Dekanat uniejowski

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu

Jako pierwsza w dekanacie uniejowskim ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej powitała parafia Spycimierz. Zgodnie z kultywowaną tutaj tradycją, spycimierscy parafianie usypali na cześć Matki Bożej kwietny dywan i logo nawiedzenia i roku jubileuszowego diecezji. Peregrynacja miała miejsce w dniach 27-28 maja 2023 r. Uroczystości poprzedziły trzydniowe rekolekcje parafialne pod hasłem bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego „Wszystko postawiłem na Maryję”, które przeprowadził ks. dr Artur Szurawski kanclerz kurii diecezjalnej z Łomży. 

Parafia św. Marcina Biskupa w Chwalborzycach

Nawiedzenie Kopi Ikony jasnogórskiej, w parafii św. Marcina bp w Chwalborzycach poprzedziły 4 dniowe misje święte, które poprowadził ks. mgr Krzysztof Włodarczyk. Przez codziennie sprawowany sakrament pokuty, celebrowane Eucharystie, apele jasnogórskie, parafianie starali się jak najlepiej duchowo przygotować na spotkanie z Matką, w Kopi Jasnogórskiego Obrazu i jeśli dekoracje zewnętrzne choć trochę oddają wewnętrzne nastawienie to udało się to wyśmienicie.

28 maja , w niedzielne popołudnie na miejscu powitania zgromadzili się tłumnie parafianie i duchowieństwo dekanatu uniejowskiego, aby z radością i wzruszeniem powitać Kopię Ikony Jasnogórskiej, która przybyła do Chwalborzyc z parafii Spycimierz.

Uroczystej Eucharystii na rozpoczęcie Nawiedzenia przewodniczył JE ks. Bp Stanisław Gębicki a homilię do zebranych wygłosił ks. Krzysztof. 

Apel jasnogórski, modlitewne czuwanie wypełniły świątynie wiernymi, którzy trwali przy Obrazie jak przy najukochańszej  Matce, zawierzając jej swoje sprawy i życie.

Pasterce maryjnej przewodniczyli byli proboszczowie w  Chwalborzyckiej parafii, ks. Piotr Obolewski i ks. Paweł Okoński.

Od następnego poranka świątynia wypełniała się wiernymi ,a obok wyznaczonych w drugim dniu  Nawiedzenia modlitw i Eucharystii, na szczególne wyróżnienie zasługuje Msza św. z udziałem dzieci a to dlatego, że uczestniczyli w niej wychowankowie ze ZPEWiR w Stemplewie z SOSW i MOS. Zarówno dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością jak i dla tych, którzy muszą być poddani socjoterapii słowo MATKA ma wyjątkowe znaczenie, dodam tylko, że szczególnie dzieci z MOS-u, najczęściej trafiają do ośrodka z domów dziecka i rodzin zastępczych. Łzy w ich oczach i na policzkach miały wyjątkową wymowę.

Mszy św. na zakończenie Nawiedzenia przewodniczył ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, dziekan dekanatu uniejowskiego. W czasie pożegnania Kopi Ikony Jasnogórskiej Matki, z wielu oczu parafian popłynęły łzy smutku, bo przecież żegnaliśmy Matkę. 

Z Chwalborzyc Obraz Jasnogórskiej Pani powędrował do Dzierżaw.

Parafia Miłosierdzia Bożego w Dzierżawach              

W poniedziałek, 29 maja 2023 r., z Chwalborzyc do Dzierżaw – jednej z najmniejszych parafii Diecezji Włocławskiej – przybyła Matka Boża w kopii Cudownego Obrazu z Jasnej Góry. Pierwsze takie Nawiedzenie miało miejsce 1 maja 1975 r. 

Parafia przed Nawiedzeniem odprawiła 9 miesięczną Nowennę, a w tygodniu poprzedzającym przeżyła rekolekcje, które poprowadził o. Augustyn Zygmunt – gwardian klasztoru Franciszkanów z Brodnicy. 

Już kilka dni wcześniej parafianie przygotowali trasę przejazdu i swoje domy przez zewnętrzne dekoracje. 

W dniu Nawiedzenia licznie zgormadzeni parafianie powitali Matkę Bożą i uczestniczyli we Mszy, której przewodniczył Ks. Dziekan Andrzej Ziemieśkiewicz. 

O godz. 24.00 została odprawiona Pasterka Maryjna w intencji powołań, której przewodniczył Ks. Kan. Kryspin Kaźmierczak a koncelebrował Ks. Rafał Zieliński – poprzedni proboszcz parafii.

W ciągu nocy i dnia czuwanie podjęli parafianie według wyznaczonego porządku wiosek. O 9.00 został udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych.

Mszy na pożegnanie Matki Bożej 30 maja 2023 o godz. 16.00 przewodniczył J.E Bp Krzysztof Wętkowski.

W asyście strażaków i motocyklistów Matka Boża została odwieziona do parafii Grodzisko.

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Grodzisku

W dniach 30-31 maja 2023 r. parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Grodzisku (dek. Uniejowski) przeżywała nawiedzenie przez Maryję w ikonie jasnogórskiej. To niezwykłe spotkanie z Matką Bożą poprzedziły rekolekcje maryjne (27-29 maja), które prowadził o. paulin Krzysztof Kowalski. Na kilka dni przed nawiedzeniem parafianie dekorowali drogę przejazdu na odcinku 7 km. Wcześniej trwały porządki wokół kościoła parafialnego w tym czyszczenie kostki, malowanie płotów, odnowienie pomników.

Po duchowym przygotowaniu we wtorek 30 maja o godz. 17.30, z parafii Dzierżawy, przybył obraz Pani Jasnogórskiej. Przy kościele zgromadzili się niemal wszyscy parafianie. Pierwszego powitania po wysunięciu obrazu z samochodu – kaplicy dokonali ks. Bp. Krzysztof Wętkowski i ks. Proboszcz Marek Zieliński, całując ramy obrazu. Po przeniesieniu obrazu przez strażaków do kościoła nastąpiło zapalenie świecy jubileuszowej przez ks. Biskupa oraz odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety przez ks. Janusza Kowalskiego, kustosza Sanktuarium narodzin i chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich. Ks. Dziekan Andrzej Ziemieśkiewicz odczytał z kolei telegram od Stolicy Apostolskiej. Następnie rozpoczęły się powitania: przez ks. Proboszcza, rodzinę, młodzież i dzieci. Centralny punkt tej popołudniowej liturgii stanowiła msza święta, której przewodniczył pasterz diecezji ks. Bp. Krzysztof Wętkowski, a koncelebrowali wszyscy księża z dekanatu oraz księża goście. Ks. Biskup wygłosił również słowo Boże zachęcając do osobistego spotkania z Maryją podczas modlitwy.

O godz. 21.00 ojciec paulin, Dariusz, kustosz obrazu, przewodniczył Apelowi Jasnogórskiemu, w którym uczestniczyła rzesza parafian i gości. Do godz. 23.00, gdy rozpoczęła się msza św. w intencji powołań sprawowana przez o. Krzysztofa i ks. Proboszcza, trwało czuwanie. Po skończonej mszy św. bardzo duża grupa wiernych pozostała, By czuwać wraz z Maryją i zanosić prze jej wstawiennictwo y liczne intencje. Po północy, muzyczno – słowny program poprowadzili mieszkańcy Parsk. Do samego rana kilka do kilkunastu osób czuwało przed obrazem.

O godz. 8.30 modliliśmy się „Godzinkami” a o godz. 9.00 rozpoczęła się msza św. z udzielenie sakramentu namaszczenia chorych, którą sprawowali ojcowie paulini: Krzysztof i Dariusz. W samo południe na mszy świętej stawili się rodzice z małymi dziećmi. Na koniec Eucharystii dzieci otrzymały specjalne błogosławieństwo. W godzinie miłosierdzia modliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz litanią Loretańską. Modlitwom tym przewodniczył ks. Proboszcz, Marek. O godz. 16.00 rozpoczęła się msza św. na pożegnanie obrazu jasnogórskiego. Przewodniczył jej ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz z Uniejowa, a koncelebrował miejscowy proboszcz.

O godz. 16.45 ks. Proboszcz zawierzył przed obrazem Matce Bożej całą parafię, po czym nastąpiło wyprowadzenie obrazu ze świątyni do samochodu  – kaplicy. Pięć minut przed godz. 17.00 Obraz Jasnogórski wobec zgromadzonych parafian opuścił nasza parafię i udał się do parafii Niewiesz.  

Parafia Wszystkich Świętych w Niewieszu

Od 28 do 30 maja 2023 r. w parafii Niewiesz odbyły się rekolekcje przygotowujące do przeżycia Nawiedzenia Ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Prowadził rekolekcje Paulin Ojciec Remigiusz Zmuda. Nawiedzenie Ikony Matki Bożej odbyło się 31 maja w święto Nawiedzenia NMP. O godzinie 17.30  powitaliśmy w parafii Matkę Bożą w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza i kapłanów dekanatu uniejowskiego. Parafia do tego wielkiego wydarzenia przygotowała się duchowo przez spowiedź świętą w dniach 29 i 30 maja. Wszyscy parafianie włączyli się do powitania Ikony Matki Bożej w parafii przez udekorowanie swoich domów i przystrojenie trasy przejazdu Ikony Matki Bożej. Czas Nawiedzenia parafianie przeżyli na modlitwie i nocnym czuwaniu przez wszystkie wioski parafii uczestnicząc w Eucharystii połączonej z udzieleniem sakramentu chorych. Dnia 1 czerwca 2023 r. pożegnaliśmy Matkę Bożą w uroczystej Mszy Świętej o godz. 16 sprawowanej przez ks. biskupa ordynariusza Krzysztofa Wętkowskiego i zgromadzonych parafian i gości.

Parafia św. Michała Archanioła w Niemysłowie

Nawiedzenie naszej parafii przez Maryję w jej jasnogórskim wizerunku miało miejsce w dniach 1-2 czerwca 2023r. Uroczystość tę poprzedziły Misje parafialne, które poprowadził o. Jerzy Mac, paulin. Modliliśmy się podczas nich o odnowę naszych rodzin, o wiarę, by była konsekwentna oraz o regularne uczestnictwo w sakramentach Eucharystii i spowiedzi.

Oczekując na przybycie naszej Matki i Królowej przystroiliśmy wstążeczkami i proporczykami całą trasę przejazdu Obrazu Jasnogórskiego, od granic parafii aż do kościoła parafialnego (około 5,5 km). Mieszkańcy wszystkich wiosek licznie włączyli się w przygotowania, by godnie przyjąć u nas Maryję.

Na powitanie Obrazu Jasnogórskiego przybył Ks. Bp. Krzysztof Wętkowski i wszyscy kapłani Dekanatu Uniejowskiego. Ks. Biskup w swoim słowie, odwołując się do Pieśni Nawiedzenia, mówił iż Maryja przychodzi do nas ze wsparciem, ale i ze wskazówkami, jak żyć.

Nasza Matko i Królowo: „usłysz wołanie: pozostań z nami. Bożych przykazań prowadź ścieżkami”. Maryjo, niech nasza parafia „wzrasta w wiarę, nadzieję, miłość, podąża pewnie w szczęśliwą wieczność”.

Parafia św. Wojciech BM i św. Stanisława BM w Wilamowie

W związku z obchodami 900-lecia Diecezji Włocławskiej oraz Peregrynacją Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej, w Parafii Wilamów w dniach 28 maja – 4 czerwca odbyły się Misje parafialne (ostatnie były w 2009 roku). Misje święte poprowadzili Ojcowie Redemptoryści: Ojciec Henryk Kowalski i Ojciec Józef Szczecina. 

Poszczególne dni Misji miały swój temat: 28 maja – Miłość Pana Boga, 29 maja – Grzech, 30 maja – Nawrócenie, 31 maja – Sakrament Spowiedzi i święto Rodziny, 1 czerwca – Wierzę w Kościół Chrystusowy, 2 i 3 czerwca – Nawiedzenie Matki Bożej Parafii Wilamów, 4 czerwca – dzień posłania, Krzyż misyjny, Komunia Generalna.

Jako widzialny znak odbytych Misji, 4 czerwca Ojciec Henryk poświęcił „Drogę Dekalogu” w parku przed kościołem w Wilamowie.

Przygotowanie do Misji parafialnych, jak również do Nawiedzenia Matki Bożej, trwało już od wielu miesięcy: nowenna przed Peregrynacją, dostarczenie do wszystkich rodzin w Parafii modlitwy w intencji Misji i Misjonarzy, program Misji oraz przebieg Nawiedzenia otrzymały wszystkie rodziny, plakaty misyjne we wszystkich miejscowościach Parafii Wilamów.

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus i Jego Najświętsza Matka przez te wydarzenia w Parafii Wilamów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż podczas Apelu Jasnogórskiego w dniu Nawiedzenia – 2 czerwca – przed Obrazem Matki Bożej, 28 osób z Parafii, które odprawiły 33-dniowe rekolekcje maryjne (to już trzecia grupa w naszej Parafii), oddały swoje życie w niewolę miłości Matce Bożej i Jej się powierzyły, a przez Nią – Panu Jezusowi.

Bogu niech będą dzięki!

Parafia Św. Floriana w Uniejowie

W dniach 3-4 czerwca 2023 roku kopia obrazu Maryi Jasnogórskiej nawiedziła parafię pw. św. Floriana w Uniejowie. Maryję w ikonie z Jasnej Góry powitał Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski oraz w imieniu parafii Ksiądz Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz. Następnie w kolegiacie ksiądz biskup, proboszcz, wikariusze i prezbiterzy z dekanatu wspólnie celebrowali Msze świętą. O godz. 21:00 parafianie zgromadzili się na Apelu Jasnogórskim, który prowadził kustosz obrazu, ojciec Dariusz Nowicki OSPPE. Podczas rozważania zachęcił do powierzenia Matce Bożej wszystkich swoich spraw, problemów, cierpień. O północy miała miejsce Eucharystia, którą sprawowali księża posługujący niegdyś w parafii w Uniejowie oraz pochodzący z niej: Ksiądz Krzysztof Kaczmarek, Ksiądz Józef Seweryn, Ks. Piotr Dąbrowski, Ksiądz Adrian Zimnowłocki oraz kleryk Szymon Zimnowłocki. Wspólnie z obecnymi duszpasterzami dziękowali Bogu za owoce pełnionej posługi oraz modlili się o nowe powołania kapłańskie.

Następnego dnia nawiedzenia miała miejsce Msza św. w intencji chorych oraz w intencji rodzin. Na zakończenie sprawowana była Eucharystia, podczas której pożegnano Maryję w znaku obrazu.

Nawiedzenie obrazu poprzedziły trzydniowe misje święte, które prowadził ojciec Krzysztof Kowalski OSPPE, który zachęcał do powierzania się Maryi, dawał świadectwo zarówno ze swojego jak i innych życia o wstawiennictwu Maryi.

Parafia św. Jakuba Apostoła i św. Doroty Panny i Męczennicy w Wieleninie

W parafii Wielenin nawiedzenie obrazu M.B. poprzedzone rekolekcjami prowadzonymi przez o. Tomasza Tlałkę z zakonu ojców paulinów. Trwały one w dniach 1,2,3 czerwca 2023 roku. Szczególnie wielu parafian gromadziło się na Apelu Jasnogórskim o godzinie 21.00. W dniu 4 VI niedzielę powitaliśmy Maryję w Jasnogórskim wizerunku przy licznym udziale parafian. W nocnym czuwaniu przy Maryi od godz. 24.00 do 6.00 rano w kolejności wyznaczonych wiosek ławki w kościele były wypełnione ku zaskoczeniu proboszcza i rekolekcjonisty. Bardzo wielu parafian wtedy przystąpiło do spowiedzi. W dniu następnym po mszach dopołudniowych żegnaliśmy obraz od godziny 15.00 modlitwą koronki do Miłosierdzia Bożego i litanią do Najświętszego Serca Jezusowego. Pożegnalnej mszy świętej przewodniczył ks. bp. W. Mering.  O godz. 17.10 obraz opuścił wielenińską świątynię.

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej

Rodzinna Parafia Świętej Siostry Faustyny w Świnicach Warckich, od wielu miesięcy przygotowywała się na przyjęcie Matki Bożej Częstochowskiej. Nawiedzenie poprzedziły misje święte, które prowadził ojciec Marek Kowalski, Paulin z Mariupola  na Ukrainie. Kolejne dni maryjnych misji wyznaczały: intronizacja Pisma Świętego, spotkanie ze Źródłem Miłosierdzia i zawierzenie rodzin Matce Bożej. W poniedziałek, 5 czerwca, z udziałem licznie zgromadzonych Parafian, duchowieństwa dekanatu uniejowskiego, w towarzystwie ojców Paulinów i pod przewodnictwem biskupa Wiesława Meringa, Obraz Matki Bożej Częstochowskiej został uroczyście wprowadzony do parafialnej świątyni i spoczął na tronie przygotowanym w nowej części Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny. Mieszkańcy rodzinnej Parafii Mistyczki z Głogowca wraz z Pielgrzymami, którzy przybyli na tę uroczystość, za wielką łaskę Miłosierdzia Bożego poczytują sobie, że przez pięć kolejnych dni mogliśmy czuwać przed Obliczem Jasnogórskiej Pani.

Matka Boża po spotkaniu z wiernymi w Sanktuarium, w świątecznym orszaku, została uroczyście odprowadzona do Klasztoru Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie do piątku po Bożym Ciele przebywała.  Uroczyste zawierzenie Parafii Królowej Polski miało miejsce w starej części Sanktuarium, przy ołtarzu i łaskami słynącym obrazie Matki Bożej Częstochowskiej, przed którym modliła się i wielu łask dostąpiła Święta Faustyna. Odnowiony Obraz Matki Bożej wraz z odnowionym ołtarzem, zostały ofiarowane Bogurodzicy jako wotum wdzięczności za życie i powołanie Świętej Faustyny z naszej Parafii.  Za wielką godność wszyscy poczytują sowie, że tegoroczną uroczystość Bożego Ciała, swoją obecnością zaszczyciła sama Matka Boża. Eucharystyczna procesja była wyjątkowa: pierwszy ołtarz – w starej części sanktuarium, przed obliczem Czarnej Madonny, milczącym świadkiem modlitwy Helenki; drugi w klasztorze – przed obliczem Matki Bożej z kopi Obrazu Jasnogórskiego.  Na zakończenie pobytu Matki Bożej Częstochowskiej w Świnicach Warckich, po Mszy świętej sprawowanej w klasztorze, Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, zawierzyły Bogarodzicy swoją wspólnotę zakonną. Świadkami tego aktu oddania byli licznie zgromadzeni parafianie i pielgrzymi.  „Wielkie rzeczy uczynił nam Bóg”. Modlitwą Maryi z „Magnificat”, stajemy przed Jego Majestatem pełni zdumienia i wdzięczności. Bogu niech będą dzięki za dar Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.       

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację