Dekanat sompoleński

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dębach Szlacheckich

Do Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Dębach Szlacheckich przygotowała się przez misje, które prowadził Ojciec Dominik Byblewski – OSPPE. Trwały one od 12 do 17 sierpnia. W czasie tych duchowych ćwiczeń miało miejsce nawiedzenie chorych w ich domach z posługą sakramentalną, wspólnotowa modlitwa za zmarłych podczas nawiedzenia cmentarza, dzień sakramentu pokuty i pojednania przed dniem odpustu parafialnego w uroczystość Wniebowzięcia Maryi. Głoszone były nauki stanowe dla kobiet i mężczyzn. Parafianie uczestniczyli także w wieczornych nabożeństwach różańcowych i Apelu Jasnogórskim. W dzień rozpoczęcia Nawiedzenia, przy niepewnej pogodzie, bardzo licznie przybyli parafianie oczekiwali na spotkanie z Maryją. Jednym ze znaków Jej opieki było to, że deszcz, na który się zanosiło rozpadał się dopiero po wejściu procesji z obrazem Jasnogórskim do kościoła. Powitaniu Maryi w świątyni i Mszy świętej przewodniczył ksiądz Dziekan, w koncelebrze Eucharystię sprawowali kapłani z dekanatu. Podczas Mszy świętej o godzinie 22.00 licznie zgromadzeni cieszący się obecnością Maryi w znaku Ikony Jasnogórskiej wierni modlili się o nowe powołania i za powołanych wraz z kapłanami, którzy pracowali w Parafii oraz z ziomkami. Potem nadeszła pora na całonocną adorację i na dzienne spotkania z Maryją podczas liturgii dla poszczególnych grup. O godzinie 16.00 rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Seniora, Stanisława Gębickiego. Na zakończenie liturgii nastąpiło zawierzenie Parafii Matce Bożej, którego dokonał ksiądz Proboszcz. Po zawierzeniu miało miejsce pożegnanie Obrazu.

Parafia św. Wawrzyńca w Lubotyniu

Po 48 latach parafia pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Lubotyniu powitała Matkę Bożą w jej cudownym wizerunku Częstochowskim.

Obraz Jasnogórski przybył do Lubotynia w dniu 19 sierpnia 2023 r. Na tę chwilę parafianie przygotowywali się od dłuższego czasu, ale bezpośrednim przygotowaniem były Misje Święte prowadzone przez księdza Jana Dobrosiewicza ze zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo. Misje rozpoczęły się Apelem Jasnogórskim w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 21.00. Ta modlitwa gromadziła podczas Misji tłumy wiernych. Czas Misji Świętych dla wszystkich parafian był czasem głębokiej refleksji i zadumy a przede wszystkim czasem modlitwy.

Nawiedzenie Matki Bożej w Cudownej Ikonie, w sobotę 19 sierpnia, zgromadziło tłumy ludzi na placu przy kościele. O godzinie 17.45 po wprowadzeniu Obrazu do kościoła i powitaniu rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Seniora, Stanisława Gębickiego. O godzinie 21.00 rozpoczął się Apel Jasnogórski. O 24.00 rozpoczęła się Pasterka Maryjna z udziałem kapłanów pochodzących z parafii Lubotyń: księdza Bogdana Sowińskiego (diecezja kaliska) i księdza Jerzego Gabrycha SDB. Przez całą noc podczas czuwania przy Matce Bożej gromadziły się tłumy ludzi. 20 sierpnia o godzinie 8.30 tłumnie zebrani wierni odśpiewali Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. O godzinie 9.00 sprawowana była Msza święta dla chorych, którym udzielono sakramentu namaszczenia. O godzinie 16.00 sprawowana była Msza święta pożegnania Obrazu, która zgromadziła tłumy wiernych. Po zawierzeniu Parafii opiece Matki Bożej święty Wizerunek odprowadzono na plac przed kościołem skąd wyruszył do kolejnej parafii.

Parafii św. Andrzeja Apostoła w Mąkolnie

Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Mąkolnie do spotkania z Matką Najświętszą w znaku Ikony Jasnogórskiej przygotowywała się przez tygodniowe Misje Święte, które prowadził Ojciec Mariusz Uniżycki OFM z Włocławka.

Misje rozpoczęły się w niedzielę 13 sierpnia 2023 r. Po przedpołudniowych Mszach Świętych parafianie trwali na adoracji Najświętszego Sakramentu i o godzinie 15.00 wzięli udział w comiesięcznym Nabożeństwie Fatimskim. W ramach Misji Świętych parafianie, oprócz nauk misyjnych dotyczących wiary, grzechu, nawrócenia, wierności Bogu i naśladowania Maryi, trwali na indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu, uczestniczyli w Godzinie Miłosierdzia oraz w wieczornym Apelu Maryjnym. 

Ważnym punktem Misji był dzień 16 sierpnia, dzień sakramentalnego pojednania z Bogiem. W sprawowaniu sakramentu pojednania pomagali kapłani z dekanatu oraz zaproszeni spowiednicy, ksiądz Jacek Szymański, ksiądz Jarosław Gąsiorek i ksiądz Damian Bułakowski 

W czasie Misji, 18 sierpnia, odbyła się także wizyta z posługą sakramentalną w domach osób chorych i w podeszłym wieku, w tym najstarsze Parafianki (100 i 99 lat życia). W dniu 19 sierpnia miała miejsce także wspólna modlitwa w intencji zmarłych na cmentarzu grzebalnym. 

Podczas Misji Świętych w parafii Mąkolno pomagał także nasz diecezjanin ksiądz Jarosław Gąsiorek, który od 23 lat pracuje w duszpasterstwie w diecezji kamieniecko-podolskiej na terenie Ukrainy. Nasz gość podzielił się swoim świadectwem wieloletniej pracy nad odbudową i umacnianiem chrześcijaństwa w zachodniej Ukrainie, którą wykonuje wraz z innymi kapłanami przybyłymi z Polski. Wyrazem jedności oraz pomocą dla wiernych, wśród których pracuje ksiądz Jarosław, stała się figura Matki Bożej Fatimskiej przekazana w darze przez parafię Mąkoleńską. 

Misje w parafii Mąkolno zakończyły się poświęceniem nowego krzyża ołtarzowego i odnowionego krzyża misyjnego przy świątyni.

Oprócz przygotowań duchowych parafianie zadbali także o zewnętrzne znaki gotowości powitania pośród siebie niezwykłego gościa jakim jest Matka Najświętsza. Jej poprzednia wizyta w znaku obrazu Jasnogórskiej Pani miała w tej parafii miejsce w dniach 1-2 lipca 1975 r. Mieszkańcy parafii na tę wyjątkową uroczystość przystroili odświętnie przydrożne krzyże i kapliczki, trasę przejazdu, swoje domostwa, wznieśli okolicznościowe bramy powitalne oraz udekorowali świątynię.

Niedziela 20 sierpnia 2023 r., dzień przybycia Maryi do parafii, rozpoczęła się tradycyjnie śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Wierni uczestniczyli w przedpołudniowych Mszach Świętych i z niecierpliwością wyczekiwali godziny 16.30, kiedy to rozpoczęło się przygotowanie do nabożeństwa oczekiwania. Zebrani licznie w świątyni wierni wraz za asystą, ministrantami, druhami strażakami, delegacjami do powitań, dziewczynkami sypiącymi kwiaty oraz przybyłymi kapłanami z dekanatu udali się procesjonalnie na plac przy remizie strażackiej i tam rozważając tajemnice różańca i śpiewając pieśni maryjne oczekiwali przybycia Pani Jasnogórskiej. O godzinie 17.35 Ikona Jasnogórska dotarła do Mąkolna w asyście wozów strażackich i motocyklistów.  

Po wyjęciu Obrazu z samochodu–kaplicy wierni na kolanach powitali przybyłą Matkę Bożą. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej, reprezentujący wszystkie jednostki z terenu parafii, przenieśli Jasnogórski Obraz do kościoła. Procesji nieprzerwanie towarzyszył śpiew pieśni maryjnych. W świątyni po odczytaniu Ewangelii o Nawiedzeniu oraz telegramu od Ojca Świętego, nadesłanego z okazji jubileuszu diecezji i nawiedzenia przez Wizerunek Jasnogórski, i powitaniu przez proboszcza oraz delegację rodziców, młodzieży i dzieci rozpoczęła się koncelebrowana Msza święta Powitania, której przewodniczył Ksiądz Dziekan z Sompolna. 

Po zakończeniu Mszy świętej o godzinie 20.00 rozpoczęło się czuwanie, w którym śpiewem zapraszały do adoracji Maryi Weronika i Aleksandra Łoś. O godzinie 21.00 Ojciec Kustosz – Dariusz Nowicki OSPPE. poprowadził Apel Jasnogórski przy licznym udziale zgromadzonych w kościele wiernych. O godzinie 22.00 rozpoczęła się Msza święta o Powołania, którą koncelebrowali kapłani pochodzący z Mąkoleńskiej parafii: ksiądz kanonik Aleksander Rybczyński – Dziekan Kościelecki i ksiądz Mariusz Idczak – proboszcz z Zakrzewa.

Od godziny 23.00 rozpoczęły się godzinne dyżury czuwania przy Matce Bożej, które podjęły kolejno wszystkie wioski i osady tworzące parafię w Mąkolnie. Czuwanie zakończyło się o godzinie 7.00 w poniedziałek 21 sierpnia. 

O godzinie 8.00, po odśpiewaniu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, Ojciec Mariusz Uniżycki sprawował poranną Mszę Świętą. O godzinie 10.00 rozpoczęła się kolejna Msza święta, sprawowana przez Ojca Kustosza, w intencji osób chorych i w podeszłym wieku. W czasie tej Mszy świętej przybyłym osobom chorym udzielono sakramentu namaszczenia chorych. W południe rozpoczęła się Msza święta dla młodych małżeństw, rodzin z małymi dziećmi i oczkujących narodzin dziecka. 

Rozpoczętą o godzinie 14.30 modlitwę zanoszoną do Ojca Niebieskiego, przez przyczynę Matki naszego Zbawiciela, w intencji zmarłych zakończyła o godzinie 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po niej rozpoczęło się czuwanie przed Mszą świętą na zakończenie Nawiedzenia, którą o godzinie 16.00 sprawował Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski. Na zakończenie uroczystej liturgii poświęcona została mała kopia Jasnogórskiej Ikony, która będzie nawiedzać rodziny Mąkoleńskiej parafii. Po nabożeństwie pożegnania, w którym Parafia św. Andrzeja Apostoła w Mąkolnie została oddana pod opiekę Matki Bożej, w asyście ministrantów i strażaków Jasnogórski Wizerunek został procesjonalnie przeniesiony na ramionach druhów strażaków do samochodu-kaplicy i następnie przewieziony do parafii w Racięcicach.

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Racięcicach

Parafia pod wezwaniem Narodzenia NMP w Racięcicach do spotkania z Matką Bożą w znaku Ikony Jasnogórskiej przygotowywała się przez Misje Maryjne od 18 sierpnia 2023 r. Misje te prowadził Ojciec Krzysztof Kowalski – paulin. Podczas Misji poświeciliśmy Krzyż Misyjny. Na przyjście Matki Najświętszej cała parafia udekorowała domy, ulice i usypała piękny dywan z żywych kwiatów przed wejściem do kościoła.

21 sierpnia, w dzień przybycia Maryi do parafii zgromadził się tłum parafian i gości. Po nabożeństwie oczekiwania w procesji wyruszyliśmy na skrzyżowanie dróg oczekując przybycia Matki Najświętszej. Uroczystości powitania przewodniczył Biskup włocławski Krzysztof Wętkowski. Po wyjęciu Obrazu z samochodu-kaplicy wniesiono go uroczyście do kościoła przy śpiewie Akatystu. Po odczytaniu Ewangelii i Nawiedzeniu oraz telegramu Ojca Świętego nastąpiło powitanie Ikony przez proboszcza oraz delegacje rodziców, młodzieży i dzieci. Koncelebrowanej Mszy Świętej powitania przewodniczył Ksiądz Biskup Krzysztof Wętkowski. Po zakończeniu Mszy świętej o 19.30 rozpoczęło się czuwanie z Matką Najświętszą. O godzinie 21.00 Ojciec Kustosz poprowadził Apel Jasnogórski przy licznym udziale wiernych. O godzinie 23.00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji powołań, którą koncelebrowali kapłani pochodzący – ksiądz Krzysztof Tomaszewski, i zaprzyjaźnieni z parafią – ksiądz Piotr Dąbrowski i ksiądz Wiktor Ignaczak. Od godziny 24.00 do 7.30 trwało indywidualne czuwanie parafian przy wizerunku Jasnogórskiej Pani. We wtorek 22 sierpnia, po odśpiewaniu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Msza święta o godzinie 8.00 zgromadziła małżonków, którzy odnowili swoją przysięgę małżeńską i otrzymali pamiątkowe dyplomy. O godzinie 10.00 rozpoczęła się kolejna Msza święta, którą dla chorych i ludzi w podeszłym wieku sprawował Ojciec Kustosz. W południe rozpoczęła się Msza święta dla rodzin z małymi dziećmi i oczekujących narodzin dziecka. O godzinie 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia modliliśmy się w intencji zmarłych. Po Koronce rozpoczęło się czuwanie przed Mszą na zakończenie Nawiedzenia, którą o godzinie 16.00 sprawował ksiądz proboszcz Zbigniew Barcz. Na zakończenie liturgii została poświęcona mała kopia Jasnogórskiej Ikony, która będzie nawiedzać rodziny parafii Racięcice. Po nabożeństwie pożegnania, w którym cała parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Racięcicach została oddana Matce Bożej, w asyście ministrantów i strażaków Jasnogórski Wizerunek został przeniesiony do samochodu-kaplicy i przewieziony do parafii w Lubstówku.

Parafia św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Lubstówku

Po 48 latach Matka Boża w znaku Ikony Jasnogórskiej nawiedziła parafię pod wezwaniem świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Lubstówku. Do tego wydarzenia parafianie przygotowywali się przez rekolekcje od 19 do 21 sierpnia 2023 r. Rekolekcje te prowadził Ojciec Emanuel Matusiak – paulin z Wągrowca. Cała parafia żywo uczestniczyła w tych przygotowaniach. Były nauki stanowe oraz dzień spowiedzi świętej, dlatego też w dniach nawiedzenia wszyscy przystępowali do Komunii świętej. W czasie nawiedzenia, od 22 do 23 sierpnia, mieli swoją Mszę świętą ludzie starsi i chorzy, podczas której przyjęli sakrament namaszczenia. Była też Msza święta dla rodzin z małymi dziećmi oraz dzieci szkolnych ze specjalnym błogosławieństwem dla nich. Uroczystość Nawiedzenia w dniu 23 sierpnia zakończyła Msza święta, której o godzinie 16.00 przewodniczył Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski.

Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Lubstowie

Parafia pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Lubstowie do spotkania z Matką Najświętszą w znaku Ikony Jasnogórskiej przygotowywała się od 19 sierpnia 2023 r. poprzez Misje Maryjne, które poprowadził ksiądz profesor doktor habilitowany Józef Szymański. Na przyjście Matki Najświętszej cała parafia udekorowała domy, ulice, trasę przejazdu, kaplice i krzyże przydrożne i usypała piękny kwietny dywan przed świątynią.

23 sierpnia 2023 r., w dzień przybycia Maryi do parafii społeczność parafian i gości zebrała się w kościele na nabożeństwie oczekiwania. Po zakończeniu modlitwy w świątyni w procesji udaliśmy się na skrzyżowanie dróg przy figurze świętego Jana Nepomucena oczekując tam na Matkę Najświętszą. Komentarz i oczekiwanie prowadził ksiądz Piotr Rusin. Uroczystemu powitaniu przewodniczył Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski. Po wyjęciu Obrazu z samochodu-kaplicy Jasnogórską Ikonę wzięli na swe ramiona ojcowie a następnie matki, młodzież, motocykliści i strażacy, którzy wnieśli uroczyście Wizerunek Matki Najświętszej do kościoła. Po odczytaniu Ewangelii i telegramu Ojca Świętego, Jasnogórską Ikonę powitał ksiądz proboszcz oraz przedstawiciele rodziców, młodzieży i dzieci. Następnie rozpoczęła się koncelebrowana Msza Święta powitania, której przewodniczył Ksiądz Biskup Krzysztof Wętkowski. Po zakończeniu tej Mszy Świętej rozpoczęło się czuwanie z Matką Najświętszą. O godzinie 21.00 Ojciec Kustosz – Dariusz Nowicki – OSPPE, poprowadził Apel Jasnogórski przy licznym udziale wiernych. O godzinie 22.00 nabożeństwu za zmarłych przewodniczył Ojciec Emanuel Matusiak – OSPPE. O godzinie 23.00 rozpoczęła się Msza Święta o powołania, którą koncelebrowali kapłani wywodzący się z parafii w Lubstowie. Koncelebrze przewodniczył ksiądz Marcin Węckowski, a Słowo Boże wygłosił ksiądz Mariusz Idczak.

O godzinie 24.00 rozpoczęło się indywidualne czuwanie Parafian z Matką Bożą, które zakończyło się o godzinie 8.00 śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. W czwartek 24 sierpnia, o godzinie 8.30 rozpoczęła się Msza Święta dla osób chorych i w podeszłym wieku, której przewodniczył Ojciec Kustosz. O godzinie 11.30 rozpoczęła się Msza Święta dla rodzin z małymi dziećmi i oczekujących narodzin dziecka. Słowo Boże podczas tej Eucharystii wygłosił Ojciec Emanuel Matusiak – OSPPE. O godzinie 15.00 Koronkę do Bożego Miłosierdzia poprowadził ksiądz Paweł Zalewski. Po niej nastąpiło czuwanie przed rozpoczęciem Mszy Świętej na zakończenie Nawiedzenia, którą o godzinie 16.00 sprawował ksiądz proboszcz Krzysztof Kacała. Na zakończenie uroczystej liturgii została poświęcona kopia Ikony Jasnogórskiej, która będzie nawiedzać rodziny naszej parafii. Po zakończeniu nabożeństwa pożegnania cała parafia świętej Jadwigi Śląskiej w Lubstowie została oddana Matce Bożej. W asyście ministrantów, Bielanek oraz strażaków Obraz Jasnogórski został przeniesiony do samochodu-kaplicy i przewieziony do parafii w Sompolnie.

Parafia św. Marii Magdaleny w Sompolnie

Parafia świętej Marii Magdaleny do spotkania z Matką Najświętszą w znaku Ikony Jasnogórskiej przygotowywała się przez Rekolekcje Parafialne, które rozpoczęły się 20 sierpnia 2023 r. Rekolekcje poprowadził Ojciec Dominik Byblewski – paulin pracujący obecnie na Ukrainie w Kamieńcu Podolskim. 

W dzień przybycia Maryi do Sompolna, 24 sierpnia 2023 r., na miejscu oczekiwania przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej zgromadzili się licznie parafianie i przybyli goście. Po zakończeniu modlitewnego oczekiwania rozpoczęło się powitanie, któremu przewodniczył ksiądz kanonik Mirosław Lament, proboszcz i dziekan sompoleński. Gdy do zgromadzonych dotarł samochód- kaplica w asyście radiowozu Policji Państwowej, wozów bojowych OSP Sompolno i motocyklistów, wyjęty z kaplicy Obraz powitali przez ucałowanie w imieniu całej parafii ksiądz Proboszcz i ksiądz Wikariusz. Ikonę Jasnogórską wzięli na swoje ramiona strażacy, ojcowie i młodzież, którzy w uroczystej procesji prowadzonej przez Ojca Dominika przenieśli Obraz do świątyni parafialnej. Po ustawieniu Ikony w świątyni i odczytaniu fragmentu Ewangelii o Nawiedzeniu oraz listu Ojca Świętego skierowanego na ręce biskupa włocławskiego z racji 900lecia diecezji i peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nastąpiło uroczyste powitanie Ikony Jasnogórskiej. Matkę Bożą powitali kolejno: ksiądz kanonik Mirosław Lament – Proboszcz Parafii, p. Roman Bednarek – Burmistrz Sompolna, przedstawiciele rodzin, młodzieży i dzieci. Po powitaniach rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył ksiądz kanonik Mirosław Lament, a Słowo Boże wygłosił Ojciec Rekolekcjonista Dominik Byblewski. Po zakończeniu Mszy Powitania o godzinie 20.15 rozpoczął się koncert pieśni maryjnych w wykonaniu scholi parafialnej i organistów posługującymi w parafii. O godzinie 21.00 Ojciec Kustosz – Dariusz Nowicki – OSPPE, poprowadził Apel Jasnogórski. Msza Święta zwana Pasterką Maryjną w intencji powołań rozpoczęła się o godzinie 22.00. Koncelebrowali ją kapłani posługujący w parafii, dawni wikariusze sompoleńscy oraz kapłani wywodzący się z parafii Sompolno. Po zakończeniu tej Eucharystii rozpoczęło się całonocne czuwanie wraz z Maryją.25 sierpnia po odśpiewaniu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP i modlitwie Różańcowej o godzinie 8.00 sprawowana była Msza Święta z udziałem dzieci. Następnie o godzinie 9.30 Mszę Świętą z udziałem osób chorych i w podeszłym wieku, którym udzielono sakramentu namaszczenia chorych, sprawował Ojciec Kustosz. Natomiast o godzinie 11.30 sprawowana była Msza Święta dla matek w stanie błogosławiony i rodzin z małymi dziećmi, na której zakończenie odbyło się zawierzenie ich Matce Bożej i indywidualne błogosławieństwo. O godzinie 16.00 rozpoczęła się Msza Święta dziękczynna za łaskę Nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą, którą sprawował ksiądz biskup senior Wiesław Alojzy Mering. Podczas tej uroczystej liturgii wspólnota parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Sompolnie została zawierzona Matce Bożej. Po zakończeniu Mszy Świętej Wizerunek Jasnogórski przeniesiono w uroczystej procesji do samochodu-kapicy i przewieziony do parafii w Brdowie.

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację