Dekanat radziejowski

Parafia Wniebowzięcia NMP w Radziejowie

W dniach 15.10-16.10.2023 parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie Nawiedzenie Matki Bożej w znaku kopii Ikony Jasnogórskiej. Bezpośrednim przygotowaniem do tego wydarzenia były misje święte wygłoszone przez o. Krzysztofa Kowalskiego, paulina.

Nawiedzenie rozpoczęło się w niedzielne popołudnie nabożeństwem oczekiwania. O godz. 17:30 Matka Boża przybyła do nas z parafii w Witowie. Po fanfarach, ucałowaniu ikony Jasnogórskiej przez księdza proboszcza Ireneusza Mrowickiego i księdza wikariusza Adriana Niebudka, została ona wprowadzona do kościoła, niesiona przez poszczególne grupy. 

W świątyni została odczytana Ewangelia o nawiedzeniu św. Elżbiety przez Maryję, podczas której wszyscy odśpiewaliśmy pieśń uwielbienia Boga przez Maryję, czyli „Magnificat”. Następnie Matka Boża została przywitana przez księdza proboszcza i rodziny naszej parafii. 

O godz. 18:00 została odprawiona Msza święta przywitalna. O 21:00 odśpiewaliśmy wspólnie Apel Jasnogórski, który poprowadził kustosz obrazu z klasztoru na Jasnej Górze, a od 22:00 rozpoczęła się całonocne czuwanie przy Matce, które to zainaugurowało „Muzyczne spotkanie z Maryją”, które poprowadziła pani organistka wraz ze scholą. Całą noc poszczególne części naszej parafii czuwały przy Matce na modlitwie Następny dzień rozpoczęliśmy, de facto, Pasterką Maryjną o północy, której przewodniczył ks. prał. Lech Król. Matka Boża zgromadziła przy ołtarzu księży związanych z naszą parafią, aby modlić się o nowe i święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misji oraz za powołanych. O godz. 7:30 odśpiewaliśmy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP oraz odprawiliśmy Msze święte w poszczególnych intencjach.

O godz. 14:00 ikona Matki Bożej została przetransportowana do szpitala, aby i chorzy mogli zostać pokrzepieni Jej obecnością. Tam, na każdym piętrze, chorzy z poszczególnych oddziałów wraz z personelem medycznym oddawali siebie, swoje zdrowie i swoje rodziny opiece Tej, która jest Uzdrowieniem Chorych. Następnie, o godz. 16:00, pod przewodnictwem ks. bpa seniora Wiesława A. Meringa, rozpoczęła się Msza święta pożegnała, a po niej nasza parafia została zawierzona opiece Maryi przez księdza proboszcza. Po akcie zawierzenia, Matka Boża powędrowała dalej – do parafii Podwyższenia Krzyża w Radziejowie. 

Bogu niech będą dzięki za czas wielkiej łaski, jaką nas obdarował. Przez 24 godziny Jasna Góra była w radziejowskiej farze.

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Radziejowie

Po 48 latach, bo tyle minęło od poprzedniej peregrynacji, mogliśmy znowu być u Matki i z Matką. Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej parafii rozpoczęła się 16 października 2023 r. i była poprzedzona rekolekcjami, które głosił o. Dariusz Laskowski, przeor klasztoru oo. paulinów w Skórzewie.

W poniedziałkowe popołudnie. o godz. 16.45 liczna rzesza wiernych zebrała się w sanktuarium, by uczestniczyć w modlitewnym nabożeństwie oczekiwania. Tuż przed godziną 17.15 ze świątyni wyruszyła procesja, aby na granicy parafii oczekiwać na Maryję. Po powitaniu i ucałowaniu Obrazu przez księdza biskupa i ojca proboszcza Krzysztofa Tarnowskiego, ks. Ireneusz Mrowicki, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP przekazał o. Krzysztofowi Ewangeliarz.

Ze śpiewem na ustach wierni w procesji ruszyli w stronę kościoła klasztornego. Obraz niesiony przez brać strażacką z OSP w Radziejowie został wniesiony do sanktuarium i ustawiony na specjalnie przygotowanym tronie. Obok zapłonęła świeca, która towarzyszy nawiedzeniu. Następnie ojciec diakon Arkadiusz Burzec odczytał Ewangelię a ks. biskup pobłogosławił wiernych Ewangeliarzem nawiedzenia.

W dalszej części liturgii ks. dziekan dekanatu radziejowskiego odczytał telegram Ojca Świętego Franciszka i pożegnał Obraz, jako proboszcz parafii farnej. Z kolei o. Krzysztof Tarnowski, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego powitał Obraz, wyrażając radość z obecności Maryi wśród nas. W imieniu parafian Obraz witała rodzina Golonów oraz przedstawiciele młodzieży i dzieci.

Kulminacyjnym momentem uroczystości powitania była Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp. Wiesława Meringa w asyście wikariusza naszej zakonnej prowincji o. Mirosława Bartosa i proboszczów naszego dekanatu. Homilię wygłosił o. Mirosław Bartos. Na zakończenie liturgii głos zabrał o. paulin, Kustosz Obrazu.

O godz. 21.00 rozpoczął się Apel Jasnogórski, a o północy została odprawiona Pasterka Maryjna sprawowana w intencji nowych powołań oraz tych kapłanów, których Bóg postawił na naszej drodze, tj. tych, którzy udzielili nam chrztu św. i podali I Komunię św. Pasterkę sprawowali kapłani pochodzący z parafii.

Maryja gościła w naszej parafii całą dobę. 17 października o godz. 16.00 rozpoczęła się Msza święta na zakończenie nawiedzenia. Po Mszy święta ojciec proboszcz pożegnał cudowny wizerunek Maryi odczytując akt zawierzenia, po czym z kościoła wyruszył procesyjny orszak. Obraz został przeniesiony do samochodu – kaplicy i w eskorcie samochodu policyjnego a także strażackiego odjechał do parafii Broniewo.

Parafia św. Wojciecha BM w Broniewie

W dniach 17 – 18 października 2023 roku na szlaku pielgrzymim po Diecezji Włocławskiej, po 48 latach (9.IX.1975), Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Broniewie gościła Najświętszą Maryję Pannę w Znaku Ikony Jasnogórskiej.

Parafianie z Broniewa, z utęsknieniem wyczekiwali Matki Bożej. W swoich modlitwach prosili Ją, by wypraszała u swego Syna błogosławieństwo na wszystkie okoliczności życia, w którym nie brakuje cierpienia, słabości i upadków.

Nawiedzenie Matki Bożej z Częstochowy poprzedziły Misje Święte, które poprowadził Ojciec Generał Michał Krysztofowicz CCG. Zwrócił on uwagę między innymi na to, że Maryja przybyła do nas z trzema darami: darem Jej Syna, darem Jej samej i darem Boga „odwracającego porządek” (Biblia – Księga Habakuka).

ks. Zbigniew Popławski
PROBOSZCZ PARAFII

Parafia św. Bartłomieja Ap. w Bronisławiu

18 października o godz. 17.00 Ikona Matki Bożej z Broniewa przybyła do Parafii. Na swoje ramiona Obraz Matki Bożej wzięli druhowie strażacy z miejscowej OSP. Mszy świętej powitalnej przewodniczył Ks. Bp Krzysztof Wętkowski. Podczas tej Mszy świętej miało miejsce zawierzenie Matce Bożej Jasnogórskiej Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła diecezji włocławskiej. Akt zawierzenia odczytała Para Diecezjalna DK – Bożena i Zdzisław Wardęgowie, w obecności Moderatora Diecezjalnego Ruchu – Ks. Mariusza Nowackiego i Moderatora Diecezjalnego DK – Ks. Mariusza Danielewskiego, który pełni również funkcje proboszcza tej parafii.  O północy Mszy świętej w intencji powołań przewodniczył Ks. Grzegorz Wawrzyniak, były proboszcz tej parafii. Poza czasem Eucharystii trwało czuwanie modlitewne parafian. O godz. 16.00 Eucharystią pożegnaliśmy Ikonę Matki Bożej, która powędrowała do Parafii Dobre. W czasie tej Mszy świętej zostały poświęcone różańce dzieciom, które przygotowują się do I Komunii Świętej.  Czas Nawiedzenia w naszej Parafii były czasem doświadczenia obecności Matki Bożej, czasem szczególnej modlitwy i otrzymywania Łaski Bożej.

Parafia św. Stanisława BM w Dobrem

Parafia św. Stanisława BM przeżywała Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej po raz pierwszy. Ten wyjątkowy czas poprzedził jednodniowy dzień skupienia, który poprowadził ks. Mariusz Danielewski – proboszcz parafii św. Bartłomieja w Bonisławiu. Przez sprawowane sakramenty święte: sakrament pokuty i Eucharystii, prowadzeni przez Rekolekcjonistę parafianie mieli okazję jak najlepiej przygotować się na spotkanie z Matką Bożą. 

Nawiedzenie rozpoczęło się w czwartek 19 października od nabożeństwa oczekiwania w kościele parafialnym, któremu przewodniczył ks. dr Krzysztof Rogala. Licznie zgromadzeni parafianie, w modlitewnym skupieniu wyruszyli w procesji na miejsce powitania. Trwając na modlitwie, oczekiwali na przybycie Królowej Polski. O godz. 17.30, powitali z radością Maryję. Wizerunek Czarnej Madonny został procesyjnie wniesiony do pięknie ustrojonej świątyni. Uroczystej Eucharystii na rozpoczęcie Nawiedzenia Matki Bożej parafii w Dobrem przewodniczył dziekan dekanatu radziejowskiego ks. kanonik Ireneusz Mrowicki, homilię wygłosił ks. Mariusz Danielewski.

Po Mszy Świętej nastąpiło czuwanie przed obrazem Matki Bożej. O godz. 20.30 rozpoczął się różaniec, po którym parafianie w duchowej łączności z Jasną Górą przeżyli Apel Jasnogórski poprowadzony przez kustosza obrazu. O godz. 22.00 rozpoczęto Maryjną Pasterkę w intencji powołań. Mszy świętej przewodniczył ks. Mariusz Danielewski. Uroczystości pierwszego dnia zakończyło czuwanie prowadzone przez młodzież. O północy nocne czuwanie rozpoczęli mieszkańcy naszej parafii. 

Drugi dzień Nawiedzenia, rozpoczęto modlitwą – Godzinkami o NMP. Na Mszy świętej o godz. 10.00, modlono się z chorymi i ludźmi starszymi, którzy w czasie tej liturgii chętni skorzystali z sakramentu chorych. Na Mszy świętej o godz. 12.00 zgromadziły się dzieci oraz ich rodzice. Było to bardzo radosne spotkanie. W godzinie miłosierdzia wierni odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz różaniec. O godz. 16.00 rozpoczęła się Msza święta dziękczynna za nawiedzenie parafii, którą sprawował ordynariusz diecezji włocławskiej ks. Biskup Krzysztof Wętkowski. Po Mszy świętej proboszcz parafii ks. Dariusz Horbiński dokonał uroczystego zawierzenia parafii Matce Bożej. 

Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie

W dniach 20-21 października 2023 roku, po 48 latach Matka Boża w znaku Jasnogórskiej Ikony nawiedziła parafię św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie

Do tego historycznego wydarzenia parafia przygotowywała się w dniach 16-19 października poprzez Misje Święte, które prowadził o. Wojciech Dec, Paulin. Był to dla naszej parafii wyjątkowy czas. W przygotowaniu duchowym wzięło udział wielu parafian. Przychodzili wszyscy, starsi i młodzi, rodzice i dzieci, zdrowi i chorzy, aby otoczyć Królową Polski czcią i miłością, jednocześnie prosząc o macierzyńskie wsparcie. Parafianie przez modlitwę, sakrament pokuty, Apele Jasnogórskie ożywiali swoją wiarę. Słuchając nauk misyjnych uczyli się, że należy wierzyć i bezgranicznie ufać Matce Bożej.

Ikona Jasnogórska przybyła do Byczyny z parafii Dobre. Mszy św. powitalnej przewodniczył Ksiądz Biskup Krzysztof Wętkowski.

21 października, po nabożeństwie pożegnania, Obraz Matki Bożej wyruszył do parafii Krzywosądz. 

Ufamy, że Nawiedzenie Matki Bożej będzie dla naszej parafii źródłem wiary, nadziei i miłości. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzywosądzy

Przygotowania do przyjęcia Ikony Jasnogórskiej Pani w parafii Krzywosądz rozpoczęły się już w kwietniu. Wtedy spotykały się organizacje społeczne istniejące w parafii: jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, sołtysi i mieszkańcy. Ks. Proboszcz przedstawił wtedy najważniejsze punktu Instrukcji Duszpasterskiej o Nawiedzeniu obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafiach Diecezji Włocławskiej. Podzielono także wtedy całość trasy na poszczególne odcinki i wyznaczone osoby za nie odpowiedzialne. Na drugim spotkaniu pod koniec czerwca przydzielono poszczególne wioski do poszczególnych odcinków. Duchowe przygotowanie zaczęło się już w sierpniu poprzedniego roku, kiedy to w sierpniu rozpoczęła się w naszej diecezji Nowenna przed Nawiedzeniem Matki Bożej w Ikonie Jasnogórskiej. Parafia uczestniczyła także 22 października 2022 roku w pielgrzymce na Jasną Górę, której celem było zaproszenie Matki Bożej do naszej diecezji. W pielgrzymce uczestniczyło 53 pątników. Bezpośrednie przygotowanie do Nawiedzenia Matki Bożej poprzedzone było Misjami Świętymi, które poprowadził paulin o. Krzysztof Kowalski. Ostatnia peregrynacja Cudownego Obrazu w krzywosądzkiej wspólnocie miała miejsce niemal 50 lat temu, bo w 1975 r. Ojciec misjonarz wśród wielu poruszanych tematów kładł nacisk na przygotowanie serca na spotkanie z Matką, bo serce czyste trzeba Bożej Matce dać.

Nadszedł wreszcie oczekiwany dzień 21 października. O godz. 17 parafianie zebrali się w świątyni pw. Wniebowzięcia NMP w Krzywosądzy, by stąd w orszaku procesyjnym wyruszyć na miejsce spotkania z Maryją. Wyruszył orszak, a w nim poczty sztandarowe, strażacka orkiestra, chorągwie, feretrony, dzieci pierwszokomunijne, duchowni i rzesza wiernych. Wzdłuż drogi na miejsce przyjęcia obrazu czekało bardzo dużo wiernych. Kiedy obraz przybył ks. Proboszcz Jacek Borowski oraz ks. Dziekan Ireneusz Mrowicki ucałowali ramy obrazu jako wyraz miłości do Matki Bożej. Zaczęła się procesja w której obraz był niesiony przez następujące delegacje: ojcowie, mamy, KGW z Bodzanowa, młodzież, Koła Żywego Różańca, KGW Czerwone Jarzębiny, strażacy. Po powitaniu rozpoczęła się Msza św. z udziałem kapłanów z dekanatu, której przewodniczył ks. Dziekan Irenusz Mrowicki. Tego dnia wierni zgromadzili się również na Apelu Jasnogórskim oraz Pasterce Maryjnej, w której wzięli udział księża związani z parafią w Krzywosądzy. Za wstawiennictwem Maryi proszono o nowe powołania do Służby Bożej. Przez całą dobę trwały modlitwy, adoracja i uroczyste czuwanie z Matką Bożą Częstochowską, które zgromadziło wielu parafian. Każdy miał okazję do osobistej modlitwy, powierzenia Maryi swoich trosk, radości oraz wypraszania potrzebnych łask. Honorową straż przez całą noc przy obrazie pełnili strażacy z Krzywosądzy i Bodzanowa.

Drugiego dnia peregrynacji podczas Mszy świętej małżonkowie, przed Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Na koniec czekała na nich lampka szampana, oraz każde małżeństwo otrzymało pamiątkowy dyplom.  O godz.10.00 sprawowana była Eucharystia dla chorych, starszych i samotnych, z możliwością przyjęcia sakramentu chorych. W południe miała miejsce Msza święta dla najmłodszych parafian, ich rodziców, a także matek w stanie błogosławionym. Wzruszający był moment błogosławienia dzieci przez swoich rodziców, jak i rodziców przez swoje dzieci. Na wielu twarzach, zwłaszcza rodziców pojawiły się ukradkiem wycierane łzy.

O godzinie 16 rozpoczęła się Msza święta na zakończenie nawiedzenia przez Matkę Bożą w naszej parafii pod przewodnictwem ks. Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, który także wygłosił homilię. Wspólnota parafialna z radością w sercu podziękowała Maryi, Matce i Królowej za to wyjątkowe, ubogacające duchowo spotkanie. Był to niezwykle ważny czas modlitwy, refleksji, a także ożywienia wiary. Obraz Matki Jasnogórskiej na ramionach strażaków z OSP w Krzywosądzy został w orszaku procesyjnym zaniesiony do samochodu – kaplicy. W towarzystwie wozów bojowych jednostek OSP, Ikona Jasnogórska opuściła nasza parafię, by udać się do sąsiedniej parafii Sędzin.

Parafia św. Mateusz Ap. w Sędzinie

W parafii pw. św. Mateusza Ap. w Sędzinie, Maryja w swoim Cudownym Wizerunku pierwszy raz gościła 28 sierpnia 1975 roku. Prawie dokładnie po 48 latach, po raz drugi mogliśmy być z Nią w dniach od 22 do 23 października 2023 roku.

Przygotowaniem do tego duchowego wydarzenia były:

– Nowenna Pierwszych Niedziel Miesiąca (od 08. 2022 r. do 04. 2023r.)

– Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca (od 06. do 10. 2023 r.)

– Nowenna Pompejańska (od 29.08. -21.10. 2023 r.)

– Misje Święte ( od 24.09 – 1.10.2023 r. prowadzone przez O. Jacka Burnusa CSsR)

Uroczystość powitania Cudownego Obrazu Matki Bożej w Znaku Ikony Jasnogórskiej rozpoczęła się o godzinie 17.30 procesją do świątyni i Mszą świętą pod przewodnictwem księdza biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Koncelebrowali wszyscy księża dekanatu radziejowskiego.

Dziękujemy Ci Maryjo, jako wspólnota parafialna w Sędzinie, za ten cudowny czas modlitwy, zadumy, refleksji oraz za Twoją wśród nas Obecność. 

JESTEM, PAMIĘTAM, CZUWAM

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację