Pierwsze nawiedzenie Matki Bożej w kopii obrazu jasnogórskiego miało miejsce w dniach 5-7 lipca 1975 r. Wówczas w Kole była tylko jedna parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Poza klasztorem oo. bernardynów posługiwało w niej czterech kapłanów, w tym niezapomniany ks. Serafin Opałko, który wówczas relacjonował:

 „Był to nieustanny pochód tłumów, które szły i szły, modliły się przystępując do Komunii Świętej. Pierwszy raz po czterech latach mego duszpasterzowania widziałem w farze kolskiej taki żywy obraz wiary i modlitwy, a przy tym tak rozradowanych ludzi. To owoce łaski nawiedzenia”. 

Natomiast kronice parafialnej ks. Serafin Opałko napisał, że „parafianie kolscy tak wystroili swojej Matce Niebieskiej miasto jak w bajce – bo ją kochają, a w świątyni napisali swe wyznanie miłości: Matko Polska Tobie wierna.  Ona, Matka Dobroci i Przebaczenia czyniła porządek wśród swoich dzieci. Wielu się dla niej pojednało – przebaczając sobie winy. Wielu uzyskało spokój sumienia po wielu latach w sakramencie pokuty, a ile było nawróceń. To owoce nadprzyrodzone tych błogosławionych nawiedzin naszej Matki. Bo Matka zawsze niesie z sobą pokój i miłość. Całe miasto ożyło, stało się jakby młodsze, ludzie bliżsi sobie. Nawet do nas kapłanów wierni serdecznie się uśmiechają na ulicach, nie tak jak to było dawniej, gdzie przechodzili obojętnie. To nawiedzenie Matki Najświętszej wszystkich nas do siebie przybliżyło, tak jak to powinno być w każdej rodzinie. Bogu niech będą za to dzięki i Matce Najświętszej. Modlimy się, aby te święte przeżycia i postanowienia podjęte podczas misji i nawiedzin Matki Bożej pozostały na zawsze”.

Po 48 latach ponownie Matka Boża znaku Jasnogórskiej Ikony w nawiedziła Koło. Było to już inne miasto. Z jednej parafii wyłoniły się kolejne. 

– Matki Bożej Częstochowskiej;

– Wniebowstąpienia Pańskiego w Ochlach;

– św. Bogumiła Biskupa;

– 108 Męczenników w Powierciu.

W każdej z tych parafii Matka Boża była witana przez wielkie rzesze ludzi. Powyższe słowa ks. Serafina Opałki w pełni oddają nastrój jaki zapanował w mieście i całym dekanacie kolskim. Udekorowano ulice wstążkami i proporczykami oraz liczne okna obrazami i emblematami maryjnymi. Dostrzec można było wielką integrację i mobilizację parafian, aby jak najgodniej i najpiękniej przyjąć Matkę Bożą. W każdej parafii przygotowywano się poprzez rekolekcje. Wierni licznie przystępowali do spowiedzi i komunii św. Okazało się, że po 48 latach można dosłownie zrozumieć i przytoczyć powyższe słowa ks. Serafina Opałki: „parafianie kolscy tak wystroili swojej Matce Niebieskiej miasto jak w bajce – bo ją kochają, a w świątyni napisali swe wyznanie miłości”. 

22 lipca 2023 r. obraz Matki Bożej przekazano do dekanatu konińskiego I, gdzie rozpoczęło się Nawiedzenie od parafii Miłosierdzia Bożego w Koninie. 

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację