Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza

„A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”
Łk 1,43

Opatrzność Boża czuwa nad nami i pozwala nam przeżywać wielkie i wyjątkowe chwile w naszym życiu. Takim ważnym momentem dla naszej szkoły był dzień 6.02.2024 r., kiedy to kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej peregrynująca po naszej diecezji nawiedziła społeczność Małego Długosza. Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w diecezji wpisane jest w rok Jubileuszu 900-lecia Diecezji Włocławskiej. Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej to wierna kopia obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry (w skali 1:1), którą na prośbę Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego, wykonał w 1957 roku artysta malarz Leonard Torwirt.

Przedszkolaki z wychowawczyniami wraz z ks. dyrektorem Jackiem Kędzierskim oraz ks. wicedyrektorem Sebastianem Tomczakiem uroczyście przywitali Ikonę przed budynkiem szkoły, by wspólnie udać się na salę gimnastyczną, gdzie z niecierpliwością czekali już pozostali uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Małego Długosza. Sala ta aż do piątku stała się miejscem modlitwy oraz duchowych uroczystości.

Matkę Bożą powitali w murach naszej placówki: dyrektor szkoły, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie. Następnie odbyła się powitalna Msza Święta, która rozpoczęła czas nawiedzenia oraz spotkań z Maryją.

Czas powitania Matki Bożej w Jej cudownym wizerunku w Małym Długoszu, to był dla wszystkich szczególny czas, czas spotkania Matki i Jej dzieci, czas wpatrywania się w Jej Oblicze, czas słuchania, dziękowania, przepraszania, uwielbiania, a nade wszystko czas zawierzania Maryi naszych rodzin, nas samych, szkoły i Ojczyzny. Maryja przyszła nie sama, przyszła ze swoim Synem – Jezusem na ręku, to na Niego kierowała naszą uwagę.

Obecność Ikony pięknie pokazała wielką mobilizację całej szkolnej społeczności, a za wszelkie przygotowania odpowiedzialna była s. Alina.

tekst: Ewa Jackowska (źródło: https://zskdlugosz.pl), zdjęcia: Krzysztof Jabłoński

Jasnogórska Ikona pozostała w Małym Długoszu do 9 lutego. Był to czas, w którym spotkanie z Matką Bożą kolejno przeżywały dzieci z poszczególnych klas oraz ich rodzice. Po nabożeństwie pożegnania obraz przekazano diecezjalnej Caritas, w której będzie peregrynował przez kolejne dni.

zdjęcia: https://zskdlugosz.pl

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację