Dekanat sieradzki I

W dniach 29 kwietnia – 5 maja br. nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej przeżywały parafie dekanatu sieradzkiego I.

Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu

Obchodząc jubileusz 900-lecia istnienia diecezji włocławskiej, nasza wspólnota parafialna w tym roku w dniach 23 – 29 kwietnia przeżywała misje święte, które poprowadził ks. dr Jarosław Pachulski, salezjanin. Przez cały tydzień trwania misji wierni słuchali kazań i uczestniczyli we Mszach Świętych. Misje przygotowywały parafian na nawiedzenie ikony Matki Bożej. Nawiedzenie obrazu odbyło się w sobotę w godzinach popołudniowych, przy licznie zgromadzonych wiernych, druhach strażaków, asyście, uczniach ze szkoły katolickiej oraz kapłanów całego dekanatu. Nawiedzenie ikony trwało tylko dobę. Całą noc przy obrazie czuwali druhowie straży pożarnej oraz wierni. Ze wzruszeniem pożegnano ikonę Matki Bożej.

Parafia Narodzenia NMP w Charłupi Małej

Po zakończonych Misjach Świętych, które prowadzili ojcowie redemptoryści: Zbigniew Podlecki CSsR i Jan Ćwikowski CSsR, do Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej przybył Obraz Pani Jasnogórskiej ok. godziny 17.30. W bardzo licznym gronie wiernych oraz przybyłych księży, Ikonę Czarnej Madonny przywitali ks. bp Stanisław Gębicki oraz ks. prał. Grzegorz Drzewiecki. Następnie w asyście prowadzonej przez służbę liturgiczną, delegacje niosące sztandary, chorągwie, feretrony oraz druhów strażaków Obraz został wprowadzony do wnętrza świątyni. 

Eucharystii przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki, natomiast homilię wygłosił o. Zbigniew Podlecki. Po Mszy Świętej rozpoczęło się czuwanie przy Obrazie Matki Bożej. Pierwszą wartę pięknymi śpiewami oraz rozważaniami rozpoczęła młodzież o godzinie 20.00. Później, kustosz obrazu o. Paweł Subik OSPPE poprowadził Apel Jasnogórski. Od 22.00 czuwanie prowadził Apostolat Różańca Świętego, który został zwieńczony modlitwą wdzięczności przodkom za dar wiary. Równo o północy Eucharystię sprawowali księża rodacy. Głównym celebransem i kaznodzieją był ks. kan. Grzegorz Molewski. 

Następnie rozpoczęło się całonocne czuwanie przez parafian oraz druhów strażaków w wyznaczonym porządku. O godzinie 7.00 w świątyni wybrzmiały Godzinki ku czci Matki Bożej. Eucharystie były odprawiane o godzinach: 8.00 – z nauką dla wszystkich; 10.00 – dla chorych wraz z sakramentem namaszczenia; 12.00 – dla dzieci oraz matek w stanie błogosławionym; 15.45 – na zakończenie oraz zawierzenie Matce Bożej całej parafii, czego dokonał ks. prał. Grzegorz Drzewiecki. Obraz z Charłupi Małej, żegnany przez licznie zebranych wiernych, powędrował do parafii św. Anny w Chojnem.

W między czasie w godzinach 13.30 – 14.30 czuwanie oraz nabożeństwo majowe prowadzili przedstawiciele Rady Parafialnej, druhów OSP, Koła Żywego Różańca oraz Kręgu Biblijnego. O 15.00 ks. prefekt rozpoczął Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Parafia św. Anny w Chojnem

Nawiedzenie w parafii św. Anny w Chojnem poprzedziły czterodniowe rekolekcje prowadzone przez o. Józefa Łągwę jezuitę z Łodzi. Do parafii Matka Boża w jasnogórskim wizerunku przybyła 1 maja i została uroczyście powitana przez parafian przed szkołą, a następnie obraz został wniesiony do świątyni, gdzie została odprawiona msza św. koncelebrowana przez kapłanów z dekanatu sieradzkiego I, której przewodniczył dziekan ks. infułat Marian Bronikowski. Następnie rozpoczęło się czuwanie wiernych.

Apel o godz. 21.00 zgromadził bardzo wielu czcicieli Matki Bożej, podobnie modlitwy za zmarłych o godz. 23.00.

Pasterce Maryjnej o północy przewodniczył ks. Michał Kałuziak, kapłan diecezji katowickiej, który w Chojnem był ochrzczony, tutaj często przyjeżdżał do swoich dziadków i tutaj również odprawiał prymicje.

Całonocne czuwanie również gromadziło wielu, którzy przychodzili na modlitwę. Całą noc pełniony był dyżur w konfesjonale.

W czasie mszy św. o świcie, celebrowanej przez o. Kustosza, udzielono sakramentu namaszczenia chorych, w czasie mszy św. południowej zgromadziły się w świątyni dzieci wraz z rodzicami oraz dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły do I Komunii św.

Na zakończenie Nawiedzenia mszy św. przewodniczył bp Wiesław Mering, po której Obraz Jasnogórski został pożegnany i przewieziony do parafii Królowej Polski w Sieradzu.

Bardzo wielu parafian i gości skorzystało z tego szczególnego czasu nawiedzenia. Zauważyć można było wiele poruszeń serca, którym towarzyszyła gorąca modlitwa i łzy w oczach.

Parafia NMP Królowej Polski w Sieradzu

Nawiedzenie w naszej parafii poprzedzone zostało 33 dniowym zawierzeniem Marii oraz misjami św. prowadzonymi przez paulina o. Przemysława Kopa które rozpoczęły się 28 kwietnia 2023r. Motywem łączącym wszystkie dni były Apele Maryjne. Największą odpowiedzią na wezwanie misjonarza byli chorzy i dzieci. 

Powitaniu Ikony Maryi 2 maja, przewodniczył bp senior Wiesław Mering. Bardzo piękne było czuwanie nocne prowadzone przez zespół muzyczny pod kierunkiem Jolanty Pietrus. Liczne było również było uczestnictwo wiernych w mszy odpustowej ku czci NMP Królowej Polski, które zbiegło się z Nawiedzeniem Ikony Maryi. Przewodniczył uroczystości odpustowej, rodak, ks. prałat Tomasz Michalski. koncelebransami obyli proboszczowie z ubiegłych lat, ks. kan. Henryk Pałucki i ks. kan. Tadeusz Miłek. Dziękuje wszystkim kapłanom parafianom i przyjaciołom parafii, którzy przez zaangażowanie dołożyli się do uświetnienia i godnego przyjęcia naszej Matki. Modlimy się o owoce spotkania z Maryją.

Parafia św. Michała Archanioła w Dąbrowie Wielkiej

Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrowie Wielkiej miała zaszczyt powitać Ikonę Nawiedzenia w dzień Uroczystości Królowej Polski. Świadomość znaczenia tej daty stała się dla całej wspólnoty dodatkowym impulsem do starannych przygotowań poprzedzających Nawiedzenie. Wielodniowa praca przy przyozdabianiu terenu parafii, która zaowocowała nie tylko bogatym wystrojem kościoła i jego otoczenia, ale również nieprzerwaną dekoracją całej, kilkukilometrowej trasy przejazdu Kaplicy, nie przeszkodziła w udziale w Misjach Świętych prowadzonych przez ks. Krzysztofa Mętlewicza. Większość mieszkańców tak przygotowanej parafii powitała 3 maja Matkę Bożą i wzięła udział, wspólnie z kapłanami z dekanatu i wieloma gośćmi, w Mszy św. otwierającej czas Nawiedzenia. Kościół parafialny wypełnił się również w godzinę Apelu Jasnogórskiego i Pasterki Maryjnej, a liczne osoby skorzystały z możliwości indywidualnej modlitwy w czasie nocnego czuwania przed Ikoną Nawiedzenia, strzeżoną przez cały czas przez strażaków miejscowych OSP. Ważnym punktem kolejnego dnia, rozpoczętego Godzinkami i poranną Eucharystią, była Msza św. dla starszych i chorych. Rodziny zadbały o obecność również tych osób, którym choroba czy wiek już od dawna nie pozwalały przyjść do kościoła. Swoje spotkanie z Maryją przeżyła także kilkudziesięcioosobowa grupa najmłodszych uczniów szkoły i przedszkola, którzy wspólnie z matkami opiekującymi się najmniejszymi dziećmi w domach, otrzymali przed wizerunkiem Matki specjalne błogosławieństwo. Dzień Nawiedzenia zakończyła Msza św. sprawowana pod przewodnictwem Biskupa Włocławskiego, który dziękując za duchowe przygotowania i dekorację parafii, życzył ożywienia ducha wiary i bogatych owoców tego pięknego czasu.

SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA PATRONA DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

Zwieńczeniem peregrynacji Obrazu Pani Częstochowskiej w dekanacie sieradzkim I było nawiedzenie Ikony w Bazylice Mniejszej Wszystkich Świętych w Sieradzu, a tym samym, sanktuarium świętego Józefa Patrona Diecezji Włocławskiej. Licznie zebrani wierni w dzień św. Floriana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego przywitali uroczyście Matkę, w asyście strażaków, którzy wnieśli relikwie swojego Patrona. O północy 21 księży, pochodzących z parafii albo w niej pracujących, celebrowało Najświętszą Eucharystię. Następnie mieszkańcy parafii oraz sympatycy sanktuarium czuwali przy Obrazie. Podkreślić należy, że od godziny 3 do 4 trwali na posterunku niezawodni Sieradzcy Pielgrzymi, a od godziny 6 do 7 czuwały Siostry Urszulanki, które poprowadziły również „Godzinki”. W liturgii Mszy Świętej o godzinie 12 uczestniczyły dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, które są „naszymi Orłami”.  Bogu niech będą dzięki za ten czas łaski.   

8 maja 2023 r., Ks. Rafał Zatorski

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację