Dekanat tuliszkowski

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Grzymiszewie

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Grzymiszewie, poprzedziły trzydniowe rekolekcje, które poprowadził Ojciec Przemysław Kopa z Zakonu Ojców Paulinów. Przez codziennie sprawowane sakramenty święte: sakrament pokuty i Eucharystii, prowadzeni przez Ojca Przemysława parafianie starali się jak najlepiej przygotować na spotkanie z Matką Bożą. 

W niedzielne popołudnie 25 czerwca br., o godz. 16.30., na Nabożeństwie Oczekiwania, na miejscu powitania tłumnie zgromadzili się parafianie oraz duchowni z dekanatu tuliszkowskiego, aby ze wzruszeniem i wielką radością, o godz. 17.30.  powitać Maryję, naszą ukochaną Matkę, Królową Polski !!!

 Uroczystej Eucharystii na rozpoczęcie Nawiedzenia Matki Bożej parafii w Grzymiszewie przewodniczył dziekan Dekanatu Tuliszkowskiego ksiądz prałat Stanisław Nowak, homilię wygłosił Ojciec Przemysław – rekolekcjonista z Zakonu Ojców Paulinów. 

Po Mszy świętej nastąpiło czuwanie przed obrazem Matki Bożej, o godz. 21.00., parafianie w duchowej łączności z Jasną Górą przeżyli Apel Jasnogórski poprowadzony przez Ojca Dariusza – Kustosza obrazu Matki Bożej. Maryjna Pasterka, nocne czuwanie, wypełniły świątynię w Grzymiszewie, parafianie trwali przy Maryi ukochanej Matce, zanosząc swe modlitwy i najskrytsze intencje. Patrzą Matce Bożej w oczy, zawierzyli sprawy swojego życia, swoją codzienność i potrzeby. Jednocześnie dziękowali za wstawiennictwo i wyproszone łaski dla siebie i swoich najbliższych. 

Drugi dzień Nawiedzenia, dla parafian i duchowieństwa rozpoczął się o godz. 06.00., sprawowana w godzinach rannych Eucharystia za ludzi pracy zgromadziła tę cześć parafian, którzy w tym dniu podjęli swe obowiązki zawodowe. Następnie do świątyni zostali zaproszeni parafianie na Mszę świętą o godz. 09.00., a osoby starsze i chore o godz. 11.30., w czasie tej liturgii wszyscy chętni skorzystali z sakramentu chorych. 

Eucharystii kończącej święty czas Nawiedzenia Matki Bożej w Grzymiszewie, o godz. 16.00. przewodniczył i wygłosił homilię biskup włocławski Krzysztof Wętkowski. W czasie pożegnania Matki Bożej – naszej ukochanej Matki, z wielu oczu parafian i księdza proboszcza popłynęły łzy, świadczące o wielkim przeżyciu tego świętego czasu Nawiedzenia. 

Z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Grzymiszewie, w asyście druhów strażaków OSP Grzymiszew oraz Miłośników Starej Motoryzacji – Pani Jasnogórska powędrowała do parafii Wszystkich Świętych w Dzierzbinie. 

Parafia Wszystkich Świętych w Dzierzbinie

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w parafii Wszystkich Świętych w Dzierzbinie, poprzedziła nowenna, która rozpoczęła się we Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi, tj. 17 czerwca br. Na zakończenie nowenny w dniach 23-25 czerwca, wspólnota parafialna, przeżyła trzydniowe rekolekcje. Przez sprawowane sakramenty święte: sakrament pokuty i Eucharystii, parafianie starali się przygotować na spotkanie z Matką Bożą. 

W poniedziałek 26 czerwca, o godz. 16.30., rozpoczęło się Nabożeństwo Oczekiwania, na placu kościelnym w Dzierzbinie. Na tym miejscu powitania zgromadzili się parafianie oraz duchowni z dekanatu tuliszkowskiego, aby z radością o godz. 17.30. powitać Maryję, naszą ukochaną Matkę.

Uroczystej Eucharystii na rozpoczęcie Nawiedzenia Matki Bożej parafii Dzierzbin przewodniczył i homilię wygłosił biskup włocławski Krzysztof Wętkowski. 

Po Mszy świętej rozpoczęło się czuwanie przed obrazem Matki Bożej, co godzinę mieszkańcy kolejnych wiosek. O godz. 21.00. parafianie w duchowej łączności z Jasną Górą przeżyli Apel Jasnogórski poprowadzony przez Ojca Dariusza – Kustosza obrazu Matki Bożej. Maryjna Pasterka sprawowana o 23.00 przez ks. Przemysława Warmińskiego, nocne czuwanie, wypełniły świątynię w Dzierzbinie. Patrzą Matce Bożej w oczy, parafianie zawierzyli sprawy swojego życia, swoją codzienność i potrzeby. Dziękowali za wstawiennictwo i wyproszone łaski dla siebie i najbliższych. 

Drugi dzień Nawiedzenia, dla parafian rozpoczął się o godz. 07.00., porannym śpiewem Godzinek ku czci Matki Bożej. Następnie do świątyni zostały zaproszone osoby starsze i chore na Mszę świętą o godz. 09.00., w czasie tej liturgii wszyscy skorzystali z sakramentu chorych, a na Eucharystię o godz. 11.00., przybiegły dzieci i młodzież. W tym dniu, o godz. 15.00., wspólnie modlono się na Koronce do Miłosierdzia Bożego 

Eucharystii kończącej święty czas Nawiedzenia Matki Bożej w Dzierzbinie, o godz. 16.00. przewodniczył i wygłosił homilię ks. proboszcz Stanisław Kiermasz, oraz zawierzył całą wspólnotę parafialną Matce Boże, przez akt zawierzenia. W czasie pożegnania Matki Bożej – naszej ukochanej Matki, z oczu parafian popłynęły łzy, świadczące o wielkim przeżyciu tego świętego czasu Nawiedzenia. 

Z parafii Wszystkich Świętych w Dzierzbinie, w asyście druhów strażaków – Pani Jasnogórska powędrowała do parafii Św. Doroty w Grochowach.  

Parafia Świętej Doroty w Grochowach

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w parafii p.w. Świętej Doroty w Grochowach, poprzedziło Triduum Maryjne (24-26 czerwca br.), które poprowadził ks. Piotr Grzymała, salezjanin. Przez codziennie sprawowaną Eucharystię o godz. 09.00. i 18.00., sakrament pokuty, dwu godziną Adorację Najświętszego Sakramentu oraz spotkania o godz. 15.00., przy kapliczkach na terenie parafii, na Koronce do Miłosierdzia Bożego, parafianie starali się jak najlepiej przygotować się na spotkanie z Matką Bożą. 

We wtorkowe popołudnie 27 czerwca br., o godz. 16.30. na Nabożeństwie Oczekiwania, przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowach, zgromadzili się parafianie oraz duchowni z dekanatu tuliszkowskiego, aby z radością o godz. 17.30.,  powitać Maryję, naszą ukochaną Matkę, Królową Polski !!!

 Uroczystej Eucharystii na rozpoczęcie Nawiedzenia Matki Bożej parafii w Grochowach przewodniczył dziekan Dekanatu Tuliszkowskiego ksiądz prałat Stanisław Nowak, homilię wygłosił miejscowy proboszcz ksiądz Adam Grabowski. 

Po Mszy świętej nastąpiło czuwanie przed obrazem Matki Bożej, o godz. 21.00., parafianie w duchowej łączności z Jasną Górą przeżyli Apel Jasnogórski poprowadzony przez Ojca Dariusza – Kustosza obrazu Matki Bożej. Maryjna Pasterka, której przewodniczył ksiądz Mariusz Idczak i nocne czuwanie wypełniło świątynię w Grochowach. Parafianie trwali przy Maryi ukochanej Matce, zanosząc swe modlitwy i intencje. Patrzą Matce Bożej w oczy, zawierzyli sprawy swojego życia, swoją codzienność i potrzeby. Jednocześnie dziękowali za wstawiennictwo i wyproszone łaski dla siebie i swych najbliższych. 

Drugi dzień Nawiedzenia, dla parafian i duchowieństwa rozpoczął się o godz. 06.00. modlitwą ku czci Matki Bożej – Godzinki, o godz. 08.30. sprawowano pierwszą Eucharystię w tym dniu. Następnie do świątyni zostały zaproszone dzieci i młodzież na Mszę świętą o godz. 10.00., a na godz. 11.30. zostały zaproszone osoby starsze i chore, które w czasie świętej liturgii chętnie skorzystali z udzielonego sakramentu chorych. 

Eucharystii kończącej święty czas Nawiedzenia Matki Bożej w Grochowach o godz. 16.00. przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering. W czasie pożegnania Matki Bożej, naszej ukochanej Matki, z wielu oczu parafian popłynęły łzy, świadczące o wielkim przeżyciu tego świętego czasu Nawiedzenia. 

Z parafii Świętej Doroty w Grochowach, w asyście druhów strażaków OSP Grzymiszew oraz Motocyklistów z Klubu Joker’S, Pani Jasnogórska powędrowała do parafii p.w. Trójcy Świętej w Rychwale. 

Parafia Trójcy Świętej w Rychwale

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w parafii p.w. Trójcy Świętej w Rychwale, poprzedziły trzydniowe rekolekcje, które poprowadził Ojciec Krzysztof Kowalski z Zakonu Ojców Paulinów. Przez uczestnictwo w Eucharystii, wysłuchanie nauk rekolekcyjnych, skorzystanie z sakramentu pokuty oraz udział w licznie gromadzących członków wspólnoty Apelach Jasnogórskich, prowadzeni przez Ojca Krzysztofa, ksiądz proboszcz i parafianie starali się jak najlepiej przygotować na spotkanie z Matką Bożą. 

W środę 28 czerwca br., o godz. 16.30. rozpoczęło się w kościele Nabożeństwie Oczekiwania, tłumnie zgromadzili się parafianie i duchowni z dekanatu tuliszkowskiego. Następnie w uroczystej procesji wszyscy zebrani udali się na główny plac w Rychwale czyli Plac Wolności, dawny rynek. Z wielkim wzruszeniem i radością, w kroplach wyczekiwanego deszczu o godz. 17.30. powitaliśmy Maryję, naszą ukochaną Matkę, Panią Jasnogórską – Królową Polski. Maryja przybyła w asyście wozów strażackich i motocyklistów z grupy Joker’S. 

 Uroczystej Eucharystii na rozpoczęcie Nawiedzenia Matki Bożej w parafii Rychwał przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, homilię wygłosił Ojciec Krzysztof Kowalski. 

Po Mszy świętej nastąpiło czuwanie przed obrazem Matki Bożej. O godz. 21.00., parafianie w duchowej łączności z Jasną Górą przeżyli Apel Jasnogórski poprowadzony przez Ojca Dariusza – Kustosza obrazu Matki Bożej. Maryjna Pasterka odprawiana o godz. 23.00. zgromadziła duchowieństwo związane z parafią. Na Eucharystię przybyła pochodząca z parafii siostra Sabina Andrzejewska oraz księża pracujący i pochodzący z Rychwała. Obecni byli dawni proboszczowie: ks. Sylweriusz Antczak, ks. kanonik Kryspin Kaźmierczak, byli wikariusze: ks. Grzegorz Ograbisz i ks. Maciej Burszewski, który wygłosił homilię oraz pochodzący z parafii: ks. Krzysztof Matuszewski, ks. Jacek Bartczak i ks. Dominik Stempin.  Pasterka Maryjna oraz nocne czuwanie, wypełniły świątynię w Rychwale, parafianie trwali przy Maryi, swej ukochanej Matce, zanosząc modlitwę i najskrytsze intencje. Patrzą Pani Jasnogórskiej w oczy, zawierzyli sprawy swojego życia, swoich rodzin, zawierzali swoją codzienność i potrzeby, jednocześnie dziękowali za wstawiennictwo i wyproszone łaski dla siebie i swoich najbliższych. 

Drugi dzień Nawiedzenia, rozpoczął się o godz. 07.30., porannym śpiewem Godzinek ku czci Matki Bożej. Następnie do świątyni zostały zaproszone dzieci i młodzież oraz matki w stanie błogosławionym, aby przeżyć Eucharystię o godz. 08.00., zakończoną specjalnym błogosławieństwem. O godz. 10.00., sprawowana była Msza Święta dla osób starszych, chorych, by w czasie tej liturgii skorzystać z udzielonego sakramentu chorych. W tym dniu, o godz. 15.00., wspólnie modlono się na Koronce do Miłosierdzia Bożego, polecając wszystkich zmarłych parafian i członków rodzin. 

Eucharystii kończącej święty czas Nawiedzenia Matki Bożej w Rychwaleo godz. 16.00. przewodniczył proboszcz, ksiądz kanonik Marek Molewski, homilię wygłosił Ojciec Krzysztof Kowalski. W czasie pożegnania Matki Bożej – naszej ukochanej Matki, z wielu oczu parafian i księdza proboszcza popłynęły łzy, świadczące o przeżyciu tego świętego czasu Nawiedzenia.

Z parafii p.w. Trójcy Świętej w Rychwale, w asyście druhów strażaków OSP Rychwał oraz motocyklistów z klubuJoker’S – Pani Jasnogórska powędrowała do parafii p.w. Świętego Wojciecha w Grodźcu. 

Parafia Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Grodźcu

Parafię p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Grodźcu, po 48. latach oczekiwania, o czym świadczą archiwalne pamiątki, zdjęcia wywieszone w gablotach kościoła, odwiedziła ponownie Matka Boża w znaku Ikony Jasnogórskiej. 

W dniach 25-28 czerwca br., odbyły się Misje Święte poprzedzające nawiedzenie, które prowadził ks. Tadeusz Bachorz. Przez codzienne celebracje eucharystyczne, Apele Jasnogórskie i spowiedź, parafianie starali się jak najlepiej duchowo przygotować na spotkanie z Matką Bożą.  Do tego wydarzenia wierni przygotowywali się kilka miesięcy. W ostatnich tygodniach cała społeczność parafialna włączyła się w powitanie, poprzez udekorowanie swoich domów oraz tras przejazdu Matki Bożej, jako zewnętrzny wyraz wiary.

29 czerwca br., w czwartek o godz. 17.00. wierni zgromadzili się w kościele na Nabożeństwie Oczekiwania. O godz. 17.30. w procesji do miejsca powitania obrazu uczestniczyli: bracia strażacy, osoby niosące krzyż i świece, następnie kobiety niosące feretrony i chorągwie, delegacje do niesienia obrazu (dyrekcje szkół, mężczyźni, kobiety, młodzież), ministranci, dzieci, księża i wszyscy wierni. Podczas przygotowania obrazu orkiestra wykonała fanfarę Jasnogórską. Maryję w ikonie z Jasnej Góry powitał dziekan ks. Stanisław Nowak, w imieniu parafii proboszcz ks. Karol Zając, przedstawiciele rodzin, młodzieży i dzieci. Na miejscu powitania zgromadzili się tłumnie parafianie i duchowieństwo dekanatu tuliszkowskiego, księża pochodzący z parafii, którzy koncelebrowali  Mszę Św., aby z radością i wzruszeniem powitać Matkę Bożą. 

Uroczystej Mszy Św. przewodniczył ks. dziekan Stanisław Nowak. Apel Jasnogórski, który poprowadził Ojciec Kustosz i czuwanie w obecności chóru męskiego wypełniły świątynię wiernymi. O godz. 23.00. odbyło się Nabożeństwo Dziękczynne za wiarę przodków, a o północy Pasterka Maryjna celebrowana przez kapłanów pochodzących z naszej parafii. Od godz. 01.00. do 07.00. rano poszczególne wioski spotykały się na czuwaniu w kościele. 

O godz. 07.00., odśpiewano Godzinki Maryjne, następnie o godz. 10.00. Mszę świętą w intencji chorych z udzieleniem Sakramentu Chorych odprawił Kustosz Obrazu Matki Bożej. Następna Msza święta odbyła się o godz. 12:00. Przed Matką Bożą zgromadziły się dzieci przedszkolne, szkolne oraz matki z niemowlętami i oczekujące na potomstwo. O godz. 15:00 przed pożegnaniem Matki Bożej został odmówiony Różaniec. O godz. 16.00., Eucharystii dziękczynnej za Nawiedzenie naszej parafii przez Matkę Bożą w Jasnogórskim Wizerunku, przewodniczył Ks. bp Krzysztof Wętkowski. 

Po uroczystej Eucharystii wierni odprowadzili Obraz Matki Bożej, który w asyście strażaków i motocyklistów Grupy Jocker’s, został przekazany do parafii p.w. Wszystkich Świętych w Kucharach Kościelnych. 

Parafia Wszystkich Świętych w Kucharach Kościelnych

Razem z całą diecezją parafia Kuchary Kościelne począwszy od 6 sierpnia ubiegłego roku 2022 przygotowywała się duchowo do przeżywania Jubileuszu 900 lecia istnienia diecezji i Nawiedzenia MB Jasnogórskiej  całej naszej diecezji a w tym i naszej parafii. 

Nasza parafia posiada dwa kościoły i w obu kościołach miało miejsce przygotowanie duchowe: tj. Nauki Maryjne w pierwsze niedziele miesiąca, podczas nabożeństw różańcowych i nabożeństw majowych. Informacja o tych wydarzeniach była przekazywana przy różnych okazjach (np. podczas Mszy za parafian) a zwłaszcza podczas Wizyty Duszpasterskiej, czyli Kolędy. 

Pół roku przed Nawiedzeniem ustalony został program rekolekcji bezpośrednio przygotowujący nas do Nawiedzenia jak i program samego Nawiedzenia. Na dwa miesiące przed Nawiedzeniem odbyliśmy robocze spotkanie z Radą Parafialną a na miesiąc przed podobne spotkanie z sołtysami i zelatorami Róż Różańcowych w celach organizacyjnych tego wydarzenia. Na dwa tygodnie przed rozpowszechniliśmy szczegółowy program rekolekcji, Nawiedzenia i nocnej adoracji. Rekolekcje poprowadził Ojciec Wojciech Bieszke Redemptorysta z Torunia. 

Wszystko przebiegało zgodnie z planem, choć można było zauważyć narastanie zainteresowania Nawiedzeniem (tzn. Zarówno sprawy związane z dekoracjami jak i udziałem w Rekolekcjach i spowiedzi) im bardziej zbliżał się Dzień Nawiedzenia. Sam jednak Dzień Nawiedzenia zarówno dzień jak w nocy pozytywnie zaskoczył nas wszystkich. W ciągu tych czterech dni rozdano ok. 3000 Komunii Świętych, ok. 200 osób przyjęło sakrament namaszczenia, zarówno jeden jak i drugi kościół w parafii, gdzie na krótko był Obraz, były przepełnione, tak, że ludzie z konieczności stali na zewnątrz. Tak samo było na Mszy Świętej o północy. Cały czas też tworzyła się kolejka do Jasnogórskiej Księgi Zawierzenia Parafii. 

Powitaniu Obrazu  towarzyszył Bp Krzysztof Wętkowski, który również przewodniczył Mszy Świętej koncelebrowanej z udziałem wszystkich księży naszego dekanatu i wygłosił kazanie. 

 Pierwszy dzień Rekolekcji to treść ślubów jasnogórskich na tle ślubów Jana Kazimierza Króla Polski („Zawierzamy… Przyrzekamy … Ślubujemy…”), Drugi dzień  rekolekcyjny to sprawa wyjaśnienia szczególnych łask związanych z Nawiedzeniem i możliwości zyskania „Odpustu zupełnego” zarówno w jednym jak i drugim dniu. Najważniejsze jednak chwile nawiedzenia to godziny spędzone na adoracji zarówno w dzień i w nocy.

Po Mszy Świętej na zakończenie Nawiedzenia i odśpiewaniu „Ciebie Boga wysławiamy….” dokonano ponownego Aktu Zawierzenia Parafii MB Jasnogórskiej, proboszcz i parafianie podziękowali za nawiedzenie, poświęcono wszystkie pamiątki i udzielono wszystkim błogosławieństwa.

Następnie Obraz w asyście wozów strażackich i grupy motocyklowej został  odwieziony do parafii Tuliszków.

Parafia Świętego Wita w Tuliszkowie

W parafii pw. Św. Wita Matka Boża w znaku Jasnogórskiej Ikony przebywała w dniach 1-2 lipca 2023 r. Jej nawiedzenie poprzedziły tygodniowe misje wygłoszone przez ojca paulina Sylwestra Kopyta. Każdego dnia wierni gromadzili się w kościele parafialnym o 10.00 oraz o 18.00, aby przeżywać wspólną eucharystię i wysłuchiwać nauk przygotowujących do wiekopomnego nawiedzenia.  Każdy dzień miał swój przewidziany blok tematyczny:

 • niedziela – „Maryja nawiedza swój lud”,
 • poniedziałek – „Maryja naszą Matką”,
 • wtorek – „Maryja Matką naszej Wiary – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych,
 • środa – „Maryja Matka Jedności – dzień modlitw o miłość, wierność i jedność małżeństw”,
 • czwartek – „Maryja Matka Miłosierdzia – dzień pojednania”,
 • piątek – „Z Maryją pod krzyżem Chrystusa – dzień pojednania”,
 • sobota – „Maryja nawiedza naszą parafię”.

Każdy z przeżytych dni dotykał i przygotowywał poszczególne stany naszej wspólnoty. 
W trakcie całego tygodnia misji zatroszczono się m.in. o chorych i starszych, a małżeństwa odnowiły  przysięgę małżeńską. Pragnieniem ojca misjonarza było to, aby nikt nie pozostał bierny, dlatego swoje nauki ubogacał historiami z życia, opowiadającymi różne ludzkie, niekiedy dramatyczne doświadczenia dowodzące, jak wielką moc ma w sobie szczere i ufne zawierzenie Bogu. 

We wszystkie dni trwania misji w kościele parafialnym w Tuliszkowie wierni gromadzili się na Apelu Jasnogórskim o godzinie 21, aby wspólną modlitwą zakończyć dzień.

Każdego dnia księża posługiwali w konfesjonałach tak, aby nikt nie pozostał bez możliwości przyjęcia rozgrzeszenia. Również i pod tym względem, wierni tłumnie korzystali z tej pomocy.

W piątek, pomimo niesprzyjającej pogody, wierni swoją modlitwą objęli również zmarłych spoczywających na cmentarzu parafialnym. Bardzo wielu parafian wzięło udział w drodze krzyżowej o godzinie 20.00 i w intencji zmarłych przyjęło komunię świętą.

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej rozpoczęło się w sobotę, 1 lipca, o godzinie 17.30 na Placu Wolności. Poprzedzone było wspólną modlitwą, która trwała od godziny 17.00. Zaszczytu niesienia Ikony Jasnogórskiej Pani dostąpiły następujące grupy:

 • strażacy z OSP w Tuliszkowie,
 • przedstawicielki Żywych Róż działających w parafii,
 • przedstawiciele pielgrzymów na Jasną Górę z grupy tureckiej,
 • ministranci,
 • rodzice księży pochodzących z parafii,
 • księża wywodzący się i pracujący w Tuliszkowie.

Ikonę Matki Najświętszej w parafii przywitał ksiądz proboszcz oraz dwie delegacje: państwo Maroń – w imieniu wszystkich rodzin w parafii oraz przedstawiciele ministrantów. Uroczystą eucharystię na powitanie Matki Bożej w Tuliszkowie, sprawowali kapłani z dekanatu tuliszkowskiego oraz księża rodacy. Eucharystii przewodniczy ksiądz proboszcz Stanisław Nowak, a Słowo Boże wygłosił ojciec Sylwester Kopyt. 

O godzinie 21.00 kościół znów wypełnił się wiernymi. Z wiosek, Tarnowej i Ogorzelczyna, przybyła piesza pielgrzymka do kościoła parafialnego, złożona z ok. 150 osób, którzy w ten sposób uhonorowali dzień nawiedzenia.

Po Apelu Jasnogórskim Matka Boża była adorowana przez młodzież przy akompaniamencie gitary. Młodzi ludzie we właściwy sobie sposób starali się spojrzeć na Matkę Bożą jako na Tę, która rozumie ich problemy, którym oni i my wszyscy, musimy stawiać czoła. Bezpośrednio po adoracji ksiądz proboszcz poprowadził nabożeństwo dziękczynne za wiarę przodków wszystkich minionych pokoleń, która ukształtowała nasz sposób wyrazu wiary, którą dziś posiadamy.

Równo o północy była sprawowana pasterka maryjna przez łącznie 12 księży pochodzących 
i w przeszłości pracujących w tuliszkowskiej parafii. Każdy z nich zostawił swój ślad i miał wkład w to, jak Maryja została przyjęta w tychże dniach. Wszyscy modlili się o nowe powołania do służby w Chrystusowym Kościele. Wierni z Tuliszkowa i z okolicznych wiosek trwali całą noc na czuwaniu przy wizerunku naszej Matki, wpisując się do księgi zawierzenia oraz składając osobiste intencje do przeznaczonej na to stągwi.

W Niedzielę sprawowano cztery eucharystie przy wizerunku Matki Najświętszej. Przed pierwszą z nich, o godzinie 7.00, odśpiewane zostały godzinki ku czci Maryi. Podczas pierwszej niedzielnej eucharystii uhonorowano wszystkie Żywe Róże działające na terenie parafii i wypraszano dla nich o Boże błogosławieństwo. Na drugą mszę świętą zaproszone zostały osoby chore oraz w podeszłym wieku, po to by przyjąć sakrament namaszczenia. O godzinie 11.00 licznie zgromadziły się matki oczekujące potomstwa oraz najmłodsi po to, aby przyjąć Boże błogosławieństwo. Rodzice pobłogosławili swoje dzieci i przyjęli błogosławieństwo od zgromadzonych księży.

Uroczystości zostały zakończone eucharystią o godzinie 16.00, której przewodniczył ksiądz biskup senior Wiesław Alojzy Mering. Ikona Matki Bożej Częstochowskiej w uroczystej procesji została złożona do samochodu-kaplicy i udała się do parafii Lisiec Wielki.

Wierzy, że nawiedzenie Matki Najświętszej ożywi naszą religijność. Jej obecność pomoże w naszych powrotach do jej Syna, na którego wskazuje każdym swoim gestem. Razem z Nią stajemy się dla niego nowymi wierzącymi.

Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Liśćcu Wielkim

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w parafii pw. Jan Chrzciciela w Liśćcu, poprzedziły trzydniowe rekolekcje, które poprowadził Ojciec Krzysztof Kaczmarek z Zakonu Bernardynów. Przez codziennie sprawowane sakramenty święte: sakrament pokuty i Eucharystii, prowadzeni przez Ojca Krzysztofa parafianie starali się jak najlepiej przygotować na spotkanie z Matką Bożą. 

W niedzielne popołudnie 2 Lipca br., o godz. 16.30., na Nabożeństwie Oczekiwania, na miejscu powitania tłumnie zgromadzili się parafianie oraz duchowni z dekanatu tuliszkowskiego, aby ze wzruszeniem i wielką radością, o godz. 17.30.  powitać Maryję, naszą ukochaną Matkę, Królową Polski !!!

 Uroczystej Eucharystii na rozpoczęcie Nawiedzenia Matki Bożej parafii w Grzymiszewie przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, homilię wygłosił Ojciec Krzysztof. 

Po Mszy świętej nastąpiło czuwanie przed obrazem Matki Bożej, o godz. 21.00., parafianie w duchowej łączności z Jasną Górą przeżyli Apel Jasnogórski poprowadzony przez Ojca Dariusza – Kustosza obrazu Matki Bożej. Maryjna Pasterka, której przewodniczył poprzedni proboszcz ksiądz Dariusz Maćczak, a homilie wygłosił rodak ks. Przemysław Janiak, wypełniły świątynię w Liśćcu Wielkim. Parafianie trwali na czuwaniu przy Maryi ukochanej Matce, zanosząc swe modlitwy i najskrytsze intencje. Patrzą Matce Bożej w oczy, zawierzyli sprawy swojego życia, swoją codzienność i potrzeby. Jednocześnie dziękowali za wstawiennictwo i wyproszone łaski dla siebie i swoich najbliższych. 

Drugi dzień Nawiedzenia, dla parafian rozpoczął się o godz. 06.00., odśpiewane zostały godzinki a po nich o godzinie 7.00 sprawowana była Eucharystia. Następnie do świątyni zostały zaproszone osoby starsze i chore na Mszę świętą o godz. 09.30, w czasie tej liturgii wszyscy chętni skorzystali z sakramentu chorych. O godz. 11.30., została odprawiona Msza Święta dla dzieci, młodzieży i kobiet w stanie błogosławionym.

Eucharystii kończącej święty czas Nawiedzenia Matki Bożej w Liśćcu Wielkim, o godz. 15.30. przewodniczył i wygłosił homilię ksiądz proboszcz. W czasie pożegnania Matki Bożej – naszej ukochanej Matki, z wielu oczu parafian i księdza proboszcza popłynęły łzy, świadczące o wielkim przeżyciu tego świętego czasu Nawiedzenia. 

Z parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Liśćcu Wielkim, w asyście druhów strażaków, Pani Jasnogórska powędrowała do parafii Narodzenia Najświętszej Maryj Panny w Wyszynie. 

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację