Dekanat lubraniecki

Parafia św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu

Matka Boża wędruje niestrudzenie od parafii do parafii. Nie omija żadnej niosąc radość ludziom wierzącym i widoczne błogosławieństwo Swego Syna. W parafii pw. św. Jana Chrzciciela witaliśmy Panią Jasnogórską 29 września, a pożegnaliśmy 30 września br. 

Maryja przez ostatnie miesiące wędrowała w parafii lubranieckiej, w Jasnogórskim Wizerunku, od rodziny do rodziny aby ożywić co zamarło, aby poddźwignąć, aby wyprostować ścieżki życia Swoich dzieci,  aby przede wszystkim przygotować wspólnotę parafialną na to najważniejsze z Nią spotkanie. 

Przygotowanie bezpośrednie, a zarazem oczekiwanie, odbywało się poprzez Misje Święte (24-28 września), w czasie których, słowo Boże głosił o. misjonarz Marek Kowalski, paulin, przez modlitwę, pokutę, nawrócenie, a przede wszystkim przez Apele Jasnogórskie. Parafianie słuchając nauk misyjnych uczyli się, jak dalej żyć w wierności Bogu, jak dalej kochać Maryję, jak nie opuszczać Kościoła, gdy trzeba stanąć w Jego obronie. To były chwile błogosławione w czasie Nawiedzenia, kiedy Maryja rzesze parafian obdarzała licznymi łaskami.

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Boniewie

Nawiedzenie Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej w parafii Nawiedzenie NMP w Boniewie odbyło się w dniach 30.09 – 01.10 br. Bezpośrednim przygotowaniem do spotkania z Matką Bożą były Misje św. w dniach 23 – 29 września br. Prowadził je Ojciec Robert Klemens – filipin. Przez wszystkie dni parafianie słuchali nauk misyjnych oraz uczestniczyli w Apelach Maryjnych odbywających się przy kapliczkach Matki Bożej na terenie Parafii.

1 października o godz. 17.00 Ikona Matki Bożej z Lubrańca przybyła do Parafii. Na swoje ramiona Obraz Matki Bożej wzięli przedstawiciele: Rady Parafialnej; Matek oraz druhowie strażacy z miejscowej OSP. Mszy świętej powitalnej przewodniczył Ks. Bp Wiesław Mering.

O godz. 21.00 Apelowi Maryjnemu przewodniczył kustosz Obrazu Ojciec Paweł Subik.

O północy Mszy świętej w intencji powołań przewodniczył Ks. Prałat Mirosław Michalak. W koncelebrze brał również udział Ks. Leon Tomczyk. Obaj pracowali wcześniej w naszej Parafii.  Liturgię słowa na tej Mszy świętej wykonywały siostry zakonne: Barbara Bromont i Loretta Suty – pochodzące z tej Parafii.  Poza czasem Eucharystii trwało czuwanie modlitewne parafian, które   gromadziło nawet po kilkadziesiąt osób jednocześnie.

 O godz. 15.30 Eucharystią pożegnaliśmy Ikonę Matki Bożej, która powędrowała do Parafii Kłobia.  Czas Misji św. i czas Nawiedzenia w naszej Parafii były czasem szczególnej modlitwy i czasem otrzymywania Łaski Bożej.

Parafia św. Wojciecha BM w Kłobi

W dniach od 1-2 października br. odbyło się w parafii pw. św. Wojciecha w Kłobi Nawiedzenie NMP w Znaku Ikony Jasnogórskiej. Przygotowania do Nawiedzenia obejmowały przede wszystkim wystrój dróg, terenu przykościelnego i samego kościoła oraz zrobienie nowego tronu pod obraz NMP i dekorację z kwiatów. Bezpośrednio przed Nawiedzeniem odbyły się Misje Święte, które poprowadził o. dr Jerzy Kielech, paulin z Łodzi. Ceremonii powitania NMP w znaku Ikony Jasnogórskiej przewodniczył ks. inf. prof. dr hab. Krzysztof Konecki, a Mszę świętą koncelebrowali wszyscy kapłani z dekanatu na czele z ks. dziekanem kan. dr. hab. Waldemarem Karasińskim. Bezpośrednio po Mszy śwętej odbył się Koncert Maryjny z rozważaniami adoracyjnymi, następnie modlitwa różańcowa, Apel Jasnogórski i Pasterka Maryjna w intencji powołań, którą koncelebrowali kapłani pochodzący z parafii – ks. prał. dr hab. Lech Król i ks. kan. Henryk Chabasiński oraz byli proboszczowie – ks. prał. dr Antoni Poniński i ks. prał. ppłk. Krzysztof Karpiński. Przez całą noc, co godzinę, trwało czuwanie mieszkańców poszczególnych wsi z parafii. Rano odśpiewaliśmy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Następnie została odprawiona przez o. paulina – Kustosza Obrazu – Msza święta z sakramentem namaszczenia w intencji chorych i starszych parafian. W południe zmówiliśmy Anioł Pański i Różaniec. Uroczystości pożegnalnej przewodniczył Ks. Biskup Wiesław Mering, który podziękował wszystkim za przygotowanie Uroczystości. Parafianie bardzo wzruszeni i rozmodleni do dziś rozpamiętują i nawiązują to tego świętego czasu i wielkiego wydarzenia, które zapewne pozostanie w ich sercach do końca życia. Chwała za to Panu!

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zgłowiączce

Parafia św. Mateusz Ap. w Świerczynie

„Przez Matkę do Syna” – to hasło, które towarzyszy obchodom jubileuszu 900-lecia diecezji włocławskiej. Matka Boża w ikonie Jasnogórskiej pielgrzymuje przez parafie diecezji, aby spotkać się z nami i odnowić nasze życie. 

Przygotowania na spotkanie z naszą Matką w parafii Świerczyn miały swój początek już w pierwszą niedzielę sierpnia 2022r., kiedy to uczestniczyliśmy wspólnie w apelu jasnogórskim w świątyni, gdzie przy zapalonej świecy rozpoczęliśmy uroczyście nowennę słowami pieśni: „Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo…” 

Przez kolejne dziewięć miesięcy poczyniliśmy szereg przygotowań na spotkanie z naszą matką. Nie tylko przygotowywaliśmy dusze, zadbaliśmy także o nasze wioski, domostwa, cmentarz. Oczyściliśmy i przystroiliśmy trasę, którą Maryja przemierzała do naszej świątyni. W takim otoczeniu oczekiwaliśmy                     na przybycie dostojnego gościa 3 października 2023 r. 

Zanim to nastąpiło poczyniliśmy starania, aby zadbać także o nasze duchowe przygotowanie. W tym celu uczestniczyliśmy w Misjach świętych, prowadzonych przez o. paulina Przemysława Kopę. Trwały one pięć dni, sprzyjały wyciszeniu, dawały możliwość skorzystania z sakramentu pokuty                       i duchowo przygotowywały na spotkanie z Matką. W toku prowadzonych rozważań nasz przewodnik uświadamiał nam, jak patrzeć na obraz, aby zobaczyć Matkę, jak stworzyć sanktuarium – szczególne miejsce obecności Boga – we własnej rodzinie. Pokazywał nam przykłady Maryjności w świecie – świadectwo jezuitów z Hiroszimy, cuda, jakie dokonywały się za pośrednictwem Maryi. A wreszcie jak odczytywać bogatą symbolikę samego obrazu. Tak przygotowani oczekiwaliśmy już na przybycie do naszego wieczernika najdostojniejszego gościa.

Na przycmentarnym parkingu zgromadziło się liczne grono mieszkańców naszej parafii. W oczekiwaniu odwiedzaliśmy groby najbliższych zapalając znicze, by połączyć ich poprzez światło z Maryją. 

Na powitanie Maryi z kościoła przybyła procesja: strażacy ze sztandarem, uczniowie SP im. F. Becińskiego z Paniewa, asysta z  ferentonami, dzieci pierwszokomunijne i dziewczynki sypiące kwiatami.  Tuż po godzinie siedemnastej od wschodu dobiegły nas dźwięki syren, klaksony motorów. Na parking zajechał samochód – kaplica. Otworzyły się drzwi i zobaczyliśmy obraz, którego ramy na powitanie ucałowali ksiądz proboszcz i ksiądz dziekan. Proboszcz parafii Zgłowiączka przekazał Ewangeliarz, a pierwsza zmiana strażaków poniosła na ramionach obraz w kierunku świerczyńskiej świątyni. Na trasie jeszcze nieśli naszą Matkę: ojcowie, matki, młodzież, ministranci, a dostojne do świątyni znów wnieśli obraz strażacy. Tu ksiądz proboszcz Marek Stefański odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza o nawiedzeniu św. Elżbiety, a ks. dziekan przekazał treść telegramu od ojca św. wraz z jego błogosławieństwem dla nas na czas nawiedzenia. 

Kolejnym akcentem uroczystości było pożegnanie obrazu przez proboszcza z parafii Zgłowiączka, ks. Jerzego Mętlewicza oraz przedstawicieli tamtejszych rodzin. Następnie uroczystego powitania dokonał nasz ksiądz proboszcz, a po nim przedstawiciele rodzin, młodzieży i Kół Żywego Różańca. Uroczystą Mszę św. powitalną sprawował ks. dziekan wraz z asystą obecnych księży. 

Po Mszy św. nastał dla nas czas czuwania, prowadzony przez wspólnotę modlitewną Hortus Dei. O dwudziestej pierwszej zgromadziliśmy się w świątyni na apel jasnogórski, podczas którego mogliśmy bezpośrednio podziękować Maryi za wydarzenia z naszego życia i poprosić o łaski. 

Ważnym elementem naszego spotkania z Jasnogórską Panią była Pasterka Maryjna. Uczestniczyli w niej księża, którzy wywodzą się z parafii Świerczyn. Przewodniczył jej ks. Józef Wysocki, a wspólnie modliliśmy się o powołania kapłańskie i zakonne. Ważną częścią naszego spotkania z Maryją było całonocna czuwanie według ustalonego harmonogramu. O 7.30 powitaliśmy Matkę Bożą śpiewem godzinek. Poranna Msza św. o godzinie dziewiątej była sprawowana w intencji osób starszych i chorych. Na niej udzielono Sakramentu Namaszczenia Chorych. 

Uczniowie ze szkół podstawowych spotkali się z Matką Bożą podczas Mszy św. sprawowanej o godzinie jedenastej. Po modlitwie Anioł Pański nastąpiła kolejna adoracja obrazu przez mieszkańców wyznaczonych wiosek. O godzinie 15.00 licznie zgromadzeni wierni odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Nastąpił czas oczekiwania na Mszę św. pożegnalną, której przewodniczył ksiądz biskup Stanisław Gębicki. W trakcie homilii ojciec paulin Przemysław jeszcze raz starał się nam uświadomić, że Matka przyszła do nas odwiedzić swoje dzieci. Posłuchać, co chcemy jej powiedzieć, o co poprosić. Ona zaniesie nasze prośby do Syna i będzie o nie orędować. 

Na zakończenie ksiądz proboszcz zawierzył naszą parafię Matce Bożej Częstochowskiej, ks. biskup poświęcił małą ikonę, która pozostaje z nami. Nastąpiło uroczyste wyprowadzenie obrazu ze świątyni. Strażacy wziąwszy obraz wyruszyli w kierunku samochodu – kaplicy. Ksiądz proboszcz z Ewangeliarzem w dłoniach, kapłani obecni w kościele oraz wierni opuścili świątynię zmierzając do kolumny oczekujących pojazdów. Rozpoczynały ją ciągniki z zapalonymi światłami – narzędzia pracy rolników.  Na końcu ruszyły wozy strażackie, które dźwiękami syren obwieszczały sąsiedniej parafii w Topólce, że zbliża się dostojny gość. 

My pożegnaliśmy Maryję z nadzieją, że spełnią się słowa wypowiedziane przez naszego księdza biskupa Krzysztofa Wętkowskiego podczas homilii w trakcie Mszy św. rozpoczynającej peregrynację: „Chcemy, aby Maryja przyszła uporządkować nasze życie: rodzinne, sąsiedzkie i osobiste; aby nawrócić nas                 do Chrystusa i aby wzmocnić sumienia, byśmy umieli w świetle Ewangelii zło nazywać złem, a dobro dobrem”.

Parafia Miłosierdzia Bożego w Topólce

Parafia św. Doroty w Orlu

Parafia przygotowywała się do Nawiedzenia Matki Bożej najpierw poprzez comiesięczną nowennę – modlitwy, różaniec, Apele Jasnogórskie. Miesiąc przed Nawiedzeniem każda rodzina otrzymała folder ze szczegółowym programem Misji Świętych i Nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej. W każdą niedzielę wierni byli informowani na cały tydzień, gdzie będzie Obraz Matki Bożej. W dniach 01-04 października 2023 r. odbyły się po 9 latach Misje Święte, które prowadził Misjonarz Ojciec Wojciech Bęben. Misje gromadziły tłumy wiernych. W dniach 05-06 października 2023 r.  Matka Boża nawiedziła naszą parafię po 48 latach. Wydarzenie było wyjątkowe, wierni płakali ze wzruszenia, witając Obraz Matki Bożej. Świątynia była wypełniona wiernymi po brzegi. Również na nocnym czuwaniu wiernych nie zabrakło. Na Pasterkę Maryjną przybył nasz rodak Ks. proboszcz Zbigniew Barcz. Drugi rodak Ks. proboszcz Jacek Jabłoński, pracujący wśród Polonii w Anglii, łączył się z nami duchowo. Obecna również była siostra zakonna ze zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy z Łowicza. Druga siostra ze względów zdrowotnych nie mogła uczestniczyć z nami w pasterce. Podczas Mszy świętej modliliśmy się o powołania i za powołania. Od północy rozpoczęło się czuwanie nocne wioskami. Wierni licznie gromadzili się na wspólnej modlitwie. Następnego dnia odbyły się Msze św. dla chorych z Sakramentem Namaszczenia oraz dla rodzin i dzieci ze specjalnym błogosławieństwem. Po Mszy świętej dzieci otrzymały słodkie upominki. Po Koronce do Miłosierdzia Bożego I Różańcu została odprawiona Msza święta dziękczynna na zakończenie Nawiedzenia, której przewodniczył Ks. biskup Stanisław Gębicki. . Na zakończenie zostały poświęcone pamiątki Nawiedzenia oraz Różańce dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii świętej Po Nabożeństwie pożegnania Obraz Matki Bożej wyruszył do sąsiedniej parafii w Kozach. Choć pożegnaliśmy Matkę Bożą w znaku kopii Ikony Jasnogórskiej, to jesteśmy pewni – Ona jest z nami w każdy czas.

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację