Publikacje z okazji Jubileuszu 900-lecia Diecezji Włocławskiej

Z okazji Jubileuszu 900-lecia istnienia Diecezji Włocławskiej Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników we Włocławku wydało dwie pozycje przybliżające diecezję.
 
Książka: Nova et vetera. 900 lat Diecezji Włocławskiej
 
Publikacja opisuje  w zarysie jedną z najstarszych diecezji w Polsce. Obok opisanej w skrócie bogatej historii diecezji przedstawiono cztery bazyliki diecezji włocławskiej, sylwetki świętych i błogosławionych związanych z diecezją oraz sanktuaria. Książka zawiera także historię Pałacu Biskupiego we Włocławku, Muzeum Diecezjalne we Włocławku, Archiwum Diecezjalne, Wyższe Seminarium Duchowne, Caritas Diecezji Włocławskiej oraz Zespół Szkół im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Książkę można nabyć:
– w Wydawnictwie Duszpasterstwa Rolników, ul. Modra 23 we Włocławku,
– w Księgarni Wydawnictwa w Licheniu przy wejściu do bazyliki,
– wkrótce także na stronie internetowej Wydawnictwa: www.wydawnictwodr.plBroszura: Diecezja Włocławska
Broszura zawiera opisaną w skrócie bogatą historię diecezji włocławskiej, budowę katedry włocławskiej, powstanie seminarium duchownego, rozwijające się włocławskie środowisko naukowe na przełomie XIX i XX wieku, rozwój zakonów i zgromadzeń żeńskich i męskich na terenie diecezji, okres zaborów, tragedię II wojny światowej i trudne lata powojenne.
 
Przedstawione zostały także sylwetki świętych i błogosławionych związanych z diecezją włocławską. Zaznaczona została także obecność św. Jana Pawła II w diecezji włocławskiej podczas pielgrzymek do Ojczyzny, w 1991 i 1999 roku. Kolejnym elementem broszury jest prezentacja sanktuariów diecezji włocławskiej.
 
Autor: ks. Zbigniew Gmurczyk, format 145×205 mm, stron 36, oprawa miękka, szyta, kolor


Broszurę można nabyć:
– w Wydawnictwie Duszpasterstwa Rolników, ul. Modra 23 we Włocławku,
– w Księgarni Wydawnictwa w Licheniu przy wejściu do bazyliki,
– wkrótce także na stronie internetowej Wydawnictwa: www.wydawnictwodr.pl

Prześlij intencję

Prześlij świadectwo

Prześlij relację