Dekanat koniński II

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Koninie

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej odbyło się w dniach 30-31. lipca. Duchowe przygotowanie do tej uroczystości prowadził o. Krzysztof Kowalski OSPPE. Mszy świętej powitania w parafii przewodniczył ks. Bp Wiesław Mering, a w imieniu wiernych powitali Matkę Bożą państwo Elżbieta i Leszek Michalscy.

Podczas Mszy świętej o godz. 9:00 sakrament namaszczenia chorych przyjęło około 480 chorych. W uroczystości Nawiedzenia uczestniczyło łącznie około 5000 wiernych, w tym 180 dzieci i 80 młodych ludzi.

Program uroczystości przedstawiał się następująco:
17.00 – Nabożeństwo oczekiwania
17.30 – Powitanie Matki Bożej
18.00 – Uroczysta procesja z Obrazem i Msza św.
19.30 – Śpiew pieśni maryjnych
20.00 – Czuwanie Kół Żywego Różańca
21.00 – Apel Jasnogórski
22.00 – Czuwanie młodzieży
23.00 – Nabożeństwo za zmarłych
24.00 – Pasterka Maryjna o powołania z udziałem kapłanów rodaków i dawniej pracujących
01.00 – Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym
02.00 – 06:00 Czuwanie indywidualne parafian
06.00 – Godzinki o NMP
06.30 – Msza św.
08.30 – Różaniec, a po nim modlitwa indywidualna w ciszy
09.00 – Msza św. dla chorych z udzielaniem sakramentem chorych
11.00 – Msza św. dla dzieci z błogosławieństwem dzieci i matek oczekujących na narodziny dziecka
13.00 – Modlitwa indywidualna
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
16.00 – Msza św. dziękczynna za nawiedzenie
17.00 – Pożegnanie obrazu

Uroczystej Mszy świętej dziękczynnej z obrzędem pożegnania obrazku Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył ks. prał. Zbigniew Cabański, proboszcz parafii. W imieniu wiernych słowa wdzięczności i pożegnania wypowiedzieli państwo Katarzyna i Dawid Żarnowscy.

Parafia św. Wojciecha w Koninie

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej odbyło się w dniach 31.07 – 1.08. Duchowe przygotowanie do tej uroczystości obejmowało misje prowadzone przez Misjonarzy św. Rodziny w dniach 13 – 21.05.2023. Nauki głosili: ks. Bogusław Jaworowski, ks. Joachim Leszczyna, ks. Kazimierz Świderski. Przygotowanie bezpośrednie w dniu 30.07.2023 przeprowadził ks. Bogusław Jaworowski. Mszy świętej powitania przewodniczył ks. prał. Zbigniew Cabański, dziekan dekanatu konińskiego II, a w imieniu wiernych powitali Matkę Bożą przedstawiciele rodzin wspólnie z dziećmi i młodzieżą.

Poszczególne nabożeństwa przygotowały i prowadziły parafialne wspólnoty duszpasterskie. Odbyły się w następującym porządku:

17.00 – Nabożeństwu oczekiwania przewodniczył ks. Bogusław Jaworowski przy wsparciu p. Gronowskich; 
17.30 – Powitanie obrazu pod przewodniczył dziekan, komentarz ks. B. Jaworskiego;
18.00 – Mszą św. przewodniczył dziekan, kazanie ks. B. Jaworowski, oprawa liturgiczna Odnowa w Ducha Świętego. We Mszy św. uczestniczyli: proboszczowie i wikariusze parafii w dekanacie, a także: ks. Bronisław Placek – emeryt, ks. Józef Posłuszny – emeryt, ks. Edward Niedbach – emeryt, ks. Jerzy Słowiński (TCh), ks. Marek Jurzyk (USA), ks. Jacek Kwaśniewski – rezydent. Razem 19 kapłanów. W uroczystości powitania i Mszy św., uczestniczyła: asysta parafialna, sztandary Bractwa Różańcowego i Wojowników Maryi, Orkiestra Górnicza.
19.00 – Czuwanie dzieci – dzieci pod przewodnictwem s. Taida z dziećmi (30 dzieci); 
19.30 – Różaniec część I – prowadziła Wspólnota Różańcowa; 
20.00 – Czuwanie kobiet – prowadzi Wspólnota Różańcowa pod przewodnictwem ks. Juliusza; 
21.00 – Apel Jasnogórski – kustosz obrazu;
22.00 Czuwanie Młodzieży – pod przewodnictwem ks. Juliusza i ks. Piotra prowadzili ministranci i lektorzy; 
22.30 Różaniec część II – prowadziły Siostry Benedyktynki; 
23.00 Nabożeństwo wdzięczności zmarłym za dar przekazanej wiary – przewodniczył ks. Juliusz, oprawa Wspólnota karmelitańska; 
24.00 Pasterka Maryjna „O powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego” – przewodniczył ks. prał. Józef Wysocki, kazanie o. Krzysztof Piskorza (OCarm.), oprawa liturgiczna: ministranci, lektorzy i Wspólnota karmelitańska. We Mszy św. uczestniczyli także: ks. H. Witczak – obecny proboszcz, dawniej wikariusz; ks. Józef Posłuszny – dawny wikariusz; ks. P. Rusin – dawny wikariusz; ks. Marcin Olejniczak – dawny wikariusz; także pochodzący z parafii: ks. M. Mrówczyński – obecnie prob. Kikół, ks. G. Molewski – obecnie prob. Nieszawa, ks. Marek Jurzyk (USA), ks. Jacek Kwaśniewski – rezydent, ks. Krzysztof Rogala – pracownik Kurii, ks. Piotr Kowalski – wik. Turek, ks. Bogusław Jaworowski prowadzący uroczystościom nawiedzenia. Mszę św. sprawowało 13 kapłanów.
01.00 Czuwanie mężczyzn – przewodniczył ks. Piotr, czuwanie przygotowali Wojownicy Maryi; 
02.00 Różaniec część III – prowadzenie ks. Piotr z Wojownikami Maryi; 
3.00 – 6.45 Adoracja indywidualna
6.45 – Godzinki o NMP – prowadzenie Sławomir Woźniak (organista) i Franciszek Kowalski;
7.00 – Msza św. – przewodniczył ks. Przemysław, oprawa liturgiczna Neokatechumenat; 
8.00 – Nabożeństwo odnowienia ślubów jasnogórskich – przewodniczył ks. Przemysław, oprawa Neokatechumenat; 
9.00 – Msza św. dla chorych i ludzi w podeszłym wieku – przewodniczył kustosz obrazu, oprawa liturgiczna Apostolstwo Miłosierdzia Bożego. Po zakończeniu Mszy św. w kościele, ks. Bogusław (misjonarz) wraz z ks. Juliuszem udali się do Hospicjum im. św. Jana Pawła II, z obrazem MB Częstochowskiej (mniejszym) i nawiedzili pensjonariuszy, udzielając im błogosławieństwa obrazem Matki Bożej;
11.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży z błogosławieństwem niemowląt i matek w stanie błogosławionym – przewodniczył ks. Piotr, oprawa s. Taida z katechetkami; 
12.30 – Adoracja indywidualna (prywatna); 
14.00 – Różaniec część IV – Wspólnota Różańcowa; 
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, prowadzenie Wspólnota Apostolstwa Miłosierdzia; 
16.00 – Msza św. dziękczynna za Nawiedzenie parafii i nabożeństwo pożegnania, oprawa liturgiczna Wspólnota Apostolstwa Miłosierdzia; 

Podczas Nawiedzenia sakrament namaszczenia chorych przyjęło około 200 chorych. W uroczystości Nawiedzenia uczestniczyło ponad 4000 wiernych, w tym około 200 dzieci i młodzieży. Udzielono około 3000 Komunii świętych, a jako wotum dziękczynne parafianie ufundowali nowy, kosztowny kielich mszalny.

Uroczystej Mszy świętej dziękczynnej z obrzędem pożegnania obrazku Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył ks. bp Krzysztof Wętkowski. W imieniu wiernych słowa wdzięczności i pożegnania wypowiedzieli przedstawiciele rodzin i ksiądz proboszcz, który zawierzył wspólnotę parafialną Pani Jasnogórskiej.

Parafia bł. Jerzego Matulewicza w Koninie

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej odbyło się w dniach 1-2 sierpnia. Duchowe przygotowanie do tej uroczystości obejmowało misje, które w dniach 19-26.03.2023 przeprowadził ks. Ryszard Górowski MIC, oraz, bezpośrednio przed nawiedzeniem, rekolekcje w dniach 28-30.07.2023 przeprowadzone przez ks. Sławomira Homoncika MIC. Mszy świętej powitania przewodniczył ks. bp Krzysztof Wętkowski, a w imieniu wiernych powitali Matkę Bożą przedstawiciele rodziców – Małgorzata i Arkadiusz Kamińscy; młodzieży – Jagoda Pigulska, Jakub Wróbel; oraz dzieci – Natalia Wojdzińska i Jan Szabelski.

Program uroczystości Nawiedzenia:

17.00 Nabożeństwo oczekiwania
17.30 Powitanie Obrazu Matki Bożej. Procesja do Kościoła
18.00 Msza św.
20.00 Czuwanie dla wszystkich
21.00 Apel Jasnogórski
24.00 Pasterka maryjna – celebrowana przez kapłanów pracujących w parafii
01.00 – 07:30 Czuwanie indywidualne
07.30 Godzinki
08.00 Msza św. z udziałem osób starszych i chorych
11.00 Msza św. z błogosławieństwem niemowląt, dzieci przedszkolnych i matek oczekujących potomstwa
12.00-15.00 Czuwanie – Żywy Różaniec, Krąg Biblijny i Chór parafialny
15.00 Koronka za zmarłych
16.00 Msza św. dziękczynna za Nawiedzenie 

Podczas Nawiedzenia sakrament namaszczenia chorych przyjęło około 200 chorych. W uroczystości Nawiedzenia uczestniczyło około 3000 wiernych, w tym około 400 dzieci i młodzieży. Udzielono około 2000 Komunii świętych. Owocem peregrynacji jest także umieszczenie na stałe w świątyni relikwii patrona parafii – bł. Jerzego Matulewicza.

Uroczystej Mszy świętej dziękczynnej z obrzędem pożegnania obrazku Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył ks. Artur Krzyżanowski, proboszcz parafii. W imieniu wiernych słowa wdzięczności i pożegnania wypowiedzieli państwo Małgorzata i Aleksander Górscy.

Parafia św. Doroty w Licheniu Starym

Matka Boża w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego gościła w Licheniu. W środę wieczorem, 2 sierpnia, w dniu wspomnienia Matki Bożej Anielskiej, kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w licheńskiej parafii przywitali przedstawiciele duchowieństwa oraz wierny lud Boży. 

Wizerunek Jasnogórskiej Madonny został przywieziony do parafii pw. św. Doroty z pobliskiej parafii pw. bł. Jerzego Matulewicza w Koninie-Laskówcu. Obraz w imieniu parafii na licheńskim rynku przyjął i powitał ks. Rafał Krauze MIC wraz z ks. dziekanem Zbigniewem Cabańskim, proboszczem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Koninie. Ks. Krauze przejął także Ewangeliarz od ks. Artura Krzyżanowskiego, proboszcza konińskiej wspólnoty parafialnej, która pożegnała Maryję. Następnie wizerunek został przeniesiony procesyjnie do kościoła parafialnego pw. św. Doroty ulicami Lichenia. Obraz kolejno był niesiony przez: ojców, matki, ministrantów oraz druhów z jednostek OSP z terenu parafii. 

W świątyni parafialnej ks. Cabański odczytał telegram od ojca świętego Franciszka z okazji nawiedzenia obrazu w diecezji włocławskiej. 

Następnie obraz powitał ks. Rafał Krauze MIC, a także  przedstawiciele licheńskiej parafii: rodzice, młodzież i dzieci. 

Po godz. 18 rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. dziekana Zbigniewa Cabańskiego. W koncelebrze modlili się wszyscy księża obecni na uroczystościach, w tym, m.in. ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty księży i braci marianów, ks. Hanryk Witczak, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Koninie-Morzysławiu a także ks. Sławomir Kasprzak, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Kramsku, gdzie ikona jasnogórska uda w dalszej kolejności. 

Homilię podczas uroczystości wygłosił ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz  licheńskiego sanktuarium. 

– Maryja w ikonie jasnogórskiej spogląda na nas tym samym spojrzeniem, gdy przyniosła Jezusa do świątyni, żeby przedstawić Go Ojcu. Tym samym matczynym spojrzeniem szukała Syna, gdy zgubił się w świątyni. To spojrzenie było zawsze przy Jezusie, zwłaszcza na golgocie. To samo spojrzenie skierowane jest dziś na nas; spojrzenie cierpiącej Matki, która kocha. Przychodzi, aby nauczyć nas Jezusa, by każdemu Go dać – mówił ks. Stankiewicz. 

Zwrócił uwagę, abyśmy zadali sobie pytanie: czego Maryja od nas oczekuje? 

– Jeśli otworzymy Ewangelię Jej Syna, wówczas ukazuje się naszym oczom jeden obraz: miłość. Maryja oczekuje od nas, ludzi wierzących, miłości do Boga i człowieka; tej miłości, której nam dziś brakuje, a której Jezus jest źródłem. 

Kapłan podkreślił, że Maryja przychodzi do nas, jako matka, ale i nauczycielka. I obdarza nas miłością dojrzałą, wyrażającą się przez konkretne czyny, w której mamy zapomnieć o sobie, ale mamy być dla innych i dawać innym Jezusa. 

– Żyjąc na wzór Maryi oznacza spalać się z miłości dla innych. Dlatego warto podczas tego nawiedzenia prosić o taką postawę. Aby zapominać o sobie, i dawać siebie innym, jak Jezus Chrystus. Maryja oczekuje od nas miłości wytrwalej, wiernej po sam krzyż. 

Kończąc rozważania, ks. Stankiewicz zachęcał do dziękowania Bogu za ten wyjątkowy czas nawiedzania. 

– Jest to czas łaski. Jutro pożegnamy ikonę, ale nie Matkę, bo Matka, gdy przychodzi do swych dzieci, nigdy nie odchodzi. Prośmy, aby każdego dnia brała nas na Swoje ręce i uczyła prawdziwej miłości. 

Przed zakończeniem Eucharystii głos zabrał o. Dariusz Nowicki OSPPE, jeden z kustoszów jasnogórskiej ikony nawiedzenia, który przyniósł ze sobą pamiątkową kronikę licheńskiej parafii znajdującą się na Jasnej Górze od lat sześćdziesiątych ub. wieku. Odczytał kilka fragmentów dotyczących Lichenia, jakie się w niej znajdują. Wybrzmiał w nich tytuł Bolesna Królowa Polski w odniesieniu do obrazu Matki Bożej Licheńskiej, zaś ówczesny proboszcz licheński nazwał Licheń „Nową Częstochową”. Zachęcił wiernych do wpisywania się do księgi, która pozostanie w kościele parafialnym do końca nawiedzenia Maryi w wizerunku ikony jasnogórskiej. 

Po zakończonej Eucharystii rozpoczęła się całonocna adoracja, w której uczestniczyli mieszkańcy licheńskiej parafii. 

Drugiego dnia peregrynacji wierni uczestniczyli we Mszy św. dla osób starszych i chorych połączonej z sakramentem namaszczenia chorych o godz. 9.00. Przez cały dzień trwała także adoracja i czuwanie przy kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

O godz. 16.00 rozpoczęła się Msza św. dziękczynna za nawiedzenie, której przewodniczył biskup senior diecezji włocławskiej, Wiesław Mering. Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. Mariusz Budkiewicz z parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w miejscowości Ochle. Kapłan mówił o wzajemnym przenikaniu się obydwu sanktuariów – licheńskiego i jasnogórskiego. Przywołał postać bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, który był związany z obydwoma tymi świętymi miejscami. Na koniec przywołał słowa Kardynała Tysiąclecia, mówiąc, że „obraz Matki Bożej Licheńskiej to obraz nowego tysiąclecia”. 

Po zakończonej mszy św. i podziękowaniach księdza proboszcza oraz przedstawicieli parafii, kopia ikony jasnogórskiej odjechała do sąsiedniej parafii pw. św. Stanisława BM w Kramsku. 

Robert Adamczyk
02-03.08.2023
Licheń Stary 

Parafia św. Stanisława BM w Kramsku

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej odbyło się w dniach 3-4. sierpnia. Duchowe przygotowanie do tej uroczystości obejmowało misje, które w dniach 27-30.07.2023 prowadził ks. Krzysztof Mętlewicz, oraz bezpośrednie przygotowanie z Apelem Maryjnym, które w dniach od 31. lipca do 3 sierpnia prowadził o. Krzysztof Kowalski – paulin. Mszy świętej powitania w parafii przewodniczył ks. Bp Wiesław Mering, a w imieniu wiernych powitali Matkę Bożą: wójt Andrzej Nowak, rodzina Romblewskich, oraz przedstawiciele młodzieży – Magda Chmielewska i Filip Benec.

Program uroczystości:

17.00 – Nabożeństwo oczekiwania;
17.30 – Przyjazd kaplicy z obrazem i procesja do świątyni
18.00 – Nabożeństwo powitania i Msza św.
21.00 – Apel Jasnogórski
22.00 – Czuwanie młodzieży
23.00 – Modlitwa wdzięczności zmarłym za przekazanie wiary
00.00 – Pasterka maryjna o powołania
01.00 – Czuwanie parafian
06.00 – Godzinki o NMP
09.00 – Msza w intencji chorych
11.00 – Msza za dzieci i młodzież
16.00 – Msza św. dziękczynna i pożegnanie Matki Bożej

Podczas Mszy świętej o godz. 9:00, sakrament namaszczenia przyjęło około 250 chorych. W uroczystości Nawiedzenia uczestniczyło ponad 6000 wiernych, w tym około 500 dzieci i młodzieży. Podczas wszystkich Mszy świętych udzielono łącznie około 6000 Komunii świętych.

Uroczystej Mszy świętej dziękczynnej z obrzędem pożegnania obrazku Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył ks. prał. Sławomir Kasprzak, proboszcz parafii.

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację