Sanktuarium św. Józefa we Włocławku

W dniach 12 – 13 marca 2024 roku Parafia i Sanktuarium św. Józefa na włocławskim Zazamczu po raz pierwszy w historii przeżywała nawiedzenie kopii Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej. Bezpośrednim przygotowaniem do tego wydarzenia były rekolekcje wygłoszone przez o. Przemysława Kope -paulina.

Rekolekcje w Sanktuarium Oblubieńca NMP rozpoczęły się już w piątkowy wieczór 8 marca nabożeństwem Drogi Krzyżowej, po której został odśpiewany Apel Maryjny. Wymownym znakiem była pusta rama obrazu Czarnej Madonny – jako znak szczególnej tęsknoty za wizerunkiem Matki. Sobota i niedziela przebiegła bardzo owocnie w postaci głoszonych nauk przez o. Rekolekcjonistę tak, aby każdy dzień zakończyć Apelem Jasnogórskim ze świecami. 

Poniedziałek, czyli dobę przed Nawiedzeniem przeżyliśmy jako dzień pokutny, korzystając z sakramentu spowiedzi. Ten dzień był przeznaczony również dla uczniów szkół średnich oraz najmłodszych klas szkół podstawowych, aby mogli jeszcze lepiej poznać Częstochowską Panią i przygotować się na święto jej Nawiedzenia. Zostały wtedy także wręczone nagrody dla uczestników konkursów maryjnych: plastycznego, literackiego i muzycznego.   

We wtorek 12 marca o godz. 17:30 Matka Boża przybyła do nas z parafii klasztornej oo. Franciszkanów. Tłumy wiernych zgromadziły się wśród wieżowców osiedla, aby oczekiwać na naszą Matkę i Królową. Po fanfarach odegranych przez orkiestrę z Koła, ks. bp Wiesław Mering i ks. proboszcz prałat Janusz Bartczak ucałowali Jasnogórską Ikonę i rozpoczęli procesję trasą pomiędzy blokami liczącą 900 metrów – na cześć 900-lecia naszej diecezji. Ikonę nieśli przedstawiciele wspólnot parafialnych: Rycerze Kolumba, Koła Żywego Różańca, Parafialny Zespół Caritas, Służba Liturgiczna, Odnowa w Duchu Świętym, Krąg Biblijny, Chór Parafialny, Wspólnota Młodzieżowa. Ostatni odcinek procesji, przekroczenie progu świątyni i wprowadzenie Ikony do prezbiterium należał do kapłanów pracujących w parafii: Księdza Proboszcza i Księży Wikariuszy.  

W świątyni po oddaniu czci Matce Bożej przez Księdza Biskupa, wsłuchaliśmy się we fragment Ewangelii mówiący o nawiedzeniu św. Elżbiety, podczas którego wszyscy zgromadzeni włączyli się w śpiew Magnificat. Następnie ks. dziekan kan. Piotr Dykowski odczytał dekret Ojca Świętego Franciszka. Dalej Matka Boża została przywitana przez ks. proboszcza Janusza Bartczaka, rodzinę naszej parafii oraz delegacje dzieci i młodzieży. 

O godz. 18:00 została uroczyście celebrowana Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Wiesława Meringa wraz z proboszczami z dekanatu; homilię wygłosił ojciec rekolekcjonista. O 21:00 odśpiewaliśmy wspólnie Apel Jasnogórski, który poprowadził kustosz obrazu z klasztoru na Jasnej Górze o. Dariusz. Po Apelu i czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym miała miejsce Pasterka Maryjna, której przewodniczył budowniczy naszej świątyni i pierwszy proboszcz ks. prał. Michał Pietrzak, a homilię wygłosił najstarszy z rodaków – ks. kan. Waldemar Pasierowski. Matka Boża zgromadziła przy ołtarzu 18 księży kiedyś tu pracujących oraz pochodzących z naszej parafii, aby modlić się o nowe i święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misyjnego oraz za powołanych. O północy Koła Żywego Różańca odmówiły modlitwę różańcową po czym nastąpiła modlitewna cisza do godz. 6:30, kiedy to zaśpiewaliśmy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.  Msza święta o godzinie 9:00 połączona z sakramentem namaszczenia chorych zgromadziła ponad 400 osób przystępujących do tego sakramentu. Po południu swoje spotkanie z Matką mieli uczniowie ze szkół podstawowych z klas 4-8. 

W godzinie Miłosierdzia odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po której o godz. 16:00 rozpoczęła się Msza Dziękczynna za Nawiedzenie Jasnogórskiej Pani w jej Ikonie. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Janusz Bartczak, a homilię wygłosił o. Przemysław Kopa. Po liturgii nastąpiło zawierzenie naszej parafii Matce Bożej, odśpiewanie hymnu Te Deum oraz przewiezienie obrazu do Sióstr Szarytek w Wieńcu Zdroju. 

Bogu niech będą dzięki za czas wielkiej łaski, jaką nas obdarował. Przez 24 godziny Sanktuarium św. Józefa na Włocławskim Zazamczu było jednocześnie Nazaretem, Ain Karim, Betlejem, Wieczernikiem i Jasną Górą. 

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację