Dekanat lipnowski

W sobotę, 17 lutego br., Matka Boża w znaku Ikony Jasnogórskiej, dotarła do dekanatu lipnowskiego. Pierwszą parafią na nawiedzenia stał się Kikół. Powitanie przez duchowieństwo i wiernych świecki, miało miejsce na Placu Kościuszki, gdzie Matka Boża przybyła w asyście motocyklistów, policji i wozów strażackich. Uroczysta procesja udała się do kościoła, gdzie Matkę bożą powitał miejscowy Proboszcz ks. kan. Marek Mrówczyński i delegacje z parafii. Uroczystej Mszy Świętej, koncelebrowanej przez duchowieństwo z dekanatu, przewodniczył Dziekan z Lipna, ks. kan. Mirosław Korytowski. Nie brakło gorliwej modlitwy za zmarłych, również za zmarłych kapłanów. „Pasterkę Maryjną”, celebrowali kapłani pochodzący z parafii i posługujący w niej w minionych latach. Całą noc  trwało czuwanie modlitewne, a w niedzielę, 18 lutego, zostały odprawione Msze Święte za rolników, za ludzi pracy, za chorych, za dzieci, za matki oczekujące potomstwa i za młodzież. Zwieńczeniem nawiedzenia była Msza Święta pożegnania, której przewodniczył biskup senior Wiesław Mering.

Kolejny dzień nawiedzenia w dekanacie – niedziela 18 lutego – był radością dla parafii w Karnkowie. Po procesyjnym przejściu do świątyni, powitaniu Matki Bożej przez Proboszcza ks. kan. Daniela Augustyniaka i rodzinę Okońskich, została odprawiona uroczysta Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył biskup Wiesław Mering, a płomienną homilię wygłosił rekolekcjonista ks. prał. Zbigniew Szygenda. Kolejne punkty nawiedzenia to: indywidualne czuwanie, Apel Jasnogórski o 21.00, „Pasterka Maryjna”, której przewodniczył były wikariusz parafii ks. prof. Zbigniew  Skrobicki (emeryt), homilię wygłosił ks. prof. Tadeusz Lewandowski pochodzący z parafii (Proboszcz w Obrowie); uczestniczyli w niej: ks. Stanisław Wenderlich (Proboszcz z Jeziorska) i Ks. Bogumił Leszcz (Proboszcz z Lubicza Górnego). W nocy wierni czuwali wioskami, a o godz. 800 odśpiewano Godzinki ku czci NMP. O godz. 1200 została odprawiona Msza Święta z nauką dla chorych i starszych. Po Koronce do Miłosierdzia Bożego, odprawiono Mszę Świętą, której przewodniczył Proboszcz, a homilię o roli Maryi w dziejach Ojczyzny i polskich rodzin, wygłosił Rekolekcjonista. Po wspólnym odśpiewaniu „Te Deum”, akcie zawierzenia Maryi przez Proboszcza i pożegnaniu przez rodzinę Paśniewskich, Ikonę przeniesiono do „Samochodu Kaplicy”. Pomimo deszczu tłumy parafian żegnało Matkę Bożą. 

Z Karnkowa Maryja udała się do Parafii św. Michała Archanioła Czarnem. Rekolekcje prowadził tu o. Marek  Kowalski (paulin z Jasnej Góry). Nawiedzenie rozpoczęło się 19  lutego nabożeństwem  oczekiwania  o  godz. 16.30. Ikona przybyła o godz. 17.30, eskortowana przez wozy OSP  Czarne, OSP Suradówek. Po fanfarach, ucałowaniu Ikony przez Dziekana z Lipna i Proboszcza ks. Henryka  Wysockiego, Obraz został wniesiony do świątyni przez: strażaków, KGW Czarne, Piaseczno, Czerskie Rumunki oraz Radnych. Po zapaleniu świecy, okadzeniu Ikony i Ewangeliarza, Matkę Bożą powitał Proboszcz i Rodzina  Buczyńskich. Mszy Świętej powitania przewodniczył Biskup Senior Stanisław Gębicki, homilię wygłosił Rekolekcjonista. O godz. 21.00 odśpiewano Apel Jasnogórski, a Msza Święta o powołania  kapłańskie została odprawiona o godz. 24.00. Czuwanie trwało od godz. 1.00 do godz. 8.00, kiedy odśpiewano Godzinki. Kolejne punkty nawiedzenia to: Msza  Święta  z udziałem chorych  i starszych, Msza Święta z udziałem dzieci i matek w stanie błogosławionym. O godz. 16.00, Proboszcz parafii, zawierzył parafię Maryi i odprawił Mszę Świętą pożegnalną. Słowa pożegnania złożyła Maryi rodzina Antonowicz.

We wtorek, 20 lutego, o godz. 17.30, Matkę Bożą witała Parafia św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem. Proboszcz z Czarnego, przekazał Ewangeliarz ks. Dariuszowi Puszkiewiczowi, a wierni klęcząc śpiewali pieśń: „O Maryjo witam Cię”. Przygotowaniem duchowym przed nawiedzeniem były rekolekcje, które z zaangażowaniem prowadził ks. Mirosław Lewandowski (pallotyn pochodzący z parafii). Mieszkańcy parafii Ostrowite ustroili krzyże oraz przydrożne kapliczki, udekorowali kościół oraz trasę przejazdu. Ikona Jasnogórska została przywieziona w asyście wozów strażackich przez Suszewo i Szczepanki. Przy akompaniamencie miejscowej orkiestry dętej, asysta parafialna, duchowni i wszyscy wierni poprowadzili obraz Matki Bożej do świątyni. W powitaniu uczestniczyli proboszczowie i księża z sąsiednich parafii oraz biskup senior Stanisław Gębicki, który wspominał z sentymentem, jak sam, jako dziecko, przychodził z mamą modlić się do kościoła w Ostrowitem. Homilię na Mszy Świętej powitania wygłosił ks. Mirosław Lewandowski. Po Apelu, modlitwy poprowadziła młodzież przygotowująca się do bierzmowania, przy dźwiękach gitary i śpiewie Edyty i Artura Szarszewskich. Msza Święta o godz. 22.00, sprawowana przez byłego proboszcza parafii ks. kan. Romana Żerkowskiego i ks. Mirosława Lewandowskiego, stała się okazją do modlitwy o powołania. Czuwanie trwało do następnego dnia, w którym sprawowano Msze Świętą w intencji chorych i z udziałem dzieci. O godz. 16.00, wierni parafii zebrani w świątyni, uczestniczyli w Mszy Świętej na zakończenie nawiedzenia, celebrowanej przez Proboszcza, który zawierzył parafię Matce Bożej.

Z Ostrowitego Ikona zawitała do Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Brzeźnie, dla której było to już drugie nawiedzenie (pierwsze w nowym kościele). Do przyjęcia Matki Bożej parafia została przygotowana przez misje święte, które poprowadził o. Tomasz Leśniewski (paulin). Dnia 21 lutego, po Mszy Świętej powitania Matki Bożej, pod przewodnictwem ks. kan. Mirosława Korytowskiego (Dziekana Lipnowskiego) oraz kapłanów z dekanatu, modlono się za zmarłych, zaś o 21.00 odśpiewano Apel Jasnogórski. Msza Święta w intencji powołań z parafii sprawowana była o godz. 23.00. Po czuwaniu o godz. 7.00 zostały odśpiewane Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny, a o godz. 9.00 sprawowana była Mszę Świętą za chorych i osoby starsze, z udzielaniem sakramentu chorych. W południe o. Tomasz odprawił Mszę Świętą za rodziny, a o godz. 1500 modlił się ze zgromadzonymi Koronką ku czci Bożego Miłosierdzia. Na pożegnanie o godz. 16.00 odprawiono Eucharystię pod przewodnictwem biskupa seniora Wiesława Meringa, który udzielił wszystkim błogosławieństwa, a Proboszcz ks. Jacek Kopczyński zawierzył swoją wspólnotę Najświętszej Maryi Pannie, patronce parafii.

Parafia bł. Michała Kozala BM w Lipnie, przeżywała nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej, w dniach: 22 i 23 lutego br. Do tego historycznego wydarzenia (gdyż było to pierwsze nawiedzenie w parafii) lipnowska wspólnota przygotowywała się duchowo poprzez czterodniowe rekolekcje, które prowadził o. Augustyn Zygmunt FCM (gwardian z Brodnicy). Parafianie, wraz z duszpasterzami: ks. Rafałem Zielińskim (proboszczem) oraz wikariuszami: ks. Robertem Dynakowskim i ks. Łukaszem Świątkiem, prowadzeni przez o. Augustyna, w strugach deszczu, wyczekiwali na Matkę Bożą, która w eskorcie wozów strażackich i policji, w samochodzie kaplicy, przybyła na plac przed kościołem. Spojrzenie na Ikonę i przekazanie Ewangeliarza, następnie śpiew pieśni na powitanie Maryi i pierwsze tony orkiestry, krótka procesja do kościoła, a w nim tron przygotowany z taką pieczołowitością dla naszej Królowej, posługa strażaków, a następnie powitania Maryi przez: Proboszcza, rodzin, młodzieży i dzieci. Po pierwszych chwilach łez i wzruszeń wiernych, nadszedł czas sprawowania Eucharystii, której przewodniczył biskup senior Wiesław Mering, wskazując, że obecność Maryi jest darem, na który nie można sobie zasłużyć. Czas nawiedzenia obfitował w dary duchowe, a świątynia przepełniona żarliwą modlitwą wiernych, stała się swoistego rodzaju sanktuarium, gdzie głosi się Ewangelię, celebruje Eucharystię, sprawuje sakrament pojednania i namaszczenia chorych.  „Pasterka Maryjna”, sprawowana o godz. 22.00 przez kapłanów pochodzących i posługujących w parafii, której przewodniczył ks. prof. Jacek Szymański (były wikariusz parafii), a homilię wygłosił ks. Marcin Kamiński (rodak z parafii), Apel Jasnogórski, całonocne czuwanie, śpiew Godzinek, Msza Święta z udziałem chorych, dzieci, młodzieży i rodzin oraz tak zwana Msza Święta pożegnania, kiedy Ksiądz Proboszcz – Wicedziekan Dekanatu Lipnowskiego, dokonał aktu zawierzenia parafii Matce Bożej, to tylko niektóre „dary”, na które wierni odpowiedzieli przez podjęcie postanowień, zobowiązań zerwania z grzechem i wejście na drogę nawrócenia. Świadczą o tym liczne intencje złożone u stóp Jasnogórskiego Wizerunku oraz założona Księga Zawierzenia parafii. Dobrą okazją do ożywienia religijnego wspólnoty parafialnej i pogłębiania pobożności, będzie zapowiedziane przez Proboszcza „małe nawiedzenie” w rodzinach. 

Kiedy Ikona Jasnogórska, eskortowana przez policję i wozy strażackie OSP, z Księdzem Proboszczem niosącym Ewangeliarz, z kapłanami, w otoczeniu niezliczonej liczby wiernych, przy dźwiękach orkiestry, przemierzała drogę z Parafii bł. Michała Kozala do Parafii WNMP w Lipnie (po raz pierwszy w historii), Ksiądz Dziekan wraz księżmi wikariuszami oraz zgromadzonymi wiernymi, czekali po drugiej strony rzeki Mień, na spotkanie z Matką! Ostatni etap drogi, ubogacony dźwiękiem syren strażackich, wielkimi zgłoskami zapisze się na kartach historii, kiedy to wierni lipnowskich parafii wraz z Proboszczami i zgromadzonymi kapłanami, stworzyli jedną wspólnotę wokół swojej Matki, jak niegdyś w roku 1975, podczas pierwszego nawiedzenia w Lipnie. Po przekazaniu Ewangeliarza, cała procesja ruszyła do lipnowskiej fary, gdzie Matkę Bożą przywitał Ksiądz Dziekan, rodziny, młodzież i dzieci. Warto podkreślić, że Parafia WNMP w Lipnie, do tego ważnego wydarzenia przygotowywała się niemal od roku, w pierwsze niedziele miesiąca, podczas nabożeństw. Ostania prostą, przed nawiedzeniem były „Rekolekcje Maryjne”, przeprowadzone przez o. Stanisława Patalitę (redemptorystę). Podczas codziennych spotkań na Eucharystii oraz Apelu Jasnogórskim Ojciec ukazywał różne aspekty chrześcijańskiego życia razem z Maryją Matką Jezusa i naszą Matką. W dniu nawiedzenia, jakże wymownie zabrzmiały słowa podczas Mszy Świętej powitania: „życie bez Matki nie ma sensu” dlatego, Bóg dał nam Matkę, Matkę Chrystusa, którą od wieków Polacy umiłował w Jasnogórskim znaku. Ważnym punktem spotkania z Matką była Eucharystia sprawowana przez kapłanów rodaków i pracujący w parafii, w intencji powołań. Przewodniczył jej ks. Krzysztof Rogala (kanclerz kurii), niegdyś wikariusz parafii, a homilię wygłosił ks. Marek Rogeński (pallotyn pochodzący z parafii). Na Mszę Świętą przybyła liczna grupa 23 kapłanów. Następnie przez noc, wierni trwali na modlitwie przed Cudownym Obrazem. Kolejny dzień nawiedzenia rozpoczęła przepiękna staropolska modlitwa, śpiew Godzinek ku Czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Nie zabrakło spotkania z chorymi, dziećmi, rodzinami, Kołami Żywego Różańca, Kręgiem Biblijnym i Wspólnotami Domowego Kościoła. Zwieńczeniem nawiedzenia była Msza Święta, której przewodniczył Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski, w koncelebrze kapłanów z dekanatu lipnowskiego. Proboszcz parafii ks. kan. Mirosław Korytowski zawierzył parafię Matce Bożej. Chciałoby się powiedzieć za św. Janem Pawłem II: „żal odjeżdżać” … Matko! Kto z nas doczeka następnego, nawiedzenia … jeśli Bóg pozwoli… za 50 lat?

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację