Dekanat kościelecki

Parafia Narodzenia NMP w Wyszynie

Ikona Matki Bożej Jasnogórskiej przybyła do Parafii 3 lipca br. Wydarzenie to poprzedziły Misje Święte, które poprowadził o. dr Łukasz Buksa – franciszkanin z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Czas Misji był czasem odnowy serc wiernych Parafii, zaś temat, który towarzyszył wiernym brzmiał: „W sercu Maryi szukam schronienia”.

Parafia oprócz przygotowania duchowego, podjęła trud i staranie, aby upiększyć społeczność na przywitanie Matki. Przystrojon ulice, domy, jak również usypano 200 metrowy dywan dla Matki Bożej z żywych kwiatów.

O godzinie 16.30 w świątyni parafialnej, rozpoczął się obrzęd uroczystego powitania Matki Bożej. Wierni licznie zgromadzeni odmówili różaniec, po czym udali się na miejsce oczekiwania Ikony Matki Bożej, która dotarła do nas w asyście 9 wozów bojowych Straży Pożarnej, Policji i grupy 39 motocykli. 

Po przywitaniu Matki Bożej, nadszedł czas Eucharystii, której przewodniczył ks. kan. Aleksander Rybczyński, dziekan kościelecki a homilię wygłosił o. Łukasz Buksa.

Po Mszy Świętej, rozpoczęło się czuwanie maryjne, w trakcie którego, o godzinie 21.00, Kustosz Obrazu o. Dariusz, poprowadził Apel Jasnogórski i zainicjował dalszy przebieg czuwania, gdzie modlono się w różnych intencjach: młodych, zmarłych, powołań.

Godzina 24.00, to czas Pasterki Maryjnej, gdzie Księża Rodacy: o. Jeremiasz Szewczyński OFM oraz ks. dr Jakub Wiśniewski (homilia) wraz z ks. Kanonikiem Mieczysławem Piotrowskim (byłym proboszczem), sprawowali Mszę Świętą w intencji powołań, zarazem wypraszali łaski wytrwania dla powołanych. Po zakończonej Eucharystii rozpoczęło się nocne czuwanie z Maryją, gdzie wierni podzieleni na ulice i wioski, czuwali do godzin porannych. 

Z nastaniem dnia wyśpiewano godzinki ku czci Matki Bożej, a wierni gromadzący się w Świątyni, zanosili modły do Boga za przyczyną Matki, która wszystkich rozumie i sercem obdarza każdego z nas.

Ważnym punktem II dnia Nawiedzenia, była Eucharystia w intencji chorych i cierpiących, sprawowana przez o. Dariusza Kustosza Obrazu Matki Bożej. Wierni wysłuchali Słowa Bożego, oraz mieli możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych.

O godzinie 11.30 świątynia wypełniała się po brzegi, a rodziny, małe dzieci, kobiety w stanie błogosławionym, dziadkowie, przyszli do Matki po błogosławieństwo.

Kolejnym ważnym akcentem czasu czuwania, była modlitwa południowa w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Anioł Pański i różaniec za przyczyną Pani Jasnogórskiej, ofiarowany był w intencji papieża Franciszka oraz biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, który przewodniczył Mszy świętej na zakończenie Nawiedzenia. Podczas obrzędu pożegnania Ikony Jasnogórskiej, Ksiądz Proboszcz, przy licznie udziale zawierzył parafię Matce Najświętszej. 

Parafia św. Józefa Robotnika w Kunach

W dniach 4 i 5 lipca 2023 roku Parafię św. Józefa Robotnika w Kunach po raz pierwszy w jej niedługiej historii, nawiedziła Matka Boża w znaku Ikony Jasnogórskie. Peregrynację poprzedziły misje parafialne prowadzone przez O. Remigiusza Zmudę. Ksiądz Proboszcz Marcin Figiel wraz z Parafianami przygotowali się na przyjęcie Matki Bożej i w akcie zawierzenia oddali się w niewolę Maryi. 

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Krzymowie

W niedzielę 2 lipca w parafii Krzymów rozpoczęły się Misje Maryjne Nawiedzenia parafii przez kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Misje prowadził paulin o. Krzysztof Kowalski. 

Po duchowych przygotowaniach przez uczestnictwo parafian w nowennie, w sobotę poprzedzającą misje cała społeczność parafii pod przewodnictwem sołtysów uczestniczyła w dekoracji trasy przyjazdu samochodu kaplicy. Trasa powitania została przystrojona prawie tysiącem flag. Krzyże, kapliczki i domy zostały indywidualnie udekorowane przez parafian.

W środę 5 lipca po nabożeństwie oczekiwania przywitano Maryję, w znaku Jasnogórskiej Ikony. Parafianie wykonali na cześć Pani Jasnogórskiej królewską drogę – mierzący ponad sto metrów tradycyjny kwietny dywan, którym Ikonę uroczyście wniesiono do krzymowskiej świątyni. Najpierw obraz ponieśli ojcowie, następnie matki, dziewczęta, ministranci i strażacy. 

Po uroczystej Mszy św. sprawowanej przez kapłanów dekanatu rozpoczęło się czuwanie i modlitwa indywidualna. O godz. 21.00 był Apel, a po nim czuwanie młodzieży. Maryjna pasterka o północy z modlitwą o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z udziałem zaproszonych kapłanów związanych z parafią. Po pasterce parafianie z wyznaczonych miejscowości trwali na modlitwie z Maryją do godz. 7.30. Kościół cały czas był obficie wypełniony przez modlących się parafian, niekiedy trudno było znaleźć miejsce. 

Wspólne Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o 7.30 i o godz. 8.00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. O godz. 10.00 Msza św. z udziałem chorych i z udzieleniem sakramentu chorych. O godz. 12. Msza św. dla rodziców z małymi dziećmi i matek w stanie błogosławionym. Po południu o godz. 16.00 Msza św. dziękczynna za nawiedzenie parafii pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wiesława Meringa pożegnanie i przekazanie Obrazu Matki Bożej do parafii Janiszew. 

Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Janiszewie

W niedzielę 2 lipca w Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Janiszewie rozpoczęły się misje święte prowadzone przez O. Mateusza Walczaka – Paulina posługującego w Warszawie. Ostatnie misje odbywały się w 2010 roku. Czas misji był okazją najpierw do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, poprzez rozważenie i doświadczenie tajemnicy Bożego miłosierdzia oraz radosny dzień rozpoczynający dobę Nawiedzenia.

Jednocześnie bardzo wielu Parafian angażowało się w przygotowanie dekoracji związanych z Nawiedzeniem. Kilka dni, począwszy od soboty 1 lipca, to intensywna praca bardzo wielu osób z poszczególnych miejscowości parafii, aby przygotować dekorację kościoła parafialnego w Janiszewie i filialnego w Posoce oraz cmentarza przykościelnego, a także trasy przejazdu samochodu kaplicy w asyście 4 samochodów strażackich i motocykli, od granicy parafii z Brudzewem aż do Posoki. Przed świątyniami usłano dywany kwiatowe dla Maryi, a w kościołach piękne biało-niebieskie kwiaty oraz przewijające się serce nawiązujące do Serca Matki ogarniającej każdego człowieka.

Matka Boża w Jasnogórskiej Ikonie przybyła z parafii Krzymów w czwartek 6 lipca 2023 r. o godz. 1730. Bardzo licznie zgromadzeni wierni pod przewodnictwem Proboszcza Pawła Szudzika, Księdza Biskupa Seniora Wiesława Meringa, Księdza Dziekana Aleksandra Rybczyńskiego oraz księży z dekanatu kościeleckiego, przywitali Maryję. Obraz w uroczystej procesji wnieśli do świątyni Druhowie Strażacy z jednostek Krwony, Koźmin i Janiszew wraz z pocztami sztandarowymi. Po uroczystym powitaniu rozpoczęła się Msza Święta powitania pod przewodnictwem Księdza Biskupa. Wierni bardzo licznie przyjęli Chrystusa w Komunii świętej.

Po Mszy Świętej rozpoczęło się czuwanie dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Koźminie, po czym o 2100O. Paweł – Kustosz obrazu, poprowadził Apel Jasnogórski wraz z licznie zgromadzoną wspólnotą wiernych. Następnie wraz z osobami starszymi czuwanie rozpoczęła młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

O godz. 2300 Ojciec Misjonarz wraz z Proboszczem parafii wyrazili Bogu wdzięczność za życie i wiarę poprzedników oraz wiernych spoczywających na Janiszewskim cmentarzu.

Jak w każdej parafii o północy rozpoczęła się Msza Święta (Pasterka) w intencji powołań do kapłaństwa i stanu zakonnego, której przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił proboszcz parafii Janiszew w latach 2009 – 2011 Ks. Henryk Witczak, ukazując historię proboszczów Janiszewa, począwszy od XV wieku. Ostatnie powołanie w Janiszewa to 1890 rok oraz trzy siostry zakonne w XX wieku. Ku zaskoczeniu – w Mszy Świętej, modląc się o powołania – kościół był zapełniony wiernymi – były także dzieci i młodzież.

Po Pasterce rozpoczęło się nocne czuwanie przy Maryi: od g. 100 do 200 Kozubów i Podłużyce, od 200 do 400Krwony i Kolonia Bogdałów, od 400 do 600 Janiszew, od 600 do 700 Koźmin, od 700 do 800 Posoka i Sarbice, od 800 do 900 Kuźnica Janiszewska. (W niektórych momentach adoracji przy Maryi czuwał wierny lud zapełniając wszystkie ławki).

O godz. 900 w piątek 7 lipca 2023 r. O. Paweł odprawił Mszę świętą w intencji chorych i ludzi w podeszłym wieku z sakramentem namaszczenia chorych. O godz. 1100 wierni odmówili pierwszą część Różańca, by o godz. 1140 rozpocząć pożegnanie Ikony Jasnogórskiej w kościele w Janiszewie. Szczególną wymowę miał moment modlitwy przy krzyżu misyjnym, na zewnątrz świątyni, kiedy to Ikona Matki Najświętszej spoczywała na ramionach Druhów Strażaków.

Samochód Kaplica przewiózł Obraz do kościoła filialnego w Posoce, gdzie Matka Najświętsza przybyła po raz pierwszy, ponieważ podczas pierwszego Nawiedzenia, 15 – 16 lipca 1975, nie istniał jeszcze kościół filialny. Tam po krótkim powitaniu i odczytaniu Ewangelii, rozpoczęło się czuwanie, w czasie którego domówiono czwartą część Różańca oraz o godz. 1500 – Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

O godz. 1600 Proboszcz wraz z O. Mateuszem – misjonarzem, rozpoczęli Mszę Świętą kończącą uroczystość Nawiedzenia Królowej Polski, po czym, podobnie jak w Janiszewie, Proboszcz dokonał Aktu zawierzenia parafii Matce Najświętszej.

Proboszcz oraz parafianie wyrazili wdzięczność Matce Najświętszej za czas Nawiedzenia, za dar misjonarza i Parafian, którzy niezwykle licznie jak na parafię liczącą ok. 1.200 wiernych, uczestniczyli w spotkaniu z Matką, wpatrując się w jej Jasnogórskie Oblicze. O godz. 1710 wspólnota parafii Św. Jadwigi Śląskiej, pożegnała Maryję w Jasnogórskiej Ikonie, przekazując Jej wizerunek o godz. 1730 do sąsiedniej parafii Św. Mikołaja w Brudzewie.

Niech Maryja wyprasza u swego Syna Jezusa Chrystusa – wszelkich potrzebnych łask dla wszystkich wiernych, chcących doświadczyć Bożej łaski.

Parafia św. Mikołaja w Brudzewie

Przygotowanie do Nawiedzenia rozpoczęły comiesięczne rozważania różańcowe i Apele Jasnogórskie(przez 9 miesięcy).  Następnie dokomitetu organizacji Nawiedzenia ksiądz kanonik Zbigniew Wróbel zaprosił 21 przedstawicieli organizacji społecznych oraz grup działających przy parafii, którzy byli odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów przygotowań oraz przebiegu peregrynacji obrazu. Nawiedzenie Kopii Ikony Jasnogórskiej w parafii św. Mikołaja w Brudzewie poprzedziły pięciodniowe rekolekcje, które przeprowadził paulin ojciec Roman Wit. Rekolekcje rozpoczęły się w niedzielę 2 lipca, a przez kolejne dni sprawowano sakrament pokuty, celebrowano Eucharystie o 9.00 i 20.00,  odbywały sięApele Jasnogórskie, które składały się z rozważań oraz aktów przyjęcia i błogosławieństwa – w kolejnych dniach – Pismem Świętym, ogniem, krzyżem, wizerunkiem Maryi oraz przyjęciem różańca jako pomocnej dłoni Maryi. 

Parafianie starali się jak najlepiej duchowo przygotować na spotkanie z Matką w KopiiJasnogórskiego Obrazu, co było widocznepoprzez stale zwiększającą się frekwencję na Mszach świętych  i Apelach oraz kolejkami do konfesjonałów. Szczególnie budujące było zewnętrzne przygotowanie: dekorowanie przez mieszkańców swoich domów; wspólne -zorganizowane przez sołectwa – ubieranietrasy przejazdu wizerunkami Jasnogórskiej Pani, flagami maryjnymi i papieskimi oraz kolorowymi wstążkami itp.; przygotowano dywan kwietny od bramy kościoła do drzwi wejściowych.

07 lipca, w piątek, na miejscu powitania zgromadzili się tłumnie parafianie i duchowieństwo dekanatu kościeleckiego, aby ze czcią powitać Kopię Ikony Jasnogórskiej. Ogodzinie 17.30 nastąpiło przywitanie obrazu przed remizą OSP W Brudzewie, poprzedzone pieśniami, odegranymi przez maryjnych trębaczy z wieży remizy strażackiej. Następniewizerunek Jasnogórskiej Pani został przyprowadzony przez motocyklistów oraz wozy strażackie, a ewangeliarz został przekazany przez proboszcza parafii Janiszew proboszczowi parafii Brudzew.

W trakcie odsłonięcia obrazu orkiestra dęta OSP w Brudzewie odegrała fanfary jasnogórskie. W procesji do kościoła obraz nieśli strażacy z Brudzewa, Cichowa, Brudzynia oraz panie z Cichowa, ubrane w ludowe stroje, i przedstawiciele męskiego Koła Żywego Różańca. Tradycyjnej asyście parafialnej towarzyszyli Turkowie, zwyczajowo czuwający przed Wielkanocąprzy Grobie Pańskim. Na uroczystości nie zabrakło pocztów sztandarowych: OSP Brudzew, Gminnego Zarządu OSP w Brudzewie, Związku Pszczelarzy w Brudzewie, Szkoły Podstawowej im.Wojciecha z Brudzewa .

Uroczystej Eucharystii na rozpoczęcie Nawiedzenia przewodniczył ks. dziekan Aleksander Rybczyński, a homilię do zebranych wygłosił ojciec Roman Wit.

Po Apelu Jasnogórskim  czuwanie, wraz z zespołem Odnowy w Duchu Św. z parafii św.Józefa we Włocławku, podjęli „Wojownicy Maryi”.

Pasterce maryjnej przewodniczył ks. Waldemar Kowal w koncelebrze z ks. Krzysztofem Maciaszkiem (byli wikariusze parafii Brudzew) i księdzem proboszczem Zbigniewem Wróblem.

Po całonocnym czuwaniu Turków orazmieszkańców parafii, które odbywało się od 1:00 do 8.00 , nastąpił kolejny dzień modlitw,rozpoczynający się śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Podczas Mszy świętej z udziałem chorych oraz Mszy świętej  z udziałem dzieci i młodzieży, swoja grą i śpiewem pomagał wiernym modlić się zespół Odnowy w Duchu Świętym „ Góra Syjon” z Koła. O godzinie 16.00 odprawiona został Msza św. Dziękczynna za Nawiedzenie naszej parafii przez Matkę Bożą w Jej Jasnogórskim Wizerunku pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza Krzysztofa Wętkowskiego.

Po zakończonej Eucharystii obraz został przewieziony  do parafii Kościelec; samochód kaplicę eskortował wóz policyjny oraz wozy strażackie i motocykle.

Obraz witał tłum wiernych, jakiego dawno w  Brudzewie nie widziano, a w czasieNawiedzenia świątynię licznie wypełniali wierni, którzy trwali przy Najukochańszej  Matce, zawierzając jej swoje troski, radości i smutki. Wydarzenie to pokazało na nowo, jak żywy w polskim społeczeństwie jest kult maryjny. Ksiądz proboszcz na zakończenie rekolekcji zapowiedział peregrynację Jasnogórskiego Wizerunku Maryi w parafii Brudzew.

Poniżej szczegółowy program Nawiedzenia:

Piątek 07.07.2023 r.

Maryja nawiedza nasza parafię

1700 – Nabożeństwo Oczekiwania

1715 – Procesja na miejsce przybycia obrazu Matki 
          Bożej (plac przy remizie OSP)

1730 – Powitanie. Procesja do kościoła

       – Nabożeństwo i Msza św. Powitania

       – Po Mszy św. Czuwanie przy obrazie Matki 

         Bożej (dla wszystkich)

2100 – Apel Jasnogórski

2130 – Czuwanie Wojowników Maryi

2300 – Nabożeństwo dziękczynne za wiarę naszych 
          przodków (modlitwy za zmarłych)

2400 – Pasterka Maryjna, celebrowana przez 
          kapłanów pracujących wcześniej w naszej 

          parafii

Sobota 08.07.23023 r. 

100 –  800 – Czuwanie mieszkańców poszczególnych 
                wiosek i ulic

800 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

830 – Msza św. dla Kół Żywego Różańca i grup 
        modlitewnych w parafii

1000 – Msza św. dla chorych i ludzi w podeszłym 
          wieku z udzieleniem Sakramentu Chorych

1200 – Msza św. dla dzieci przedszkolnych i 

       szkolnych oraz Komunia Święta Rocznicowa; 

       błogosławieństwo małych dzieci i matek w 
       stanie błogosławionym

1330 –  1500 – Czuwanie młodzieży;

1500 –  Koronka do Bożego Miłosierdzia

1515 – RÓŻANIEC – Koła Różańcowe

1600 – Msza św. Dziękczynna za Nawiedzenie 
          naszej parafii przez Matkę Bożą w Jej 
          Jasnogórskim Wizerunku pod 
          przewodnictwem Księdza Biskupa 
          Ordynariusza Krzysztofa Wętkowskiego

Parafia św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu

W parafii Św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu Matka Boża w znaku Jasnogórskiej Ikony przebywała w dniach 8 i 9 lipca 2023r. Jej Nawiedzenie poprzedziły tygodniowe Misje Święte, które trwały od 2 do 7 lipca 2023 prowadzone przez o. superiora Waldemara Janeckiego OMI misjonarza Oblata Maryi Niepokalanej z Katowic. W czasie Misji Świętych wierni gromadzili się w kościele o godzinie 9.00 i 18.00 najpierw na wspólnym różańcu a następnie o godzinie 9.30 i 18.30 Eucharystii z kazaniem Misyjnym i 20.30 na Apelu Jasnogórskim. Każdego dnia wierni mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, tak aby nikt nie pozostał bez możliwości rozgrzeszenia i przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca. W czasie Misji odbyło się nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu. W czwartek był dzień modlitwy o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. W piątek miało miejsce nabożeństwo Ekspiacyjne, które zakończyło się procesją do Krzyża Misyjnego. Ojciec misjonarz dokonał poświęcenia Krzyża misyjnego, a wierni mogli oddać cześć krzyżowi przez ucałowanie czy dotknięcie. Następnie ojciec misjonarz udzielił wszystkim uroczystego błogosławieństwa.

W sobotę 8 lipca, o godzinie 17.00 wierni bardzo licznie zgromadzili się w kościele na oczekiwanie przybycia do Matki Bożej. Po krótkiej modlitwie i wspólnym śpiewie wszyscy wierni wraz ze strażakami z udali się przed plac Gminny by oczekiwać na przyjazd Matki Bożej. Około godziny 17.30 o. Paweł – kustosz Obrazu Matki Bożej z korowodem policji, motocyklistów i straży przywiózł z parafii Brudzew Jasnogórską Ikonę. Następnie ks. Bp Krzysztof Wętkowski i ks. dziekan wraz kapłanami, asystą, służbą liturgiczną i strażakami którzy na swoich ramionach nieśli Ikonę Matki Bożej procesyjnie udali się do Kościoła.

 Ikonę Matki Bożej w parafii powitał dziekan dekanatu Kościeleckiego a zarazem proboszcz 
ks. kan. Aleksander Rybczyński oraz rodzina państwa Marciniaków jako przedstawiciele parafii. Liturgii powitania i Eucharystii przewodniczył ks. Bp. Krzysztof Wętkowski i wygłosił słowo Boże.

O godzinie 21.00 wierni bardzo licznie zgromadzili się na Apelu Jasnogórskim, który poprowadził O. Paweł Subik OSPPE. Po apelu Matka Boża była adorowana przez młodzież, a następnie przez wiernych 
z poszczególnych wiosek przez całą noc. O godzinie 24.00 odbyła się pasterka Maryjna. Tę Mszę Świętą sprawowali kapłani, którzy obecnie pracują w parafii – ks. kan. Aleksander Rybczyński, proboszcz i ks. Tadeusz Funk, wikariusz – jak również rodacy i księża wcześniej pracujący: ks. kan. Władysław Waszak były proboszcz, ks. prał. Michał Krygier, ks. Julian Głowacki, ks. Krzysztof Kurant, ks. Łukasz Matuszak, ks. Mariusz Adamczewski, kazanie wygłosił o. superior Waldemar Janecki OMI misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej

Rano, o godz. 7.00, odśpiewane zostały Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. A o godzinie 8.30, 10.30 i 12.00 odbyły się Msze święte. Na godz. 10.30 szczególnie byli zaproszeni chorzy, którzy przyjęli sakrament namaszczenia. O godz. 16.00 odbyła się Msza święta dziękczynna za Nawiedzenie Matki Bożej, której przewodniczył ks. proboszcz kan. Aleksander Rybczyński. Po Mszy świętej  ks. dziekan odczytał Akt Zawierzenia parafii Matce Bożej pożegnanie i w asyście druhów strażaków przeniesiono Ikonę Matki Bożej do samochodu – kaplicy.

Parafia św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Jasnogórskiej Ikony poprzedziły rekolekcje, które prowadził o. Józef Wręczycki OFM. Parafianie nie tylko podjęli trud duchowego przygotowania, ale też zaangażowali się w przygotowanie dekoracji kościoła, trasy przejazdu samochodu kaplicy oraz własnych domów. 

W niedzielę 9 lipca 2023r. ok. godz. 17 Ikona Jasnogórska w asyście straży pożarnej przybyła z parafii Kościelec. Następnie w uroczystej procesji, po kwietnym dywanie usypanym na cześć Matki Bożej, Ikona została przyniesiona do świątyni. Na swoich ramionach nieśli ją ojcowie, matki i druhowie strażacy.

W kościele ks. proboszcz Mariusz Wielgocki wraz z delegacjami rodziców, młodzieży i dzieci uroczyście powitał Ikonę Matki Bożej. Po uroczystym powitaniu rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył dziekan dekanatu kościeleckiego ks. kan. Aleksander Rybczyński, a homilię wygłosił rekolekcjonista.

Po uroczystej Mszy świętej rozpoczęło się indywidualne czuwanie przy wizerunku naszej Matki. O godzinie 21:00 licznie zgromadzeni wierni wzięli udział w Apelu Maryjnym, który poprowadził o. Paweł – kustosz obrazu. Następnie czuwanie prowadziła młodzieżowa schola parafialna. 

O godzinie 24:00 rozpoczęła się pasterka Maryjna w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Pasterkę koncelebrowali księża związani z parafią: ks. Andrzej Aniszczyk, który przed laty pełnił posługę proboszcza parafii oraz pochodzący z niej ks. Łukasz Płóciennik. Po Mszy św. rozpoczęło się nocne czuwanie, w którym uczestniczyli wierni z poszczególnych miejscowości według ustalonej kolejności. 

Kolejnym ważnym punktem Nawiedzenia była Msza święta z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, która była sprawowana o godzinie 10:00. 

W poniedziałek 10 lipca 2023r. o godzinie 16:00, pod przewodnictwem ks. biskupa seniora Wiesława Alojzego Meringa, rozpoczęła się Msza święta dziękczynna. Podczas liturgii licznie zgromadzeni wierni dziękowali za święty czas Nawiedzenia Matki Bożej w znaku Jasnogórskiej Ikony. Po Mszy św. ks. proboszcz Mariusz Wielgocki dokonał aktu zawierzenia całej parafii Matce Najświętszej, po czym w asyście straży przewieziono Jasnogórską Ikonę do parafii Dobrów.

Parafia Trójcy Świętej w Dobrowie

Nawiedzenie Matki Bożej, w znaku Ikony Jasnogórskiej, w parafii Trójcy Świętej w Dobrowie, poprzedziły czterodniowe misje, które przeprowadził ks. Mariusz Danielewski. W poniedziałek, 10 lipca, o godz. 17.00, rozpoczęło się nabożeństwo oczekiwania, na którym zgromadzili się wierni parafianie wraz z Ks. Biskupem, i kapłanami z całego dekanatu. O godzinie 17.30 powitano Matkę Bożą i w uroczystej procesji wniesiono do świątyni. Eucharystii na rozpoczęcie Nawiedzenia Matki Bożej, przewodniczył ks. Bp Wiesław Mering. Po Mszy świętej rozpoczęło się czuwanie przed obrazem Matki Bożej, a o godzinie 21.00. parafianie w duchowej łączności z Jasną Górą przeżyli Apel Jasnogórski, poprowadzony przez Ojca Kustosza.   Maryjna Pasterka sprawowana była o godz. 24.00., po niej parafianie poszczególnych miejscowości czuwali przy Matce Bożej. We wtorek modlono się w intencji dzieci, młodzieży i chorych. Na zakończenie Nawiedzenia, wspólnota parafialna zawierzyła się Matce Bożej.

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację