Prześlij relację

Dekanalne relacje z Nawiedzenia Matki Bożej oraz obchodów Jubileuszowych należy wraz ze zdjęciami przesyłać na adres mailowy: relacje@nawiedzenienajubileusz.pl

Tekst i zdjęcia należy wysyłać oddzielnie. Krótki tekst w tonie sprawozdawczym w pliku tekstowym lub w treści maila; zdjęcia jako załączniki do maila lub link do pobrania.

W tekście NIE NALEŻY używać wielokrotnie znaku spacji!
Do utworzenia kolejnego akapitu służy klawisz enter.
Cytat lub parafrazę należy zapowiedzieć wskazując autora przytaczanych słów.

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację