Dekanat nieszawski

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w Ciechocinku zostało poprzedzona Misjami świętymi, które odbyły się w dniach 03.11.2023 – 09.11.2023. Wygłosił je ks. Józef Łągwa SJ. Na zakończenie Misji został poświęcony krzyż misyjny, na którym umieszczono stosowną tabliczkę upamiętniającą datę Misji świętych. 

Nawiedzenie rozpoczęło się w dniu 09.11.2023 o godz. 17:30.  Po powitaniu obrazu miała miejsce Msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup Krzysztof Wętkowski. W koncelebrze Księdzu Biskupowi towarzyszyli księża z dekanatu nieszawskiego i inni zaproszeni do wspólnej modlitwy. Nabożeństwa i czuwania trwały przez trzy noce i trzy dni. Pożegnanie Ikony Jasnogórskiej nastąpiło podczas Mszy świętej 12 listopada o godz. 16:00 i po czym została przewieziona do parafii Raciążek. 

Parafia Wszystkich Świętych i św. Hieronima w Raciążku

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w parafii Wszystkich Świętych 
i św. Hieronima w Raciążku, odbyło się w dniach 12-14 listopada 2023r. Duchowe przygotowanie do tej uroczystości stanowiły rekolekcje, które w dniach 10-12 listopada poprowadził o. Michał Kurzynka – paulin. Mszę świętą powitania w kościele parafialnym, której przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki, koncelebrowało 17 księży. Matkę Bożą powitali: ks. Marian Kuszyński – proboszcz parafii, Agnieszka i Grzegorz Stodólni – przedstawiciele rodziców, Michał Kaczmarski i Alicja Woźniak – przedstawiciele młodzieży oraz Michalina i Wiktor Możdżeń – przedstawiciele dzieci. 12 listopada, o godzinie 22:00 sprawowana była Pasterka Maryjna w intencji powołań, koncelebrowało ją 13 księży – rodaków i posługujących niegdyś w raciążeckiej parafii. Mszy świętej przewodniczył najstarszy z księży rodaków – ks. kan. Stanisław Nasiński, a homilię wygłosił najmłodszy – ks. Kamil Chabasiński. Po Pasterce nastąpiły czuwania mieszkańców poszczególnych ulic i wiosek parafii. 13 listopada o godz. 10.00 sprawowana była Msza święta z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. O godz. 12:00 we Mszy świętej uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Raciążku. 

Nawiedzenie Matki Bożej w kościele parafialnym zakończyła Msza święta o godz. 16:00, pod przewodnictwem Księdza Proboszcza. Kopia Ikony Jasnogórskiej, pozostała jednak nadal w parafii. Po Mszy pożegnania Maryja nawiedziła mieszkańców Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku, a następnie udała się do kaplicy filialnej w Sierzchowie. Nawiedzenie w sierzchowskiej kaplicy rozpoczęła Msza świętej o godz. 18.00, której przewodniczył o. Paweł Subik – paulin, kustosz kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nawiedzenie Maryi w parafii Raciążek zakończyła Msza święta o godz. 16:00 w Sierzchowie pod przewodnictwem Księdza Proboszcza. 

Za ten czas łaski, niech Bóg będzie uwielbiony.

Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie

Nawiedzenie Matki Bożej w Ikonie Jasnogórskiej w Nieszawie poprzedziły misje święte, które poprowadził o. dr Mateusz Walczak OSPPE 
w dniach 10-13 listopada 2023r zachęcając pięknymi homiliami do osobistego spotkania z Matką Zbawiciela i cierpliwego trwania przy Jej wizerunku, aby usłyszeć wskazówki, które do nas skieruje.

14 listopada o godz. 17.30 przybyła Maryja w towarzystwie o. kustosza Pawła Subika i ks. Mariana Kuszyńskiego proboszcza parafii Raciążek 
z kaplicy w Sierzchowie do Nieszawy – w strugach deszczu – wprost pod drzwi główne świątyni farnej, aby przyjąwszy posługę – jak zawsze – ofiarnych strażaków zająć miejsce na przygotowanym na tę okazję tronie, wokół którego zgromadzili się licznie parafianie nieszawscy i goście. Po powitaniu rozpoczęła się Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem dziekana nieszawskiego ks. prał. Grzegorza Karolaka. Po Apelu Jasnogórskim i modlitwach za zmarłych – o północy – ks. Jacek Przybysz przewodniczył Mszy świętej o powołania kapłańskie, a ks. Paweł Szudzik wygłosił okolicznościową homilię. Po nocnym czuwaniu, czyli już 15 listopada, przybyli na swoje osobiste spotkanie z Maryją podczas Mszy świętej chorzy i niepełnosprawni, a przed południem społeczność szkolna wraz z dyrekcją i gronem pedagogicznym. Na tę liturgię przybyły także rodziny oraz matki oczekujące potomstwa. 

O godz. 16.00 Ksiądz Biskup Ordynariusz Krzysztof Wętkowski rozpoczął liturgię Mszy świętej pożegnalnej, podczas której zachęcał do trwania przy Matce Bożej i naśladowania Jej gorliwości w służbie bliźniemu. Po pasterskim błogosławieństwie nieszawianie wraz z duchowieństwem odprowadzili Maryję do samochodu-kaplicy, aby nawiedziła parafię Lubanie.

Sieroty zebrane, Panno Maryjo!
Niedolą stroskane, śliczna lilijo!
Maryjo! Maryjo! Tak wołają dzieci.
Maryjo! Maryjo! Niech głos nasz doleci
Do Ciebie, Matuchno, do Ciebie jedynej
Do Syna Twojego, do niebios krainy.

Parafia św. Mikołaja Biskupa w Lubaniu

Rekolekcje prowadzone w dniach 12-14 listopada 2023r. i zakończone spowiedzią poprzedziły Nawiedzenie Matki Bożej w Lubaniu. Nauki głosił o. dr Mariusz Uniżycki OFM rozpalając swoim słowem ducha wiary wśród parafian. 

15 listopada o godz. 17.30 przybyła do naszej parafii Maryja witana tłumnie przez parafian lubańskich, który wprowadzili Jasnogórską Panią w pięknej asyście do świątyni parafialnej. Po powitaniu przez Księdza Proboszcza i reprezentantów wszystkich stanów rozpoczęła się Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Krzysztofa Wętkowskiego zachęcającego nas do naśladowania Maryi w posłuszeństwie woli Bożej. Po liturgii nastąpiło czuwanie i Apel Jasnogórski, aby przed północą podziękować zmarłym rodzicom i wychowawcom za dar przekazania wiary. O północy ks. Janusz Rempalski SAC odprawił Mszę świętą w intencji powołań kapłańskich. Po nocnym czuwaniu odśpiewano Godzinki, a następnie przybyli do świątyni na Mszę świętą najpierw chorzy i osoby starsze, by znaleźć umocnienie w sakramencie chorych, a po nich dzieci, młodzież, nauczyciele i pracownicy oświaty. Adorację popołudniową zakończyła Koronka do Miłosierdzia Bożego.

O godz. 16.00 Ksiądz Proboszcz rozpoczął liturgię Mszy świętej na zakończenie, po której odmówił akt zawierzenia parafii i wraz z wiernymi odprowadził Maryję do samochodu-kaplicy, aby nawiedziła parafię Zbrachlin.

Parafia św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Zbrachlinie

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w parafii odbyło się 16 i 17 listopada br.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brudnowie

W dniach 10.11. – 12.11.2023 odbyły się rekolekcje maryjne w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brudnowie w ramach duchowego przygotowania do nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej. Rekolekcje przeprowadził Ks.Tomasz Górecki MSV, Dyrektor Ośrodka Rekolekcyjnego w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej. Po kilku dniach oczekiwania, 17.11.2023 po południu rozpoczęło się Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył Ks. Biskup Ordynariusz Krzysztof Wętkowski wraz z kapłanami dekanatu i wygłosił homilię. Po Apelu Jasnogórskim, który poprowadził Ojciec Paweł, kustosz Ikony Jasnogórskiej, rozpoczęła się pasterka w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Przewodniczył jej ks. proboszcz Cezary Jabłoński, a homilię wygłosił ks. Benedykt Gembicki, były proboszcz parafii ks. Benedykt głosił także Słowo Boże podczas Mszy świętej w sobotę o godz. 9.00 w intencji rodzin. Parafianie licznie zgromadzili się na nocnym czuwaniu, na modlitwach różańcowych: o opiekę Maryi dla mieszkańców parafii i za zmarłych parafian, a także w godzinę miłosierdzia, w której odmówiono koronkę do miłosierdzia Bożego. Najliczniej przybyli chorzy i osoby starsze na mszę św. o godź. 11.00, której przewodniczył Ojciec Paweł, kustosz Ikony Jasnogórskiej. Podczas eucharystii udzielono wszystkim sakramentu namaszczenia chorych. Ostatnim etapem nawiedzenia była Msza święta o godz. 16.00, której przewodniczył i wygłosił homilię Ksiądz Proboszcz, po czym Ikona Jasnogórska została przewieziona do parafii Odolion.

Ks. Cezary Jabłonski – proboszcz

Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Odolionie

Powitanie Maryi w znaku Ikony Jasnogórskiej w Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Odolionie miało miejsce 18 listopada 2023 roku. To pierwszy raz w historii naszej parafii. Na ten błogosławiony czas nawiedzenia przygotowywaliśmy nasze serca poprzez tygodniowe misje, które przeprowadził paulin ojciec Tomasz Leśniewski z Torunia. W sobotni wieczór w asyście policji i straży przybyła Maryja do naszej Parafii. Po powitaniu z serca płynącym przez proboszcza parafii, rodziny, młodzież i dzieci Mszy świętej przewodniczył ksiądz dziekan prał. Grzegorz Karolak. 

Apel jasnogórski wypełnił świątynię wiernymi, którzy pragnęli zapewnić o swojej miłości do Maryi. Po apelu dzieci ze scholi parafialnej, a później chór parafialny „Barka” śpiewem pieśni trwali na modlitwie. Podczas Pasterki modliliśmy się o święte powołania z naszej młodej wspólnoty parafialnej.  Dzień Pański – niedziela, rozpoczął śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, następnie o godz. 9.00 Msza święta w intencji chorych, o godz.11.00 Msza święta dla Szkoły Podstawowej, zakończona błogosławieństwem niemowląt i przedszkolaków. 

Koronka do Bożego Miłosierdzia w niedzielę rozpoczęła czas pożegnania Maryi. O godz. 15.30 uroczystą Mszę świętą pożegnalną odprawił ks. Bp Wiesław Alojzy Mering. Po zawierzeniu Parafii opiece Maryi przez Księdza Proboszcza i pożegnaniu przez parafian, Matka Boża zakończyła peregrynację w dekanacie nieszawskim. W asyście policji i straży pożarnej towarzyszyliśmy Maryi w drodze do Lubicza Górnego.  

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację