Dekanat kowalski

Parafia św. Urszuli w Kowalu

Spotkanie z matką jest jednym z najwartościowszych spotkań w życiu każdego człowieka. Spotkanie z Maryją Matką Bożą i naszą Matką nie ma sobie równych. Jest wyjątkową łaską – darem Boga: „Oto Matka Twoja”. (J 19,27)

W dniach 17 – 18 września Roku Pańskiego 2023 parafię św. Urszuli 
w Kowalu nawiedziła Matka Boża w kopii Jasnogórskiej Ikony. Nawiedzenie poprzedziły dwa dni rekolekcji prowadzone przez ks. Wojciecha Kozłowskiego ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Podczas rekolekcji ks. Wojciech pokazywał nam jak ważne jest prawdziwie zaufać Maryi i nie bać się tego, co będzie jutro. Rekolekcje pomogły nam także zatrzymać się choć na chwilę, odstawić to co mniej ważne i zająć się bardziej kwestią własnego zbawienia. Dzień Nawiedzenia z racji, że była to niedziela był niezwykle uroczysty i rodzinny. Cała rodzina parafialna chciała być przy Maryi stąd tak wielu ludzi było na przywitaniu. Obraz Jasnogórski przejęliśmy 
z parafii Choceń. Rzesze parafian uczestniczyły w powitaniu Matki Bożej, Apelu Jasnogórskim, Pasterce Maryjnej o powołaniu do służby Bożej – której przewodniczył ks. Prałat Henryk Ambroziak – poprzedni Proboszcz Kowalskiej parafii; natomiast koncelebrowali ją rodacy oraz księża pracujący 
w parafii Kowal. W drugim dniu nawiedzenia w Mszach świętych uczestniczyli chorzy i starsi, matki oczekujące potomstwa, dzieci i młodzież. Msza święta pożegnalna była sprawowana o godz. 16.00. Przewodniczył jej ks. Biskup Senior Wiesław Alojzy Mering. 

Czas Nawiedzenia był momentem niezwykle ważnym dla nas, ponieważ umocnił naszą wiarę i pomógł w sercach rozbudzić jeszcze większą miłość do Matki Bożej. Przeżyliśmy piękne chwile odnowienia duchowego i jedności rodziny parafialnej. Mamy nadzieję, że zaowocuje to w najbliższej przyszłości. 

Parafia Świętej Trójcy w Kłotnie

Przygotowania do przyjęcia Ikony Jasnogórskiej Pani w parafii Kłotno rozpoczęły się ok. 2 miesiące wcześniej. Już wtedy spotykały się organizacje społeczne istniejące w parafii: jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, mieszkańcy. W porozumieniu z księdzem proboszczem parafii Kłotno Ryszardem Pospieszyńskim zostały ustalone ramy organizacyjne w zakresie dekoracji trasy przejazdu, miejscowości, zostały przydzielone zadania do realizacji poszczególnym grupom parafian.

Duchowe przygotowania poprzedziły czterodniowe misje, którym przewodniczył ks. prałat Jacek Kędzierski. W homiliach przedstawił Maryję, która uczy przebaczać, cierpi razem z człowiekiem, jest zatroskaną o sprawy ludzkie Matką, uczy wiernych modlitwy, jest postrzegana jako Królowa. W sobotę 16 września wszyscy mogli skorzystać z sakramentu pojednania

Nadszedł wreszcie oczekiwany dzień 18 września. O godz. 17 parafianie zebrali się w świątyni pw. Świętej Trójcy w Kłotnie, by stąd w orszaku procesyjnym wyruszyć na miejsce spotkania z Maryją. Wyruszył orszak liczący ponad tysiąc osób, co jak na wielkość parafii jest liczbą imponującą. Krzyż niesiony przez strażaka, lampiony, sztandary OSP, chorągwie, feretrony, dziewczęta sypiące kwiaty, duchowni i rzesza wiernych czekały na przybycie Świętego Obrazu. Do orszaku dołączył też Jego Ekscelencja ks. Biskup Wiesław Alojzy Mering, który od tej chwili przewodniczył uroczystości powitania i liturgii.

Obraz Matki Bożej przybył, poprzedzony asystą samochodów straży pożarnej i kolumną motocyklistów. Powitaliśmy go z czcią i ogromną radością, a w imieniu parafii dokonali tego ks. Biskup i ks. Proboszcz. Na ramionach druhów strażaków w asyście pań z Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości: Świątkowice, Grodno Boża Wola, Kurowo Kolonia, Kurowo Parcele i Kłotno, Ikona Jasnogórska została poniesiona do świątyni i ustawiona na przygotowanym tronie. W imieniu całej parafii Matkę Bożą powitał proboszcz ks. Kan. Ryszard Pospieszyński, po nim rodzina, młodzież i dzieci. Po obrzędach powitania rozpoczęła się uroczysta liturgia, której przewodził Jego Ekscelencja ks. Biskup Wiesław Alojzy Mering, a homilię nawiązującą do wpływu Matki Bożej na historię narodu polskiego i wielu wydarzeń historycznych wygłosił ks. prałat Jacek Kędzierski.

Wieczorem o godz. 21 wierni zebrali się na Apelu Jasnogórskim, godzinę później modlili się o nowe powołania kapłańskie oraz w intencji zmarłych księży, gdyż żaden kapłan, który wcześniej pracował w tej parafii, bądź z niej pochodził nie dożył obecnego czasu peregrynacji. Od zakończenia tej eucharystii rozpoczęło się czuwanie wiernych przed wizerunkiem Najświętszej Pani. Całonocne czuwanie to szczególny czas, gdzie każdy w cichym spotkaniu z Matką Bożą mógł podzielić się z Nią swoimi radościami, sukcesami, zanieść przed Jej oblicze troski, niepokoje, życiowe niepowodzenia. Niezwykły to widok, gdy obojętnie, czy to godz. 3 czy 5 rano świątynia wypełniona jest dużą ilością wiernych w ciszy wpatrzonych w Święty Obraz, śpiewających razem pieśni do Maryi, czy odmawiających Litanię Loretańską.

Drugi dzień peregrynacji rozpoczął się od Godzinek Maryjnych o godz. 7.00. Nabożeństwo o godz. 10.00 zgromadziło osoby starsze, chore, wśród nich mieszkańcy domu pomocy społecznej. Modlili się o zdrowie, by na koniec otrzymać specjalne błogosławieństwo.

Z kolei Eucharystia o 11.30 zgromadziła przede wszystkim dzieci. Przybyli wprost ze swojej szkoły wraz z wychowawcami i opiekunami. O godz. 15.00 wierni wspólnie odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Spotkanie z Matką Bożą zbliża się do końca. Jednym z ostatnich okazji zaniesienia modlitwy przed Jej Oblicze było nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych, a tuż po nim rozpoczęła się Msza Święta na zakończenie nawiedzenia. 

Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. Ryszard Pospieszyński, a homilię wygłosił ks. prałat Jacek Kędzierski.

Finał tej eucharystii to pożegnanie Drogiego Gościa przed udaniem się w dalszą pielgrzymkę. Matkę Bożą w imieniu parafian pożegnała rodzina wraz z księdzem proboszczem. Po wspólnym Te Deum laudamus, Obraz Matki Jasnogórskiej na ramionach strażaków z OSP w Kłotnie został w orszaku procesyjnym zaniesiony do samochodu – kaplicy. W towarzystwie wozów bojowych jednostek OSP i kolumny motocyklistów, Ikona Jasnogórska opuściła parafię Kłotno, by udać się do sąsiedniej parafii Skrzynki.

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skrzynkach

Pani Jasnogórska, Matko o twarzy czarnej jak kujawska ziemia. Przybyłaś na kujawską wieś, do Skrzynek, by w krainie siedmiu jezior spotkać się z braćmi i siostrami Twego Syna i Twoimi dziećmi, niosąc światło wiary, nadziei i miłości, umacniając lud w drodze do Królestwa.

Dziękujemy za czas łaski i zmiłowania. Za pojednanych z Bogiem, nakarmionych Ciałem Twojego Syna, zapatrzonych w Twój święty Wizerunek, czuwających na modlitwie, umocnionych i odnowionych łaską.

Na spotkanie z Matką przygotowywaliśmy się od miesięcy. W sposób szczególnie intensywny od soboty, 16 września. Rekolekcje w parafii prowadził ks. Arkadiusz Piotrowski SDB. Parafianie, co można zauważyć na załączonym programie, oprócz Mszy świętej i nauk stanowych, każdego dnia licznie uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim.

Wreszcie przyszedł długo oczekiwany moment, gdy przy remizie OSP 
w Skrzynkach mogliśmy zaśpiewać „O, Maryjo, witam Cię”, a obraz, niesiony przez strażaków, ojców, matki i młodzież, uroczyście został wniesiony do świątyni, wypełnionej po brzegi miłującymi sercami parafian. 

24 godziny z Matką, zakończone Eucharystią, sprawowaną przez Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Czas łaski, czuwania, umocnienia.

Ciebie Boga wysławiamy….

Skrzynki, 20 września 2023 r. 

Parafia Przemienienia Pańskiego w Białotarsku

Matka Boża na stałe wpisana jest w wielki szlak dziejów naszej Ojczyzny.

Dzisiaj, pomimo usilnych prób wyzwolenia społeczeństwa od zasad moralnych wpojonych przez naszych rodziców i dziadków i przedstawianych danych statystycznych wg. których chcemy żyć w własnym rytmem, mieszkańcy Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku gorąco chcieli wejść na „Maryjny” szlak i na nowo przygotować swoje serca na przyjęcie Jasnogórskiej Matki. Chcieli jak najlepiej przyjąć Ją w znaku Jasnogórskiego Obrazu, wierząc, że po raz kolejny odnajdą moc i siłę, aby zmierzyć się z naszym trudnym dziś. To właśnie o Niej wielokrotnie mówił św. Jan Paweł II, że jest to Matka troskliwa, tak jak w Kanie Galilejskiej, że jest to Matka wymagająca – tak jak każda dobra matka jest wymagająca, i że jest to jednak równocześnie Matka wspomagająca: w tym bowiem wyraża się potęga Jej macierzyńskiego serca.

Wraz z odpustem parafialnym w dniu 17 września 2023r, który był także dziękczynieniem dla Pana Boga za zebrane tegoroczne plony, weszliśmy uroczyście w duchowe przygotowanie całej naszej parafii do nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, które rozpoczęło się 20 października 2023 roku, a zakończyło 21 października. Do tego wydarzenia przygotowaliśmy się poprzez rekolekcje, na które tłumnie przybyli parafianie, a naszej modlitwie towarzyszył niezwykle żarliwy płomień drzemiącej w naszych sercach wiary. Czas rekolekcyjnej refleksji połączony z licznym sakramentem pokuty stał się dla naszej parafialnej wspólnoty widocznym wyrazem głębokiego przygotowania do wyjątkowego spotkania. Ostatni raz Matka Boża odwiedziła Nas w 1975 roku, dlatego Nasze przygotowanie stało się okazją do tego, by dostrzec w Jasnogórskiej Pani kobietę silną w wierze, a nam wszystkim jeszcze raz przypomnieć, że wiara trudna, wiele wymagająca, broniąca nas przed łatwizną życiową, zawsze jest zwycięstwem. 

Uczestnicząc w nabożeństwach i wpatrując się w święty wizerunek Czarnej Madonny, każdy pragnął przyzywać Jej wstawiennictwa i Jej opieki nad nami, naszymi rodzinami i całą wspólnotą parafialną oraz życzył sobie nawzajem by Bóg pozwolił nam wszystkim przyjąć w swojej świątyni jej błogosławione oblicze raz jeszcze.

Parafia św. Marii Magdaleny w Grabkowie

W dniach 19-20 września 2023 Wspólnota Grabkowska przygotowywała się do Peregrynacji Obrazu Matki Bożej poprzez rekolekcje. Natomiast 21-22 września 2023 roku odbyła się Uroczystość Nawiedzenia Parafii pw. Św. Marii Magdaleny przez Ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej. Wydarzenie to było ważnym momentem dla całej wspólnoty parafialnej. Dnia 21 września wszyscy wierni Parafii Grabkowo przybyli licznie do swojej Świątyni. Tam razem z proboszczem ks. Andrzejem Mazurem oraz księdzem rekolekcjonistą Wojciechem Kozłowskim w radosnym oczekiwaniu modlili się do Najświętszej Panienki. Kiedy nadeszła ta wyczekiwana chwila i Matka Przenajświętsza zawitała w bramy parafii w oczach pojawiły się łzy a wzruszenie ścisnęło gardło. Uroczystą procesją wprowadzono Naszą Matkę do świątyni, aby tam celebrować te jakże szczególne odwiedziny. Nastąpiło powitanie Maryi przez rodziny, młodzież, dzieci i Księdza proboszcza. Następnie rozpoczęła się Msza Święta celebrowana przez proboszcza parafii ks. Andrzeja Mazura. O godzinie 20.00 Koła Żywego Różańca odmówiły modlitwę różańcową.  Podczas tej cudownej nocy o godzinie 21.00 odprawiono Apel Jasnogórski. Grupa parafialna przygotowała czuwanie, podczas którego modlono się i śpiewano najpiękniejsze pieśni wielbiące Matkę Bożą. Tej nocy modlono się również za zmarłych. O północy odbyła się Pasterka celebrowana przez dawnych proboszczów parafii – ks. Bogusława Wiszowatego i ks. Dariusza Lewandowskiego. Odprawiano ją w intencji nowych powołań duszpasterskich i zakonnych. Następnie odbyło się całonocne czuwanie wiernych z poszczególnych miejscowości parafii.

Dzień 22 września rozpoczęło odśpiewanie Godzinek do Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia oprócz czuwania przed wizerunkiem Maryi Jasnogórskiej miały miejsce: Msza Święta dla osób chorych i starszych oraz Msza Święta z błogosławieństwem dla matek z dziećmi, młodzieży i kobiet wstanie błogosławionym. O godzinie 15.00 odprawiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Natomiast o godzinie 16.00  nastąpiła uroczysta Msza Święta pożegnania obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, której przewodniczył Ksiądz Biskup Stanisław Gębicki.Na zakończenie nastąpiło zawierzenie parafii Matce Boskiej Częstochowskiej.  W ceremonii pożegnalnej ks. Proboszcz podziękował Matce Bożej za dar nawiedzenia parafii, podkreślając radość i wdzięczność z bardzo licznego udziału wiernych w tych uroczystościach. Obraz Matki Bożej został przekazany Parafii pw. Św. Antoniego w Czerniewicach.

Dla wielu Parafian było to bardzo wzruszające przeżycie. Pierwsze spojrzenie na wizerunek Matki Przenajświętszej wywoływało uczucie pokory i oddania. Później coraz bardziej pogrążając się w modlitwie przyszła również nadzieja. Nadzieja, że nad wszystkimi troskami i problemami codziennego życia  są 
w stanie się zmierzyć. Wystarczy modlić się do Matki i wierzyć. Ona daje siłę.

Parafia św. Antoniego w Czerniewicach 

W dniach 19-21 września przeżywaliśmy w parafii rekolekcje, które miały nas przygotować bezpośrednio do uroczystości Nawiedzenia. Prowadził je ks. Piotr Dykowski.

22 września o godz. 17 rozpoczęliśmy nabożeństwo oczekiwania, aby ze śpiewem litanii loretańskiej wyjść procesyjnie na ulicę św. Antoniego. Po przejęciu obrazu Matki Bożej z parafii Grabkowo wprowadziliśmy go uroczyście do kościoła, wraz z ks. bp. Stanisławem Gębickim, księżmi z dekanatu, w asyście druhów OSP z Czerniewic i Wilkowic, członkiń Kół Żywego Różańca, dzieci komunijnych, Kół Gospodyń Wiejskich, asysty kościelnej i ministrantów oraz przybyłych parafian. Po powitaniach proboszcza, przedstawicieli parafii oraz dzieci, ks. bp. Stanisław sprawował mszę świętą. Apel Jasnogórski prowadził 
o. Dariusz, paulin. Po mszy świętej w intencji powołań, parafianie czuwali przy Ikonie Jasnogórskiej przez całą noc. Drugiego dnia Nawiedzenia wspólnie modliliśmy się podczas godzinek o NMP, Mszy świętej dla osób chorych, różańca, który prowadziły dzieci ze szkoły w Wilkowicach, aby po mszy świętej na pożegnanie zaśpiewać jeszcze raz Apel Jasnogórski, zawierzając Maryi parafię i w towarzystwie wozów OSP zawieźć obraz do Brześcia Kujawskiego.

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację