Dekanat zduńskowolski

W dniach 22 – 29 kwietnia 2023 roku parafie dekanatu zduńskowolskiego przeżywały spotkanie z Matką Bożą w znaku kopii Jasnogórskiej Ikony. Do nowych parafii dekanatu (Zduńska Wola: par. św. Pawła, Apostoła, par. św. Antoniego, par. św. Maksymiliana, Janiszewice – par. Matki Bożej Miłosierdzia) Maryja zawitała po raz pierwszy, w pozostałych (Zduńska Wola – bazylika Wniebowzięcia NMP, Korczew – par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dz. i M., Sieradz Męka – par. św. Wojciecha) było to kolejne spotkanie z Matką. 

            Czuwaniu modlitewnemu przed kopią Ikony Jasnogórskiej towarzyszyły wspólne dla wszystkich parafii spotkania modlitewne, którymi były:

            – przywitanie Matki Bożej oraz Msza święta inaugurująca czas nawiedzenia w Parafii 

            – Apel Jasnogórski

            – Modlitwa w intencji zmarłych

            – Msza święta w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i do życia konsekrowanego 

z zaproszonymi kapłanami pochodzącymi z parafii oraz w niej posługującymi

            – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

            – Msza święta w intencji chorych i cierpiących

            – Msza święta z udziałem dzieci

            – Msza święta kończąca czas Nawiedzenia

ZDUŃSKA WOLA – PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NMP

Czuwanie przed Jasnogórską Ikoną w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli podjęło wiele grup działających przy parafii: Franciszkański Zakon Świeckich, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Kościół Domowy, Rycerze Kolumba, Wspólnota Żywego Różańca. We wspólną modlitwę włączyło się również Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej, które poprowadziło Różaniec, a następnie ksiądz proboszcz prałat Dariusz Kaliński przewodniczył Mszy świętej w rycie trydenckim. Nie zabrakło również młodzieży i dzieci, które podjęły czuwanie przy Maryi. 

ZDUŃSKA WOLA – PARAFIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA

Ze zduńskowolskiej Bazyliki Matka Boża została przeniesiona w uroczystej procesji do budującej się świątyni pw. św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli. Nocne czuwanie modlitewne podjęli mieszkańcy poszczególnych ulic. Modlitwę różańcową poprowadzili członkowie Kół Różańcowych, które działają przy parafii. Była również celebrowana specjalna Msza święta dla dzieci szkolnych, przedszkolaków oraz niemowląt ze specjalnym błogosławieństwem. Mszy świętej dziękczynnej za czas Nawiedzenia przewodniczył ks. bp Wiesław Alojzy Mering.

ZDUŃSKA WOLA – PARAFIA ŚW. ANTONIEGO

Kolejną wspólnotą przyjmującą Jasnogórską Panią była parafia św. Antoniego w Zduńskiej Woli. Wraz z wiernymi Obraz Matki Bożej wprowadził do świątyni ks. bp Wiesław Alojzy Mering.  Całonocne czuwanie z Maryją podjęli mieszkańcy poszczególnych ulic parafii wraz z grupami przy niej działającymi: Rycerzami Jana Pawła II, Oriońskim Ruchem Świeckich, Odnową w Duchu Świętym, Neokatechumenatem oraz Liturgiczną Służbą Ołtarza. Aktywnie w czuwanie modlitewne włączyły się także Siostry Orionistki, które przewodniczyły wspólnotowej modlitwie za zmarłych, dziękując Bogu przez Maryję za ich świadectwo wiary. 

ZDUŃSKA WOLA – PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE

Parafia św. Maksymiliana była ostatnią wspólnotą w Zduńskiej Woli, która przyjęła Ikonę Jasnogórską w swojej świątyni. Do spotkania z Matką przygotowywał wiernych redemptorysta, o. Damian Simonicz z Warszawy.  Licznie zgromadzeni wierni przywitali Maryję wychodząc Jej naprzeciw w uroczystej procesji. Nocne czuwanie z Matką podjęli mieszkańcy poszczególnych ulic parafii. Czas na modlitwę przed Obrazem znalazła również młodzież wraz z katechetami. Mszy świętej na zakończenie czasu peregrynacji przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki. 

JANISZEWICE – PARAFIA MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

Z parafii św. Maksymiliana Ikona Jasnogórskiej Pani została przewieziona do parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Janiszewicach. Razem z wiernymi parafii przywitał Matkę Bożą ks. bp Stanisław Gębicki. Po Mszy świętej o północy wierni czuwali przed tronem Jasnogórskiej Pani. Swój czas na modlitwę w świątyni znalazła też społeczność Szkoły Podstawowej w Janiszewicach uczestnicząc w Eucharystii. W przygotowanie i przebieg Nawiedzenia Matki Bożej czynnie zaangażowali się druhowie strażacy oraz parafialna asysta. 

KORCZEW – PARAFIA ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ

Z Janiszewic Ikona Matki Bożej z Jasnej Góry pielgrzymowała do Korczewa. Wspólnota parafialna przygotowywała się na to spotkanie przeżywając dni skupienia przed przyjęciem Matki Bożej, którym przewodniczył paulin z Jasnej Góry, o. Roman Wit. Licznie zgromadzeni wierni przy akompaniamencie orkiestry dętej przywitali Maryję w specjalnie przystrojonej na ten wyjątkowy czas parafialnej świątyni, a wcześniej pięknie przystroili trasę przejazdu Ikony Matki Bożej. Nocne czuwanie podjęli wierni z poszczególnych wiosek należących do parafii, a towarzyszyli im przedstawiciele młodzieży, Domowego Kręgu Rodzin oraz wspólnoty „Przymierze” działających przy parafii.  Mszy świętej kończącej czas Nawiedzenia przewodniczył ks. bp Krzysztof Wętkowski, ordynariusz diecezji włocławskiej. Na zakończenie Eucharystii poświęcił Ikony Matki Bożej Częstochowskiej, napisane przez korczewskich parafian pod kierunkiem p. dr Anny Maciaś-Jonczyk z Włocławka. Z racji Nawiedzenia zostały także przygotowane przez proboszcza parafii okolicznościowe różańce również poświęcone przez księdza biskupa. 

SIERADZ-MĘKA – PARAFIA ŚW. WOJCIECHA  

Ostatnią wspólnotą w dekanacie zduńskowolskim, którą nawiedziła Matka Boża w Jasnogórskiej Ikonie była parafia św. Wojciecha BM w Sieradzu-Męce. Cała wspólnota parafialna przygotowywała się do peregrynacji przez czas Świętych Misji, którym przewodniczyli Ojcowie Redemptoryści. Pięknie przystrojona trasa przejazdu prowadziła z Korczewa do Sieradza-Męki, gdzie przywitał Matkę Bożą ks. bp Krzysztof Wętkowski wraz z miejscowym proboszczem. W uroczystość peregrynacji wzorowo zaangażowali się druhowie strażacy oraz parafialna asysta. Przez całą noc przed tronem Jasnogórskiej Pani trwała na modlitwie liczna grupa Parafian. 

1 maja 2023 r., Ks. dr Michał Styczyński

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację