Dekanat szadkowski

„Jest zakątek na tej ziemi gdzie powracać każdy chce…”

Tym razem to Matka Boża przybyła do nas w kopii swego Jasnogórskiego Wizerunku. W dekanacie Szadkowskim gościła w dniach 19 – 27 maja  2023 roku, witana przez licznie zebranych parafian poszczególnych parafii i duchowieństwo.

Parafia Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku

Pierwszą parafią w dekanacie była parafia Szadek. Przygotowaniem do nawiedzenia była peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w rodzinach parafii, która rozpoczęła się ona 26 sierpnia 2022 roku. Bezpośrednim przygotowaniem były misje parafialne prowadzone przez ks. Roberta Klemensa COr. Matka Boża odwiedziła parafię w dniach 19 – 20 maja. 

Parafia św. Rocha w Zygrach

Następnie Ikona Matki Bożej zawitała do parafii Zygry. Misje parafialne w kwietniu 2022 i rekolekcje bezpośrednio przed Nawiedzeniem, prowadzone przez ks. Stanisława Gawlickiego COr, były duchowym przygotowaniem do spotkania z Matką Bożą w Ikonie Jasnogórskiej.

Parafia św. Andrzeja Apostoła w Małyniu

Kolejnym przystankiem Nawiedzenia była parafia św. Andrzeja w Małyniu. Po odbytych rekolekcjach, które głosił ksiądz Piotr Baran FDP, parafia gościła Ikonę Jasnogórską w dniach 21 – 22 maja. 

Parafia św. Mikołaja Biskupa w Wierzchach

Parafia w Wierzbach przygotowywała się do nawiedzenia obrazu poprzez peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w rodzinach, a bezpośrednim przygotowaniem były rekolekcje, które prowadził ksiądz Piotr Siołkowski. 

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drużbinie

23 maja Matka Boża przybyła do parafii Drużbin.  Wcześniej parafianie przygotowywali się do Nawiedzenia poprzez rekolekcje, które głosił ks. Mariusz Budkiewicz. 

Parafia św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Zadzimiu

Kolejnego dnia Pani Jasnogórska gościła w parafii Zadzim. Jednym z elementów Nawiedzenia był pobyt w kaplicy filialnej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabinie. 

Parafia św. Wawrzyńca w Rossoszycy

Ostatnie dni w dekanacie Szadkowskim Matka Boża obecna była w parafii Rossoszyca. Wyjątkowo spędziła tu 2 dni, ze względu na obecność w Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach. Parafia przygotowywała się duchowo poprzez misje parafialne, które prowadził o. Joachim Kusz OMI.

29 maja 2023 r., Ks. Stanisław Siurdyga

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację