Dekanat koniński I

Parafia Miłosierdzia Bożego w Koninie

Sobota 22 lipca br. była dniem Peregrynacji Wizerunku Jasnogórskiego Matki Bożej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Koninie. Poprzedziły ją Misje Nawiedzenia na spotkanie z Matką Bożą Częstochowską i jej Synem, które poprowadził ks. Łukasz Skarżyński  – proboszcz i budowniczy kościoła w nowo utworzonej parafii pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Toruniu O godz. 17.00 w obecności wiernych wypełniających obszerną świątynię rozpoczęło się Nabożeństwo Oczekiwania prowadzone przez ks. Misjonarza oraz proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego ks. Romana Ziemińskiego (fot. nr 1).

Po gorliwej modlitwie przeplatanej śpiewem pieśni Maryjnych nadszedł czas, by licznie zgromadzeni wierni pod przewodnictwem księdza proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego oraz ks. Misjonarza w otoczeniu licznie zgromadzonych kapłanów z Dekanatu Konińskiego I oraz zaproszonych kapłanów gości – księży proboszczów i emerytów związanych z parafią wyszli na spotkanie samochodu kaplicy, by w uroczystej procesji powitać Obraz przekazany z parafii Krzyża Świętego w Kole. Oczekiwanie na Matkę Bożą było wypełnione modlitwą różańcową i śpiewem pieśni o Matce Bożej. Chwilę przez przybyciem Obrazu dotarli bp Senior Wiesław Mering wraz z proboszczem wspomnianej kolskiej Fary ks. kanonikiem Eugeniuszem Strzechem. Przywieziony przez ojca Pawła z Zakonu Paulinów Wizerunek Jasnogórski został powitany pocałunkiem przez ks. Seniora Wiesława Meringa oraz proboszcza par. Miłosierdzia Bożego ks. Romana Ziemińskiego, a po przekazaniu przez ks. Eugeniusza Strzecha Księgi Ewangeliarza ks. proboszczowi Romanowi Ziemińskiego, reprezentacje stanów podjęły feretron Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, by wnieść go do świątyni (fot. 2).

Po ustawieniu na tronie Obrazu (fot. nr 3) i uczczeniu przez przepisane ceremoniałem obrzędy nastąpił obrzęd symbolicznego pożegnania Matki Bożej przez proboszcza parafii pw. Świętego Krzyża w Kole oraz przybyłych z nim delegatów tamtejszej parafii znakiem złożenia wiązanki kwiatów przy obrazie (fot. nr 4). Teraz nastąpiły serdeczne powitania złożenie bukietów kwiatów przez proboszcza witającej parafii ks. Romana Ziemińskiego, rodziny, młodzież i dzieci. Na prośbę ks. proboszcza Dziekan Dekanatu Konińskiego I ks. prałat Tomasz Michalski odczytał pismo z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej na okoliczność obchodów Jubileusz 900-lecia Istnienia Diecezji Włocławskiej oraz Peregrynacji Ikony Jasnogórskiej, po czym rozpoczęła się pod przewodnictwem biskupa Seniora ks. Wiesława Meringa uroczysta msza święta koncelebrowana przez wszystkich kapłanów na Powitanie Wizerunku Jasnogórskiego (fot. nr 5). Homilię wygłosił ks. Misjonarz Łukasz Skarżyński, w której podzielił się doświadczeniami i łaskami, o których słyszał się od osób, które ofiarowały swoje życie Panu Bogu przez Maryję. Na zakończenie mszy św. miejscowy ks. proboszcz podziękował ks. biskupowi Seniorowi wspominając swoje przeżycia z nawiedzenia Obrazu w 1975 r. w jego rodzinnej parafii Kikół, a bp Wiesław Mering podkreślił znaczenie wydarzenia jakim jest Peregrynacja Obrazu i jej wpływ na życie tych którzy stają przy Maryi i udzielił uroczystego błogosławieństwa całemu zgromadzeniu liturgicznemu.

sprawozdawca – ks. Tomasz Jener – wicedziekan 

Parafia św. Marii Magdaleny w Koninie

Niedziela 23 lipca br. to drugi dzień Peregrynacji Wizerunku Jasnogórskiego Matki Bożej w dekanacie Konińskim I. W tym dniu Matka Boża Nawiedziła parafię Ojców Franciszkanów w Koninie. Podwójną Uroczystość – Peregrynację Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i Uroczystość Odpustu ku czci Głównej Patronki Parafii Świętej Marii Magdaleny poprzedziły 3 dniowe przygotowanie duchowe, które poprowadził franciszkanin ojciec Nikodem Gnyk – Komisarz Ziemi Świętej w Polsce. Ojciec Nikodem o godz. 17.00 w asyście pełniącego obowiązki proboszcza parafii ojca Przemysława Kolendy i w obecności wiernych wypełniających barokową świątynię rozpoczął Nabożeństwo Oczekiwania. Po gorliwej modlitwie przeplatanej śpiewem pieśni Maryjnych ze śpiewem Litanii Loretańskiej zgromadzenie wiernych, zakonników franciszkańskich i kapłanów z Dekanatu Konińskiego I wyruszyło na Rondo Ducha Świętego ku spotkaniu samochodu kaplicy przywożącego Obraz z parafii Miłosierdzia Bożego w Koninie. Oczekiwanie na Matkę Bożą było wypełnione modlitwą różańcową i śpiewem pieśni o Matce Bożej. Samochód kaplica nadjechał w asyście grupy motocyklistów. Przekazania obrazu i Ewangeliarza dokonał proboszcz par. Miłosierdzia Bożego ks. Roman Ziemiński w znaku wręczenia ojcu Przemysławowi Kolendzie, reprezentacje stanów podjęły feretron Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i w procesji skierowały się do świątyni. Po ustawieniu na tronie Obrazu i uczczeniu przez przepisane ceremoniałem obrzędy delegacja parafii Miłosierdzia Bożego z ks. proboszczem na czele pożegnała Wizerunek Częstochowski znakiem złożenia wiązanki kwiatów przy obrazie. Po tym rozpoczęło się witanie Ikony Jasnogórskiej przez reprezentantów parafii Świętej Marii Magdaleny oraz złożenie bukietów kwiatów przez ojca Przemysława, rodziny, młodzież i dzieci. Po tych ceremoniach ks. prałat Tomasz Michalski odczytał List Ojca Świętego Franciszka na okoliczność obchodów Jubileusz 900-lecia Istnienia Diecezji Włocławskiej oraz Peregrynacji Ikony Jasnogórskiej, następnie rozpoczęła się uroczysta Msza święta Powitania Obrazu koncelebrowana przez wszystkich kapłanów zakonnych i diecezjalnych, której przewodniczył ojciec Przemysław Kolęda. Homilię wygłosił ojciec Nikodem Gnyk, w której podkreślił na przykładzie św. Marii Magdaleny przylgnięcie do Pana Jezusa oraz nawiązał do Peregrynacji Obrazu z 1975 r., zaznaczając, że pamiątkowym wotum tamtego wydarzenia jest kielich mszalny, który będzie użyty w czasie tej eucharystii. Na zakończenie Mszy świętej ojciec Paweł – kierowca samochodu kaplicy oraz opiekun Obrazu Peregrynacji zaprosił do udziału w Apelu Jasnogórskim o 21.00. Po przyjęciu Bożego Błogosławieństwa, rozpoczęły się adoracje parafialne.

sprawozdawca – ks. Tomasz Jener – wicedziekan 

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Brzeźnie

Wspólnota parafialna w Brzeźnie k. Konina do pierwszego w swej historii nawiedzenia Matki Bożej przygotowywała się podczas diecezjalnej nowenny i misji maryjny głoszonych przez ojca Krzysztofa Kowalskiego OSPPE w dniach 21-23 lipca. 

Po dniach słuchania Słowa Bożego, modlitwie apelowej i sakramentalnej spowiedzi 24 lipca rozpoczęliśmy nabożeństwo oczekiwania, by około 17:30 ze wzruszeniem przyjąć Panią Jasnogórską. Słowo powitania wypowiedział ks. Proboszcz, rodzina i młodzież z parafii. Eucharystii koncelebrowanej przez księży z dekanatu przewodniczył bp Stanisław Gębicki, a maryjną homilię wygłosił o. Krzysztof. Apel Jasnogórski z modlitwą o dary Ducha Świętego dla całej wspólnoty parafialnej wraz z ojcem misjonarzem poprowadził ojciec kustosz Paweł Subik. Następnie młodzież i wspólnota Equipes Notre-Dame animowały czuwanie przy Ikonie nawiedzenia. 

O północy celebrowaliśmy pasterkę maryjną z udziałem księży pochodzących i posługujących w naszej parafii. Noc nawiedzenia była czasem osobistej modlitwy i trwania przed obliczem Królowej Polski. 

Po porannym uwielbieniu Matki Bożej śpiewem godzinek ojcowie paulini podczas kolejnych mszy świętych poprowadzili obrzęd odnowienia przysięgi małżeńskiej, błogosławieństwa dzieci i kobiet oczekujących potomstwa oraz udzielili sakramentu chorych. Podczas koronki do Miłosierdzia Bożego ks. Grzegorz modlił się w intencji zmarłych. O godzinie 16:00 ks. Proboszcz sprawował mszę świętą na zakończenie nawiedzenia i zawierzył Pani Jasnogórskiej całą wspólnotę parafialną. Po słowach pożegnania jeszcze raz wyśpiewaliśmy słowa apelu, a ikona Matki Bożej wyruszyła do Żychlina.

autor – ks. Marcin Ziółkowski

Parafia Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe i św. Jana Diego w Żychlinie

Wtorek 25 lipca br. to kolejny dzień Peregrynacji Wizerunku Jasnogórskiego Matki Bożej Częstochowskiej w Dekanacie Konińskim I, tego dnia w parafii pw. Matki Bożej z Guadalupe w Żychlinie. Do spotkania z Matką Bożą Częstochowską i jej Synem, parafian przygotowywał rekolekcjami ojciec Paulin Jerzy Mac. O wyznaczonej porze na 17.00 w obecności wiernych wypełniających świątynię, teren przed rozpoczęło się Nabożeństwo Oczekiwania prowadzone przez Ojca Jerzego Maca oraz proboszcza parafii pw. Matki Bożej z Guadalupe w Żychlinie ks. kanonika Waldemara Szafrańskiego. Po gorliwej modlitwie przeplatanej śpiewem pieśni Maryjnych nadszedł czas, by licznie zgromadzeni wierni pod przewodnictwem księdza proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego oraz ks. Misjonarza w otoczeniu kapłanów z Dekanatu Konińskiego I w procesji prowadzonej przez krzyż, poczty sztandarowe jednostek OSP oraz asysty liturgicznej z Kół Gospodyń Wiejskich ruszyli w kierunku ronda, gdzie miało się dokonać spotkanie samochodu Kaplicy z Wizerunkiem Jasnogórskim. Oczekiwanie na Matkę Bożą było wypełnione modlitwą zawierzenia i śpiewem pieśni o Matce Bożej. Przybyły przez ojca Pawła z Zakonu Paulinów Wizerunek Jasnogórski został powitany pocałunkiem przez Dziekana Dekanatu Konińskiego I ks. prałata Tomasza Michalskiego i parafii witającej ks. kanonika Waldemara Szafrańskiego, po czym nastąpiło przekazanie Księgi Ewangeliarza przez proboszcza parafii Brzeźno proboszczowi parafii w Żychlinie. Po tej ceremonii Druhowie OSP z parafii podjęły feretron Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, by wnieść go do świątyni. Po ustawieniu na tronie Obrazu, okadzeniu przez ks. proboszcza oraz zapaleniu świecy Nawiedzenia i Jubileuszu, ks. proboszcz Waldemar Szafrański odczytał Ewangelię o Nawiedzeniu Św. Elżbiety. Teraz Dziekan ks. prałat Tomasz Michalski odczytał pismo z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej na okoliczność obchodów Jubileusz 900-lecia Istnienia Diecezji Włocławskiej oraz Peregrynacji Ikony Jasnogórskiej i nastąpił obrzęd symbolicznego pożegnania Matki Bożej przez proboszcza parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Brzeźnie oraz przybyłych z nim delegatów tamtejszej parafii znakiem złożenia wiązanki kwiatów przy obrazie. Teraz nastąpiły powitania przez przemowy i złożenie bukietów kwiatów przez proboszcza witającej parafii ks. Waldemara Szafrańskiego, rodziny, młodzież i dzieci. Po dokonaniu się ceremonii powitalnych rozpoczęła się uroczysta msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza par. Żychlin i kapłanów z dekanatu. Homilię wygłosił ojciec Jerzy Mac.

sprawozdawca – ks. Tomasz Jener – wicedziekan 

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście

Środa 26 lipca br. był piątym dniem Peregrynacji Wizerunku Jasnogórskiego Matki Bożej w dekanacie Konińskim I. W tym dniu Matka Boża Nawiedziła parafię pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście, Dekanat Koniński I. Witanie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej zostało poprzedzone intensywnym przygotowaniem duchowym prowadzonym od 23 lipca przez ojca Leona Bartczaka z Zakonu Ojców Franciszkanów z Pakości. Dzień Nawiedzenia parafii 26 lipca br. został otwarty o 17.00 Nabożeństwem Oczekiwania, któremu przewodniczył w asyście proboszcza parafii ks. kanonika Mirosława Dereszewskiego i wikariusza parafii ks. Marcina Topolskiego, po licznie zgromadzeniu wierni w świątyni i przed nią ze sztandarami Jednostek OSP z Parafii i w gościach, asysty procesyjnej z feretronami, ministrantów wyruszyło na spotkanie Samochodu Kaplicy przywożącego Obraz z parafii pw. Matki Bożej z Guadalupe w Żychlinie. W trakcie prowadzonej modlitwy do oczekujących na przybycie Wizerunku Jasnogórskiego na parkingu budynku Urzędu Gminy Stare Miasto, do grona oczekujących dołączył Biskup Włocławski Jego Ekscelencja ks. Krzysztof Wętkowski. Po chwili pojawiła się kolumna pojazdów bojowych OSP, zabytkowych pojazdów militarnych, motocyklistów asystujących mobilnej Kaplicy Obrazu.  Pozdrowienia Wizerunku Matki Bożej pocałunkiem dokonali Pasterz Diecezji oraz proboszcz parafii. Przekazania obrazu i Ewangeliarza proboszczowi miejsca dokonał proboszcz parafii pw. Matki Bożej z Guadalupe w Żychlinie ks. kanonik Waldemar Szafrański, po czym reprezentacje stanów podjęły feretron Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i przy akompaniamencie miejscowej orkiestry dętej w procesji skierowały się do świątyni. Po ustawieniu na tronie Obrazu, okadzeniu przez Ks. Biskupa i zapaleniu świecy Nawiedzenia miejscowy ks. wikariusz Marcin Topolski odczytał Ewangelię o Nawiedzeniu Św. Elżbiety, a delegacja parafii z Żychlina z ks. proboszczem pożegnała Wizerunek Częstochowski znakiem złożenia wiązanki kwiatów przy obrazie. Po tej ceremonii Dziekan Dekanatu Konińskiego I ks. prałat Tomasz Michalski odczytał List Ojca Świętego Franciszka na okoliczność obchodów Jubileuszu 900-lecia Istnienia Diecezji Włocławskiej oraz Peregrynacji Ikony Jasnogórskiej. Po tym rozpoczęło się witanie Ikony Jasnogórskiej przez proboszcza ks. kan. Mirosława Dereszewskiego razem z księdzem Marcinem Topolskim i reprezentacją różnych Stanów parafii Brzeźno ze złożeniem bukietów kwiatów. Po dokonaniu ceremonii powitania w pełni wypełnionej wiernymi kościoła parafialnego rozpoczęła się uroczysta koncelebra Powitania Obrazu  pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Biskupa Włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego i wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Homilię wygłosił Franciszkanin ojciec Leon Bartczak. Na zakończenie mszy św. ojciec Paweł – Kustosz samochodu Kaplicy oraz opiekun Obrazu Peregrynacji zaprosił do udziału w Apelu Jasnogórskim o 21.00. 

sprawozdawca – ks. Tomasz Jener – wicedziekan 

Parafia św. Wawrzyńca w Sławsku

Przygotowanie do łaski Nawiedzenia Wizerunku Jasnogórskiego parafii św. Wawrzyńca w Sławsku po ponad 48 latach w dniach 27 i 28 lipca 2023 r. parafia rozpoczęła od przeżycia Misji Nawiedzenia, które rozpoczęły się w niedzielę 23 lipca br. Prowadził je zaproszony misjonarz – ojciec Sylwester Kopyt z Zakonu Paulinów. Oprócz odprawianych mszy św. z naukami, każdego dnia o godz. 21.00 odbywał się Apel Jasnogórski. W przededniu Nawiedzenia, środę 26 lipca br. parafianie przed mszami o 9.00 i 20.00 przyjęli w spowiedzi łaskę pokuty i pojednania – serdeczne Bóg zapłać dla kapłanów z Dekanatu Konińskiego I oraz wspomagających ks. seniorów za posługę sakramentalną w konfesjonałach. Wreszcie nadszedł wyczekiwany dzień Peregrynacji Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w naszej sławskiej parafii. O 17.00 Misjonarz ojciec Sylwester Kopyt w asyście proboszcza parafii ks. Tomasza Jenera oraz kapłanów dekanatu dla wiernych szczelnie wypełniających niewielką świątynię, teren przed nią i ogrodzeniem kościoła oraz zgromadzonych na trasie prowadzenia Obrazu, rozpoczął Nabożeństwo Oczekiwania. W trakcie gorliwej modlitwy na znak ojca Sylwestra ze śpiewem pieśni Maryjnych całe zgromadzenie ruszyło procesją za krzyżem, pocztami sztandarowymi Jednostek OSP z Branna, Osieczy i Sławska, chorągwiami kościelnymi, feretronami niesionymi przez panie z KGW i różańcem niesionym przez Żywy Różaniec, Liturgiczną Służbą Ołtarza i Szafarzami Najświętszego Sakramentu na spotkanie samochodu Kaplicy z Wizerunkiem Jasnogórskim. Oczekiwanie na Matkę Bożą było wypełnione modlitwą zawierzenia i modlitwą różańcową i śpiewem pieśni o Matce Bożej. Wreszcie usłyszeliśmy sygnały dźwiękowe i zobaczyliśmy wóz bojowy OSP ze Sławska prowadzący kolumnę motocyklistów asystujących samochodowi Kaplicy z Obrazem z jej Kustoszem ojcem Dariuszem Nowickim, która przybyła pięknie udekorowaną trasą chorągiewkami i sznurami powiewających wstążek od Starego Miasta. Wizerunek Jasnogórski został powitany pocałunkiem przez Dziekana Dekanatu Konińskiego I ks. prałata Tomasza Michalskiego i proboszcza witającej ks. Tomasza Jenera, po czym nastąpiło przekazanie Księgi Ewangeliarza przez ks. kanonika Mirosława Dereszewskiego, proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście żegnającej Obraz proboszczowi parafii Sławsk. Po tej ceremonii Druhowie OSP unieśli obraz dla ukazania wielkiemu zgromadzeniu witających Matkę Bożą i przekazali delegacji parafian z Branna, po nich z Osieczy Drugiej, następnie z Osieczy Pierwszej i parafianie ze Sławska, którzy przed kościołem przekazali feretron Obrazu Ochotnikom Strażakom, by wnieść go do świątyni i ustawić na przygotowanym ozdobnym tronie w otoczeniu bogatej dekoracji kwiatowej. Po ustawieniu Obrazu, okadzenia dokonał Dziekan ks. prałat Tomasz Michalski, który zapalił także świecę Nawiedzenia i Jubileuszu Diecezji, a tekst Ewangelii o Nawiedzeniu Św. Elżbiety odśpiewał wikariusz konińskiej Fary ks. Bartłomiej Pyka. Ks. prałat Tomasz Michalski odczytał pismo z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej na okoliczność obchodów Jubileusz 900-lecia Istnienia Diecezji Włocławskiej oraz Peregrynacji Ikony Jasnogórskiej i nastąpił obrzęd ceremonialnego pożegnania Matki Bożej przez proboszcza parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście oraz przybyłej z nim delegatów tamtejszej parafii znakiem złożenia wiązanki kwiatów przy obrazie. Teraz nastąpiły powitania przez przemowy i złożenie bukietów kwiatów przez proboszcza witającej parafii ks. Tomasza Jenera, rodzinę z Osieczy Drugiej, młodzież z Branna i dzieci z Osieczy Pierwszej. Po dokonaniu się ceremonii powitalnych rozpoczęła się uroczysta msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza par. Sławsk i wszystkich kapłanów Dekanatu Konińskiego I. Homilię wygłosił Paulin ojciec Sylwester, w której uświadomił o wielkiej łasce i darze spotkania z Matką Zbawiciela i jej pośredniczeniu w łaskach tym większych, im bardziej wierni omadlają obraz. Przed błogosławieństwem Kustosz Samochodu Kaplicy ojciec Dariusz zaprosił do udziału w Apelu Jasnogórskim o 21.00 i wykorzystaniu czasu na modlitwę wspólną i indywidualną. Według programu o 21.00 odbył się wspomniany Apel prowadzony przez ojca Dariusza, od 22.00 parafianie zorganizowali adorację muzyczną z recytacją rozważań, o 23.00 nabożeństwo wdzięczności za wiarę przodków, w czasie której śpiew prowadził Gminny Chór „Dominium”. O północy z 27 na 28 lipca została odprawiona Pasterka Nawiedzenia w intencji powołań do kapłaństwa, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. kanonik Benedykt Gembicki, do 2020 r. proboszcz parafii Sławsk, który obecnie mieszka i gorliwie służy Panu na emeryturze w Kaliszu, a koncelebransami byli – przebywający na urlopie ks. Jerzy Słowiński – Chrystusowiec przybyły z Australii, Paulin ojciec Sylwester Kopyt oraz sławski proboszcz ks. Tomasza Jener. Po mszy rozpoczęła się nocna adoracja Obrazu w asyście Druhów Ochotników z parafii do godz. 8.00. Godzinki o 8.00 poprowadziła organistka Pani Agata Gierłowska, o 9.00 ojciec Dariusz Nowicki odprawił mszę św. Nawiedzenia dla chorych z udzieleniem sakramentu chorych, a o godz. 11.00 Misjonarz ojciec Kopyt mszę św. z błogosławieniem dzieci i matek. O godz. 15.15 parafialny Żywy Różaniec zaczął odmawiać różańcowe tajemnice bolesne, a o 16.00 Biskup Włocławski, Jego Ekscelencja ks. Krzysztof Wętkowski rozpoczął mszę św. Pożegnania Obrazu. W homilii Pasterz Diecezji ukazał, jak wykorzystać czas po Nawiedzeniu w osobistym pogłębieniu wiary. Po mszy św. ojciec Dariusz pobłogosławił pomniejszoną kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (Bo takowego wizerunku w kościele, poza papierową pamiątką Nawiedzenia z 1975 r. do tej pory nie było) – wotum parafii za łaski Nawiedzenia zakupionego z ofiar złożonych przez parafian pozostałych po rozliczeniu dekoracji tras i świątyni na przyjęcie Obrazu – oraz pamiątki zgromadzonym wiernym. Po zmianie szat liturgicznych ks. Biskup przewodniczył obrzędowi pożegnania Wizerunku Jasnogórskiego, proboszczowi Sławska w obrzędach pożegnania Matki Bożej. Po odczytaniu przez proboszcza Aktu Zawierzenia Wspólnoty parafialnej Pani Jasnogórskiej, strażacy zdjęli Obraz z tronu, a mieszkańcy Kowalewka procesyjnie przenieśli do Samochodu Kaplicy, niestety, z powodu padającego deszczu była to tylko 1/3 zaplanowanej trasy. Po włożeniu Obrazu Częstochowskiego przez strażaków samochodu Kaplicy, odjechał prowadzony przez wóz Bojowy OSP z Osieczy i Sławska, motocyklistów. Z obrazem podążyli do par. Rzgów Biskup Włocławski oraz delegacja żegnającego Sławska – ks. proboszcz oraz rodzina z Kowalewka.

sprawozdawca – ks. Tomasz Jener – wicedziekan

Parafia św. Jakuba Apostoła w Rzgowie

W parafii św. Jakuba Apostoła w Rzgowie, Matka Boża w znaku Ikony Jasnogórskiej przebywała w dniach 28 – 29 lipca 2023 r. Do nawiedzenia obrazu, rzgowskich parafian przygotowały rekolekcje wygłoszone przez ojca paulina Sylwestra Kopyt. W kolejne dni począwszy od 26 lipca do 28 lipca wierni gromadzili się w kościele parafialnym o 9.00 oraz o 17.00 oraz na apelu jasnogórskim o 21.00, aby celebrować Eucharystię, wysłuchiwać nauk i rozważań apelowych, przygotowujących do nawiedzenia. Każdy dzień miał przewidziany blok tematyczny:       
– środa – Maryja Matka Łaski Bożej
– czwartek – Maryja wzywa do modlitwy i nawrócenia
– piątek – Maryja nawiedza naszą parafię
Parafianie starali się jak najlepiej duchowo przygotować na spotkanie z Matką, co było widoczne poprzez stale zwiększającą się frekwencję na Mszach świętych i Apelach oraz liczbę spowiedzi. Ważne było także zewnętrzne przygotowanie: dekorowanie przez mieszkańców swoich domów i trasy przejazdu wizerunkami Matki Bożej, flagami oraz kolorowymi wstążkami.

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej rozpoczęło się w piątek 28 lipca, o godzinie 17.30 na placu obok figury św. Józefa. Poprzedzone było nabożeństwem oczekiwania w kościele. Wizerunek Jasnogórskiej Pani został przyprowadzony przez wozy strażackie z parafii Sławsk na czele z ks. Tomaszem Jenerem, który przekazał także ewangeliarz na ręce ks. Proboszcza. W powitalnym orszaku Królowej brała udział asysta, ministranci a także Orkiestra. Zaszczytu niesienia Ikony Jasnogórskiej Pani, dostąpili: strażacy z OSP, przedstawiciele ojców, przedstawicielki matek oraz przedstawiciele młodzieży.
            
Ikonę Matki Najświętszej w parafii przywitał ksiądz proboszcz oraz delegacje: państwo Miedzińscy– w imieniu wszystkich rodzin w parafii oraz przedstawiciele młodzieży i dzieci. Eucharystię sprawowali wszyscy kapłani z dekanatu konińskiego pierwszego, a przewodniczył Biskup Diecezjalny Krzysztof Wętkowski.

O godzinie 21.00 kościół znów wypełnił się wiernymi. O godzinie 23.00 ksiądz Proboszcz, poprowadził nabożeństwo dziękczynne za wiarę przodków wszystkich minionych pokoleń, która ukształtowała nasz sposób wyrazu wiary, którą dziś posiadamy.
O północy odbyła się Msza święta dziękczynno-błagalna o powołania. Mszy świętej przewodniczył i wygłosił homilię ks.  Tomasz Matecki pochodzący z parafii.

W sobotę przed pierwszą Mszą świętą, odśpiewane zostały godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Na Eucharystię o godz. 8:30 zaproszone zostały osoby chore oraz w podeszłym wieku, po to, by przyjąć sakrament namaszczenia chorych. O godzinie 11.15 zgromadziła się młodzież, matki oczekujące potomstwa oraz dzieci, którym zostało udzielone specjalne błogosławieństwo. Rodzice także pobłogosławili swoje dzieci i przyjęli błogosławieństwo. O 15.00 odmówiono koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Uroczystości zostały zakończone Eucharystią pożegnania o godzinie 16.00, której przewodniczył ks. Proboszcz. Odśpiewano uroczyste Te Deum laudamus i Ikona Matki Bożej Częstochowskiej w uroczystej procesji została przeniesiona do samochodu, a następnie udała się do parafii św. Bartłomieja w Koninie.

Parafia św. Bartłomieja w Koninie

W dniach 29 – 30 lipca 2023 roku Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Jasnogórskiej Ikony przeżywali wierni parafii św. Bartłomieja Apostoła w Koninie. Uroczystość oraz przygotowania do niej tak zostały opisane w kronice parafialnej:

„Do tego ważnego wydarzenia parafia przygotowywała się przez 9 – miesięczną nowennę. Od pierwszej niedzieli sierpnia 2022 co miesiąc o godz. 17.00 ks. Proboszcz przewodniczył modlitwie różańcowej w tej intencji dokonując aktu zawierzenia diecezji włocławskiej i parafii św. Bartłomieja Matce Bożej. Zewnętrznym znakiem naszego oczekiwania była okolicznościowa dekoracja, na której umieszczono obraz Matki Bożej Częstochowskiej oraz zapalona jubileuszowa świeca. 

22 października 2022 roku przedstawiciele parafii wzięli udział w autokarowej pielgrzymce na Jasną Górę, gdzie dokonano zaproszenia Matki Bożej do nawiedzenia naszej diecezji. 

22 kwietnia 2023 roku ksiądz proboszcz Tomasz Michalski wraz z dwiema osobami z parafii brał udział w Uroczystości rozpoczęcia Nawiedzenia w diecezji, które miało miejsce w parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. 

Bezpośrednim przygotowaniem były misje święte przeżywane od 23 do 28 lipca 2023 roku, w czasie których nauki rekolekcyjne głosił o. Marek Kowalski OSPPE – misjonarz, który na początku wojny w 2022 r. w Ukrainie musiał opuścić Mariupol, gdzie posługiwał przez 14 lat budując klasztor ojców Paulinów. Każdego dnia wierni gromadzili się na Mszach Świętych o godz. 9.00, 11.00 i 18.00 oraz na wieczornym Apelu Jasnogórskim o godz. 21.00. 

Każdy dzień miał swój przewidziany blok tematyczny:
– niedziela – Spotkanie ze Słowem Bożym
– poniedziałek – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
– wtorek – Z Maryją wybieramy Jezusa na Pana życia
– środa – Maryja Matka Pojednania – dzień spowiedzi misyjnej
– czwartek – Maryja Matka Jedności – dzień modlitw o wierność małżeństw i życie chrześcijańskie rodzin
– piątek – Z Maryją pod krzyżem Jezusa
– sobota – Maryja – Pielgrzym po drogach wiary

Piękny czas oczekiwania na Nawiedzenie Matki Bożej i misji świętych został zakłócony przez liczne przeciwności, z którymi musiał się mierzyć ks. Proboszcz: najpierw choroba p. kościelnego, która na sześć tygodni przed Nawiedzeniem uniemożliwiła mu wypełnianie zadań i obowiązków, następnie choroba męża gospodyni na plebanii, która sprawiła, że na kilka dni przed misjami musiała zrezygnować ze swojej pracy, poza tym w końcówce czerwca zamiar zmiany księdza wikariusza Bartłomieja Pyki.  Do tych problemów personalnych doszły problemy z montażem informacji na banerach przy plebanii i kościele o misjach i nawiedzeniu oraz o poprzednim nawiedzeniu z roku 1975, ktoś doniósł do Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego o możliwości nielegalnego montażu plakatów ewangelizacyjnych, wobec powyższego w środku misji świętych 26 lipca 2023 miałem kontrolę z urzędu.  

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej rozpoczęło się w sobotę, 29 lipca, o godzinie 17.30 na Placu przy remizie OSP Starówka. Poprzedzone było nabożeństwem oczekiwania w kościele. Wizerunek Jasnogórskiej Pani został przyprowadzony przez oraz wozy strażackie z parafii Rzgów na czele z księdzem proboszczem Jerzym Czerskim, który przekazał także ewangeliarz na ręce księdza Proboszcza konińskiej Fary. W powitalnym orszaku Królowej brała udział asysta a także Orkiestra Górnicza KWB Konin pod batutą naszego parafianina p. Mirosława Pacześnego. Zaszczytu niesienia Ikony Jasnogórskiej Pani, w otoczeniu wspólnoty Matek w modlitwie, dostąpiły następujące grupy:
         – strażacy z OSP Starówka
         – Przedstawiciele mężczyzn
         – Przedstawicielki matek
         – Ojcowie Ministrantów
         – Wojownicy Maryi
Ikonę Matki Najświętszej w parafii przywitał ksiądz proboszcz oraz dwie delegacje: państwo Bednarkowie wraz z dziećmi – w imieniu wszystkich rodzin w parafii oraz przedstawiciele młodzieży. Ewangelię o nawiedzeniu zaśpiewał ksiądz Bartłomiej Pyka – wikariusz wraz wiernymi, którzy włączyli się w śpiew w uroczystym hymnie Magnificat. Eucharystię na powitanie Matki Bożej sprawowali kapłani z dekanatu konińskiego I, przewodniczył jej ksiądz proboszcz – dziekan, prał. Tomasz Michalski, a Słowo Boże wygłosił ojciec misjonarz Marek Kowalski – paulin. 

O godzinie 21.00 kościół znów wypełnił się wiernymi. Po Apelu Jasnogórskim Matka Boża była chwalona przez młodzież z parafialnego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przy akompaniamencie gitary. Młodzi ludzie we właściwy sobie sposób starali się spojrzeć na Matkę Bożą jako na Tę, która rozumie ich problemy, którym oni i my wszyscy, musimy stawiać czoła. O godzinie 23.00 ksiądz wikariusz Artur Biernat, kapelan Szpitala, poprowadził nabożeństwo dziękczynne za wiarę przodków wszystkich minionych pokoleń, która ukształtowała nasz sposób wyrazu wiary, którą dziś posiadamy.

Równo o północy była sprawowana Msza święta dziękczynno-błagalna o powołania, przez księży pochodzących i w przeszłości pracujących w najstarszej konińskiej parafii. Przewodniczył jej ks. Wiktor Ignaczak wikariusz z Kramska, a homilię wygłosił ks. Kan. Henryk Witczak, proboszcz parafii św. Wojciecha w Koninie – Morzysławiu. Każdy z nich zostawił swój ślad i miał wkład w to, jak Maryja została przyjęta w tychże dniach. Na zaproszenie ks. prał. Tomasza Michalskiego przybyli również: ks. Jerzy Słowiński TCh, ks. Dariusz Maćczak, ks. Mariusz Antonkiewicz, ks. Krzysztof Kurant i ks. Jacek Bartczak. Wierni z poszczególnych ulic trwali całą noc na czuwaniu przy wizerunku naszej Matki, składając przy tym osobiste intencje do przeznaczonej na to stągwi.
         

W Niedzielę sprawowano Eucharystie w obecności wizerunku Matki Najświętszej. Przed pierwszą z nich, o godzinie 6.30, odśpiewane zostały godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Podczas drugiej Mszy niedzielnej której przewodniczył kustosz Obrazu Matki Bożej o. Dariusz Nowicki OSPPE, zaproszone zostały osoby chore oraz w podeszłym wieku, po to, by przyjąć sakrament namaszczenia chorych.  O godzinie 10.00 zgromadziły się małżeństwa, które dokonały odnowienia ślubów małżeńskich, o 11.30 zaproszono matki oczekujące potomstwa oraz najmłodszych by przyjęli Boże błogosławieństwo. Rodzice pobłogosławili swoje dzieci i przyjęli błogosławieństwo. O 15.00 odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia

Uroczystości zostały zakończone Eucharystią pożegnania o godzinie 16.00, której przewodniczył ksiądz biskup senior Wiesław Alojzy Mering. Odśpiewano uroczyste Te Deum laudamus i Ikona Matki Bożej Częstochowskiej w uroczystej procesji została złożona do autokaplicy i udała się do parafii NMP Królowej Polski po drugiej stronie Warty, gdzie podziękowanie za nawiedzenie złożyli ks. proboszcz  Tomasz Michalski i Państwo Borowczyk wraz z czwórką swoich dzieci.

Wierzymy, że Nawiedzenie Matki Najświętszej ożywi naszą religijność. Jej obecność pomoże w naszych powrotach do jej Syna, na którego wskazuje każdym swoim gestem. Razem z Nią stajemy się dla niego nowymi wierzącymi.”

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację