Dekanat warcki

Parafia Wniebowzięcia NMP w Górze

W dniach 11 – 12 maja Roku Pańskiego 2023 parafię Wniebowzięcia NMP w Górze nawiedziła Matka Boża w kopii Jasnogórskiej Ikony. Nawiedzenie poprzedziły misje święte prowadzone przez ks. Piotra Dykowskiego. Rzesze parafian uczestniczyły w powitaniu Matki Bożej, Apelu Jasnogórskim, Pasterce Maryjnej o powołaniu do służby Bożej i nocnym czuwaniu. W drugim dniu nawiedzenia w Mszach świętych uczestniczyli chorzy i starsi, młodzież, dzieci szkolne, przedszkolaki i najmłodsi. Przeżyliśmy piękne chwile odnowienia duchowego i jedności rodziny parafialnej.

Ks. Jan Dominowski

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeziorsku

Po długim, bo ponad 48-letnim oczekiwaniu (poprzednie Nawiedzenie naszej Parafii miało miejsce 16 marca 1975 roku) przyszła do nas, nasza Matka i Królowa.

Oczekiwaliśmy na to spotkanie przygotowując się przez 9-cio miesięczną Nowennę. 

A w ostatnim czasie przez dwuetapowe Misje Święte; najpierw 3-dniowe Rekolekcje Wielkopostne (19-21 marca, prowadził O. Robert Groń OFM z Warty), następnie bezpośrednie przygotowanie do Nawiedzenia (9-11 maja), które poprowadził Ks. Prałat Zbigniew Szygenda. Modliliśmy się wtedy: Maryjo, Matko Kościoła, otocz każdego z nas swoją szczególną czułą macierzyńską opieką, aby czas Twojego Nawiedzenia był dla nas czasem religijnej, duchowej i moralnej odnowy.

Jej Syna prosiliśmy: Jezu Chryste, który patronujesz naszej parafii w tajemnicy Podwyższenia Krzyża Świętego, pociągaj nas ku Tobie przez bogactwo Twojego miłosierdzia. Niech ono umacnia i rozwija parafian duchowo gorliwych, letnich niech wprowadzi na drogę religijnego zapału w dążeniu do zbawienia, a zagubionym, obojętnym i oziębłym – miłosierny Jezu – udziel łaski tęsknoty za zbawieniem, ożyw martwe sumienia do życia Bożą wolą oraz wprowadź na drogę pokuty i nowego życia w Bogu.

Nawiedzenie w naszej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego przeżyliśmy w dniach 12-13 maja 2023 roku; Obraz Jasnogórski przejęliśmy z parafii Góra. Na powitanie przybył Ks. Biskup Senior Wiesław Mering. To  u nas wtedy – był ten zakątek, gdzie króluje Jej oblicze, na nim cięte rysy dwie… a Ona prosiła nas byśmy oddali się w Jej Matczyną opiekę…

Na tę Matczyną prośbę pięknie odpowiedziały Jej dzieci: tłumnie zgromadzili się na powitanie, licznie przyjmowali Jej Syna w Komunii Świętej, przez całą noc trwali na czuwaniu, pięknie śpiewali i pilnie słuchali(tak podsumował całość Ks. Zbigniew Szygenda) tegoco Syn im powie… 

Maryjo! Ufam, że spełnisz nasze prośby i będziesz każdego z nas prowadziła za rękę przez życie całe, będziesz strzegła naszych domowych ognisk, umocnisz naszą miłość, nadzieję, wiarę… i uprosisz nam obfitość Bożych Łask Z Tobą Maryjo, chcemy iść przez życie. Prowadź nas do Twojego Syna…

Ks. Stanisław Wenderlich

Parafia św. Mikołaja BM w Warcie

W sobotę 13 maja 2023 r. liczne zgromadzona społeczność Warty i okolic uroczyście powitała kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie w kościele św. Mikołaja oficjalnie obraz powitali: ksiądz proboszcz Eugeniusz Budkowski, dzieci, młodzież i rodziny.  Uroczystą Mszę świętą koncelebrowali: ks. Eugeniusz Budkowski, ks. Jacek Borowski i ks. Mariusz Budkiewicz. W czasie Eucharystii dary dla Matki Bożej złożyły delegacje z parafii. Wszyscy z wielkim wzruszeniem, zaufaniem i radością przywitali Matkę Bożą. O godzinie 21.00 w duchowej łączności z Jasną Górą wierni wzięli udział w Apelu Jasnogórskim. Po apelu odbyło się całonocne czuwanie. O północy odprawiona została pasterka w intencji powołań, którą odprawili kapłani pochodzący z tutejszej parafii: ks. Rafał Zatorski, ks. Artur Kamola, ks. Michał Styczyński, ks. Rafał Bogus oraz ks. Krzysztof Kaczmarek. W niedzielnych Mszach Świętych wierni mieli okazję do osobistego zawierzenia się Matce Bożej. Po Mszy świętej o godz. 16.00 z udziałem księdza biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego kopia obrazu Matki Bożej została odprowadzona na rynek, pożegnana i przekazana do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Ks. Eugeniusz Budkowski

Parafia Wniebowzięcia NMP w Warcie

W dniach 14 i 15 maja 2023 r., w parafii Wniebowzięcia NMP w Warcie, odbyło się Nawiedzenie Matki Bożej w ikonie Jasnogórskiej. Do owej uroczystości przygotowywaliśmy się przez Rekolekcje Wielkopostne – głoszone w tonie Słowa Maryjnego – co stało się też początkiem intensywnej katechezy w duchu nawiedzenia, którą zakończył wielkopostny rekolekcjonista O. Wojciech Dec OSPPE, w przeddzień nawiedzenia Maryi oraz w trakcie Jej pobytu w naszej parafii. 

Ogólne zainteresowanie parafian tematem nawiedzenia było bardzo dobre, czego przejawem była liczna obecność wiernych na powitaniu i pożegnaniu. Warto też zaznaczyć wysoką frekwencję wiernych w trakcie całonocnego czuwania modlitewnego przed Ikoną (szacunkowo w nocnej modlitwie wzięło udział 1 500 osób). 

Czas nawiedzenia Maryi przyniósł wiele duchowego dobra, które przejawia się obecnie w większym zainteresowaniu nabożeństwem majowym.

Foto: Paweł Pacholski
Tekst: O. Sławomir Zaporowski OFM

Parafia św. Katarzyny w Pęczniewie

Nawiedzenie Matki Bożej w Ikonie Jasnogórskiej w Pęczniewie odbyło się w dniach 15 – 16 maja br. zaproszenie zostało w kwietniu dostarczony do każdego domu w parafii.

Wierni licznie i z poświeceniem włączyli się w przygotowanie parafii do wydarzenia. 

Takoż samo uczestniczyli w celebracjach i czuwaniu – włącznie z godzinami nocnymi.

Duchowo parafia przygotowywała się przez comiesięczną nowennę od sierpnia br. połączoną z adoracją i spowiedzią. Rekolekcje wielkopostne były także ukierunkowane na Nawiedzenie. 3, 7 i 14 maja [Uroczystość Królowej Polski i dwie niedziele] poprzedzające spotkanie z Matką to Triduum przygotowujące wiernych do owocnego przeżycia czasu Nawiedzenia. Zapewniona była możliwość spowiedzi także w dniach Nawiedzenia.

Ks. Marek Daczkowski

Parafia św. Marcina w Kamionaczu

W parafii pw. św. Marcina w Kamionaczu gościła kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W dniach 17-18 maja 2023 r. w ramach peregrynacji po wszystkich parafiach diecezji włocławskiej.

Obraz przejęliśmy od parafii św. Stanisława BM w Brodni i powitaliśmy w naszej parafialnej świątyni. Nawiedzenie wypełnione zostało modlitwą wspólnotową i indywidualną adoracją Świętego Wizerunku. Mszy św. na powitanie MB Jasnogórskiej przewodniczył ks. dziekan dekanatu warckiego Eugeniusz Budkowski a kazanie wygłosił rekolekcjonista ks. Łukasz Przelazły. Apel Jasnogórski poprowadził o. Paweł Subik ze zgromadzenia OO. Paulinów z Jasnej Góry. O północy miała miejsce Pasterka Maryjna, której przewodniczył poprzedni proboszcz parafii ks. Marek Wawrzyniak a homilię wygłosił ks. gość Tomasz Wnęk ze zgromadzenia księży orionistów. 

Następnego dnia Mszę Św. dla chorych i starszych poprowadził i kazanie wygłosił ww. o. Paweł Subik. 18 maja o godz. 16.00 została odprawiona Msza Św. dziękczynna za łaskę Nawiedzenia i pożegnalna pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, który wygłosił do licznie zgromadzonych wiernych Słowo Boże. Po zakończeniu Mszy Św. nastąpiła ceremonia uroczystego pożegnania MB i akt zawierzenia wspólnoty parafialnej Pani Jasnogórskiej przez proboszcza miejsca. Ostatnim etapem Nawiedzenia było odprowadzenie Cudownego Obrazu Jasnogórskiej Pani do samochodu – kaplicy i pożegnanie MB przez całą parafię.

Dzień później, w ubiegły piątek o godz. 16:45 Matka Boża w Ikonie Jasnogórskiej opuściła teren naszego dekanatu warckiego. Bogu Najwyższemu dziękujemy za ten czas Nawiedzenia Jego i naszej Matki, za to, że jest Ona dla nas wzorem jak przyjmować Boga w naszym życiu. Dziękujemy Czarnej Madonnie, za to, że w Jej ramionach znaleźć możemy spokój i uchronić się od zła, za matczyną czułość i troskę, za dar zawierzenia naszej parafii Najlepszej Matce naszej przyszłości.Serdeczne podziękowanie dla wszystkich Parafian, za pełne zaangażowanie i serce włożone w przyjęcie MB Częstochowskiej. Matka Boża podczas Nawiedzenia naszej parafii miała przepiękne powitanie i przyjęcie. Przez cały czas byli ludzie czuwający i modlący się w świątyni. Wypełniły się treścią słowa Apelu Jasnogórskiego: „Jestem przy Tobie Maryjo pamiętam, czuwam”. Niech Jej Nawiedzenie i otrzymane łaski pracują w naszej Parafii. Niech ją przemieniają i niech rodzą obfite owoce.

Ks. Krzysztof Stawicki

Kościół Sióstr Bernardynek w Warcie

Z wielką radością przyjęłyśmy Matkę Bożą, w Jej Ikonie Jasnogórskiej, w naszym odrestaurowanym kościele, jeszcze pachnącym świeżością farby ołtarzowej i ściennej.

Spotkanie z Maryją poprzedziło, w godzinach popołudniowych, modlitewne czuwanie Sióstr i wiernych w kościele, z Koronką do Miłosierdzia Bożego i Różańcem w intencji diecezji – jej rodzin, młodzieży i dzieci – o żywą wiarę, nadzieję i miłość, o wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Matce Najświętszej. Odśpiewano także Litanię Loretańską.

Przywitanie Matki Bożej w Jej Ikonie miało miejsce przy klasztornej bramie-dzwonnicy, gdzie zgromadzili się licznie wierni dwóch parafii lokalnych, a sympatycy naszego kościoła, nazywanego „kościółkiem sióstr”. Tu oczekiwali także: Pasterz naszej diecezji – J.E. Ks. Biskup Krzysztof Wętkowski ze swoim Kapelanem, Dziekan naszego dekanatu – Ks. Eugeniusz Budkowski, Kapelan naszego kościoła – 
O. Sławomir Zaporowski – bernardyn z sąsiedztwa, kilku kapłanów z dekanatu oraz Siostry. W gronie oczekujących była także drużyna strażacka ze sztandarami. Oczekiwano na Matkę Bożą z modlitwą i śpiewem pieśni maryjnych.

Po powitaniu Matki Bożej u bramy – z fanfarami, ucałowaniem Jej wizerunku, przekazaniu Ewangeliarza i powitalnego śpiewu „O Maryjo witam Cię…”, procesyjnie wprowadzono obraz do kościoła, gdzie ustawiony został na przygotowanym tronie, pięknie przystrojonym kwiatami, przy którym ustawiono świecę nawiedzenia i pulpit pod Ewangeliarz. W nabożeństwie powitania odczytano Ewangelię powitania (Łk 1, 39-45) i odśpiewano „Magnificat”. Ksiądz Biskup zapalił święcę nawiedzenia i udzielił zgromadzonym błogosławieństwa Ewangeliarzem. Następnie Ksiądz Dziekan odczytał telegram Ojca Świętego Franciszka na tę okoliczność nawiedzenia. Przełożona Sióstr i przedstawiciele wiernych przywitali Matkę Bożą słowem i ukłonem i kwiatami złożonymi u stóp Jej tronu.

Następnie, z hymnem „Chwała na wysokości Bogu” na wstępie, odprawiona została Msza Święta powitania, której przewodniczył J.E. Ks. Bp Krzysztof Wętkowski, w koncelebrze z Ks. Dziekanem i Kapelanem kościoła. Przed Mszą Św. Ksiądz Biskup dopełnił poświęcenia odnowionego kościoła, a w trakcie Mszy wygłosił homilię.

Po Mszy Świętej rozpoczęło się modlitewne trwanie z Matką Bożą. 

O godzinie 21.00 Ojciec Kustosz Obrazu poprowadził Apel Jasnogórski, który zgromadził bardzo dużą rzeszę wiernych. Wielu z nich czuwało przy Maryi także w godzinach nocnych,  a niektórzy do rana. W czasie nocnym, aż do porannej Mszy Św. o godzinie 7.00 czuwały także Siostry, w czuwaniu indywidualnym, zmieniając się co godzinę.

Po porannej Mszy Świętej odśpiewane zostały Godzinki o NP NMP i kontynuowano czuwanie z Maryją, tak indywidualne – poszczególnych Sióstr jak i licznie gromadzących się wiernych, aż do godziny 15.00. 

O 15-tej, modlitwę za zmarłych i Koronkę do Miłosierdzia Bożego poprowadził Kapelan naszego kościoła O. Sławomir Zaporowski. Różaniec w intencji osób starszych naszej diecezji, strapionych, chorych i cierpiących, poprowadziły Siostry. Następnie odśpiewano Nabożeństwo Majowe i rozpoczęto nabożeństwo pożegnania na wstępie z hymnem „Ciebie Boga wysławiamy”. Po odśpiewaniu hymnu, Przełożona Klasztoru i przedstawiciele wspólnoty wiernych złożyli podziękowanie Matce Bożej za Jej obecność wśród nas i oddali Jej pokłon. Dalej, Ojciec Kapelan, klęcząc przed obrazem Matki Bożej w gronie wszystkich klęczących, odczytał „Akt oddania Matce Bożej”, po którym okadził Obraz, po czym odśpiewano Apel Jasnogórski. Przy śpiewie pieśni maryjnych, Obraz Matki Bożej został procesyjnie odprowadzony do samochodu-kaplicy. Na koniec, klęcząc, odśpiewano dla naszej Matki pieśń pożegnania: „O Maryjo, żegnam Cię”. 

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację