Dekanat piotrkowski

Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Kozach

Parafia NMP Częstochowskiej w Kozach przeżywała Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej po raz pierwszy. Do tego wyjątkowego spotkania z Maryją przygotowywaliśmy się poprzez renowację Misji świętych. Przewodniczył im o. Bonifacy Jankowiak ze Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani (kapelan Zakładu Karnego we Włocławku – Mielęcinie). W czasie renowacji Misji świętych wierni rozważali Słowo Boże oraz wsłuchiwali się w nauki prowadzone przez ojca misjonarza. Był to z pewnością czas szczególny, święty. Program misji skierowany został do każdego parafianina. Modliliśmy się za chorych, niosąc im uśmiech oraz pociechę w cierpieniu. Misje święte to także czas zadumy nad własnym życiem i nieuchronnością śmierci, czemu sprzyjała droga krzyżowa na cmentarz parafialny. Krzyż niesiony przez wiernych z poszczególnych miejscowości był ogniwem scalającym nas wszystkich na tej symbolicznej drodze ku wieczności. W miejscu pochówku naszych zmarłych parafian modliliśmy się  za dusze przodków, którzy przekazali nam życie, wiarę, wywalczyli wolność. 

W naszych misyjnych rozważaniach pochyliliśmy się nad darem sakramentu małżeństwa. Dla wielu z nas był to wyjątkowo wzruszający dzień. Podczas Eucharystii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz indywidualne błogosławieństwo dla każdego małżeństwa. Następnie miało miejsce błogosławieństwo dzieci. Ojciec misjonarz spotkał się również z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Misje święte nie miałyby sensu bez możliwości pojednania z Bogiem. Wielu parafian z tego daru skorzystało.

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej rozpoczęło się w piątek 06 października od nabożeństwa oczekiwania w kościele parafialnym, któremu przewodniczył ks. Damian Bułakowski, proboszcz par. Sadlno. Wierni wyruszyli w procesji na miejsce spotkania (obok posesji Państwa Funk- bliskich kapłana pochodzącego z tutejszej parafii), trwając na modlitwie oczekiwali na przybycie samochodu- kaplicy. Następnie miała miejsce procesja z Wizerunkiem Czarnej Madonny do kościoła. Obraz nieśli członkowie rady parafialnej, ojcowie oraz strażacy. Po przybyciu do kościoła i ustawieniu obrazu na tronie, ks. Bp senior Stanisław Gębicki zapalił świecę jubileuszową, a proboszcz parafii Sadlno odczytał Ewangelię o nawiedzeniu Elżbiety przez Maryję. Ks. dziekan Krzysztof Gąsiorowski odczytał telegram Ojca Świętego Franciszka, a ks. proboszcz Sławomir Sobiech oraz poszczególne delegacje (rodzin, młodzieży i dzieci) przywitali Ikonę Matki Bożej we wspólnocie parafialnej. Uroczystej liturgii przewodniczył ks. Bp Stanisław Gębicki, słowo Boże wygłosił ks. prof. zw. dr hab. Leonard Fic. Uroczystość uświetniła orkiestra z Wierzbinka pod batutą p. Pawła Trawczyńskiego. O godz. 21. 00 zgromadzeni wierni odśpiewali Apel Jasnogórski, któremu przewodniczył o. Dariusz Nowicki (OSPPE), kustosz Obrazu Nawiedzenia. O godz. 22.00 parafianie uczestniczyli w Pasterce maryjnej, którą celebrowali proboszczowie posługujący w parafii, a także prezbiterzy pochodzący z tutejszej wspólnoty. Liturgii przewodniczył ks. kan. Antoni Wojciechowski, proboszcz par. Topólka, słowo wygłosił nasz rodak ks. Tadeusz Funk. Następnie miało miejsce nocne czuwanie, w czasie którego wierni odmawiali wszystkie części różańca świętego i trwali w ciszy przed obliczem Matki Bożej.

W sobotę 07 października 2023 r. rano wierni modlili się Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. O godz. 9.00 była sprawowana Msza święta dla chorych, został udzielony sakrament namaszczenia chorych. Rodziny z małymi dziećmi, dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii świętej oraz młodzież uczestniczyli we Mszy świętej o godz. 11.00. W godzinie miłosierdzia wierni odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz różaniec. O godz. 16.00 Mszę św. na pożegnanie Obrazu Matki Bożej, sprawował ks. dr Sławomir Sobiech, proboszcz parafii. Następnie w uroczystej procesji wierni odprowadzili Maryję w Ikonie Jasnogórskiej do samochodu- kaplicy, aby została przewieziona do par. Piotrków Kujawski.

Matko Boska Częstochowska, Zwycięsko Królowo Polski, dziękujemy Ci za nawiedzenie naszej wspólnoty parafialnej. Piękna Czarna Madonno z Jasnej Góry! Zanosimy do Ciebie nasze prośby, chyląc czoło w uwielbieniu. Chwała Ci, Zwycięska Pani, po wszystkie czasy.

ks. dr Sławomir Sobiech
proboszcz Parafii NMP 
Częstochowskiej w Kozach

Parafia św. Jakuba Ap. w Piotrkowie Kujawskim

Parafia przygotowała się duchowo do spotkania z Matką Bożą Częstochowską poprzez dziewięciomiesięczną Diecezjalną Nowennę oraz Misje Nawiedzenia (4-6 X b.r.).

W sobotę (7-X) w święto MB Królowej Różańca Świętego ogromna rzesza wiernych oczekiwała na Maryję na rynku miasteczka śpiewając litanię loretańską i pieśni maryjne. Po powitaniu przez kapłanów, Wizerunek Czarnej Madonny został procesyjnie wniesiony do pięknie ustrojonej świątyni, przed którą ułożono z kamyków pełen symboliki dywan. Uroczyście odśpiewano prastarą pieśń ,,Bogurodzica” i  ks. proboszcz Krzysztof Gąsiorowski powitał Matkę Bożą a w imieniu parafian uczyniła to wielopokoleniowa rodzina Wojciechowskich. Po Mszy Św. powitania nastąpiła adoracja w ciszy, Apel, a po nim czuwanie młodzieży. O północy liczni kapłani pochodzący z tej parafii oraz posługujący w niej celebrowali uroczystą Pasterkę Maryjną, której przewodniczył ks. Sławomir Deręgowski, a homilię wygłosił ks. Zbigniew Gmurczyk. Przez całą noc wierni czuwali przed Świętą Ikoną.

W niedzielę (8-X) odprawione zostały zaplanowane Msze Święte – dla młodzieży, dorosłych, starszych, chorych i dzieci. O godz. 16, po nabożeństwie Różańcowym, została odprawiona Msza święta, której przewodniczył biskup senior Wiesław Mering. Po odśpiewaniu dziękczynnego ,,Te Deum”, rodzina Czynsz podziękowała Matce Bożej w imieniu parafian, ks. proboszcz zawierzył parafię Matce Najświętszej i pożegnał Maryję w Świętym Wizerunku.

Obraz Jasnogórskiej Królowej został przeniesiony do DPS-u na ulicę Poznańską, gdzie miało miejsce powitanie, modlitwa różańcowa i czuwanie. Dnia 9 X Matka Boża przybyła do Domu Seniora na ulicę Topolową. Po modlitewnym czasie nastąpiło pożegnanie. Matka Boża w Jasnogórskiej Ikonie została przewieziona do parafii Sadlno.

Parafia św. Mikołaja w Sadlnie

Parafia św. Mikołaja Biskupa w Sadlnie w dniach od 9 do 11 października 2023 roku przeżywała Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej. Do tego wyjątkowego spotkania z Maryją przygotowywaliśmy się poprzez Rekolekcje Maryjne. Przewodniczył im o. Krzysztof Kowalski- paulin. W czasie rekolekcji wierni rozważali Słowo Boże oraz wsłuchiwali się w nauki prowadzone przez ojca misjonarza. Był to z pewnością czas szczególny, święty. Program rekolekcji skierowany był do każdego parafianina.

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej rozpoczęło się w poniedziałek 9 października od nabożeństwa oczekiwania w kościele parafialnym, któremu przewodniczył o. Krzysztof Kowalski. Wierni wyruszyli w procesji na miejsce spotkania (parking przy kościele), trwając na modlitwie oczekiwali na przybycie samochodu- kaplicy. Następnie miała miejsce procesja z Wizerunkiem Czarnej Madonny do kościoła. Obraz nieśli: matki, ojcowie i strażacy. Po przybyciu do kościoła i ustawieniu obrazu na tronie, ks. Bp Krzysztof Wętkowski zapalił świecę jubileuszową, a ks. proboszcz Damian Bułakowski odczytał Ewangelię o nawiedzeniu Elżbiety przez Maryję. Ks. dziekan Krzysztof Gąsiorowski odczytał telegram Ojca Świętego Franciszka. Następnie ks. proboszcz Damian Bułakowskioraz poszczególne delegacje (rodzin, młodzieży i dzieci) przywitali Ikonę Matki Bożej we wspólnocie parafialnej. Uroczystej liturgii przewodniczył ks. Bp Krzysztof Wętkowski, który wygłosił słowo Boże. Uroczystość uświetniła orkiestra z Wierzbinka pod batutą p. Pawła Trawczyńskiego. Po Mszy świętej czuwanie przed Obrazem poprowadziła parafialna schola „Miriam”. O godz. 21. 00 zgromadzeni wierni odśpiewali Apel Jasnogórski, któremu przewodniczył o. Krzysztof Kowalski. Po Apelu Jasnogórski czuwanie przy obrazie rozpoczęła wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. O godz. 24.00 parafianie uczestniczyli w Pasterce Maryjnej, którą celebrowali byli proboszczowie i wikariusze posługujący w parafii, a także prezbiterzy pochodzący z tutejszej wspólnoty. Liturgii przewodniczył ks. kan. Waldemar Karasiński, proboszcz par. Lubraniec, słowo wygłosiło. Krzysztof Kowalski. Mszę Świętą koncelebrowali: ks. Mariusz Ponikierski – proboszcz parafii Umień, ks. Krzysztof Antczak – proboszcz parafii Skulsk, ks. Stanisław Kowalski – emeryt, ks. Damian Bułakowski – proboszcz parafii Sadlno oraz o. Krzysztof Kowalski. Następnie miało miejsce nocne czuwanie, na którym zgromadzili się mieszkańcy poszczególnych miejscowości z parafii.

We wtorek rano wiernimodlili się Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. O godz. 8.30 o. Krzysztof Kowalski, przewodniczył Mszy świętej dla rodzin z małymi dziećmi, dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej, młodzieży oraz kobiet w stanie błogosławionym. O godz. 11.00 była Msza Święta z udziałem chorych i osób w podeszłym wieku z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, której przewodniczył i homilię wygłosił o. kustosz Obrazu Matki Bożej Paweł Subik.W godzinie miłosierdzia wierni odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego połączoną z modlitwą za zmarłych. Następnie wierni o godz. 17.30 zgromadzili się na wspólnej modlitwie różańcowej. O godz. 18.00 była celebrowana Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, pod przewodnictwem o. Krzysztofa Kowalskiego. Po Mszy świętej Obraz Matki Bożej został uroczyście przewieziony do kaplicy w Kryszkowicach.

O godz. 19.30 Ikona Matki Bożej została uroczyście wniesiona do kaplicy. Po odśpiewaniu Litanii Loretańskiej rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył ks. proboszcz Damian Bułakowski, a homilię wygłosił o. Krzysztof Kowalski. Po zakończonej Eucharystii nastąpił czas Apelu Jasnogórskiego, po którym wierni pozostali na nocnym czuwaniu.

W środę o godz. 8.30 wierni w kaplicy w Kryszkowicach zgromadzili się na wspólnej modlitwie różańcowej, po której nastąpiło czuwanie poszczególnych miejscowości z parafii, aż do godz. 15.00.O godz. 15.00 wspólnie został odmówiona koronka do Bożego Miłosierdzia. O godz. 16.00 rozpoczęła się Msza święta dziękczynna za nawiedzenie parafii, którąsprawował ks. proboszcz Damian Bułakowski, proboszcz parafii. Następnie w uroczystej procesji wierni odprowadzili Maryję w Ikonie Jasnogórskiej do samochodu- kaplicy, aby została przewieziona do parafii Połajewo.

Matko Boża z Jasnej Góry, Królowo Polski, dziękujemy Ci za nawiedzenie naszej wspólnoty parafialnej. Piękna Czarna Madonno z Jasnej Góry! Zanosimy do Ciebie nasze prośby, chyląc czoło w uwielbieniu. Chwała Ci, Zwycięska Pani, po wszystkie czasy.

ks. Damian Bułakowski proboszcz

Parafia Świętej Trójcy w Połajewie

Uroczyste świętowanie Jubileuszu w Diecezji Włocławskiej wraz z peregrynacją kopi ikony Matki Bożej Jasnogórskiej miało miejsce i w naszej wspólnocie parafialnej w Połajewie. W tych kilkunastu godzinach obecności wśród nas Pani Jasnogórskiej byliśmy w centrum obchodzonego jubileuszu 900-lecia istnienia Kościoła Włocławskiego. Nawiedzająca nas w dniach 11-12 października Boża Matka zatroskana o sprawy ludzkie, pragnęła wysłuchać również i naszych próśb. Widzieć naszą wiarę i rozterki, nasze zmagania. Swą matczyną miłością objęła nas wzbudzając poruszenie serc, euforię, a także łzy z radości jaki i smutku w czasie rozstania.

Mocnym fundamentem tych przeżyć była przygotowująca nas Diecezjalna Nowenna, a także bezpośrednio przed Nawiedzeniem, Misje święte (1-8-X.2023r.) poprowadzone przez Misjonarza Świętej Rodziny – ks. Andrzeja Knop. Po rewizji naszego życia i naprawie relacji małżeńskich i rodzinnych powitaliśmy Matkę wstawiającą się za swoimi dziećmi w ikonie Pani Jasnogórskiej. Powierzyliśmy Jej życie i przyszłe dni w czasie Apelu Jasnogórskiego, wypowiadając swoje osobiste fiat Słowu Bożemu. Podczas Mszy świętej o powołania do kapłaństwa i zakonów radośnie powitaliśmy ks. Janusza Małeckiego – rodaka i ks. Stanisława Kowalskiego – byłego proboszcza. W modlitwie prosiliśmy o obecność Maryi, Matki Bożej w każdym powołaniu, bo Ona zawsze prowadzi do wytrwania i zwycięstwa. Podobnie i podczas udzielania sakramentu namaszczenia, to w Maryi osoby chore, czy w sędziwym wieku szukały pomocy i ulgi w cierpieniu.

W południe Matka Boże w kopi ikony Jasnogórskiej ucieszyła swą obecnością mieszkańców filialnego kościoła w Przewozie. Tam też pod przewodnictwem Ks. Biskupa Stanisława Gębickiego wyśpiewaliśmy Te Deum dziękując Trójjedynemu Bogu za Matkę Bożą, którą nam dał i która uczy nas nieustannie trwać na modlitwie. 

Odnaleziony i odnowiony wizerunek Jasnogórskiej Matki, który nawiedzał domy parafian kilkadziesiąt lat temu, znów niebawem wyruszy, by jak dawniej zgromadzić całą rodzinę przed swym świętym wizerunkiem.

Dziękujemy Ci Matko, Jasnogórska Pani Bądź z nami w każdy czas – czas naszej wędrówki do nieba bram.

Parafia św. Stanisława BM w Bytoniu

Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bytoniu

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w parafii św. Stanisława BM w Bytoniu, poprzedziły dwudniowe rekolekcje, które poprowadził ks. Mariusz Danielewski – proboszcz parafii św. Bartłomieja w Bronisławiu. Przez codziennie sprawowane sakramenty święte: sakrament pokuty i Eucharystii, prowadzeni przez Rekolekcjonistę parafianie mieli okazję jak najlepiej przygotować na spotkanie z Matką Bożą. 

W czwartek 12 października br. o godz. 16.45, na Nabożeństwie Oczekiwania, w świątyni zgromadzili się parafianie i goście na krótkim nabożeństwie, po którym uroczyście wyruszyliśmy na miejsce powitania. O godz. 17.30, powitaliśmy z radością Maryję, naszą Matkę, Królową Polski. Uroczystej Eucharystii na rozpoczęcie Nawiedzenia Matki Bożej parafii w Bytoniu przewodniczył ks. biskup senior Stanisław Gębicki, homilię wygłosił ks. Zbigniew Szygenda, który w latach siedemdziesiątych jako neoprezbiter pełnił posługę wikariusza w naszej parafii.

Po Mszy świętej nastąpiło czuwanie przed obrazem Matki Bożej, o godz. 21.00, parafianie w duchowej łączności z Jasną Górą przeżyli Apel Jasnogórski poprowadzony przez Ojca Pawła – Kustosza obrazu Matki Bożej. O godz. 22.00rozpoczęliśmy Maryjną Pasterkę z udziałem kapłanów pochodzących z naszej parafii i tych, którzy przed laty pełnili posługę duszpasterską. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Zbigniew Skrobicki, a homilię wygłosił ks. Łukasz Dzikiewicz. Uroczystości pierwszego dnia zakończyło czuwanie prowadzone przez naszą młodzież. Od północy nocne czuwanie, rozpoczęli mieszkańcy różnych miejscowości naszej parafii. 

Drugi dzień Nawiedzenia, rozpoczęliśmy modlitwą – Godzinkami o NMP. Na Mszy świętej o godz. 09.00, modliliśmy się z chorymi i ludźmi starszymi, którzy w czasie tej liturgii chętni skorzystali z sakramentu chorych. Na Mszy świętej o godz. 11.00, zgromadziły się dzieci oraz ich rodzice. Było to bardzo radosne spotkanie. 

Nasza parafia miała tę okazję, że Obraz Matki Bożej był dwa dni. W godzinach popołudniowych obraz został uroczyście przewieziony do Kaplicy w Głuszynie, gdzie o godz. 17.00 była sprawowana Msza święta i różaniec. Przed Apelem Jasnogórskim dzieci naszej parafii prowadziły czuwanie w radosnej atmosferze. Po Apelu ponownie parafianie wyznaczonych miejscowości czuwali całą noc przy obrazie Matki Bożej. W sobotę 14 października po Mszy porannej modliliśmy się modlitwą różańcową w drodze nawiedzając przydrożne kapliczki. Była to bardzo wzruszająca chwila. 

O godz. 16.00 zgromadziliśmy się na Mszy świętej na zakończenie Nawiedzenia. Po Mszy świętej proboszcz parafii ks. Jacek Makowski dokonał uroczystego zawierzenia parafii Matce Bożej. 

Ks. Jacek Makowski

Parafia św. Andrzeja w Witowie

W trwającym Jubileuszu 900 powstania Diecezji Włocławskiej w parafii św. Andrzeja Apostoła w Witowie na Kujawach w dniach 14 – 15 października 2023 przeżywaliśmy Uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej w Znaku Ikony Jasnogórskiej. Do tego wydarzenia przygotowaliśmy się duchowo przez Rekolekcje Maryjne, które prowadził O. Mirosław Dawlewicz – Redemptorysta. Dla podkreślenia niezwykłego wydarzenia podjęliśmy inicjatywę dekoracji trasy przejazdu Obrazu Faliszewo – Witowo i Witowo – Płowce, oraz dekoracji przydrożnych krzyży i figur, a także domów w parafii.

O godzinie 17:00 w uroczystej procesji wyszliśmy na spotkanie Matki Bożej przybyłej w uroczystej kolumnie pojazdów z sąsiedniego Bytonia. W procesyjnym orszaku wprowadziliśmy Obraz do świątyni. Po powitaniu Matki Bożej przez proboszcza parafii ks. Andrzeja Aniszczyka, oraz przedstawicieli parafian rodzinę pp. Jankowskich z Torzewa wraz z dziećmi została odprawiona Msza św. powitalna, z udziałem kapłanów dekanatu, której przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki.

Następnie swoje spotkanie modlitewne z Matka Bożą przeżywały dzieci. O godz.21:00 Apel Jasnogórski, poprowadził Ojciec Paweł Subik OSPPE, kustosz obrazu. Czuwaniu modlitewnemu młodych towarzyszył koncert pieśni maryjnych. W duchu wdzięczności za dar wiary przekazany nam przez ojców wspominaliśmy zmarłych ofiarując im dar naszej modlitwy.

O godz. 24.00 sprawowana była „Pasterka Maryjna”, w której uczestniczyli rodacy: ks. Marcin Olejniczak i ks. Mariusz Zawadzki, który podzielił się słowem Bożym, a także pochodząca z naszej parafii s. Alicja Dąbrowska – sercanka. Od godziny 1:00 do 8:00. trwało indywidualne czuwanie z Maryją wiernych parafii.

Trzeba nadmienić, że przez całą noc kościół wypełniony był modlącymi się parafianami i gośćmi. 

O godz. 8.00 była Msza święta dla chorych i seniorów z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, którą sprawował Ojciec Paweł przemawiając do zgromadzonych o znaczeniu i tajemnicy krzyża i cierpienia w ludzkim życiu. O godz. 10.00 było spotkanie wiernych z Matką Bożą w kaplicy w Płowcach. W drodze powrotnej Maryja w Obrazie Jasnogórskim odwiedziła pensjonariuszy i pracowników NZOZ w Powałkowicach. O godz. 12.00 w świątyni zgromadziły się dzieci z rodzicami. Rekolekcjonista Ojciec Mirosław Dawlewicz sprawował Mszę świętą w ich intencji, oraz udzieli dzieciom i rodzicom oczekującym na narodzenia dziecka błogosławieństwa. W godzinie miłosierdzia odbyła się wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia. 

Na zakończenie Nawiedzenia ks. proboszcz sprawował Mszę świętą jako dziękczynienie za ten szczególny czas dla naszej parafii. Błogosławieństwa, z którym związany jest dar odpustu jubileuszowego udzielił o. Rekolekcjonista. Po dziękczynnym Te Deum ks. proboszcz pożegnał Matkę Bożą i podziękował za Jej obecność. Na koniec zawierzył całą parafię opiece Pani Jasnogórskiej. Po Mszy świętej pożegnaliśmy Ikonę Jasnogórską, która odjechała do Radziejowa.

Pamiątką tego Nawiedzenia pozostanie feretron – Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej wykonany techniką witrażową, oraz Jubileuszowy ornat – 900 lecie diecezji włocławskiej.

Tak przeżyliśmy to radosne spotkanie z Matką, które wspominać będziemy długo.

Poprzednia taka uroczystość w naszej parafii miała miejsce 15 -16 sierpnia 1975 roku.

Witowo, 15 października 2023 r.
ks. Andrzej Aniszczyk
prob. par. św. Andrzeja Ap.
w Witowie

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację