Dekanat lubicki

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wacława w Lubiczu Górnym

W dniu 19 listopada br. Matka Boża w znaku Ikony Jasnogórskiej przybyła do parafii Lubicz Górny. Wcześniej parafianie w dniach 15-19 listopada przygotowywali się do Nawiedzenia Królowiej Polski przez Misje Święte, które poprowadził ojciec Krzysztof Kowalski. Maryi zawierzyliśmy naszą Ojczyznę, naszą diecezję i naszą parafię.

Kulminacyjnym momentem uroczystości powitania była Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp. Wiesława Meringa w asyście proboszczów i wikariuszy dekanatu Lubickiego. O godz. 21.00 rozpoczął się Apel Jasnogórski podczas którego parafianie duchowo łączyli się z Jasną Górą. Po modlitwie apelowej nastąpiło czuwanie prowadzone przez wspólnotę „Blisko Maryii” z Lubicza Górnego. Maryjną Pasterkę w intencji powołań rozpoczęto o północy. Mszy świętej przewodniczył ks. Ireneusz Sawicki oraz księża, którzy posługiwali w parafii w minionych latach. Po Eucharystii nocne czuwanie rozpoczęli mieszkańcy naszej parafii.

Drugi dzień Nawiedzenia, rozpoczęto modlitwą – Godzinkami o NMP. Na Mszy świętej o godz. 8.15 modlono sie za dzieci, młodzież, nauczycieli i wychowawców oraz rodziców, następnie o godzinie 10.00 modlono się za chorych i ludzi starszych, którzy w czasie tej liturgii skorzystali z sakramentu chorych. Na Mszy świętej o godz. 12.00 Ikona Matki Bożej przejechała do Kościoła Filjalnego w Młyńcu Drugim. O godz. 16.00 rozpoczęła się Mszaświęta dziękczynna za nawiedzenie parafii, którą sprawował ks. prałat Bogumił Leszcz – proboszcz parafii, który po Eucharystii dokonał uroczystego zawierzenia parafii Matce Bożej.

Parafia św. Jana Pawła II w Brzozówce

W dniach 20 – 21 listopada 2023 roku Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Jasnogórskiej Ikony przeżywali wierni parafii św. Jana Pawła II w Brzozówce.

Do tego ważnego wydarzenia parafia przygotowywała się przez 9 – miesięczną nowennę. Od pierwszej niedzieli sierpnia 2022 co miesiąc trwaliśmy na modlitwie w intencji Nawiedzenia. Zewnętrznym znakiem naszego oczekiwania była płonąca świeca jubileuszowa przy ołtarzu Maryi Królowej Polski z ikoną Matki Bożej Częstochowskiej w naszym kościele. 

22 kwietnia 2023 roku małżonkowie z naszej parafii, Maria i Andrzej Kowalikowie, wraz z Księdzem Dziekanem, wzięli udział w Uroczystości rozpoczęcia Nawiedzenia w diecezji, które miało miejsce w parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. 

Bezpośrednim przygotowaniem były misje święte przeżywane od 17 do 21 listopada 2023 roku, w czasie których nauki rekolekcyjne głosił o. Krzysztof Kowalski OSPPE oraz o. Michał Księżak OSPPE. Każdego dnia wierni gromadzili się na Mszach świętych oraz na wieczornym Apelu Jasnogórskim o godz. 21.00. 

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej rozpoczęło się w poniedziałek, 20 listopada, o godzinie 17.00 nabożeństwem oczekiwania w kościele a potem procesyjnie wyszliśmy Matce Bożej na spotkanie na plac przed plebanią na ulicy Szkolnej. Wizerunek Jasnogórskiej Pani został przywieziony z parafii w Lubiczu Górnym. Z obrazem przyjechała delegacja z tej parafii na czele z księdzem dziekanem Bogumiłem Leszczem, który przekazał także ewangeliarz na ręce księdza Proboszcza z Brzozówki. W powitalnym orszaku Królowej brała udział asysta, strażacy, Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II oraz Orkiestra. Zaszczytu niesienia Ikony Jasnogórskiej Pani, w otoczeniu wspólnoty parafialnej, dostąpiły następujące grupy:

         – strażacy z OSP Szembekowo

         – Przedstawicielki matek

         – Przedstawiciele mężczyzn

         – Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II 

Ikonę Matki Najświętszej w parafii przywitał ksiądz proboszcz oraz delegacje parafian. Ewangelię o nawiedzeniu odczytał ks. dr Jakub Ziemski – wikariusz posługujący w parafii. Eucharystię na powitanie Matki Bożej sprawowali kapłani z dekanatu lubickiego, przewodniczył jej ksiądz proboszcz – prał. Mirosław Michalak, a Słowo Boże wygłosił ojciec misjonarz Krzysztof Kowalski – paulin. 

O godzinie 21.00 kościół znów wypełnił się wiernymi, którzy przybyli na Apel Jasnogórski. O godzinie 23.00 ksiądz wikariusz Jakub Ziemski poprowadził nabożeństwo dziękczynne za wiarę przodków wszystkich minionych pokoleń, która ukształtowała nasz sposób wyrazu wiary, którą dziś posiadamy. 

Równo o północy była sprawowana Msza święta dziękczynno-błagalna w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Adam Grabowski, który jako wikariusz w parafii w Lubiczu Górnym w latach 2012-2014 otaczał duszpasterską wiernych gromadzących się na liturgię w naszej świątyni (wtedy kaplicy filialnej parafii Lubicz Górny). 

Wierni z poszczególnych ulic trwali całą noc na czuwaniu przy wizerunku naszej Matki, składając przy tym osobiste intencje do przeznaczonej na to stągwi. 

We wtorek sprawowano Eucharystie w obecności wizerunku Matki Najświętszej. Przed pierwszą z nich, o godzinie 08:00, odśpiewane zostały godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Podczas Mszy świętej o 08:30 było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Na drugą Mszę świętą o godz. 10:00 zaproszone zostały osoby chore oraz w podeszłym wieku, po to, by przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Na godzinę 12:00 zaproszono matki oczekujące potomstwa oraz najmłodszych by przyjęli Boże błogosławieństwo. Na Mszy świętej były obecne również dzieci i młodzież z naszej szkoły. O 15.00 odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

Uroczystości zostały zakończone Eucharystią pożegnania o godzinie 16.00, której przewodniczył ksiądz biskup senior Stanisław Gębicki. Odśpiewano uroczyste Te Deum i Ikona Matki Bożej Częstochowskiej w uroczystej procesji została umieszczona w samochodzie-kaplicy i udała się do parafii Ciechocin, gdzie podziękowanie za nawiedzenie złożyli ks. proboszcz Mirosław Michalak i Państwo Urszula i Wiesław Bartłomiejus. 

Wierzymy, że Nawiedzenie Matki Najświętszej ożywi naszą religijność. Jej obecność pomoże w naszych powrotach do jej Syna, na którego wskazuje każdym swoim gestem. 

Parafia św. Małgorzaty Panny i Męczennicy w Ciechocinie

W dniach 21-22 listopada 2023 r. Parafia św. Małgorzaty Panny i Męczennicy w Ciechocinie, gościła Ikonę Matki Bożej Częstochowskiej. Przygotowaniem duchowym do Nawiedzenia Matki Bożej była peregrynacja dwóch obrazów maryjnych po domach rodzinnych parafian. Bezpośrednie przygotowania i dekoracja trasy przejazdu, kościoła i otoczenia zmobilizowały niespotykaną dotąd rzeszę wiernych. Niemniejszą grupę zgromadziły bezpośrednio poprzedzające peregrynację tygodniowe misje święte, które prowadził ks. kanonik dr Piotr Dykowski z Włocławka. Tak przygotowani stanęliśmy na powitanie Jasnogórskiej Pani z Ks. Bpem Stanisławem Gębickim, ks. oficjałem Januszem Gręźlikowskim, ks. Adamem Zielińskim dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej oraz ks. Krzysztofem Kamińskim proboszczem parafii i księżmi z dekanatu lubickiego. 

Po powitaniu obrazu na skrzyżowaniu dróg, obok pomnika maryjnego Królowej Korony Polskiej, w asyście honorowej Ochotniczych Straży Pożarnych i tłumu wiernych, udaliśmy się w procesji do kościoła na Eucharystię.  Pod koniec Mszy świętej Ksiądz Biskup wręczył medale dla zasłużonych dla diecezji włocławskiej dla p. Marka Kowalskiego, który przez 33 lata był organistą i p. Mieczysława Puszakowskiego, byłego kościelnego w Ciechocinie. Po Apelu Jasnogórskim przy obrazie zgromadziła się parafialna schola na słowno-muzycznej kontemplacji Ikony Maryjnej. Modlitwy za zmarłych księży i parafian poprzedziły uroczystą pasterkę sprawowaną przez księdza-rodaka Łukasza Kołodziejczaka. Do porannych Godzinek trwało całonocne czuwanie poszczególnych wiosek. Rano Mszę świętą mieli starsi parafianie przyjmujący sakrament chorych, a rodzice i dzieci z wiarą przyjęli błogosławieństwo od Jasnogórskiej Królowej Polski.  Po modlitwie różańcowej nadszedł czas na Koronkę do Bożego Miłosierdzia i Mszę świętą pożegnalną kończąca tę niezwykłą wizytę Jasnogórskiej Pani. Łzy wzruszenia i lekki niedosyt krótkości wizyty towarzyszył pożegnaniu. Pozostaliśmy bardziej zjednoczeni, wzmocnieni modlitwą i obecnością Pani Częstochowskiej. 

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łążynie II

Relację z Nawiedzenia można przesłać na adres relacje@nawiedzenienajubileusz.pl

Parafia św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach

Wspólnota parafii św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach w dniach 5 – 12 listopada 2023r. przeżywała Misje Święte, które przygotowywały do Nawiedzenia Matki Bożej w Znaku Ikony Jasnogórskiej w dniach 23 – 24 listopada br. 

21 i 22 listopada trwało Czuwanie przed Nawiedzeniem Naszej Matki. 

Misjom Świętym i Czuwaniu przewodniczył Ojciec Krzysztof Kowalski – Paulin. 

W tym czasie nastąpiło m.in. Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych, Wybór Jezusa za Pana, Zawierzenie Rodzin Matce Bożej a także był dzień Krzyża. W trakcie Misji wierni zanurzyli swoje serca w zdroju Miłosierdzia Bożego. 

Nawiedzenie Matki Bożej rozpoczęło się od powitania, w którym mimo bardzo wietrznej pogody uczestniczyło bardzo wielu parafian wraz z kapłanami z Dekanatu pod przewodnictwem Ks. Biskupa Seniora Wiesława Meringa. 

Czas nocnego czuwania pokazał jak wielu wiernych potrzebuje spotkania z Królową Rodzin. 

Dla całej wspólnoty parafialnej był to czas błogosławiony. Ufamy i wierzmy, że przyniesie obfite owoce naszych sercach. 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą

W dniach 24 – 25 listopada 2023 roku Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Jasnogórskiej Ikony przeżywali wierni parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą.

Do tego ważnego wydarzenia parafia przygotowywała się przez 9 – miesięczną nowennę. Od pierwszej niedzieli sierpnia 2022 co miesiąc trwaliśmy na modlitwie w intencji Nawiedzenia. Zewnętrznym znakiem naszego oczekiwania była płonąca świeca jubileuszowa przy obrazie Maryi Królowej Polski.

Bezpośrednim przygotowaniem były misje święte przeżywane od 21 do 26 listopada 2023 roku, w czasie których nauki rekolekcyjne głosił o. Tomasz Grabowski – Dominikanin. Każdego dnia wierni gromadzili się na Mszach Świętych oraz na wieczornym Apelu Jasnogórskim o godz. 21.00.  

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej rozpoczęło się w piątek, 24 listopada, o godzinie 17.00 nabożeństwem oczekiwania w kościele, a potem procesyjnie wyszliśmy Matce Bożej na spotkanie na plac Kościele. Wizerunek Jasnogórskiej Pani został przywieziony z parafii w Dobrzejewicach. Z obrazem przyjechała delegacja z tej parafii na czele z księdzem proboszczem Tomaszem Kalinowskim, który przekazał także ewangeliarz na ręce księdza Proboszcza z Osieka nad Wisłą. W powitalnym orszaku Królowej brali udział: asysta, strażacy, Panie w Strojach Dobrzyńskich. Zaszczytu niesienia Ikony Jasnogórskiej Pani, w otoczeniu wspólnoty parafialnej, dostąpiły następujące grupy: 

         – strażacy z OSP Szembekowo 

         – Przedstawicielki matek 

         – Przedstawiciele mężczyzn 

Ikonę Matki Najświętszej w parafii przywitał ksiądz proboszcz oraz delegacje parafian. Ewangelię o nawiedzeniu odczytał Ojciec Tomasz Grabowski – misjonarz. Eucharystię na powitanie Matki Bożej sprawowali kapłani z dekanatu lubickiego, przewodniczył jej ksiądz Dziekan Bogusław Leszcz, a Słowo Boże wygłosił ojciec misjonarz Tomasz Grabowski.  

O godzinie 21.00 kościół znów wypełnił się wiernymi, którzy przybyli na Apel Jasnogórski. O godzinie 22:00 nabożeństwo Różańcowe poprowadzili Szafarze, a o godz. 23:00 modliliśmy się za zmarłych. Rozważania zostały przygotowane przez Panią Annę Melkowską – Katechetkę. 

Równo o północy była sprawowana Msza święta dziękczynno-błagalna w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Przewodniczył jej Ojciec Dominik Byblewski – Paulin pochodzący z Parafii, a homilię wygłosił ks. Wojciech Szczepankiewcz, który jako proboszcz w parafii w Osieku nad Wisłą w latach 1989-1993 otaczał opieką duszpasterską wiernych gromadzących się na liturgię w naszej świątyni.

Wierni z poszczególnych miejscowości trwali całą noc na czuwaniu przy wizerunku naszej Matki, składając przy tym osobiste intencje do przeznaczonej na to stągwi.  

W sobotę sprawowano Eucharystię w obecności wizerunku Matki Najświętszej. Przed pierwszą z nich, o godzinie 07:30, odśpiewane zostały godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Podczas Mszy świętej o 08:00 były odnowione przyrzeczenia małżeńskie. Na drugą Mszę Świętą o godz. 10:00 zaproszone zostały osoby chore oraz w podeszłym wieku, po to, by przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Na godzinę 12:00 zaproszono matki oczekujące potomstwa oraz najmłodszych by przyjęli Boże błogosławieństwo. Na Mszy były obecne również dzieci i młodzież z naszej szkoły. O 15.00 odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia.  

Uroczystości zostały zakończone Eucharystią pożegnania o godzinie 16.00, której przewodniczył ksiądz biskup senior Stanisław Gębicki. Odśpiewano uroczyste Te Deum i Ikona Matki Bożej Częstochowskiej w uroczystej procesji została umieszczona w samochodzie – kaplicy i udała się do parafii Obrowo, gdzie podziękowanie za nawiedzenie złożyli ks. proboszcz Rafał Bogus i Państwo Mateusz i Sandra Melerscy  

Wierzymy, że Nawiedzenie Matki Najświętszej ożywi naszą religijność. Jej obecność pomoże w naszych powrotach do jej Syna, na którego wskazuje każdym swoim gestem.  

Parafia Miłosierdzia Bożego w Obrowie

Na przybycie Ikony Matki Bożej Parafia Obrowo zaczęła przygotowywać się przez nowennę 9 miesięcy przed przybyciem do naszej Diecezji i Misje św. na rok przed Nawiedzeniem. Misjom przewodniczył o. Piotr Piechocki OSPPE.

Natomiast przygotowanie bliższe miało miejsce w czasie Renowacji Misji Maryjnych od dnia 22.11 do 25.11. 2023r., przeprowadzonych przez o. Piotra Piechockiego. Nawiedzenie Matki Bożej w naszej Parafii rozpoczęło się 25 listopada. O 16.30 rozpoczęło się w kościele nabożeństwo oczekiwania. O 17.30 nastąpiło przyjęcie Obrazu i procesja do kościoła. Po przywitaniu Matki Bożej przez ks. proboszcza i parafian została odprawiona Msza święta przez kapłanów z dekanatu pod przewodnictwem Ks. Biskupa Stanisława Gębickiego. Homilię wygłosił o. Piotr Piechocki. Następnie odbywało się czuwanie Żywego Różańca, o 2100 Apel Maryjny, a dalej czuwanie młodzieży i modlitwa wdzięczności zmarłym za przekazanie wiary. O 2300 odprawiona została odprawiona Pasterka Maryjna przez byłych proboszczów parafii Obrowo – ks. Jacka Laszczyka (wygłosił homilię) i ks. Grzegorza (przewodniczenie) w intencji o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Przez całą noc licznie przybywali parafianie by czuwać przy Matce Bożej.

 O godz. 7.30 śpiewaliśmy Godzinki ku czci NMP. O godz. 8.00 została odprawiona Msza święta dla małżeństw z odnowieniem przysięgi małżeńskiej. O godz. 10.00 Ojciec Kustosz przewodniczył Eucharystii dla chorych i wspólnie z Ojcem Piotrem i ks. proboszczem udzielili sakramentu chorych. Na kolejną Mszę świętą (godz. 12.00) z udziałem dzieci kościół wypełnił się po brzegi. Na zakończenie Eucharystii Ojciec Piotr przez długi czas udzielał błogosławieństwa dzieciom i matkom w stanie błogosławionym.

Od godz. 13.00 do godz. 15.00 odbywało się czuwanie indywidualne z udziałem strażaków OSP Kawęczyn. O godz.  1500 odmówiona została Koronka do Miłosierdzia Bożego i o 15.30 rozpoczęła się Msza święta dziękczynna na zakończenie Nawiedzenia pod przewodnictwem ks. proboszcza Tadeusza Lewandowskiego. Po uroczystym Te Deum aktu zawierzenia Matce Bożej dokonał ks. proboszcz. Dalej nastąpiło pożegnanie Matki Bożej w Znaku Ikony Jasnogórskiej i strażacy przenieśli Obraz do samochodu – kaplicy. Matka Boża udała się do parafii Nowogród w dekanacie czernikowskim. 

Ufam, że ten szczególny czas spędzony z Matką Bożą przyczyni się do odnowy życia religijnego w parafii, doda odwagi do realizacji polecenia naszej Matki –Cokolwiek mój Syn wam powie, czyńcie.

Ks. Tadeusz Lewandowski

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację