Dekanat szpetalski

Czas oczekiwania na Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Parafii Chełmica Duża rozpoczął się od udziału delegacji parafii w pielgrzymce na Jasną Górę zapraszającej Maryję do Diecezji Włocławskiej. Następnie na przełomie listopada i grudnia 2023 r. w parafii przeprowadzone zostały Misje Święte przez ks. Bogusława Jaworowskiego ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Kiedy w Rejonie Sieradzkim rozpoczęło się  Nawiedzenie w Diecezji trwaliśmy z Maryją na Nowennie w każdą pierwszą Niedzielę Miesiąca. 

I tak  nadszedł czas Nawiedzenia na  Ziemi Dobrzyńskiej. Pierwszą parafią dekanatu szpetalskiego, którą odwiedziła Matka Boża, była parafia św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej. Nawiedzenie w parafii rozpoczęło się w sobotę, 24 lutego 2024 r. Wcześniejsze dwa dni to ogromne zaangażowanie parafian w różnym wieku i różnych stanów w przygotowaniu dekoracji tras przejazdu Kaplicy Maryjnej oraz dekoracja wnętrza świątyni, wszystko po to, aby godnie powitać naszą Matkę i Królową. 

O godzinie 18.00 przybyła z parafii Wniebowzięcia NMP w Lipnie Matka Boża w Ikonie Jasnogórskiej w otoczeniu wozów OSP z Lipna, Łochocina, Popowa, Cukrowni, Rachcina i Wichowa. Na terenie przykościelnym parafialnej świątyni oczekiwali na Matkę Bożą licznie zgromadzeni wierni naszej parafii z pocztami sztandarowymi szkół z Cyprianki i Wichowa, poczty sztandarowe OSP Popowo i Rachcin, Koła Żywego Różańca,  ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski, ks. proboszcz i dziekan dekanatu szpetalskiego Henryk Wysocki, ks. prałat Józef Wysocki senior , księża z dekanatu szpetalskiego z ks. Dariuszem Fabisiakiem – wicedziekanem, ks. Dawid Matusiak – były wikariusz, ks. dyrektor Adam Zieliński, Ojciec Paulin Krzysztof Kowalski, który przez 3 dni rekolekcji Maryjnych przygotował parafię na spotkanie z Maryją.  Po przywitaniu Maryi przed świątynią według ceremoniału, ze śpiewem na ustach i radością w sercu procesjonalnie weszliśmy do świątyni, gdzie na przygotowanym tronie spoczęła  Jasnogórska Ikona. 

W modlitewnym skupieniu rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa i z udziałem obecnych Kapłanów z dekanatu, kapłanów Gości oraz wiernych, którzy wypełnili olbrzymią świątynię Chełmicką. Słowo Boże do obecnych skierował ks. Biskup, zachęcając do otwarcia serc na spotkanie z Matką. O 21.00 miał miejsce Apel Jasnogórski z licznym udziałem wiernych  i kapłanów pochodzących z naszej parafii: ks. Marek Daczkowski, ks. kan. Leszek Politowski, ks. kan. Waldemar Szafrański i ks. Dawid Brauer, wraz z dawnymi wikariuszami, którzy duszpasterzowali w parafii Chełmica Duża. Kazanie wygłosił ks. dr Michał Styczyński, obecny proboszcz w parafii Korczew. Przed północą modliliśmy się za naszych bliskich zmarłych Koronką do Miłosierdzia Bożego, dziękując za przekazany nam dar wiary. Po północy rozpoczęło się nocne czuwanie z Maryją przez poszczególnych mieszkańców wiosek naszej parafii tak do godziny 7.00. 

Wtedy o poranku wspólnym śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP rozpoczął się modlitewny czas spotkania z Naszą Matką.  Na mszy św. o 9.00 miało miejsce umocnienie chorych sakramentem Namaszczenia. Na mszy św. o 11.00 błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących potomstwa, o 15.00 Nabożeństwo Do Jezusa  Miłosiernego i Gorzkie Żale. Na zakończenie Nawiedzenia o 16.00 koncelebrowaną Mszą świetą, sprawowaną przez ks. Proboszcza i jego Brata, ks. prałata Józefa, dziękowaliśmy Maryi za dar spotkania z Nią w Jasnogórskiej Ikonie, zawierzając całą parafię Jej opiece. Po czym Kaplica z obrazem Matki Bożej w towarzystwie wozu policyjnego i licznych wozów  jednostek OSP odjechała do parafii św. Józefa w Szpetalu Górnym. 

W niedzielę, 25 lutego, Matka Boża Jasnogórska dotarła do parafii w Szpetalu Górnym. Po procesyjnym przejściu do świątyni, ks. proboszcz Dariusz Fabisiak, przedstawiciele rodzin, młodzieży i dzieci przywitali Matkę Bożą. Następnie zgromadzeni kapłani z dekanatu i goście, pod przewodnictwem biskupa Stanisława Gębickiego, sprawowali Eucharystię. Homilię wygłosił misjonarz, przygotowujący duchowo parafian do uroczystości nawiedzenia, ojciec Krzysztof Kowalski, paulin. O godz. 21 Apel Jasnogórski poprowadził kustosz Ikony, ojciec Paweł Subik. Następnie sprawowana była Pasterka Maryjna w intencji powołań przez dawnych duszpasterzy parafii, której przewodniczył ks. Henryk Pałucki, pochodzący z naszej parafii, a kazanie wygłosił dawny wikariusz, ks. Jacek Borowski. Po Eucharystii rozpoczęło się nocne czuwanie przez mieszkańców poszczególnych miejscowości i ulic oraz grup działających w parafii. 

Następny dzień spotkania z Maryją rozpoczęły Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, po których celebrowano Mszę świętą dla małżeństw z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. O godz. 10:30 Eucharystia z udzieleniem sakramentu chorych. Kolejnym punktem była Msza święta dla rodziców z małymi dziećmi oraz matek w stanie błogosławionym. O godz. 15 odmówiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia. Nawiedzenie zakończyła Eucharystia pod przewodnictwem ks. proboszcza z aktem zawierzenia parafii Matce Bożej. Następnie Kaplica z obrazem, w asyście policji i wozów strażackich, udała się do kolejnej parafii.

Ze Szpetala Ikona Jasnogórska przybyła do parafii św. Anny w Bobrownikach. W procesji z orkiestrą strażacką, została wprowadzona do świątyni, gdzie ks. proboszcz Zdzisław Pawłowski i przedstawiciele rodzin parafii dokonali powitania. Następnie Mszę świętą sprawował ksiądz biskup Stanisław Gębicki wraz z kapłanami z dekanatu, a Słowo Boże wygłosił miejscowy proboszcz. Po niej do godz. 22 trwało czuwanie indywidualne, z Apelem Jasnogórskim o godz. 21.

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP rozpoczęły kolejny dzień nawiedzenia, który wypełniło czuwanie przez poszczególnych wiernych z parafii, zakończone różańcem za zmarłych o godz. 15. Dla chorych i osób w podeszłym wieku sprawowana była Msza święta z udzieleniem namaszczenia chorych o godz. 11:30. Uroczystości zakończyła Eucharystia z błogosławieństwem małych dzieci sprawowana przez Księdza Proboszcza, po której Ikona Jasnogórska udała się do kolejnej parafii w dekanacie.

Do Grochowalska Matka Boża przybyła z parafii Bobrowniki. Z miejsca oczekiwania wprowadzono procesyjnie obraz do świątyni, gdzie ks. proboszcz Paweł Żarkowski i delegacja parafian dokonali przywitania. Następnie ksiądz dziekan Henryk Wysocki i zgromadzeni kapłani dekanatu sprawowali Eucharystię, a kazanie wygłosił ks. prof. Zdzisław Pawłowski. Po niej rozpoczęło się czuwanie i modlitwa za zmarłych prowadzone przez mieszkańców poszczególnych wiosek, zakończone Apelem Jasnogórskim o godz. 21. 

Czuwanie i modlitwa za zmarłych wypełniły też kolejny dzień nawiedzenia. Celebrowane były też Msze święte, dla młodzieży o godz. 10 oraz dla chorych i w podeszłym wieku z sakramentem namaszczenia o godz. 13, a Mszy świętej na zakończenie nawiedzenia przewodniczył biskup diecezjalny Krzysztof Wętkowski.

Z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, w asyście policji, straży pożarnej i motocyklistów, obraz Matki Bożej Częstochowskiej udał się do parafii św. Wawrzyńca we Wielgiem, którą przygotowywał do nawiedzenia paulin, ojciec Marek Kowalski. Z miejsca oczekiwania wprowadzono go do świątyni, w której ks. proboszcz Stanisław Klimaszewski i delegacje rodzin, młodzieży oraz dzieci dokonali powitania. Następnie biskup Krzysztof Wętkowski wraz z kapłanami dekanatu sprawowali Mszę świętą. Kolejnymi punktami był Apel Jasnogórski i Pasterka Maryjna w intencji powołań oraz nocne czuwanie przez mieszkańców poszczególnych miejscowości.

O godz. 8 odśpiewano Godzinki do NMP, następnie o. Paweł przewodniczył Mszy świętej w intencji chorych, starszych i samotnych, a o godz. 11 odprawiono Eucharystię z udziałem dzieci. Uroczystości zakończyła Msza święta dziękczynna z zawierzeniem parafii Matce Bożej, po której pożegnano obraz udający się do kolejnej parafii.

Ostatnią parafią dekanatu, do której przybyła Matka Boża, była parafia Nawiedzenia NMP w Zadusznikach. Tu przy Domu Katolickim im. bł. Stefana Wyszyńskiego oczekiwano na przybycie obrazu, skąd procesyjnie został wprowadzony do świątyni. Po powitaniu przez ks. proboszcza Ryszarda Szajerskiego i delegacje rodzin, młodzieży i dzieci, biskup Stanisław Gębicki sprawował z kapłanami dekanatu Eucharystię a homilię wygłosił o. Tadeusz Iwaszczyszyn, Paulin, który duchowo przygotowywał parafię do nawiedzenia. Kolejnymi punktami były: różaniec i Apel Maryjny, Msza święta o powołania oraz Msza święta za zmarłych przodków.

Ostatni dzień nawiedzenia rozpoczęły Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP o godz. 8, po których były czuwanie i Droga krzyżowa, a następnie Eucharystie dla dzieci oraz seniorów i chorych. Dalej kontynuowano czuwanie, zakończone Drogą Krzyżową i Mszą świętą dziękczynną, po której ofiarowano diecezję i parafię opiece Maryi. Z wielkim wzruszeniem pożegnano Ikonę Madonny, która udała się do parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku. Pani Jasnogórska w każdej parafii dekanatu licznie gromadziła wiernych, Bogu niech będą dzięki za ten wspaniały czas nawiedzenia, który będzie kontynuowany poprzez peregrynację Ikony Jasnogórskiej po domach parafii.

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację