Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku

Dzień powitania Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku przypadł na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W godzinach południowych wspólnota seminaryjna – moderatorzy i alumni zgromadzili się na wirydarzu oczekując przyjazdu Ikony Nawiedzenia. Ksiądz kanonik Ireneusz Świątek – rektor seminarium, ucałował obraz i przejął Ewangeliarz od Księdza prałata Jacka Kędzierskiego – dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Obraz Nawiedzenia został przeniesiony do Kościoła św. Witalisa, gdzie nastąpiło odczytanie Ewangelii św. Łukasza o nawiedzeniu i wspólne odśpiewanie radosnego Magnificat. Po przywitaniu rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Rektora. W homilii Ojciec Duchowny wspomniał m.in. o tym, że Bóg czekał długo na tak wyjątkową Kobietę, aby ona stała się Matką dla Jego Syna. I w Jej życiu znajduje się mocny i widoczny ślad Boga w Jego dziełach, pokory, posłuszeństwa, a gdy pójdzie się jej śladami na pewno spotka się Boga, i będzie można znaleźć drogę powołania. A przede wszystkim doświadczyć Bożego prowadzenia w życiu. 

W kolejnych dniach wspólnota seminaryjna gromadziła się w kościele, wokół Maryi, aby polecać jej poszczególne intencje: zmarłych, sprawy Kościoła i powołań, nowe i święte powołania do włocławskiego seminarium oraz w intencji wszystkich prezbiterów, szczególnie zaś tych którzy zmagają się z różnymi kryzysami na drodze swojego powołania. W programie Nawiedzenia był także czas na wspólnotowe i indywidualne czuwanie, podczas którego szczególną intencją była prośba o umocnienie w powołaniu.

            W piątek 15 grudnia o 16.30 odbyło się wspólne odśpiewanie dziękczynnego
 „Te Deum” za czas Nawiedzenia. Następnie przełożeni seminarium i alumni przenieśli obraz do domu św. Józefa, który znajduję się przy Bazylice Katedralnej.

Na podstawie relacji kl. Mateusza Halika

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację