Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza

Powitanie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej

Na trasie Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej znalazł się Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, co jest wielkim historycznym wydarzeniem, duchowym świętem, a jednocześnie powodem do radości dla całej społeczności szkolnej. 

Wizyta Matki Bożej w kopii Jej Cudownego Wizerunku  w naszej szkole wpisuje się w obchody XX Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Przez Matkę do Syna”, które stanowi jednocześnie myśl przewodnią całego diecezjalnego nawiedzenia. 

Uroczystość powitania Matki Bożej w budynku przy ul. Łęgskiej nastąpiła w niedzielne popołudnie 3 grudnia 2023 roku. O godzinie 17.30 w szkolnej auli rozpoczęło się nabożeństwo oczekiwania połączone z modlitwą różańcową.  Koło godz. 18.00 pojazd z Obrazem Matki Bożej dotarł z Czernikowa do Włocławka i zajechał przed budynek naszej szkoły. Zabrzmiały fanfary i oczom zebranych przed wejściem do budynku ukazała się Ikona Czarnej Madonny, którą na powitanie z szacunkiem ucałowali ks. bp Krzysztof Wętkowski oraz ks. dyrektor Jacek Kędzierski, a młodzież z internatu na czele procesji, przy śpiewie pieśni uroczyście wniosła do szkolnej auli. Obraz Madonny Jasnogórskiej oraz Ewangeliarz ustawiono w specjalnie przygotowanym, udekorowanym białymi kwiatami i podświetlonym  miejscu. Po odśpiewaniu pieśni, specjalnie napisanej na nawiedzenie Matki Bożej w diecezji, przedstawiciele parafii Czernikowo z jej ks. proboszczem pożegnali Maryję, a powitały Ją delegacje Długosza: ks. dyr. Jacek Kędzierski, reprezentacja rodzin i młodzieży internatu. Następnie ks. Sebastian Tomczak odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza o nawiedzeniu  św. Elżbiety, przy którym radosne „Magnificat” Maryi zostało wyśpiewane przez tłum wiernych zgromadzonych w auli: rodziców, dziadków, uczniów, nauczycieli… 

Po tym przywitaniu rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Krzysztof Wętkowski. W wygłoszonym kazaniu nakreślił on ideę peregrynacji Ikony Matki Bożej, która zrodziła się w trudnych czasach komunizmu z inspiracji Prymasa Stefana Wyszyńskiego, a była odpowiedzią na wołanie narodu: „Matko, przyjdź do nas”. Kaznodzieja przypomniał, że od roku 1957 Matka Boża w Jasnogórskim Wizerunku nieustannie ( już po raz drugi) nawiedza polskie diecezje i parafie. Przywołał również dramatyczne chwile, kiedy obraz był „aresztowany” i symbolicznie wędrowały same ramy. Ksiądz Biskup, odnosząc się do treści odczytanego listu papieża Franciszka, podkreślił wymiar duchowy wizyty Matki Bożej w obecnym czasie nawiedzenia – aby wierni mogli pogłębiać swoją wiarę i religijność poprzez czuwanie i modlitwę. Zwracając się do uczniów, wskazał, jak ważna jest umiejętność wejścia w ciszę, medytację, odcięcie od hałasu i natłoku internetowych informacji we współczesnym świecie. W przyjęciu takiej postawy wiary i zasłuchania w słowo Boże nauczycielką jest Maryja, która jako pierwsza pobierałalekcje w szkole Chrystusa. Podsumowując swoje rozważania, Ksiądz Biskup zachęcił, aby w pełni, owocnie skorzystać z tego wyjątkowego czasu kilku dni nawiedzenia, gdyż to dla społeczności Długosza czas łaski. 

Msza święta, podczas której posługę pełnili ministranci Długosza, a w przygotowanie liturgii słowa i śpiew zaangażowała się młodzież szkolna pod kierunkiem ks. Adama Zielińskiego i p. Tomasza Centkowskiego, zakończyła się pasterskim błogosławieństwem. 

Uroczystości jednak trwały aż do godziny 21.00. W oczekiwaniu na Apel Jasnogórski uczestnicy nabożeństwa mieli okazję wysłuchać ciekawego świadectwa, z którym przybył  pan Mariusz Drapikowski – artysta, złotnik i bursztynnik, współautor m.in. bursztynowego ołtarza w kościele św. Brygidy, twórca srebrno-bursztynowych sukienek dla Matki Bożej na Jasnej Górze oraz wielu przepięknych monstrancji umieszczonych w miejscach adoracji na całym świecie, w tym m. in. w Jerozolimie, w Kazachstanie, w Afryce. Prace pana Mariusza są owocem niezwykłych doświadczeń po uzdrowieniu z nieuleczalnej choroby. Zachwycają, a jednocześnie przyczyniają się do szerzenia adoracji Najświętszego Sakramentu  we wszystkich zakątkach świata. Dzieła tego artysty wzbudzały zachwyt papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz wielu ważnych osobistości ze świata polityki i religii. Bogate doświadczenia i świadectwo życia p. Mariusza Drapikowskiego są dowodem na niezwykłe działanie Boga i wstawiennictwo Matki Najświętszej w jego życiu. 

Jedno z wykonanych przez siebie dzieł artysta przywiózł z sobą do naszej szkoły – Monstrancję Świętej Rodziny. W niej został umieszczony Najświętszy Sakrament na czas adoracji przy Ikonie Matki Bożej. Po modlitwie w ciszy, która trwała do godz. 21.00, zebrani w szkolnej auli, wraz z młodzieżą z internatu, odśpiewali Apel Jasnogórski. Po nim Matka Boża przy śpiewie pieśni została przeniesiona do szkolnej kaplicy pw. Św. Kazimierza Królewicza, gdzie będzie przebywała do piątku 8 grudnia. 

Te kilka dni Nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej to czas na modlitwę młodzieży z katechetami podczas lekcji religii oraz okazja do popołudniowego rodzinnego czuwania, by zawierzyć Maryi wszystkie sprawy osobiste i szkolne. 

tekst: Lidia Wiśniewska, foto: Krzysztof Jabłoński

Dni Nawiedzenia – czuwanie przy Cudownym Wizerunku.

Każdego dnia o godz. 7:20 poszczególne klasy pełniły dyżury liturgiczne w kaplicy szkolnej przy ul. Łęgskiej 26. Uczniowie poszczególnych oddziałów klasowych mogli polecać Pani Częstochowskiej swoje osobiste intencje oraz wysłuchać kazań, w trakcie których kapłani ZSK przybliżali historię cudownego wizerunku Maryi w kontekście wydarzeń dziejowych naszej Ojczyzny, a także wyjaśniali aspekty symboliczne będące nieodłącznym elementem dziejowej epopei maryjnej.

Kaplica szkolna stała się na ten czas miejscem lekcji religii, podczas których siostra i kapłani pełniący posługę katechetyczną w naszej szkole zgłębiali z uczniami legendę o powstaniu cudownego obrazu oraz jego dalsze losy w odniesieniu do historii Kościoła w naszej Ojczyźnie oraz kultu rozpowszechnionego wśród naszych rodaków. Długoszacy poznawali również dzieje apelu jasnogórskiego i nawiedzenia ikony Matki Bożej. Kolejne klasowe spotkanie z Czarną Madonną było poprowadzone w formie nabożeństwa, w którym dzieci i młodzież składały Maryi swe dziękczynienia, wpatrując się w zranione oblicze Królowej Polski przepraszali za rany zadawane bliźnim, Bogu i Bogarodzicy, a także prosili o opiekę i łaski swoich rodzin i dla siebie – zwłaszcza na czas matur i rozeznawania drogi życiowego powołania. O godz. 14:30 miała miejsce modlitwa różańcowa dla nauczycieli, którzy polecali w swych intencjach dobro uczniów, ich rodzin oraz przyszłość całej długoszańskiej wspólnoty sercu Maryi – matki niezawodnej nadziei.

O godz. 14:30 miała miejsce modlitwa różańcowa dla nauczycieli, którzy polecali w swych intencjach dobro uczniów, ich rodzin oraz przyszłość całej długoszańskiej wspólnoty sercu Maryi – matki niezawodnej nadziei.

Od poniedziałku do czwartku odbywało się modlitewne czuwanie podczas adoracji, w której uczestniczyli uczniowie poszczególnych klas wraz z członkami swoich rodzin. To duchowe spotkanie trwające 45 minut dla przedstawicieli danych klas (6 dziennie) było okazją, aby w towarzystwie rodziców, dziadków oraz innych członków wspólnoty rodzinnej polecić Królowej Polski swoje troski, kłopoty, a także nadzieje i oczekiwania oraz w formie cichej modlitwy zatrzymać się na chwilę pośród zgiełku dnia codziennego i oddać się refleksji nad bezkresem opieki, jaką otacza nas każdego dnia Maryja, otulając nasze serca swym matczynym płaszczem.

Każdy dzień kończył się modlitwą Apelu Jasnogórskiego, w której uczestniczyli wychowankowie internatu. Żegnali oni Maryję śląc serdeczne podziękowania za ogrom łask i błogosławieństw jakich doświadczają każdego dnia rozwijając swe unikalne talenty oraz doskonaląc umiejętności przygotowujące ich do pełnienia ważnych dla Ojczyzny ról w dorosłym życiu.

Pobyt ikony Matki Boskiej Częstochowskiej w murach ZSK zakończyliśmy uroczystą Mszą świętą odprawioną w piątek o godz. 10.00 w dolnej sali gimnastycznej. Sprawował ją i wygłosił dialogowaną homilię Kustosz Ikony nawiedzenia – o. Dariusz Nowicki, paulin. Na zakończenie nawiedzenia ks. Dyrektor podziękował Matce Bożej za czas łaski, jakim były dni obecności Jej cudownego wizerunku w naszej szkole. Zawierzył też opiece Pani Jasnogórskiej wszystkich uczniów, ich rodziny, nauczycieli i pracowników Długosza. Owo symboliczne zakończenie Dni Kultury Chrześcijańskiej pozwoliło całej wspólnocie ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku poczuć niezwykłą atmosferę modlitewnego czuwania, która, miejmy nadzieję, przyniesie obfite owoce w postaci sumiennej pracy na rzecz dobra naszych małych, lokalnych wspólnot, a co za tym idzie całej naszej umiłowanej Ojczyzny. Niech Maryja pozostanie w naszych sercach na każdy dzień, abyśmy swymi codziennymi uczynkami wprowadzali w życie jej pokorne orędzie nieustającej sumienności oraz bezwarunkowej miłości pomimo trudów, jakie niesie z sobą pędzący przed siebie współczesny świat.

Jakub Kostrzewski
ks. Marcin Ziółkowski

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację