Dekanat ślesiński

Parafia św. Mikołaja Biskupa i Dobrego Pasterza w Ślesinie

W dniach 12-13 sierpnia 2023r. Matka Boża w znaku Ikony Jasnogórskiej nawiedziła parafię św. Mikołaja Biskupa i Dobrego Pasterza w Ślesinie. Poprzednie Nawiedzenie miało miejsce 28 czerwca 1975 roku.

W niecodziennej asyście motocyklistów – Wojowników Maryi obraz na pokładzie samochodu- kaplicy przyjechał z Kazimierza Biskupiego w upalne sobotnie popołudnie na skwer bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ślesinie, skąd procesjonalnie, przez udekorowane ulice, na barkach przedstawicieli rodzin, młodzieży oraz ministrantów, z towarzyszeniem strażackiej orkiestry dętej, służby liturgicznej, dzieci sypiących kwiaty, sztandarów i feretronów został wniesiony do kościoła.

Do tego historycznego wydarzenia parafia przygotowała się w dniach 6-11 sierpnia poprzez Misje Święte, które poprowadził ks. prof. dr. hab. Józef Szymański. Kulminacyjnym punktem było Nabożeństwo Krzyża -ustawienie nowego krzyża misyjnego na placu kościelnym.

Powitalna Msza święta, modlitwa różańcowa, apel jasnogórski prowadzony przez kustosza Obrazu, o. Pawła Subika OSPPE i cicha adoracja aż do pasterki maryjnej o północy wypełniły sobotnią część świętego czasu Nawiedzenia. Po pasterce koncelebrowanej przez kapłanów, którzy pracowali niegdyś 
i obecnie w parafii nastąpiło nocne czuwanie.

U stóp Obrazu Nawiedzenia wierni składali do stągwi swoje podziękowania i prośby, które zostaną przedstawione Maryi na Jasnej Górze.

Dzień Pański zapoczątkował śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i Msza święta. Celebrowane kolejne Msze święte w intencji chorych (z udzielaniem sakramentu chorych), za parafian, młodzież i dzieci a szczególnie Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza święta pożegnania, o godz. 16.00 pod przewodnictwem ks. biskupa Stanisława Gębickiego sprawiły, że kościół „pękał” w szwach.

Ok. godz. 17.00 po odczytaniu przez proboszcza, ks. prałata Leszka Rybkę aktu zawierzeniu całej parafii Matce Bożej Obraz Nawiedzenia został odprowadzony w procesji pod pomnik Świętej Rodziny na ślesińskim rynku, skąd w samochodzie-kaplicy, ponownie w asyście Wojowników Maryi na motocyklach, odjechał do parafii Niepokalanego Serca NMP i św. Jakuba Apostoła w Ostrowążu.

Czas Nawiedzenia minął. Wraca codzienność. Ziarno zostało zasiane. Oby zasiane ziarno Słowa Bożego wydało plon w postaci odnowienia, wzmocnienia i pogłębienia życia religijnego parafian, bo do Jezusa nie ma innej drogi jak przez Maryję.

Tekst: Ks. Piotr Dąbrowski

Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Apostoła w Ostrowążu

Po 48 latach, 13 sierpnia 2023 roku w niedzielę Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Apostoła w Ostrowążu dostąpiła zaszczytu ugoszczenia ponownie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej. 

Do tego historycznego wydarzenia Parafia przygotowała się przez Rekolekcje Maryjne w dniach 9 – 12 sierpnia, które prowadził Ks. Mariusz Koronowski – proboszcz Par. Dobrego Pasterza w Orchowie (Arch. Gnieźnieńska). Każdy dzień kończyliśmy Apelem Jasnogórskim. Z dnia na dzień przybywało uczestników rekolekcji. Sakrament Pokuty przygotował nasze serca na spotkanie z Panią Jasnogórską.

13 sierpnia z modlitwą na ustach, w uroczystej procesji udaliśmy się na miejsce spotkania i przekazania Ikony Czarnej Madonny. W asyście motocyklistów, samochodów OSP Ślesin, OSP Ostrowąż i OSP Kobylanki przybyła Matka! Uroczystościom powitania przewodniczył Ks. Biskup senior Stanisław Gębicki. Telegram Ojca Świętego Franciszka odczytał Ks. Roman Walczak Prałat Honorowy Jego Świątobliwości – Radca Nuncjatury Apostolskiej w Madrycie.

„O Maryjo witamy Cię w naszej Parafii w Ostrowążu. Zapraszamy Cię byś zagościła w naszych domach i sercach…. Zapraszamy Cię, byś jako Gospodyni tego miejsca zajrzała we wszystkie zakamarki naszego życia. Pomóż nam uprzątnąć pajęczynę obojętności i niewiary, wzmocnij postanowienie poprawy…” tymi słowami witał Maryję Ks. Proboszcz Zbigniew Raj. Następnie Państwo Beata i Krzysztof Dziurscy z dziećmi – w imieniu wszystkich rodzin., delegacje dzieci i młodzież złożyły kwiaty powitania. Niezwykle wzruszające było powitanie Maryi przez Panią Bożenę Lewandowską – witała w imieniu wszystkich chorych parafian. To ona 48 lat temu na swoich barkach niosła Ikonę Jasnogórską. Na zakończenie powitali Maryję ministranci. Kazanie na Mszy Powitania wygłosił Ks. Rekolekcjonista. 

Kościół wypełnił się ponownie do ostatniego miejsca na Apel Jasnogórski, który prowadził Ojciec Paweł Kustosz Obrazu. Nabożeństwo za zmarłych i Pasterka Maryjna o powołania kapłańskie i zakonne tylko utwierdzały proboszcza parafii, że staje się pierwszy cud Nawiedzenia: oto „rzeka ludzi” wciąż i wciąż trwała na kolanach przed Ikoną. Czuwanie w nocy podjęły wszystkie wioski parafii, a strażacy przez całą noc pilnowali porządku i bezpieczeństwa. Przez całą noc ks. rekolekcjonista i ks. proboszcz sprawowali Sakrament Pokuty i Pojednania. Błogosławiony był to czas! 

Pod przewodnictwem organisty Pana Henryka Górnika (jako organista przeżywa w tej parafii drugi raz Nawiedzenie) parafianie wyśpiewali Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Msza święta w intencji chorych, to niezwykłe świadectwo wiary i ofiary z cierpienia za naszą parafię. Msza Święta w intencji dzieci, młodzieży i kobiet w stanie błogosławionym zgromadziła milusińskich, a wspaniałe kazanie ks. rekolekcjonisty wzbudziło wiele radości! Błogosławieństwo zakończyło liturgię. Koronka do Bożego Miłosierdzia zgromadziła w kościele mnóstwo ludzi. Rzecz ciekawa, już nikt nie wyszedł,  a inni wciąż przybywali, bo wiedzieliśmy, że trzeba się pożegnać – tak jakby ten czas nagle zaczął przyspieszać…. Mszę na zakończenie Nawiedzenia sprawował ks. proboszcz, który zawierzył całą parafię Maryi. Odśpiewano Te Deum laudamus za ten czas łaski. Strażacy z Ikoną Maryi przechodzili w szpalerze, który utworzyła asysta  i ministranci.  Wśród zawodzenia syren Obraz odjechał w stronę parafii w Kijowcu.  Samochód – Kaplica przejechał w asysćie motocyklistów i samochodów OSP Ostrowąż i OSP Kobylanki przez wioski: Ostrowąż, Góry, Wiśniewa, Biela, Ościsłowo, Kobylanki. Po drodze w Ościsłowie zatrzymał się przy nowo postawionym krzyżu i tablicy upamiętniającej Nawiedzenie,

Bogu niech będą dzięki za ten czas łaski! 
O Maryjo Matko nasza otul nas płaszczem Swej opieki. 
Prowadź nas pewną drogą do Jezusa Swego Syna. 
Przez Maryję do Jezusa! 

Tekst: ks. Zbigniew Raj

Parafia św. Jana Chrzciciela w Kijowcu

Relacjonując uroczystość Nawiedzenia ksiądz proboszcz Krzysztof Kaźmierczak, tak zwraca się do swoich parafian:

W dniach 14-15 sierpnia przeżywaliśmy wyjątkową uroczystość Nawiedzenia obrazu Matki Bożej w znaku Jasnogórskim. Było to wydarzenie niezwykłe na miarę pięćdziesięciolecia. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania czcigodnych parafian, którzy stanęli na wysokości zadania, wkładając całe swoje serce w przygotowaniu do nawiedzenia i jego przebieg.
Kochani parafianie, zasługujecie na pochwałę i szacunek. Postawa jaką zaprezentowaliście była godna tej wyjątkowej chwili, stanęliście na wysokości zadania pod każdym względem. Tak liczny udział w uroczystościach dał obraz miłości do Matki Bożej, za co jestem Wam wdzięczny. Moi Kochani Parafianie daliście piękne świadectwo wiary, poprzez przygotowanie wewnętrzne jak i zewnętrzne. Godnie stanęliście przed obliczem Czarnej Madonny. Kochani nie da się zapomnieć tego co przeżyły nasze serca. 
Wielu naszym parafianom Pan Bóg pozwolił doczekać drugiego nawiedzenia obrazu Matki Bożej. Te osoby w rozmowie ze mną wspominały nawiedzenie sprzed 48 laty i dziękowały za dar obecności Maryi po raz kolejny. 
Dzięki zaangażowaniu tak wielu parafian mogliśmy przeżywać to wydarzenie jako najważniejsze w naszym życiu. Mam nadzieję, że Matka Najświętsza wynagrodzi nasz trud i uprosi u Swojego Syna potrzebne nam łaski. Amen.

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w Skulsku

W dniach 15-16 sierpnia 2023 roku Maryja w znaku Ikony Jasnogórskiej nawiedziła parafię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w Skulsku. W uroczystym powitaniu wziął udział Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski, Ksiądz Proboszcz Krzysztof Antczak, duszpasterze posługujący parafii i w dekanacie na czele z Księdzem Dziekanem Leszkiem Rybką oraz liczna rzesza wiernych. Następnie w świątyni Ksiądz Biskup z prezbiterami koncelebrowali Msze świętą w intencji parafian. O godz. 21:00 wierni zgromadzili się na Apelu Jasnogórskim, który prowadził kustosz obrazu, ojciec Dariusz Nowicki OSPPE. 

O północy miała miejsce Eucharystia, którą sprawowali księża posługujący niegdyś w parafii w Skulsku oraz pochodzący z niej. Mszy świętej przewodniczył wiceoficjał Sądu Kościelnego Diecezji Włocławskiej ks. Janusz Borucki. Homilię wygłosił ksiądz Dawid Drapała, proboszcz parafii w Łowiczku. Wspólnie z obecnymi duszpasterzami dziękowali Bogu za owoce pełnionej posługi oraz modlili się o nowe powołania kapłańskie. 

Następnego dnia Nawiedzenia miała miejsce Msza święta w intencji chorych oraz w intencji rodzin. Na zakończenie sprawowana była Eucharystia, podczas której pożegnano znak obecności Matki Bożej – Jasnogórską Ikonę Nawiedzenia. 

Uroczystość poprzedziły trzydniowe rekolekcje, które prowadzili obecni duszpasterze posługujący w parafii w Skulsku. W programie rekolekcyjnym przewidziany był czas na Mszę świętą, katechezy, adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź i modlitwę o uzdrowienie.

tekst: Ks. Adrian Nowicki

Parafia św. Benona w Broniszewie

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej odbyło się w dniach 16-17 sierpnia. Mszy świętej powitania przewodniczył ks. Infułat Krzysztof Konecki, koncelebrowali: ks. prał. Leszek Rybka, ks. Włodzimierz Andrzejczak, proboszcz parafii św. Benona w Broniszewie i kapłani z dekanatu ślesińskiego, a w imieniu wiernych powitali Matkę Bożą przedstawiciele rodziców, młodzieży oraz dzieci.

Program uroczystości Nawiedzenia:

17.00 Nabożeństwo oczekiwania
17.30 Powitanie Obrazu Matki Bożej. Procesja do Kościoła
18.00 Msza św.
20.00 Czuwanie dla wszystkich
21.00 Apel Jasnogórski
24.00 Pasterka maryjna – celebrowana przez kapłanów pracujących w parafii
01.00 – 07:30 Czuwanie indywidualne
07.30 Godzinki
08.00 Msza św. z udziałem osób starszych i chorych
12.00-15.00 Czuwanie – Żywy Różaniec, Krąg Biblijny i Chór parafialny
15.00 Koronka za zmarłych
16.00 Msza święta dziękczynna za Nawiedzenie 

Uroczystej Mszy świętej dziękczynnej z obrzędem pożegnania obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył ks. Bp Wiesław Mering. W imieniu wiernych słowa wdzięczności i pożegnania wypowiedzieli jej przedstawiciele.

Tekst: ks. Włodzimierz Andrzejczak

Parafia Wszystkich Świętych w Wąsoszach

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej odbyło się w dniach 17-18. sierpnia. Duchowe przygotowanie do tej uroczystości prowadził o. Krzysztof Kowalski OSPPE. Mszy świętej powitania w parafii przewodniczył ks. Bp Wiesław Mering, a w imieniu wiernych Matkę Bożą, powitały delegacje parafian.

Podczas Mszy świętej o godz. 9:00 sakrament namaszczenia chorych przyjęło około 480 chorych. W uroczystości Nawiedzenia uczestniczyło łącznie około 5000 wiernych, w tym 180 dzieci i 80 młodych ludzi.

Program uroczystości przedstawiał się następująco:
17.00 – Nabożeństwo oczekiwania
17.30 – Powitanie Matki Bożej
18.00 – Uroczysta procesja z Obrazem i Msza św.
21.00 – Apel Jasnogórski
22.00 – Czuwanie
23.00 – Nabożeństwo za zmarłych
24.00 – Pasterka Maryjna o powołania z udziałem kapłanów rodaków
02.00 – 08:00 Czuwanie indywidualne parafian
08.00 – Godzinki o NMP
08.30 – Msza św.
09.30 – Różaniec, a po nim modlitwa indywidualna w ciszy
09.00 – Msza św. dla chorych z udzielaniem sakramentem chorych
13.00 – Modlitwa indywidualna
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 – Msza św. dziękczynna za nawiedzenie
16.30 – Pożegnanie obrazu

Uroczystej Mszy świętej dziękczynnej z obrzędem pożegnania obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył ks. dr Kanonik Wiktor Hołtyn, proboszcz parafii. W imieniu wiernych słowa wdzięczności i pożegnania wypowiedzieli parafianie, obraz opuscił nasz dekanat i w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej w samochodzie kaplicy wyruszył do parafii w Dębach Szlacheckich.

Tekst: ks dr kan. Wiktor Hołtyn

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację