Dekanat koniński III

Nawiedzenie Matki Bożej w kopii Ikony Jasnogórskiej w dekanacie konińskim III odbyło się kolejno:

– w parafii św. Faustyny – dnia 4 i 5 sierpnia
– w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego – dnia 6 i 7 sierpnia
– w parafii św. Alberta Chmielowskiego – dnia 7 i 8 sierpnia
– w parafii św. Andrzeja Apostoła – dnia 8 i 9 sierpnia
– w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus – dnia 9 i 10 sierpnia
– w klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny – dnia 10 i 11 sierpnia
– w klasztorze oo. Kamedułów w Bieniszewie – dnia 11 sierpnia
– w parafii św. Marcina w Kazimierzu Biskupim – dnia 11 i 12 sierpnia

Poszczególne parafie dekanatu przed przybyciem Matki Bożej przygotowywały się przez przeżycie misji świętych, bądź rekolekcji, podczas których wierni licznie przystępowali do sakramentu pokuty i pojednania. We wszystkich parafiach przez cały czas Nawiedzenia tłumnie we Mszach świętych i czuwaniu uczestniczyli wierni. Nie było chwili, aby kościoły były puste. Wręcz przeciwnie. Ogromna rzesza wiernych, dorosłych, młodzieży i dzieci otaczała wizerunek Matki Bożej.

Parafia św. Faustyny w Koninie

Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Koninie

Parafia św. Alberta Chmielowskiego w Posadzie

Parafia św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach

Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Łążynie II

Parafia św. Marcina w Kazimierzu Biskupim

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację